Transas, As single chart
Home |

As single chart

10103ARCTIC OCEAN. SOUTH PART OF KARA SEA.
13003BARENTS SEA. RYBACHIY PENINSULA. VAYDAGUBSKIY LT TO TSYPNAVOLOKSKIY LT
13025BARENTS SEA. SOUTH-EAST PART. OSTROV PESYAKOV TO OSTROV DOLGIY.
13027BARENTS SEA. SE PART. MYS MEDYNSKIY ZAVOROT TO KHAYPUDYRSKAYA GUBA.
13029OSTROV VAYGACH. MYS BOL'SHOY LYAMCHIN NOS TO OSTROVA MIKHAYLOVA.
13314KARA SEA. PROLIV KARSKIYE VOROTA.
13328KARA SEA. OBSKAYA GUBA. OSTROV BELYY TO OSTROV SHOKAL'SKOGO.
13338KARA SEA. OBSKAYA GUBA. PORT YAMBURG TO MYS VITKOVA.
13425LAPTEVYKH SEA. MYS BUOR-KHAYA TO DEL'TA OF REKA YANA.
14326KARA SEA. OSTROVA IZVESTIY TS.I.K.
15001BARENTS SEA. GUBA BOL'SHAYA VOLOKOVAYA AND OSTROVA AYNOVSKIYE.
15003BARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. MYS SET'NAVOLOK TO GUBA MEDVEZH'YA.
15005BARENTS SEA. NORTHERN PART OF KOL'SKIY ZALIV.
15010ABARENTS SEA. COAST OF MURMANSK. GUBA VORON'YA TO GUBA TRYASHCHINA.
15012BARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. SEMIOSTROVSKIY ROADS AND APPROACHES.
15013BARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. MYS SET'NAVOLOK TO OSTROV KIL'DIN.
15014BARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. NOKUYEVSKIY ZALIV.
15016BARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. SVYATONOSSKIY ZALIV.
15395AYENISEY RIVER. VERKHNEKHANTAYSKIY LEADING LINE TO PORT IGARKA.
16003WHITE SEA. DVINSKIY ZALIV. OSTROV GOLAYA KOSHKA TO MYS YUZHNIY.
16007WHITE SEA. DVINSKIY ZALIV. OSTROV MUD'UGSKIY TO CHIZHOVSKIY REYD.
16008WHITE SEA. DVINSKIY ZALIV. REKA SEVERNAYA DVINA. MURMANSKIY RUKAV.
16010WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. APPROACHES TO SOLOVETSKIY ZALIV.
16011WHITE SEA. SOLOVETSKIE OSTROVA. PROLIV ANZERSKAYA SALMA.
16012WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. APPROACHES TO PORT ONEGA.
16013WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. APPROACHES TO PORT BELOMORCK.
16015WHITE SEA. KAREL'SKIY BEREG. GUBA GRIDINA AND APPROACHES.
16016WHITE SEA.DVINSKIY ZALIV.NORTHERN PART OF UNSKAYA GUBA WITH APPROACHES
16017WHITE SEA. DVINSKIY ZALIV. SOUTHERN PART OF UNSKAYA GUBA.
16018WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. SOLOVETSKIE OSTROVA.
16019WHITE SEA. KANDALKSHSKIY ZALIV. APPROACHES TO GB. CHUPA & GB. KERET'.
16020WHITE SEA. KANDALAKSHSKIY ZALIV. GUBA CHUPA.
16021WHITE SEA. KANDALAKSHSKYI ZALIV. GUBA KOVDA WITH APPROACHES.
16022WHITE SEA.OSTROV PESCHANKA TO OSTROV RYASHKOV AND GUBA KNYAZHAYA.
16024AWHITE SEA.MEZENSKIY ZALIV.MEZEN' AND KULOY RIVER MOUTHS AND APPROACHES
16026WHITE SEA. TERSKIY BEREG. GUBA ORLOVKA TO GUBA KISLUKHA.
16027WHITE SEA. MEZENSKIY ZALIV. APPROACHES TO REKA NES' MOUTH.
16028WHITE SEA. KANINSKIY BEREG. APPROACHES TO REKA SHOYNA FROM NORTH.
16029WHITE SEA. KANINSKIY BEREG. APPROACHES TO REKA SHOYNA FROM SOUTH.
16030WHITE SEA. ZIMNIY BEREG. KEDOVSKIYE KOSHKI.
16033BELOYE MORE. ONEZHSKIY ZALIV. APPROACHES TO SHUYERETSKAYA GUBA.
16034WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. PORT KEM' AND APPROACHES.
16035WHITE SEA. KAREL'SKIY BEREG. APPROACHES TO LETNERETSKAYA GUBA.
16040WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. SUMSKAYA GUBA AND APPROACHES.
16049WHITE SEA. N. APPROACHES TO PROLIV VOSTOCHNAYA SOLOVETSKAYA SALMA.
16053WHITE SEA. KAREL'SKIY BEREG. APPROACHES TO GUBA GRIDINA.
16900ARCTIC OCEAN. NORWEGIAN AND BARENTS SEAS. BJORNOYA.
17003BARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. SOUTHERN PART OF GUBA PECHENGA.
17004BARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. NORTHERN PART OF GUBA PECHENGA.
17006BARENTSEVO MORE (BARENTS SEA). PORT MURMANSK.
17007BARENTS SEA. KOL'SKIY ZALIV. MURMANSK. MYS ABRAM TO STVOR TRI RUCH'YA.
17008BARENTS SEA.KOL'SKIY ZALIV.PORT MURMANSK.BANKA ANNA-KORGA TO MYS ABRAM
17009BARENTS SEA.KOL'SKIY ZALIV.PORT MURMANSK.MYS PINAGORIY TO REKA LAVNA.
17010BARENTS SEA. GUBA PECHENGA. PORT LIINAKHAMARI.
17011BARENTS SEA. ZALIV VARANGER-FJORD. GUBA MALAYA VOLOKOVAYA.
17012BARENTS SEA.ZALIV VARANGER-F'ORD.S.E.PART OF GUBA BOL'SHAYA VOLOKOVAYA
17013ABARENTS SEA. POLUOSTROV RYBACHIY. GUBA VAYDA.
17014BARENTS SEA. POLUOSTROV RYBACHIY. BUKHTA TSYPNAVOLOK AND GUBA LAUSH.
17027BARENTS SEA. GUBA KORELINSKAY AND GUBA VOR'YA AND APPROACHES.
17052BARENTS SEA. KOL'SKIY ZALIV. GUBA TYUVA TO GUBA PIT'KOVA.
17053BARENTS SEA. KOL'SKIY ZALIV. GUBA PIT'KOVA TO MYS SHAVOR.
17054BARENTS SEA. KOL'SKIY ZALIV. MYS SHAVOR TO MYS BELOKAMENNYY.
17060KOL'SKIY ZALIV. PORT MURMANSK. PASSENGER AREAS OF COMMERCIAL PORT.
18001ABARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. MOTOVSKIY ZALIV. GUBA TITOVKA.
18003ABARENTS SEA. MOTOVSKIY ZALIV. GUBA VICHANY.
18004BARENTS SEA. MOTOVSKIY ZALIV. GUBA MOTKA AND BUKHTA OZERKO.
18012BARENTS SEA. KOL'SKIY ZALIV. BUKHTA DEVKINA POZHNYA TO MYS LAS.
18013ABARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. APPROACHES TO PROLIV MALYY OLENIY.
18014ABARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. OSTROVA LITSKIE.
18017BARENTS SEA. MURMANSKIY BEREG. TERIBERSKAYA GUBA.
18026BARENTS SEA SOUTH-EAST PART. APPROACHES TO VARANDEYSKAYA GUBA.
18029BARENTS SEA. SOUTH-EAST PART. MYS MEDYNSKIY ZAVOROT TO OSTROV DOLGIY.
18313KARA SEA. PROLIV YUGORSKIY SHAR. S PART. MYS PYRKOV TO MYS SUKHOY NOS.
18315BARENTS SEA AND KARA SEA. OSTROV VAYGACH. GUBA DOLGAYA.
18316KARA SEA. PROLIV YUGORSKIY SHAR. MYS KHABAROVA TO MYS YARASALYA.
18320KARA SEA. APPROACHES TO KARSKAYA GUBA.
18324KARA SEA. POLUOSTROV YAMAL. APPROACHES TO MYS KHARASAVEY.
18325KARA SEA. POLUOSTROV YAMAL. PROLIV SHARAPOV SHAR. NORTHERN ENTRANS.
18327KARA SEA. APPROACHES TO POLAR STATION OF OSTROV BELYY.
18328KARA SEA. OBSKAYA GUBA. APPROACHES TO MYS KAMENNYY.
18330KARA SEA. OBSKAYA GUBA. BUKHTA TAMBEY AND APPROACHES.
18331KARA SEA. OBSKAYA GUBA. REKA SABETAYAKHA MOUTH.
18402LAPTEV SEA. POLUOSTROV TAYMYR. APPROACHES TO ANDREY POLAR STATION.
19001WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. ZHIZHGINSKIY ISLAND WITH APPROACHES.
19002AANCHORAGES OF THE WHITE SEA. OSTROVA TRI OSTROVA.
19003WHITE SEA. TERSKIY BEREG. REKA PONOY MOUTH.
19005WHITE SEA. DVINSKIY ZALIV. MYS POLTOMINKA TO MYS KERETS.
19006WHITE SEA. DVINSKIY ZALIV. MYS LOPSHEN'GSKIY TO MYS YASH-NAVOLOK.
19008WHITE SEA. KAREL'SKIY BEREG. WESTERN PART OF GUBA PON'GOMA.
19009WHITE SEA. KAREL'SKIY COAST. GUBA PON'GOMA.
19010WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. GAVAN' BLAGOPOLUCHIYA AND APPROACHES.
19011WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. APPROACHES TO PORT ONEGA.
19012WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. PORT ONEGA.
19014WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. OSTROVA BOL'SHOY AND MALYY ZHUZHMUY.
19015WHITE SEA. KAREL'SKIY BEREG. GUBA GRIDINA.
19016WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. ROADS OF GUBA LETNYAYA ZOLOTITSA.
19018WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. GUBA PUSHLAKHTA.
19019WHITE SEA. LYAMITSKIY BEREG. LETNE-ORLOVSKIY LT TO CHESMENSKIY LT.
19021WHITE SEA. KANDALAKSHSKIY ZALIV. GUBA POR'YA.
19023WHITE SEA. ZIMNIY COAST. RIVER RUCH'I MOUTH AND APPROACHES.
19024WHITE SEA. ZIMNIY COAST. RIVER MAYDA AND APPROACHES.
19025WHITE SEA. KANINSKIY BEREG. REKA SHOYNA MOUTH.
19026WHITE SEA. MEZENSKIY ZALIV. REKA KOYDA MOUTH.
19028WHITE SEA. MEZENSKIY ZALIV. OSTROV MORZHOVETS.
19034WHITE SEA. ONEZHSKIY ZALIV. PORT KEM'.
19042WHITE SEA. KANDALAKSHSKIY ZALIV. APPROACHES TO KANDALAKCHA AND VITINO
19043WHITE SEA. KANDALAKSHSKIY ZALIV. GUBA LUPCHA AND PORT KANDALAKSHA.
19044WHITE SEA. KANDALAKSHSKIY ZALIV. GUBA PALKINA AND APPROACHES.
19045WHITE SEA. KANDALAKSHSKIY ZALIV. REKA KUZREKA AND APPROACHES.
19068AWHITE SEA. TERSKIY BEREG. CHAWAN'GA AND APPROACHES.
19326KARA SEA. OSTROVA IZVESTIY TS.I.K. BUKHTA POLYARNIK AND APPROACHES.
1V4010011V401001
1V4010021V401002
1V4010031V401003
1V4010041V401004
1V4010051V401005
1V4010061V401006
1V4010071V401007
1V4010081V401008
1V4010091V401009
1V4010101V401010
1V4010111V401011
1V4010121V401012
1V4020011V402001
1V4020021V402002
1V4020031V402003
1V4020041V402004
1V4020051V402005
1V4020061V402006
1V4020071V402007
1V4020081V402008
1V4020091V402009
1V4020101V402010
1V4020111V402011
1V4020121V402012
1V4020131V402013
1V4020141V402014
1V4020151V402015
1V4020161V402016
1V4020171V402017
1V4020181V402018
1V4020191V402019
1V4020201V402020
1V4020211V402021
1V4020221V402022
1V4020231V402023
1V4020241V402024
1V4020251V402025
1V4020261V402026
1V4020271V402027
1V4020281V402028
1V4020291V402029
1V4020301V402030
1V4020311V402031
1V4020321V402032
1V4020331V402033
1V4020341V402034
1V4020351V402035
1V4020361V402036
1V4020371V402037
1V4020381V402038
1V4020391V402039
1V4020401V402040
1V4020411V402041
1V4030011V403001
1V4030021V403002
1V4030031V403003
1V4030041V403004
1V4030051V403005
1V4030061V403006
1V4030071V403007
1V4030081V403008
1V4030091V403009
1V4030101V403010
1V4030111V403011
1V4030121V403012
1V4030131V403013
1V4030141V403014
1V4030151V403015
1V4030161V403016
1V4030171V403017
1V4030181V403018
1V4030191V403019
1V4030201V403020
1V4030211V403021
1V4030221V403022
1V4030231V403023
1V4030241V403024
1V4030251V403025
1V4030261V403026
1V4030271V403027
1V4030281V403028
1V4030291V403029
1V4030301V403030
1V4030311V403031
1V4030321V403032
1V4030331V403033
1V4030341V403034
1V4030351V403035
1V4030361V403036
1V4030371V403037
1V4030381V403038
1V4030391V403039
1V4030401V403040
1V4030411V403041
1V4030421V403042
1V4030431V403043
1V4030441V403044
1V4030451V403045
1V4030461V403046
1V4030471V403047
1V4030481V403048
1V4030491V403049
1V4030501V403050
1V4030511V403051
1V4030521V403052
1V4030531V403053
1V4030541V403054
1V4030551V403055
1V4030561V403056
1V4030571V403057
1V4030581V403058
1V4030591V403059
1V4030601V403060
1V4030611V403061
1V4030621V403062
22061BALTIC SEA. EAST PART OF GULF OF FINLAND.
23028CHUDSKOYE OZERO AND PSKOVSKOYE OZERO.
23030LADOZHSKOYE OZERO SOUTH COAST. BUKHTA PETROKREPOST' TO SVIRSKAYA GUBA.
23031LADOZHSKOYE OZERO. OSTROV KONEVETS TO GAVAN' NIZHNIYE NIKULYASY.
23032LADOZHSKOYE OZERO. NW COAST. SORTAVALA TOWN TO PRIOZERSK TOWN.
23033LADOZHSKOYE OZERO. MANTSINSAARSKIY PROLIV TO KHONKASALONSEL'SKYA PR.
23034LADOZHSKOYE OZERO. EAST COAST. SVIRSKAYA GUBA TO OSTROV LUNKULANSAARI.
23040ONEZHSKOYE OZERO. SOUTHERN PART. MYS BESOV NOS TO VOZNESEN'YE.
23041ONEZHSKOYE OZERO. MIDDLE PART. PETROZAVODSK TO MYS BESOV NOS.
23042ONEZHSKOYE OZERO. ZALIVY BOL'SHOYE ONEGO, MALOYE ONEGO & ZAONEZHSKIY.
23043ONEZHSKOYE OZERO. NORTHERN PART. MEDVEZH'EGORSK TO OSTROV KHED.
25002BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. SANKT-PETERBURG TO KRONSHTADT.
25004BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. KRONSHTADT TO KRASNAYA GORKA.
25005BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. PROLIV B'YORKYOZUND TO OSTROV VYSOTSKIY.
25006BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. OSTROV RONDO TO OSTROV SOMMERS.
25008BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. SOUTHERN PART OF PROLIV B'YORKYOZUND.
25010BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. POLUOSTROV KIPERORT TO MYS KRESTOVYY.
25012BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. LUZHSKAYA GUBA.
25043BALTIC SEA. SOUTH PART. RYBACHIY LIGHTHOUSE TO ZELENOGRADSK.
25044BALTIC SEA. SOUTH PART. SOUTH PART OF KURSHSKIY ZALIV.
25045BALTIC SEA. SOUTH PART. LITHUANIA. NORTH PART OF KURSHSKIY ZALIV.
25049BALTIC SEA. SOUTH PART. MYS GVARDEYSKIY TO MYS TARAN.
25051BALTIC SEA. SOUTH PART. APPROACHES TO BALTIYSK AND KALININGRAD.
25052BALTIC SEA. SOUTH PART. APPROACHES TO KALININGRADSKIY MORSKOY CANAL.
25060ONEZHSKOYE OZERO. S PART. GAVAN' VOZNESEN'YE TO REKA VYTEGRA MOUTH.
25063ONEZHSKOYE OZERO. ZALIV BOL'SHOYE ONEGO. PETROZAVODSK TO KONDOPOGA.
25064LADOZHSKOYE OZERO. SOUTH-WEST COAST. MYS DALYOKIY TO MYS MOR'IN NOS.
25065ONEZHSKOYE OZERO. S PART. MYS PETROPAVLOVSKIY TO MYS MUROMSKIY.
25066ONEZHSKOYE OZERO. MYS MUROMSKIY TO SHAL'SKIYE (GOL'TSY) ISLANDS.
25067LADOZHSKOYE OZERO SOUTH COAST. BUKHTA PETROKREPOST'.
25068LADOZHSKOYE OZERO.SOUTH COAST. KAREDZHI LIGHTHOUSE TO SUKHO LIGHTHOUSE
25069LADOZHSKOYE OZERO. SOUTH COAST. VOLKHOVSKAYA GUBA.
25070LADOZHSKOYE OZERO. EAST COAST. SVIRSKAYA GUBA.
25071LADOZHSKOYE OZERO. EAST COAST. OBZHA RIVER TO VIDLITSA RIVER.
25072LADOZHSKOYE OZERO. WEST COAST. PROLIV KONEVETSKIY.
25073LADOZHSKOYE OZERO. NE COAST. POGRANKONDUSHI TO OSTROV MANTSINSAARI.
25074LADOZHSKOYE OZERO. NE COAST. OSTROV MANTSINSAARI TO PITKYARANTA.
25075LADOZHSKOYE OZERO. NORTH COAST. APPROACHES TO SORTAVALA.
25081ONEZHSKOYE OZERO. SAONEZHSKIY ZALIV. O.VORONIY TO O.SOSNOVETZ.
25094ONEZHSKOYE OZERO. PETROZAVODSKAYA GUBA.
25096CHUDSKOYE OZERO. VASKNARVA TO ZAPOL'YE.
25097CHUDSKOE OZERO (PEIPSY). ZAPOL'E TO OSTROV.
25098TIOPLOYE OZERO (LYAMMIYARV). OSTROV PIYRISSAAR TO OSTROV KOLPINA.
25099PSKOVSKOYE OZERO.
27000BALTIC SEA. SOUTH PART. KALININGRADSKIY MORSKOY KANAL.
27001BALTIC SEA. PORT BALTIYSK. ENTRANCE TO KALININGRADSKIY MORSKOY KANAL.
27002ABALTIC SEA. SOUTH PART. DISTANT MARK No24 TO POVOROT KOMSOMOL'SKIY.
27003BALTIC SEA. KALININGRADSKIY MORSKOY KANAL. POVOROT KOMSOMOL'SKIY.
27004BALTIC SEA. KALININGRADSKIY MORSKOY KANAL. POVOROT IZHEVSKIY.
27005BALTIC SEA. SOUTH PART. GAVAN' VZMOR'YE TO MOUTH OF REKA PREGOLYA.
27006BALTIC SEA. SOUTH PART. MOUTH OF REKA PREGOLYA TO PORT KALININGRAD.
27045GULF OF FINLAND.SANKT-PETERBURG.KONONERSKIY OSTROV TO DVORTSOVYY MOST.
27046SANKT-PETERBURG. BLAGOVESHCHENSKIY MOST TO LITEYNYY MOST.
27047GULF OF FINLAND. NEVSKAYA GUBA. BOL'SHOY PORT SANKT-PETERBURG.
27048BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. LOMONOSOVSKAYA GAVAN'.
27056BALTIC SEA. OIL TERMINALS OF PORT PRIMORSK AND APPROACHES.
27066BALTIC SEA. KALININGRADSKIY ZALIV. NORTH PART OF BUKHTA PRIMORSKAYA.
27068BALTIC SEA.SOUTH PART.KALININGRADSKIY ZALIV.GIDROAVIATSIONNAYA GAVAN'.
28004BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. BOL'SHOY KRONSHTADTSKIY REYD.
28005BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. MALYY KRONSHTADTSKIY REYD.
28006BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. LOMONOSOVSKAYA GAVAN' TO KRONSHTADT.
28007BALTIC SEA. VYBORGSKIY ZALIV. APPROACHES TO VYSOTSK AND VYBORG.
28008BALTIC SEA. POVOROTNYY LIGHTHOUSE TO OSTROV MALYY VYSOTSKIY.
28010BALTIC SEA. VYBORGSKIY ZALIV. DUBOVYY LIGHT-BEACON TO OSTROV LAVOLA.
28011BALTIC SEA. BUKHTA ZASHCHITNAYA TO BRUSNICHNOYE SHLUS.
28030GULF OF FINLAND. NEVSKAYA GUBA. REKA NEVA DELTA.
28070LADOZHSKOYE OZERO. BUCHTA PETROKREPOST'. APPROACHES TO SHLISSEL'BURG.
28071LADOZHSKOYE OZERO. SOUTH COAST. WEST PART OF BUKHTA PETROKREPOST'.
28072ALADOZHSKOYE OZERO. WEST COAST. VUOKSA RIVER MOUTH.
28073LADOZHSKOYE OZERO. NORTH COAST. ZALIV LEKHMALAKHTI WITH APPROACHES.
28074LADOZHSKOYE OZERO. NW COAST. ZALIV NAYSMERI.
28075LADOZHSKOYE OZERO.NW COAST. PROLIV KHAYKANSALMI TO OSTROV RAKHMANSARI.
28076LADOZHSKOYE OZERO. NW COAST. YAKIMVARSKIY ZALIV.
28077LADOZHSKOYE OZERO. EAST COAST. REKA VIDLITSA MOUTH.
28078LADOZHSKOYE OZERO. EAST COAST. APPROACHES TO OLONKA RIVER MOUTH.
28079LADOZHSKOYE OZERO. SVIRSKAYA GUBA. SOUTH PART.
28080LADOZHSKOYE OZERO. EAST COAST. BUCHTA ANDRUSOVSKAYA AND APPROACHES.
28081LADOZHSKOYE OZERO. VOLKHOVSKAYA GUBA. VOLKHOV RIVER MOUTH.
28082LADOZHSKOYE OZERO. VOLKHOVSKAYA GUBA. APPROACHES TO SYAS' RIVER MOUTH.
28086ONEZHSKOYE OZERO. SOUTHERN PART. APPROACHES TO SVIRSKAYA GUBA.
28090BALTIC SEA. GULF OF GDAN'SK. APPROACHES TO BALTIYSK.
28098ACHUDSKOYE OZERO. NORTH ENTRANCE TO TIOPLOYE OZERO.
2K4010012K401001
2K4010022K401002
2K4010032K401003
2K4010042K401004
2K4010052K401005
2K4010062K401006
2K4010072K401007
2K4010082K401008
2K4010092K401009
2K4010102K401010
2K4010112K401011
2K4010122K401012
2K4010132K401013
2K4010212K401021
2K4010222K401022
2K4010232K401023
2K4010242K401024
2K4010252K401025
2K4010262K401026
2K4010272K401027
2K4020012K402001
2K4020022K402002
2K4020032K402003
2K4020042K402004
2K4020052K402005
2K4020062K402006
2K4020072K402007
2K4020082K402008
2K4020092K402009
2K4020102K402010
2K4020112K402011
2K4020122K402012
2K4020132K402013
2K4020142K402014
2K4020152K402015
2K4020162K402016
2K4020172K402017
2K4030012K403001
2K4030022K403002
2K4030032K403003
2K4030042K403004
2T3080372T308037
2T3080382T308038
2T4080252T408025
2T4080262T408026
2T4080272T408027
2T4080282T408028
2T4080292T408029
2T4080302T408030
2T4080312T408031
2T4080322T408032
2T4080332T408033
2T4080342T408034
2T4080352T408035
2T4080392T408039
2T4080402T408040
2T4080412T408041
2T4080422T408042
2T4080432T408043
2T4080442T408044
2T4080452T408045
2T4080462T408046
2T4080472T408047
2T5080012T508001
2T5080022T508002
2T5080032T508003
2T5080042T508004
2T5080052T508005
2T5080062T508006
2T5080072T508007
2T5080082T508008
2T5080092T508009
2T5080102T508010
2T5080112T508011
2T5080122T508012
2T5080132T508013
2T5080142T508014
2T5080152T508015
2T5080162T508016
2T5080172T508017
2T5080182T508018
2T5080192T508019
2T5080202T508020
2T5080212T508021
2T5080222T508022
2T5080232T508023
2T5080242T508024
2T50807A2T50807A
2T6VTS622T6VTS62
2V3030312V303031
2V4030012V403001
2V4030022V403002
2V4030032V403003
2V4030042V403004
2V4030052V403005
2V4030062V403006
2V4030072V403007
2V4030082V403008
2V4030092V403009
2V4030102V403010
2V4030112V403011
2V4030122V403012
2V4030132V403013
2V4030142V403014
2V4030152V403015
2V4030162V403016
2V4030172V403017
2V4030182V403018
2V4030192V403019
2V4030202V403020
2V4030212V403021
2V4030222V403022
2V4030232V403023
2V4030242V403024
2V4030252V403025
2V4030262V403026
2V4030272V403027
2V4030282V403028
2V4030292V403029
2V4030302V403030
2V4030402V403040
2V4030412V403041
2V4030422V403042
2V4030452V403045
2V4030462V403046
2V4030472V403047
2V4030482V403048
2V4030492V403049
2V4030502V403050
2V4030512V403051
2V4030522V403052
2V4030532V403053
2V4030542V403054
2V4030552V403055
2V4030562V403056
2V4030582V403058
2V4030592V403059
2V4030602V403060
2V4030612V403061
2V4030622V403062
2V4030632V403063
2V4030642V403064
2V4030652V403065
2V4030662V403066
2V4030672V403067
2V4030682V403068
2V4030692V403069
2V4030702V403070
2V4030712V403071
2V4030722V403072
2V4030732V403073
2V4030742V403074
2V4030752V403075
2V4030762V403076
2V4030772V403077
2V4030782V403078
2V4030792V403079
2V4030802V403080
2V4035742V403574
2V4035752V403575
2V4035762V403576
2V4035772V403577
2V4039022V403902
2V4070322V407032
2V4070332V407033
2V4070342V407034
2V4070352V407035
2V4070362V407036
2V4070372V407037
2V4070382V407038
2V4070392V407039
2V5030432V503043
2V5030442V503044
2V5030572V503057
2V5035012V503501
2V5035022V503502
2V5035032V503503
2V5035042V503504
2V5035052V503505
2V5035062V503506
2V5035072V503507
2V5035082V503508
2V5035092V503509
2V5035102V503510
2V5035112v503511
2V5035122v503512
2V5035132V503513
2V5035142V503514
2V5035152V503515
2V5035162V503516
2V5035172V503517
2V5035182V503518
2V5035192V503519
2V5035202V503520
2V5035212V503521
2V5035222V503522
2V5035232V503523
2V5035242V503524
2V5035252V503525
2V5035262V503526
2V5035272V503527
2V5035282V503528
2V5035292V503529
2V5035302V503530
2V5035312V503531
2V5035322V503532
2V5035332V503533
2V5035342V503534
2V5035352V503535
2V5035362V503536
2V5035372V503537
2V5035382V503538
2V5035392V503539
2V5035402V503540
2V5035412V503541
2V5035422V503542
2V5035432V503543
2V5035442V503544
2V5035452V503545
2V5035462V503546
2V5035472V503547
2V5035482V503548
2V5035492V503549
2V5035502V503550
2V5035512V503551
2V5035522V503552
2V5035532V503553
2V5035542V503554
2V5035552V503555
2V5035562V503556
2V5035572V503557
2V5035582V503558
2V5035592V503559
2V5035602V503560
2V5035612V503561
2V5035622V503562
2V5035632V503563
2V5035642V503564
2V5035652V503565
2V5035662V503566
2V5035672V503567
2V5035682V503568
2V5035692V503569
2V5035702V503570
2V5035712V503571
2V5035722V503572
2V5035732V503573
2V5035782V503578
2V5035792V503579
2V5035802V503580
2V5035812V503581
2V5035822V503582
2V5035832V503583
2V5035842V503584
2V5035852V503585
2V5035862V503586
2V5035872V503587
2V5035882V503588
2V5035892V503589
2V5035902V503590
2V5037012V503701
2V5037022V503702
2V5037032V503703
2V5037042V503704
2V5037052V503705
2V5037062V503706
2V5037072V503707
2V5037082V503708
2V5037092V503709
2V5037102V503710
2V5037112V503711
2V5037122V503712
2V5037132V503713
2V5037142V503714
2V5037152V503715
2V5037162V503716
2V5037172V503717
2V5037182V503718
2V5037192V503719
2V5037202V503720
2V5037212V503721
2V5037222V503722
2V5037232V503723
2V5037242V503724
2V5037252V503725
2V5037262V503726
2V5037272V503727
2V5037282V503728
2V5037292V503729
2V5037302V503730
2V5037312V503731
2V5037322V503732
2V5037332V503733
2V5037342V503734
2V5037352V503735
2V5037362v503736
2V5037372V503737
2V5037382V503738
2V5037392V503739
2V5037402V503740
2V5037412V503741
2V5037422V503742
2V5037432V503743
2V5037442V503744
2V5037452V503745
2V5037462V503746
2V5037472V503747
2V5037482V503748
2V5037492V503749
2V5037502V503750
2V5037512V503751
2V5037522V503752
2V5037532V503753
2V5037542V503754
2V5037552V503755
2V5037562V503756
2V5037572V503757
2V5037582V503758
2V5037592V503759
2V5037602V503760
2V5037612V503761
2V5037622V503762
2V5037632V503763
2V5037642V503764
2V5037652V503765
2V5037662V503766
2V5037672V503767
2V5037682V503768
2V5037692V503769
2V5037702V503770
2V5037712V503771
2V5037722V503772
2V5037732V503773
2V5037742V503774
2V5037752V503775
2V5037762V503776
2V5037772V503777
2V5039012V503901
2V5039032V503903
2V5039042V503904
2V5039052V503905
2V5039062V503906
2V5039082V503908
2V5039092V503909
2V5039102V503910
2V5039162V503916
2V5079072V507907
2V6039112V603911
2V6039122V603912
2V6039132V603913
2V6039142V603914
2V6039152V603915
2V6039172V603917
2V6039182V603918
2V6039192V603919
2V6039202V603920
2V6039212V603921
2V6039222V603922
2V6039232V603923
2V6039242V603924
2V6039252V603925
2V6039512V603951
2V6039522V603952
2V6039532V603953
2V6039542v603954
30300CASPIAN SEA.
31015SEA OF AZOV.
31147ATLANTIC OCEAN.THE ANTARCTIC COAST.WEDDELL SEA.CABO ROL TO VAHSEL BAY.
31152THE ANTARCTIC COAST. ZALIV LENINGRADSKIY TO ERSKINE ICEPORT.
32000CASPIAN SEA. WEST COAST. BAKU TO LENKORAN'.
32001CASPIAN SEA. WEST COAST. APSHERONSKIY POLUOSTROV.
32017CASPIAN SEA. SOUTH EAST COAST. MAHMUDABAD TO GASAN-KULI ROAD.
32018CASPIAN SEA. SOUTH COAST. MYS SEFIDRUD TO MAHMUDABAD.
32019CASPIAN SEA. SOUTH-WEST COAST. LENKORAN' TO MYS SEFIDRUD.
32102BLACK SEA. NORTH-WESTERN PART. KARKINITSKIY ZALIV.
32895ATLANTIC OCEAN. SOUTHERN PART. SOUTH GEORGIA.
32934ANTARCTIC COAST. MORE LAZAREVA. ZALIV LENINGRADSKIJ AND APPROACHES.
33000CASPIAN SEA. WEST COAST. LENKORAN' TO LISAR POINT.
33001CASPIAN SEA - WEST COAST. RIVER KURA TO LENKORAN'.
33002CASPIAN SEA. WEST COAST. MYS PIRSAGAT TO KURA RIVER.
33003CASPIAN SEA. WEST COAST. MYS SHAKHOVA KOSA TO MYS PIRSAGAT.
33004CASPIAN SEA. WEST COAST. APSHERONSKIY POLUOSTROV. EASTERN PART.
33026CASPIAN SEA. EAST COAST. POLUOSTROV BUZACHY. NORTH-WESTERN PART.
33027CASPIAN SEA. EAST COAST. MORSKOY ISLAND TO DOLGIY PENINSULA.
33046CASPIAN SEA. WEST COAST. PORTPUNKT OKAREM TO GASAN-KULIYSKIY ROAD.
33047CASPIAN SEA. SOUTH-EAST COAST. APPROACHES TO PORT BANDAR-E TORKEMAN.
33048CASPIAN SEA. COAST OF IRAN. BABOL SAR ROAD TO FEREHABAD ROAD.
33049CASPIAN SEA. COAST OF IRAN. PORT NOUSHEHR TO FERIDUNKENAR ROAD.
33050CASPIAN SEA. IRAN COAST. POINT TURCRUD TO PORT NOW SHAHR.
33051CASPIAN SEA - IRAN. SEFIDRUD POINT TO TURKRUD POINT.
33052CASPIAN SEA. COAST OF IRAN. APPROACHES TO PORT BENDER - ENZELI.
33106BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. MYS TARKHANKUT TO MYS MARGOPULO.
33107BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. SEVASTOPOL' TO YALTA.
33108BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. YALTA TO MYS MEGANOM.
33109BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. MYS MEGANOM TO SKALY KORABL'-KAMEN'.
33146SEA OF AZOV. TAGANROGSKIY ZALIV. PORT MARIUPOL' TO BEGLITSKAYA KOSA.
33147SEA OF AZOV. TAGANROGSKIY ZALIV. EASTERN PART.
35002CASPIAN SEA. W COAST. PORT-IL'ICH & LENKORANSKIY ROAD WITH APPROACHES.
35004CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO RIVER KURA.
35005CASPIAN SEA. WESTERN PART. KALMYCHKOV BANK TO KUMANI BANK.
35051CASPIAN SEA. NORTHERN PART. ZALIVY SARYTASH AND KOCHAK.
35053CASPIAN SEA. KAZAKHSKIY ZALIV. MYSTOKMAK TO BUKHTA KENDYRLI.
35056CASPIAN SEA - WEST COAST. TYURKYANSKIY REID.
35057CASPIAN SEA. WESTERN PART. AREA SOUTH OF OSTROV BEYUK-ZIRYA(NARGEN).
35058CASPIAN SEA. WESTERN PART. SOUTHERN APPROACHES TO MAKAROV BANK.
35059CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO OSTROV OBLIVNOY.
35060CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO OSTROV KAMEN' IGNATIYA.
35061CASPIAN SEA - WEST COAST. EASTERN APPROACHES TO THE SVINOY OSTROV.
35062CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO PIRSAGATSKAYA BUKHTA.
35063CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO GLINYANYY ISLAND.
35066CASPIAN SEA. WEST COAST. NORTH-EAST APPROACHES TO BULLA ISLAND.
35067CASPIAN SEA. WEST COAST. BUKHTA BAKINSKAYA.
35068CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO BAKU FISHERY PORT.
35069CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO PRIMORSK.
35070CASPIAN SEA - WEST COAST. SHACHOVAIA KOSA TO OSTROV ARTEMA.
35071CASPIAN SEA. WEST COAST. CHILOV (ZHILOY) ISLAND WITH APPROACHES.
35072CASPIAN SEA. WEST PART. NEFTYANYYE KAMNI ISLAND WITH APPROACHES.
35073CASPIAN SEA. WEST COAST. NORTH APSHERONSKIY BAY WITH APPROACHES.
35074CASPIAN SEA. WEST COAST. CYURUPA AND APSHERONSKAYA BANKS.
35078CASPIAN SEA. WEST COAST. YASHMA TO SHURAABAD.
35080CASPIAN SEA. EAST COAST. APPROACHES TO TURKMENBASHY.
35081CASPIAN SEA. EAST COAST. PORT CHELEKEN TO OSTROV OSUSHNOY.
35082CASPIAN SEA. SOUTHERN PART. BANKA KALINKINA.
35083CASPIAN SEA. SOUTHERN PART. BANKA LIVANOVA.
35101BLACK SEA. WEST COAST. APPROACHES TO BUKHTA ZHEBRIYANSKAYA.
35103BLACK SEA. N-W. COAST. PORT BILHOROD-DNISTROVSKYI AND APPROACHES.
35107BLACK SEA. NORTH-WEST COAST. APPROACHES TO PORT YUZHNYY.
35109BLACK SEA. DNEPROVSKIY LIMAN. OCHAKOV TO REKA YUZHNYY BUG.
35111BLACK SEA. NORTH-WEST COAST. TENDROVSKIY ZALIV AND EGORLYTSKIY ZALIV.
35114BLACK SEA. KARKINITSKIY ZALIV. APPROACHES TO SKADOVSK AND KHORLY.
35118BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. APPROACHES TO OZERO DONUZLAV.
35125BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. MYS MEGANOM TO PORT FEODOSIYA.
35126BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. FEODOSIYSKIY ZALIV.
35127BLACK SEA. CRIMEA COAST. SIMEIZ TO GURZUF.
35128BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. MYS CHAUDA TO MYS KYZ-AUL.
35131BLACK SEA. APPROACHES TO KERCHENSKIY PROLIV.
35134SEA OF AZOV - NORTH COAST. APPROACHES TO PORTPUNKT GENICHESK.
35139SEA OF AZOV. BERDYANSKIY ZALIV. APPROACHES TO PORT BERDYANSK.
35140SEA OF AZOV. NORTHERN COAST. BELOSARAYSKIY ZALIV.
35141SEA OF AZOV. TAGANROGSKIY ZALIV. APPROACHES TO MARIUPOL'.
35154SEA OF AZOV. KERCHENSKIY PROLIV TO TEMRYUKSKIY LIGHTHOUSE.
35157BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. PORT NOVOROSSIYSK.
35163ABLACK SEA KAVKAZSKIY BEREG. ADLER ROADS.
35164BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. REYD ADLER TO REKA BZYB'.
35165BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. PORT GAGRA TO PORT GUDAUTA.
35180BLACK SEA. REKA YUZHNYY BUG. FROM THE MOUTH TO NIKOLAYEV.
38001CASPIAN SEA. WEST COAST. LENKORANSKIY ROAD.
38011CASPIAN SEA. EAST COAST. PORT AKTAU WITH APPROACHES.
38015CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO PORT MAKHACHKALA.
38032CASPIAN SEA - EAST COAST. ZALIV ALEKSANDRA BEKOVICHA-CHERKASSKOGO.
38045KASPIYSKOYE MORE. TYUB-KARAGANSKIY ZALIV.
38065CASPIAN SEA. EAST COAST. PORTPUNKT BEKDASH WITH APPROACHES.
38066CASPIAN SEA. EAST COAST. APPROACHES TO KARA-BOGAZ-GOL CHANNEL.
38067CASPIAN SEA. WEST COAST. PORT BAKU.
38078CASPIAN SEA. EAST COAST. KUULI AND KIANLY BAYS.
38080CASPIAN SEA. KRASNOVODSKIY ZALIV. APPROACHES TO BUKHTA BEKOVICHA.
38081CASPIAN SEA - EAST COAST. PORT TURKMENBASHI.
38084CASPIAN SEA. EAST COAST. CHELEKENO-OGURCHINSKIY PROLIV.
38085CASPIAN SEA. EAST COAST. APPROACHES TO PORT ALADZHA.
38087CASPIAN SEA. EAST COAST. PORTPUNKT OKAREM.
38100BLACK SEA. APPROACHES TO GIRLO BYSTROE. (NOVOSTAMBUL'SKOE).
38102BLACK SEA. WEST COAST. BUKHTA ZHEBRIYANSKAYA.
38103BLACK SEA. BUKHTA ZHEBRIYANSKAYA. P.UST'-DUNAYSK AND PRORVINSKIY KANAL
38106BLACK SEA. BEREZANSKIY LIMAN AND PORTPOINT OCHAKOV AND APPROACHES.
38107BLACK SEA. DNEPROVSKIY LYMAN. MYS STANISLAV TO THE VILLAGE OF KIZOMYS.
38109BLACK SEA. REKA DNEPR DELTA. KIZOMYS TO PORT KHERSON.
38112BLACK SEA. PORT SEVASTOPOL'. NORTHERN PART OF YUZHNAYA BUKHTA.
38113BLACK SEA. PORT SEVASTOPOL'. SOUTHERN PART OF YUZHNAYA BUKHTA.
38115BLACK SEA. WESTERN PART OF SEVASTOPOL'SKAYA BUKHTA & YUZHNAYA BUKHTA.
38116BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. STRELETSKAYA BUKHTA & BUKHTA KRUGLAYA.
38118BLACK SEA. KARKINITSKIY ZALIV. KHORLY AND APPROACHES.
38119BLACK SEA. CRIMEA COAST. SEVASTOPOL'SKAYA BUKHTA.
38120BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. SEVASTOPOL'SKIY R0ADS.
38122BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. OZERO DONUZLAV.
38123BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. SOUTH-WEST PART OF OZERO DONUZLAV.
38125BLACK SEA. CRIMEA COAST. KALAMITSKIY ZALIV. ROADS OF EVPATORIYA.
38127BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. BUKHTA DVOYNAYA.
38130BLACK SEA. CRIMEA COAST. APPROACHES TO YALTA.
38131BLACK SEA. CRIMEA COAST. BUKHTA SUDAKSKAYA.
38132BLACK SEA. BUKHTA KOKTEBEL' AND BUKHTA DVUYAKORNAYA WITH APPROACHES.
38133BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. BUKHTA DVUYAKORNAYA.
38135BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. PORT FEODOSIYA AND APPROACHES.
38137SEA OF AZOV. KERCHENSKIY PROLIV. MYS AKHILLEON TO MYS YENIKALE.
38138SEA OF AZOV. BUKHTA KAMYSH-BURUNSKAYA TO KERCHENSKIY PODKHODNYY KANAL.
38140SEA OF AZOV. KERCHENSKIY PROLIV. TAMANSKIY ZALIV.
38142BLACK SEA. MYS KONSTANTINOVSKIY TO ARTILLERIYSKAYA BUKHTA.
38143BLACK SEA. BUKHTA MATYUSHENKO TO YUZHNAYA BUKHTA.
38144BLACK SEA. SEVASTOPOL'SKAYA BUKHTA. MIDDLE PART.
38145BLACK SEA. SEVASTOPOL'SKAYA BUKHTA. KILEN-BUKHTA TO BUKHTA GOLLANDIYA.
38146BLACK SEA. BUKHTA SUKHARNAYA TO NEFTYANAYA GAVAN'.
38150SEA OF AZOV. BERDYANSKIY ZALIV. PORT BERDYANSK.
38155BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. APPROACHES TO MORSKOYE.
38156BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. APPROACHES TO MYS TOLSTYY.
38157BLACK SEA. THE CRIMEA. BERTHS AT PRIMORSKIY SETTLEMENT AND APPROACHES.
38164SEA OF AZOV. YASENSKIY ZALIV. PORTPUNKT PRIMORSKO-AKHTARSK.
38166BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. MYS PANAGIYA TO YANTARNYY LIGHTHOUSE.
38171ABLACK SEA. CAUCASIAN COAST. BUKHTA RYBATSKAYA (GOLUBAYA).
38173BLACK SEA. KAVKAZSKIY BEREG. MYS MALYY UTRISH (UTRISHENOK).
38174BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. PIERS OF PORT NOVOROSSIYSK.
38175BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. BUKHTAS DZHUBGA AND TENGINSKAYA.
38176BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. OIL TERMINAL OF PORT NOVOROSSIYSK.
38180BLACK SEA. YUZHNYY BUG RIVER. PORT NIKOLAYEV.
38181SEA OF AZOV. KERCHENSKIY PROLIV. APPROACHES TO KERCH'.
3A4351453A435145
3A6000013A600001
3A6000023A600002
3A6000033A600003
3A6000043A600004
3A6000053A600005
3A6000063A600006
3A6000073A600007
3A6000083A600008
3A6000093A600009
3A6000103A600010
3A6000113A600011
3A6000123A600012
3A6000133A600013
3A6000143A600014
3A6000153A600015
3A6000163A600016
3A6000173A600017
3A6000183A600018
3A6000193A600019
3A6000203A600020
3A6000213A600021
3A6000223A600022
3A6000233A600023
3A6000243A600024
3A6000253A600025
3A6000263A600026
3A6000273A600027
3A6000283A600028
3A6000293A600029
3A6000303A600030
3A6000313A600031
3A6000323A600032
3A6000333A600033
3A6000343A600034
3A6000353A600035
3A6000363A600036
3A6000373A600037
3A6000383A600038
3A6000393A600039
3A6000403A600040
3A6000413A600041
3A6000423A600042
3A6000433A600043
3A6000443A600044
3A6000453A600045
3A6000463A600046
3A6000473A600047
3A6000483A600048
3A6000493A600049
3A6000503A600050
3A6000513A600051
3A6001333A600133
3V3040013V304001
3V3040023V304002
3V5040043V504004
3V5040053V504005
3V6040013V604001
3V6040023V604002
3V6040033V604003
3V6040113V604011
3V6040123V604012
3V6040133V604013
3V6049413V604941
3V6049423V604942
3V6049513V604951
3V6049523V604952
40325INDIAN AND PACIFIC OCEANS. INDONESIA. ARAFURA SEA. NORTHERN PART.
41047INDONESIA. SUMATERA - WEST COAST. PULAU NIAS TO PULAU SIBERUT.
41048INDIAN OCEAN. SUMATERA. PULAU SIBERUT TO PULAU SANDING.
41050INDIAN OCEAN. SUMATERA. PAGAI SELATAN TO LABUHAN TAPOKAN.
41054INDIAN OCEAN. JAWA. TELUK PELABUHANRATU TO TELUK PENYU.
41055INDIAN OCEAN. JAWA. TG.KARANGBATA TO NUSA BARUNG.
41143INDIAN OCEAN.ANTARCTIC.MORE KOSMONAVTOV.CAPE ANN TO ZALIV ALASHEYEVA.
41149INDIAN OCEAN. THE ANTARCTIC COAST. DAVIS SEA.
42900INDIAN OCEAN. ANTARCTICA. DAVIS SEA. APPROACHES TO STATION MIRNYY.
43920INDIAN OCEAN. THE ANTARCTIC COAST. MORE KOSMONAVTOV. ZALIV ALASHEYEVA.
48920THE ANTARCTIC COAST. MOLODYOZHNAYA SCIENTIFIC STATION AND APPROACHES.
48922MORE KOSMONAVTOV. ZALIV ALASHEYEVA. MYS TRYOKH VALUNOV TO MYS VYVODNOY
49900INDIAN OCEAN. THE ANTARCTIC COAST. DAVIS SEA. REYD MIRNYY.
50303PACIFIC OCEAN. CELEBES SEA.
50307PACIFIC OCEAN. BANDA SEA. WESTERN PART.
50308PACIFIC OCEAN. MOLUCCA ISLANDS.
50311PACIFIC OCEAN. NORTH-WEST COAST OF NEW GUINEA.
50312PACIFIC OCEAN. NEW GUINEA. TG. D'URVILLE TO ASTROLABE BAY.
51049LESSER SUNDA ISLANDS. SUMBAWA I TO ROTI I.
51051PACIFIC & INDIAN OCEANS. LESSER SUNDA ISLANDS. ALOR I. to MIARANG I.
51081PACIFIC OCEAN. ANTARCTIC COAST. CAPE NORTH TO LEDNIK MATUSEVICHA.
61116SOUTH CHINA SEA. COAST OF CHINA & VIETNAM. NORTHERN PART OF BEIBU GULF
61117SOUTH CHINA SEA. COAST OF CHINA. HAINAN DAO.
61118SOUTH CHINA SEA. VIETNAM & CHINA. GULF OF TONKIN. SOUTHERN PART.
61119SOUTH CHINA SEA. VIETNAM. ILE TORTUE TO MUI DINH LIGHT.
61120SOUTH CHINA SEA. VIETNAM. MUI DINH TO LONDON REEFS.
61121SOUTH CHINA SEA. VIETNAM. MUI KE GA TO BO DE RIVER.
61122SOUTH CHINA SEA. VIETNAM AND CAMBODIA. HON KHOAI TO ROCHER KUSROVIA.
61126SOUTH CHINA SEA. COAST OF MALAYSIA. SUNGAI BESUT TO SUNGAI PAHANG.
61137SOUTH CHINA SEA. SULU SEA. APPROACHES TO BALABAC STRAIT.
61138SOUTH CHINA SEA. NORTH DANGER REEF TO SWALLOW REEF.
61140SOUTH CHINA. PHILIPPINE ISLANDS. PALAWAN ISLAND AND PASSAGE.
61141SOUTH CHINA SEA. PHILIPPINE ISLANDS. BUSUANGA I TO LUZON I.
61146PHILIPPINE SEA. PHILIPPINE ISLANDS. CAPE SAN ILDEFONSO TO SAMAR.
61147PACIFIC OCEAN. PHILIPPINE ISLANDS. SAMAR TO MINDANAO.
61148PACIFIC OCEAN. PHILIPPINE ISLANDS. MINDANAO TO KARAKELONG.
61153SOUTH CHINA SEA. VIETNAM. CULAO RE LIGHT TO PARACEL ISLANDS.
61155SOUTH CHINA SEA. LUZON ISLAND. POINT ARBOLEDAN TO PALAUIG POINT.
61157SOUTH CHINA SEA AND PHILIPPINE SEA. LUZON STRAIT.
62060OZERO BAYKAL. SOUTHERN PART.
62061OZERO BAYKAL. MIDDLE PART. FROM RIVER SELENGA TO MYS IZHIMEY.
62062OZERO BAYKAL. MIDDLE PART. FROM MYS IZHIMEY TO GUBA DAVSHA.
62063OZERO BAYKAL. NORTHERN PART.
62281PACIFIC OCEAN. POLUOSTROV KAMCHATKA. KAMCHATSKIY ZALIV.
62282PACIFIC OCEAN. BERING SEA. KOMANDORSKIYE OSTROVA.
62501GULF OF TONKIN. VIETNAM. DAO LO CHUC SAN TO SONG CA (RED RIVER).
63017JAPAN SEA. TATARSKIY PROLIV. MYS ANDREYA TO MYS NAMSHUKA.
63018SEA OF JAPAN. TATARSKIY PROLIV. MYS NAMSHUKA TO REYD SYURKUM.
63027TATARSKIY PROLIV. OSTROV SAKHALIN. MYS LAMANON TO MYS ZHUKOVSKOGO.
63102SEA OF OKHOTSK. OSTROV SAKHALIN. ZALIV ANIVA - NORTHERN PART.
63103SEA OF OKHOTSK. OSTROV SAKHALIN. TONINO-ANIVSKIY POLUOSTROV - S PART.
63106SEA OF OKHOTSK. SAKHALIN ISLAND. TIKHIY POINT TO RIVER NITUY.
63107SEA OF OKHOTSK. SAKHALIN ISLAND. ZALIV TERPENIYA.
63108SEA OF OKHOTSK. OSTROV SAKHALIN. POLUOSTROV TERPENIYA.
63112SEA OF OKHOTSK. OSTROV SAKHALIN. LUN'SKIY ZALIV TO PROLIV ANUCHINA.
63169SEA OF OKHOTSK. AMURSKIY LIMAN & R AMUR.FROM THE MOUTH TO PORT MAGO.
63205MALAYA KURIL'SKAYA GRYADA.OSTROV YURIY TO OSTROV SHIKOTAN(SHPANBERGA).
63214OKHOTSKOE MORE. KURILSKIE OSTROVA. OSTROV SIMUSHIR
64104OKHOTSKOE MORE. ZALIV SHELIHOVA. MYS YAPON TO MYS IRETSKIY.
65011SEA OF JAPAN. ZALIV PETRA VELIKOGO. ZALIV VOSTOK & ZALIV NAKHODKA APPR
65048APPROACHES TO PORT ALEKSANDROVSK - SAHALINSKIY.
65101PROLIV LAPERUZA. OSTROV SAKHALIN. MYS KRIL'ON APPROACHES.
65126SEA OF OKHOTSK. OSTROV SAKHALIN. APPROACHES TO ZALIV CHAYVO.
65135OKHOTSKOE MORE. SAKHALINSKIY ZALIV. ZALIV BAJKAL.
65139SEA OF OKHOTSK. AMURSKIY LIMAN. MYS PETAH TO MYS MEN'SHIKOVA.
65141SEA OF OKHOTSK.AMURSKIY LIMAN.R.AMUR.MYS PRONGE TO NIKOLAEVSK-NA-AMURE
65143SEA OF OKHOTSK. AMURSKIY LIMAN. MYS LAZAREVA TO OSTROVA CHASTYYE.
65196SEA OF OKHOTSK. TAUYSKAYA GUBA. PORT MAGADAN.
65212KURILSKAYA GRYADA. PROLIVY SOVETSKIY, TANFIL'EVA, VOEYKOVA.
65229OKHOTSKOE MORE. OSTROV ITURUP. ZALIV PROSTOR.
65514ASIA. GULF OF TONKIN. VIETNAM. APPROACHES TO HAI PHONG.
65515SOUTH CHINA SEA. GULF OF TONKIN. APPROACHES TO PORT HAI PHONG.
65516SOUTH CHINA SEA. GULF OF TONGKING. HAIPHONG TO HANOI.
66195_1OKHOTSKOE MORE. APPROACHES TO REKA BOLSHAYA.
68000SEA OF JAPAN. ZALIV PETRA VELIKOGO. BUKHTA NOVGORODSKAYA.
68001SEA OF JAPAN . ZALIV PETRA VELIKOGO. ?. SIBIRYAKOVA TO M. KYPRIYNOVA.
68003AZALIV PETRA VELIKOGO. SLAVYANSKIY ZALIV BAYS. BUKHTA SLAVYANKA.
68004ZALIV PETRA VELIKOGO. AMURSKIY ZALIV. PORT VLADIVOSTOK APPROACHES.
68006ZALIV PETRA VELIKOGO. PORT VLADIVOSTOK AND APPROACHES.
68009ZALIV PETRA VELIKOGO. ZALIV NAKHODKA. BUKHTA NOVITSKOGO & APPROACHES.
68036SEA OF JAPAN. ZALIV PETRA VELIKOGO. APPROACHES TO MYS GAMOVA.
68037ZALIV PETRA VELIKOGO. ZALIV POS'YETA. PORT ZARUBINO.
68051ATATARSKIY PROLIV. WEST COAST. BUKHTA DATTA AND REKA TUMNIN.
68060TATARSKIY PROLIV. WEST COAST. ZALIV CHIKHACHYOVA.
68066ZALIV PETRA VELIKOGO. OSTROV RUSSKIY. BUKHTA VOYEVODA.
68071ZALIV PETRA VELIKOGO. MYS LARIONOVA TO MYS POSPELOVA.
68072PROLIV BOSFOR-VOSTOCHNYY. MYS POSPELOVA TO MYS BASARGINA.
68073SEA OF JAPAN. ZALIV PETRA VELIKOGO. BUKHTA PATROKL.
68084ASEA OF JAPAN. TATARSKIY PROLIV. O.SAKHALIN. GORNOZAVODSK ROAD.
68085TATARSKIY PROLIV. OSTROV SAKHALIN. PORT NEVEL'SK.
68087ATATARSKIY PROLIV. OSTROV SAKHALIN WESTERN COAST. REYD SHAKHTYORSK.
68104SEA OF OKHOTSK. OSTROV SAKHALIN. LAGUNA BUSSE.
68112ASEA OF OKHOTSK. OSTROV SAKHALIN. VZMOR'YE BASIN.
68114OKHOTSKOE MORE. OSTROV SAKHALIN. REID PORONAISK.
68125_1SEA OF OKHOTSK.OSTROV SAKHALIN.ZALIV NYYSKIY-SOUTHERN PART & REKA TYM'
68136ASEA OF OKHOTSK. OSTROV SAKHALIN. PORT MOSKAL'VO.
68180ASEA OF OKHOTSK. NORTH COAST. REKA UL'YA MOUTH.
68181SEA OF OKHOTSK. NORTH PART. OKHOTSKIY ROAD AND REKA KUKHTUY MOUTH.
68184SEA OF OKHOTSK. NORTH COAST. INSKIY REYD.
68296PACIFIC OCEAN. KAMCHATSKIY ZALIV. REKA KAMCHATKA MOUTH.
68297KAMCHATSKIY ZALIV. REKA KAMCHATKA MOUTH. UST'-KAMCHATSK TO M.POGODNYY.
68502SOUTH CHINA SEA. VIETNAM. GULF OF TONKIN. C'AM PH'A PORT.
68504SOUTH CHINA SEA. GULF OF TONKIN. VIETNAM. HAI PHONG.
68530SOUTH CHINA SEA. VIETNAM. VINH CAM RANH.
69204BERING SEA. KOMANDORSKIE OSTROVA. NIKOL'SKIY ANCHORAGE.
A100AFRICA - EAST COAST. RAAS CASEYR TO SUQUTRA.
A1003MOZAMBIQUE. APPROACHES TO PORTO DA BEIRA.
A1004TURKEY. MARMARA DENIZI. CANAKKALE BOGAZI TO MARMARA ADASI.
A1005TURKEY-MARMARA DENIZI.MARMARA ADASI TO ISTANBUL BOGAZI (THE BOSPORUS).
A1006ATURKEY. MARMARA DENIZI. TEKIRDAG.
A1011INDIAN OCEAN. MALDIVES. ADDOO ATOLL TO NORTH HUVADHOO ATOLL.
A1012INDIAN OCEAN. MALDIVES. SHEET 2. NORTH HUVADHOO ATOLL TO MULAKU ATOLL.
A1013INDIAN OCEAN. MALDIVES. MULAKU ATOLL TO SOUTH MAALHOSMADULU ATOLL.
A1014INDIAN OCEAN. MALDIVES. S.MAALHOSMADULU ATOLL TO IHAVANDHIPPOLHU ATOLL
A1015TURKEY. MARMARA DENIZI. SOUTHERN APPROACHES TO ISTANBUL BOGAZI.
A1016VIETNAM. SONG SAI GON.
A1017AMEXICO - PACIFIC COAST. GOLFO DE CALIFORNIA.
A1018ITALY. APPROACHES TO STRETTO DI MESSINA.
A1019ITALY - WEST COAST. GIOIA TAURO.
A1020COSTA RICA & PANAMA.PACIFIC OCEAN.PUNTA MORRO DE PUERCOS TO I.DEL CANO
A1021PACIFIC OCEAN.COSTA RICA & NICARAGUA.ISLA DEL CANO TO CABO SANTA ELENA
A1022CENTRAL AMERICA-PACIFIC OCEAN COAST. CABO SANTA ELENA TO CHAMPERICO.
A1023GUATEMALA & MEXICO. PACIFIC OCEAN COAST. CHAMPERICO TO PUNTA GALERA.
A1024MEXICO - PACIFIC OCEAN COAST. PUNTA GALERA TO PUNTA MANGROVE.
A1025WEST INDIES. LESSER ANTILLES. ANGUILLA TO GUADELOUPE.
A1026MEXICO - PACIFIC OCEAN COAST. PUNTA MANGROVE TO PUNTA FARALLON.
A1027MEXICO - PACIFIC OCEAN COAST. APPROACHES TO GOLFO DE CALIFORNIA.
A1028MEXICO - PACIFIC OCEAN COAST. CABO FALSO TO PUNTA ABREOJOS.
A1029MEXICO & U.S. PACIFIC OCEAN COAST. PUNTA ABREOJOS TO SAN DIEGO BAY.
A1030GREECE - SOUTH COAST.SOUTH-WEST ENTRANCE CHANNELS to the AEGEAN SEA.
A1031AEGEAN SEA - GREECE. AKRA YERAKAS to NISOS KEA.
A1032TANZANIA. NORTH MAFIA CHANNEL TO KILWA POINT.
A1033SOUTH AMERICA. GUYANE FRANCAISE. APPROACHES TO DEGRAD DES CANNES.
A1034SOUTH AMERICA - NORTH COAST. GUYANE FRANCAISE. APPROACHES TO CAYENNE.
A1037AEGEAN SEA - GREECE.NISIS FALKONERA TO NISOS IOS.
A1038AEGEAN SEA - GREECE.STENO SIFNOU to STENO KAFIREA.
A1040AEGEAN SEA - GREECE.NISOS IOS to VRAKHONISIDHA KANDHELIOUSSA.
A1041AEGEAN SEA - GREECE. NISOS NAXOS TO VRAKHOI KALOYEROI.
A1042WEST INDIES - LESSER ANTILLES. MONTSERRAT TO SAINT LUCIA.
A1043WEST INDIES - WINDWARD ISLANDS. SAINT LUCIA TO GRENADA AND BARBADOS.
A1046G.OF THAILAND.OUTER APPROACHES TO PORTS FROM KRUNG THEP TO MAP TA PHUT
A1052SOMALIA. APPROACHES TO KISMAAYO.
A1054TURKEY - SOUTH COAST.MARMARIS to KAS.
A1055AEGEAN SEA - GREECE AND TURKEY.RHODES CHANNEL AND GOKOVA KORFEZI.
A1056AEGEAN SEA - GREECE AND TURKEY.NISOS KALIMNOS to NISOS IKARIA.
A1057AEGEAN SEA - GREECE AND TURKEY.KUSADASI KORFEZI AND APPROACHES.
A1058AEGEAN SEA - GREECE & TURKEY. NISOS KHIOS AND IZMIR KORFEZI.
A106ENGLAND - EAST COAST. CROMER TO SMITHS KNOLL.
A1061AEGEAN SEA - GREECE AND TURKEY.CANDARLI KORFEZI TO EDREMIT KORFEZI
A1062AEGEAN SEA - GREECE. NISOI VORIOI SPORADHES.
A1065KOREA - SOUTH COAST. APPROACHES TO MASAN, PUSAN AND OKPO HANG.
A1075BAY OF BENGAL - BURMA. APPROACHES TO MYEIK (MERGUI) HARBOUR.
A1076WALES - SOUTH COAST. LINNEY HEAD TO OXWICH POINT.
A1077SCOTLAND-EAST COAST. APPROACHES TO CROMARTY FIRTH AND INVERNESS FIRTH.
A1078SCOTLAND - EAST COAST. INVERNESS FIRTH.
A1085AEGEAN SEA - GREECE.STENO KAFIREA TO THESSALONIKI.
A1086AEGEAN SEA - GREECE AND TURKEY.EDREMIT KORFEZI TO STRIMONIKOS KOLPOS
A1087AEGEAN SEA - GREECE AND TURKEY.
A1091MEDITERRANEAN SEA.GREECE.NISOS KRITI.
A1092MEDITERRANEAN SEA.WESTERN APPROACHES to the AEGEAN SEA.
A1099MEDITERRANIAN SEA. EASTERN APPROACHES TO THE AEGEAN SEA.
A1104BAY OF BISCAY.
A1111SPAIN - NW COAST. PUNTA DE LA ESTACA DE BARES TO CABO FINISTERRE.
A1119BRITISH ISLES. ORKNEY AND SHETLAND ISLANDS. FAIR ISLE CHANNEL.
A1124CHINA - EAST COAST. NORTHERN APPROACHES TO NINGBO GANG.
A1125NORTH ATLANTIC OCEAN.BRITISH ISLES.WESTERN APPROACHES TO IRELAND
A1126CHINA - EAST COAST. LUOJIA SHAN TO XIANGSHAN GANG.
A1129NORTH ATLANTIC OCEAN. BANKS NORTH-WEST OF THE HEBRIDES.
A1136CHANNEL ISLANDS. JERSEY - NORTH COAST.
A1137CHANNEL ISLANDS. APPROACHES TO SAINT HELIER.
A1138CHANNEL ISLANDS. JERSEY - EAST COAST.
A1141MALAYSIA. APPROACHES TO PELABUHAN SUNGAI UDANG AND MELAKA.
A1143CHINA - EAST COAST. LUCHAOGANG TO ZHAPU.
A1144CHINA - EAST COAST. QIQU LIEDAO. YANGSHAN DEEP WATER PORT.
A1147AFRICA - WEST COAST. CABO ROXO TO MONROVIA.
A115SCOTLAND - EAST COAST. MORAY FIRTH.
A1152ENGLAND AND WALES. BRISTOL CHANNEL. NASH POINT TO SAND POINT.
A1156ENGLAND - WEST COAST. TREVOSE HEAD TO HARTLAND POINT.
A1158TURKEY. ISTANBUL BOGAZI KUZEYI. (NORTHERN BOSPORUS).
A1159TURKEY.ISTANBUL BOGAZI GUNEYI (SOUTHERN BOSPORUS).
A1160AENGLAND-BRISTOL CHANNEL.HARBOURS IN SOMERSET AND NORTH DEVON.LYNMOUTH.
A1161SOUTH WALES. SWANSEA BAY.
A1162_1TUNISIA. APPROACHES TO SOUSSE.
A1165ENGLAND AND WALES. BRISTOL CHANNEL. WORMS HEAD TO WATCHET.
A1166AENGLAND - WEST COAST. RIVER SEVERN. AVONMOUTH TO SEVERN BRIDGE.
A1167WALES-SOUTH COAST. BURRY INLET.
A1168AENGLAND - WEST COAST. NORTH COAST OF CORNWALL. APPROACHES TO PADSTOW.
A1169SOUTH WALES. APPROACHES TO PORTHCAWL.
A1176BRISTOL CHANNEL. SEVERN ESTUARY. STEEP HOLM TO AVONMOUTH.
A1179ENGLAND AND WALES. BRISTOL CHANNEL.
A1184TUNISIA.BAIE DE TUNIS.
A118AITALY-WEST COAST. PORTS IN THE GULF OF GENOA. APPROACHES TO LA SPEZIA.
A119ITALY - WEST COAST. APPROACHES TO LIVORNO.
A1191ENGLAND - EAST COAST. RIVER TYNE TO FLAMBOROUGH HEAD.
A1192SCOTLAND AND ENGLAND - EAST COAST. SAINT ABB'S HEAD TO THE RIVER TYNE.
A1195TURKEY. MARMARA DENIZI. ANCHS IN THE S APPROACHES TO ISTANBUL BOGAZI.
A1198TURKEY. ISTANBUL BOGAZI (THE BOSPORUS).
A1199CHINA - EAST COAST. NINGBO GANG TO CHANGJIANG KOU.
A11AIRAN. JAZIREH-YE KHARK AND APPROACHES. JASIREH-YE KHARK TO GANAVEH.
A12RED SEA. EL 'AQABA TO DUBA.
A1202AITALY. NORTH COAST OF SARDEGNA. PORTO TORRES.
A1204ITALY - SARDEGNA. APPROACHES TO PORTO TORRES.
A1205ITALY - SARDEGNA. ORISTANO AND APPROACHES.
A1207ITALY-SARDEGNA.CANALE DI SAN PIETRO AND GOLFO DI PALMAS.
A1208ITALY - SARDEGNA. APPROACHES TO CAGLIARI.
A121ENGLAND - EAST COAST. FLAMBOROUGH HEAD TO WITHERNSEA.
A1210AITALY. EAST COAST OF SARDEGNA. PORTO DI OLBIA.
A1211ITALY - SARDEGNA. CAPO FERRO TO CAPO CODA CAVALLO.
A1212ITALY - SARDEGNA. APPROACHES TO LA MADDALENA.
A1214KUWAIT. KHALIJ AL KUWAYT.
A1215AAFRICA - WEST COAST. ANGOLA. PORTO AMBOIM.
A1218CARIBBEAN SEA. CUBA TO MISKITO BANK.
A1219CHINA - BO HAI. JINGTANG AND APPROACHES.
A1220CENTRAL AMERICA-EAST COAST.GULF OF HONDURAS AND YUCATAN CHANNEL.
A1223AKUWAIT. MINA' 'ABD ALLAH, MINA' ASH SHU'AYBAH AND MINA' AL AHMADI.
A1224SAUDI ARABIA AND KUWAIT. APPROACHES TO RA'S AL KHAFJI.
A1228_1IRAQ AND KUWAIT. UMM QASR, AZ ZUBAYR AND APPROACHES.
A1229IRAN, IRAQ AND KUWAIT. KHAWR 'ABD ALLAH HADD WARBAH TO ATHAN SHOAL.
A123INDIA - EAST COAST. APPROACHES TO HUGLI RIVER.
A1233BRITISH ISLES. NORTHERN APPROACHES TO THE SHETLAND ISLANDS.
A1234UNITED KINGDOM. NORTH - WESTERN APPROACHES TO THE ORKNEY ISLANDS.
A1235IRAN,IRAQ AND KUWAIT.KHAWR 'ABD ALLAH AND APPROACHES TO SHATT AL 'ARAB
A1236SOUTH AFRICA - WEST COAST. SALDANHA BAY.
A1237NORTHERN IRELAND - EAST COAST. LARNE LOUGH AND APPROACHES.
A1244SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI ISLANDS - OVALAU. LEVUKA HARBOUR.
A1248CHINA - BO HAI. JINZHOU GANG AND APPROACHES.
A1249CHINA - BO HAI. DALIAN WAN TO QINHUANGDAO GANG.
A1250CHINA - BO HAI. MIAODAO QUNDAO TO TIANJIN GANG.
A1251ACHINA AND KOREA - YELLOW SEA. HAIYANG DAO TO DADONG GANGQU.
A1253CHINA - HUANG HAI. LIANYUN GANG TO QINGDAO GANG.
A1254CHINA - YELLOW SEA. QINGDAO TO CHENGSHAN JIAO.
A1255CHINA - YELLOW SEA. CHENGSHAN JIAO TO LAOTIESHAN XIJIAO.
A1256CHINA AND KOREA. BO HAI AND NORTHERN PART OF THE YELLOW SEA.
A1257KOREA - NORTH WEST COAST. TAECH'ONG GUNDO TO NAMP'O.
A1258KOREA - WEST COAST. KYONGNYOLBI YOLTO TO TAECH'ONG GUNDO.
A1259AKOREA - SOUTH COAST. MASAN.
A1260ACHINA. YELLOW SEA. YANTAI AND APPROACHES.
A1261VIETNAM. APPROACHES to SONG SAI GON.
A1262CHINA-BO HAI. BAYUQUAN.
A1265APPROACHES TO SHATT AL'ARAB. KHAWR AL AMAYA AND KHAWR AL KAFKA
A1267ENGLAND - SOUTH COAST. FALMOUTH TO PLYMOUTH.
A1268IRAN. APPROACHES TO KHOWR-E MUSA.
A1269AIRAN. KHOWR-E MUSA. THE BAR TO BANDAR-E MAHSHAHR.
A127KOREA AND JAPAN. KOREA STRAIT.
A1270KOREA - WEST COAST. ANDO TO INCH'ON HANG.
A1271AKOREA - WEST COAST. TAESAN.
A1272ABLACK SEA. TURKEY AND BULGARIA. APPROACHES TO IGNEADA.
A1273WEST INDIES. SAINT LUCIA.
A1274ABLACK SEA - TURKEY. SAMSUN.
A1275BLACK SEA - TURKEY. EREGLI TO AMASRA.
A1276COLOMBIA - NORTH COAST. BAHIA SANTA MARTA TO PUNTA CANOAS.
A1279ABLACK SEA. TURKEY. TRABZON.
A128ANETHERLANDS AND BELGIUM. WESTERSCHELDE. VALKENISSE TO ANTWERP.
A13PHILIPPINES. CEBU - EAST COAST. APPROACHES TO CEBU HARBOUR.
A131AITALY - WEST COAST. PORTO DI PIOMBINO.
A1320IRISH SEA. FLEETWOOD TO DOUGLAS.
A1321AAFRICA - WEST COAST. NIGERIA. NUN RIVER ENTRANCE.
A1322ACENTRAL WEST AFRICA. CAMEROON. PORT DE KRIBI.
A1331ARGENTINA. APPROACHES TO BAHIA BLANCA.
A1338MALAYSIA AND BRUNEI. SERIA TO BALABAC STRAIT.
A1342AJAPAN. PORTS IN NORTH-WEST HONSHU. NANAO-NAN WAN.
A1344SCOTLAND - SOUTH COAST. KIRKCUDBRIGHT BAY.
A1346IRISH SEA. SOLWAY FIRTH AND APPROACHES.
A1347JAPAN. HONSHU - NORTH-WEST COAST. TOYAMA WAN.
A1356AFRICA.EQUATORIAL GUINEA & GABON.BAHIA DE CORISCO TO ESTUAIRE DU GABON
A135AINDIA - EAST COAST. HUGLI RIVER. KUKRAHATTI REACH TO ROYAPUR CROSSING.
A136INDIA - EAST COAST. HUGLI RIVER. SAGAR ROADS TO KUKRAHATI REACH.
A1362LIBERIA AND IVORY COAST. HARPER TO SASSANDRA.
A1363SIERRA LEONE AND LIBERIA. CAPE SAINT ANN TO MONROVIA.
A1364LIBERIA. MONROVIA TO GREENVILLE.
A1365LIBERIA AND IVORY COAST. GREENVILLE TO HARPER.
A1366MALACCA STRAIT-MALAYSIA.APPROACHES TO PINANG HARBOUR.
A1372CHINA - SOUTH EAST COAST. SHANWEI AND APPROACHES.
A1373ARGENTINA - CHILE. SOUTH - EASTERN PART OF TIERRA DEL FUEGO.
A1374ASOUTH CHINA SEA. EAST COAST OF PENINSULAR MALAYSIA. KERTIH TERMINAL.
A1379PENINSULAR MALAYSIA - EAST COAST. APPROACHES TO KUANTAN.
A1380AAFRICA - WEST COAST. TOGO. PORT DE LOME.
A1381NIGERIA. APPROACHES TO LAGOS.
A1383IVORY COAST AND GHANA. LAGUNE ABY TO TEMA.
A1384GHANA, TOGO, BENIN AND NIGERIA. TEMA TO COTONOU.
A1385BENIN AND NIGERIA. COTONOU TO PENNINGTON RIVER.
A1386NIGERIA. PENNINGTON RIVER TO OPOBO RIVER.
A1388AJAPAN. NORTH COAST OF HONSHU. FUNAKAWA.
A1389_1SOUTH - EAST PACIFIC OCEAN. ISLA DE PASCUA (EASTER ISLAND).
A1390_1JAPAN. PORTS IN NORTHERN HONSHU. APPROACHES TO AKITA AND FUNAKAWA.
A1398ANDAMAN IS. SOUTHERN APPROACHES TO PORT BLAIR INCLUDING DUNCAN PASSAGE
A14PHILIPPINES. CEBU - EAST COAST. CEBU HARBOUR.
A1403SCOTLAND - WEST COAST. LOCH RYAN.
A1409SCOTLAND - EAST COAST. BUCKIE TO ARBROATH.
A140AITALY. CROTONE.
A1410BRITISH ISLES. SAINT GEORGE'S CHANNEL.
A1411BRITISH ISLES. IRISH SEA. WESTERN PART.
A1413WALES - ANGLESEY. APPROACHES TO HOLYHEAD.
A1415REPUBLIC OF IRELAND - EAST COAST. DUBLIN BAY.
A1417ITALY - SOUTH COAST. APPROACHES TO TARANTO.
A1418ITALY-EAST COAST. APPROACHES TO BRINDISI.
A1419_1BAY OF BENGAL - ANDAMAN ISLANDS. COCO CHANNEL.
A142STRAIT OF GIBRALTAR.
A1422NORTH SEA. ESBJERG TO HANSTHOLM INCLUDING OFFSHORE OIL AND GAS FIELDS.
A1423NORTH SEA. TERSCHELLING TO ESBJERG.
A1426ASLOVENIA. COAST OF ISTRA. IZOLA.
A143RED SEA. JAZIRAT AT TA'IR TO BAB EL MANDEB.
A1431AREPUBLIC OF IRELAND - EAST COAST. DUNDALK AND APPROACHES.
A1438AHARBOURS ON THE EAST COAST OF SCOTLAND. APPROACHES TO PETERHEAD.
A1439MEDITERRANEAN SEA. SICILIA TO NISOS KRITI.
A144MEDITERRANEAN SEA. GIBRALTAR.
A1440MEDITERRANEAN SEA. ADRIATIC SEA.
A1442ITALY - EAST COAST. VENEZIA.
A1443_1ITALY - EAST COAST. APPROACHES TO BARLETTA AND MANFREDONIA.
A1444AITALY - EAST COAST. APPROACHES TO ANCONA AND FALCONARA MARITTIMA.
A1445AITALY - EAST COAST. PORT OF RAVENNA.
A1447AREPUBLIC OF IRELAND - EAST COAST. PORT OF DUBLIN.
A1448MEDITERRANEAN SEA. SPAIN - SOUTH COAST. GIBRALTAR BAY.
A1449AITALY - EAST COAST. PORTO DI MALAMOCCO
A1450TURKS AND CAICOS ISLANDS. TURKS ISLAND PASSAGE AND MOUCHOIR PASSAGE.
A1452BAHAMAS. NEW PROVIDENCE ISLAND. NASSAU.
A1456CAMEROUN. PORT DE DOUALA AND APPROACHES.
A1462AHARBOURS ON THE NORTH AND EAST COASTS OF SCOTLAND. WICK AND APPROACHES
A1463WALES - NORTH COAST. CONWY BAY AND APPROACHES.
A1464_1WALES - NORTH COAST. MENAI STRAIT.
A1467ITALY - EAST COAST. APPROACHES TO RAVENNA.
A1468REPUBLIC OF IRELAND - EAST COAST. ARKLOW TO THE SKERRIES ISLANDS.
A1470INDIA - WEST COAST. VERAVAL TO OKHA.
A1471ITALY, SLOVENIA AND CROATIA. GULF OF TRIESTE AND APPROACHES.
A1473AITALY - EAST COAST. TRIESTE.
A1474INDIA - WEST COAST. SAVAI BET TO VERAVAL.
A1478WALES - WEST COAST. SAINT GOVAN'S HEAD TO SAINT DAVID'S HEAD.
A147AENGLAND. S. COAST OF CORNWALL. HELFORD RIVER. CONTINUATION TO GWEEK.
A148ENGLAND - SOUTH COAST. DODMAN POINT TO LOOE BAY.
A1481SCOTLAND - EAST COAST. RIVER TAY.
A1482AWALES. RAMSEY SOUND WITH THE BISHOPS AND CLERKS.
A1483ITALY-EAST COAST.APPROACHES TO CHIOGGIA,MALAMOCCO,VENEZIA AND MARGHERA
A1484AWALES - WEST COAST. CARDIGAN BAY. ABERYSTWYTH.
A1486INDIA - WEST COAST. GULF OF KHAMBHAT AND APPROACHES.
A1487INDIA - WEST COAST. APPROACHES TO BOMBAY.
A1491ENGLAND - EAST COAST. HARWICH AND FELIXSTOWE.
A1494SOUTH PACIFIC OCEAN. VANUATU. EFATE.
A1495LA REUNION - N. PART. PTE. DES CHATEAUX TO PTE. DE LA RIVIERE DU MAT.
A1497INDIAN OCEAN. LA REUNION.
A15RED SEA. SAUDI ARABIA AND YEMEN. APPROACHES TO JIZAN.
A1504ENGLAND - EAST COAST. CROMER TO ORFORD NESS.
A1508INDIA - WEST COAST. VENGURLA TO MURUD - JANJIRA.
A1509INDIA - WEST COAST. COONDAPOOR TO VENGURLA.
A1512AWALES - WEST COAST. PLANS ON THE LLEYN PENINSULA. PWLLHELI.
A1513GREECE - SARONIKOS KOLPOS. KOLPOS ELEVSINAS.
A1522_1MEDITERRANEAN SEA.TURKEY-WEST COAST.IZMIR LIMANI.
A1526AAEGEAN SEA. NISOS IKARIA. EVDILOS.
A1531AAEGEAN SEA - GREECE. NISOS PATMOS. APPROACHES TO SKALA.
A1532AAEGEAN SEA - GREECE. NISOS TILOS. ORMOS LIVADIA.
A1538_1AEGEAN SEA - GREECE.NISOS KEA.ORMOS AY.NIKOLAOU.
A1539AGREECE. CENTRAL KYKLADES. STENA KIMOLOU WITH ORMOS VOUDIA.
A154ENGLAND - SOUTH COAST. APPROACHES TO FALMOUTH.
A1540_1REPUBLIC OF IRELAND-WEST COAST.R.SHANNON.SHANNON AIRPORT TO LIMERICK.
A1541_1AEGEAN SEA - GREECE. NISOS AMORGOS. ORMOS KATAPOLA.
A1547REPUBLIC OF IRELAND-W.COAST. R. SHANNON. KILCREDAUN PT. TO ARDMORE PT.
A1548REPUBLIC OF IRELAND-WEST COAST.RIVER SHANNON.ARDMORE PT TO RINEALON PT
A1549REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. RINEALON POINT TO SHANNON AIRPORT
A1553SCOTLAND - NORTH COAST. ORKNEY ISLANDS. BAY OF KIRKWALL.
A1554GREECE - EAST COAST. NOTIOS EVVOIKOS KOLPOS.
A1555SOUTH CHINA SEA. DAFANGJI DAO TO HONG KONG.
A1556GREECE - EAST COAST. VORIOS EVVOIKOS KOLPOS AND APPROACHES TO VOLOS.
A1557SOUTH CHINA SEA. ZHUHAI GANG. GAOLAN.
A1558AWEST COAST OF KOREA. MOKP'O.
A1560AFRICA - WEST COAST. GUINEA. APPROACHES TO RIO NUNEZ.
A1562AFRICA - WEST COAST. GUINEA. PORT KAMSAR AND APPROACHES.
A1563LEBANON. APPROACHES TO BEYROUTH (BEIRUT).
A1564INDIA - WEST COAST. SACRIFICE ROCK TO COONDAPOOR.
A1565INDIA - WEST COAST. ALLEPPEY TO SACRIFICE ROCK.
A1566INDIA - WEST COAST. CAPE COMORIN TO COCHIN.
A1567ALGERIA. APPROACHES TO ANNABA.
A1569TUNISIA. BIZERTE AND APPROACHES.
A157RED SEA. MASAMIRIT TO BAB EL MANDEB.
A1570SOUTH PACIFIC OCEAN. VANUATU. EFATE TO ESPIRITU SANTO.
A1571AGREECE. WESTERN AEGEAN SEA. VOLOS AND APPROACHES.
A1573CENTRAL AMERICA - EAST COAST. GULF OF HONDURAS.
A1574_1CROATIA. OTOK GLAVAT TO PLOCE AND MAKARSKA.
A1575SOUTH PACIFIC OCEAN. VANUATU. ILE PENTECOTE TO TORRES ISLANDS.
A1576SOUTH PACIFIC OCEAN. VANUATU AND ILES LOYAUTE. EPI TO ILE MARE.
A1577AS.PACIFIC OCEAN. VANUATU. MALAKULA. BANGON POINT TO MBONG NAEUN POINT.
A158RED SEA. BERENICE(BARNIS) TO MASAMIRIT.
A1580CROATIA. OTOCIC VELIKI SKOLJ TO OTOCIC GLAVAT.
A1581ASOUTH PACIFIC OCEAN. SOUTHERN VANUATU. FUTUNA.
A1582YUGOSLAVIA.APPROACHES TO BAR AND BOKA KOTORSKA.
A1583SRI LANKA - EAST COAST. LITTLE BASSES REEF TO PULMODDAI ROADS.
A1584INDIA AND SRI LANKA. TRINCOMALEE TO POINT CALIMERE.
A1585MEDITERRANEAN SEA. ISRAEL. HEFA (HAIFA) AND APPROACHES.
A1586INDIA AND SRI LANKA. PAMBAN TO CAPE COMORIN.
A1587_1SRI LANKA AND INDIA. COLOMBO TO CAPE COMORIN.
A159RED SEA. SUEZ(AS SUWAYS) TO BERENICE(BARNIS).
A1590_1ADRIATIC SEA. PORTS IN ALBANIA. DURRES AND APPROACHES.
A1591AMEDITERRANEAN SEA. PORTS ON THE COAST OF ISRAEL. HADERA.
A1592CHINA - EAST COAST. NINGBO GANG.
A1594ENGLAND - EAST COAST. RIVER STOUR. ERWARTON NESS TO MANNINGTREE.
A1595AGULF OF GUINEA. SAO TOME & PRINCIPE.ILHA DO PRINCIPE.BAIA DAS AGULHAS.
A1596GREECE - SARONIKOS KOLPOS. PEIRAIAS.
A1598GREECE - SARONIKOS KOLPOS. POROS MEGARON.
A1599_1GREECE - SARONIKOS KOLPOS. ORMOS FALIROU.
A16RED SEA - SAUDI ARABIA. JIZAN.
A1600GREECE. KORINTHIAKOS KOLPOS AND DHIORIGA KORINTHOU.
A1601ACHINA - CHANG JIANG. SHANGHAI.
A1602CHINA - CHANG JIANG. OUTER APPROACHES TO SHANGHAI.
A1603CHINA - CHANG JIANG. INNER APPROACHES TO SHANGHAI.
A1608AEGEAN SEA. APPROACHES TO CANAKKALE BOGAZI (THE DARDANELLES).
A1613ENGLAND - SOUTH COAST. EDDYSTONE ROCKS TO BERRY HEAD.
A1618TURKEY-WEST COAST. CANDARLI KORFEZI AND APPROACHES.
A1619CHINA - CHANG JIANG. WUSONG TO ZHANGJIA GANG.
A1625AEGEAN SEA. GREECE AND TURKEY. NISOS KHIOS TO ILDIR KORFEZI.
A1628VENEZUELA. PUERTO CABELLO AND APPROACHES.
A1629DCARIBBEAN SEA.COAST OF VENEZUELA.LA GUAIRA.
A1634_1ENGLAND - SOUTH COAST. START POINT TO BRIXHAM.
A1636GREECE. NORTHERN AEGEAN SEA. NISOS LIMNOS.
A1638ASOUTH PACIFIC OCEAN. ESPIRITU SANTO. MALO TO MAVEA.
A164RED SEA.ERITREA.NORTH AND NORTH-EAST APPROACHES TO MASSAWA (MITS'IWA).
A1641CHINA - CHANG JIANG. ZHANGJIA GANG TO DAGANG.
A1642CHINA - CHANG JIANG. DAGANG TO NANJING.
A1643ITALY - SOUTH COAST. TARANTO.
A1644APORTS AND ANCHORAGES ON THE SOUTH-WEST COAST OF TURKEY. BODRUM.
A1648JAPAN - SOUTH COAST. KISHIKA SAKI TO SHIONO MISAKI.
A165MEDITERRANIAN SEA. MENORCA TO SICILIA INCLUDING MALTA.
A1652ENGLAND - SOUTH COAST. SELSEY BILL TO BEACHY HEAD.
A1654MALAYSIA. SABAH - NORTH EAST COAST. PULAU BANGGI TO PULAU JAMBONGAN.
A1655SRI LANKA - WEST COAST. APPROACHES TO COLOMBO.
A1657GREECE-EAST COAST. SARONIKOS KOLPOS.
A1660FIJI ISLANDS. VITI LEVU. SUVA HARBOUR.
A1662MAURITANIA AND SENEGAL. NOUAKCHOTT TO SAINT-LOUIS.
A1663SENEGAL. SAINT-LOUIS TO RIVIERE SALOUM.
A1664SENEGAL,THE GAMBIA AND GUINEA-BISSAU. RIVIERE SALOUM TO ILHEU DE CAIO.
A1670ASOUTH PASIFIC OCEAN - FIJI. NADI WATERS.
A1673SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI ISLANDS. WESTERN APPROACHES TO SUVA HARBOUR.
A1674SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI ISLANDS. EASTERN APPROACHES TO SUVA HARBOUR.
A1675_1AEGEAN SEA.GREECE.NISOS LESVOS.ORMOS SIGRI.
A1676GREECE-WEST COAST.PROKOLPOS PATRON TO ENTRANCE OF KORINTHIAKOS KOLPOS.
A1680MALAYSIA. SABAH - EAST COAST. TELUK DARVEL.
A1682SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI. BEQA PASSAGE AND LAGOON.
A1683_1GREECE. PLANS ON THE SOUTH AND EAST COASTS OF PELOPONNISOS. YITHION.
A1685ILHA DA MADEIRA. CAMARA DE LOBOS TO PONTA DE SAO LOURENCO.
A1687AEGEAN SEA.NORTHERN GREECE. KOLPOS KAVALOS AND APPROACHES.
A1689CNORTH ATLANTIC OCEAN. ILHA DO PORTO SANTO. BAIA DO PORTO SANTO.
A168ARED SEA. ERITREA. BERAISOLE BAHIR SELATE.
A1690ANORTH-WEST COAST OF AFRICA. AD DAKHLA.
A1691SOUTH ATLANTIC OCEAN. SAINT HELENA DEPENDENCIES. ASCENSION ISLAND.
A1692S. AMERICA. ESTRECHO DE MAGALLANES. CABO VIRGENES TO PRIMERA ANGOSTURA
A1693CHILE. ESTRECHO DE MAGALLANES. PRIMERA ANGOSTURA TO SEGUNDA ANGOSTURA.
A1694CHILE. ESTRECHO DE MAGALLANES. SEGUNDA ANGOSTURA TO PUNTA ARENAS.
A1698ENGLAND - SOUTH COAST. DOVER.
A17SOUTH PACIFIC OCEAN. SANTA CRUZ ISLANDS.
A1700SPAIN. CARTAGENA TO CABO DE SAN ANTONIO INCLUDING ISLA FORMENTERA.
A1701SPAIN - EAST COAST. CABO DE SAN ANTONIO TO VILANOVA I LA GELTRU.
A1704MEDITERRANEAN SEA. SPAIN - EAST COAST. PUNTA DE LA BANA TO ISLAS MEDAS
A1706GREECE. NISOS KRITI - NORTH COAST. ORMOS SOUDAS AND APPROACHES.
A1707AGREECE. HARBOURS AND ANCHORAGES IN NISOS KRITI. CHANIA.
A1708SOUTH PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS. BOUGAINVILLE STRAIT.
A1709SOUTH PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS. MANNING STRAIT.
A171RED SEA. ERITREA. SOUTHERN APPROACHES TO MASSAWA. (MITS'IWA).
A1710_1ALGERIA. PORT DE CHERCHELL.
A1713SOLOMON ISLANDS. SEALARK CHANNEL AND APPROACHES TO HONIARA.
A1714SOUTH PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS. RUSSELL ISLANDS.
A172ITALY. ISOLE EOLIE.
A1721CHINA - DONG HAI. BEIJISHAN LIEDAO TO TAIZHOU LIEDAO.
A1723CHINA - SOUTH EAST COAST. XINGHUA WAN AND APPROACHES.
A1724GUINEA - BISSAU. CANAL DO GEBA AND BISSAU.
A1726GUINEA - BISSAU. APPROACHES TO CANAL DO GEBA AND RIO CACHEU.
A1727GUINEA-BISSAU. BOLAMA AND APPROACHES.
A1735ASOUTH PACIFIC OCEAN. NEW GEORGIA GROUP. GIZO HARBOUR AND APPROACHES.
A1740ANTARCTICA.SOUTH SHETLAND ISLANDS. LIVINGSTON I. BOND PT TO BRUNOW BAY
A1747ASOLOMON ISLANDS. SANTA ISABEL ISLAND. ALLARDYCE HARBOUR.
A1748MALAYSIA - SARAWAK. BINTULU AND PELABUHAN BINTULU.
A1749ARGENTINA - URUGUAY. RIO DE LA PLATA. MONTEVIDEO TO BUENOS AIRES.
A175SCOTLAND - EAST COAST. FIFE NESS TO SAINT ABB'S HEAD.
A1750_1SOLOMON ISLANS. GUADALCANAL ISLAND. LUNGGA ROADS.
A1752NORTHERN IRELAND - EAST COAST. APPROACHES TO BELFAST.
A1753NORTHERN IRELAND - EAST COAST. BELFAST LOUGH AND APPROACHES.
A1754CHINA - DONG HAI. MAZU LIEDAO TO DONGTOU LIEDAO.
A1759CHINA - DONG HAI. WENZHOU WAN TO NINGBO GANG.
A176MEDITERRANEAN SEA. CAP BON TO RA'S AT TIN.
A1760TAIWAN STRAIT. SOUTHERN PART.
A1761TAIWAN STRAIT NORTHERN PART.
A1763_1CHINA - EAST COAST. WENZHOU WAN.
A1765REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. OLD HEAD OF KINSALE TO POWER HEAD.
A1766ASOUTH PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS. RENNELL ISLAND. LUGHUGHI BAY.
A1767CHINA - TAIWAN STRAIT. OUTER APPROACHES TO XIAMEN.
A1769AATLANTIC OCEAN. SAINT HELENA DEPENDENCIES. TRISTAN DA CUNHA GROUP.
A177MEDITERRANEAN SEA. MALTA. VALLETTA HARBOURS.
A1770SCOTLAND - WEST COAST. ISLAY TO STANTON BANKS.
A1771ASOUTH ATLANTIC OCEAN. APPROACHES TO ASCENSION ISLAND.
A1772REPUBLIC OF IRELAND. EAST COAST. ROSSLARE EUROPORT & WEXFORD HARBOURS.
A1773AREPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. PORT OF CORK. UPPER HARBOUR WEST.
A1774_1KING GEORGE ISLAND. ADMIRALTY BAY AND KING GEORGE BAY.
A1775SOUTHERN OCEAN. SOUTH ORKNEY ISLANDS.
A1776ANTARCTICA. SOUTH SHETLAND ISLANDS. LIVINGSTON I TO KING GEORGE I.
A1777REPUBLIC OF IRELAND. PORT OF CORK. LOWER HARBOUR AND APPROACHES.
A1780MEDITERRANEAN SEA.BARCELONA TO NAPOLI.
A1786CHINA - TAIWAN STRAIT. QUANZHOU WAN.
A1787REBUBLIC OF IRELAND - EAST COAST. CARNSORE POINT TO WICKLOW HEAD.
A178AMEDITERRANEAN SEA. ALGERIA. APPROACHES TO BENI SAF.
A1790SCOTLAND - WEST COAST. OBAN AND APPROACHES.
A1791ASCOTLAND. CALEDONIAN CANAL. CORPACH TO FORT AUGUSTUS.
A1797CENTRAL AMERICA - EAST COAST. BELIZE. MONKEY RIVER TO COLSON POINT.
A1798ACENTRAL AMERICA.CARIBBEAN COAST OF COSTA RICA.PUERTO LIMON
A180MEDITERRANEAN SEA.AEGEAN SEA.
A1800JAPAN. SOUTH-WEST HOKKAIDO.
A1801JAPAN - RUSSIA. HOKKAIDO. NORTH-WEST COAST AND GULF OF TARTARY.
A1803NORTH PACIFIC OCEAN. HOKKAIDO. SOUTH-EAST COAST.
A1807AJAPAN. PORTS ON THE WEST COAST OF HOKKAIDO. OTARU KO.
A1808JAPAN. HOKKAIDO - WEST COAST. APPROACHES TO OTARU KO AND RUMOI KO.
A1813BJAPAN. HOKKAIDO - EAST COAST. NEMURO.
A1815JAPAN. HOKKAIDO - SOUTH COAST. APPROACHES TO KUSHIRO.
A1817JAPAN. HOKKAIDO - SOUTH COAST. APPROACHES TO MURORAN KO & TOMAKOMAI KO
A1819REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. APPROACHES TO THE RIVER SHANNON.
A1822MALAYSIA - SARAWAK. SUNGAI SARAWAK. TANJUNG PO TO PENDING.
A1823MALAYSIA. SUNGAI SARAWAK. TANJUNG BAKO TO KUCHING.
A1826BRITISH ISLES. IRISH SEA. EASTERN PART.
A1827AHARBOURS ON THE SOUTH-EAST COAST OF ENGLAND. APPROACHES TO RAMSGATE.
A183MEDITERRANEAN SEA. RA'S AT TIN TO ISKENDERUN.
A1831NORTH ATLANTIC OCEAN. ARQUIPELAGO DA MADEIRA.
A1834ENGLAND - EAST COAST. RIVER MEDWAY. GARRISON POINT TO FOLLY POINT.
A1835ENGLAND - EAST COAST. RIVER MEDWAY. FOLLY POINT TO MAIDSTONE.
A1838REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. BANTRY BAY. SHOT HEAD TO BANTRY.
A1840REPUBLIC OF IRELAND-W COAST. BANTRY BAY.BLACK BALL HEAD TO SHOT HEAD.
A1844MALAYSIA AND BRUNEI. BRUNEI BAY AND APPROACHES.
A1845ABURMA - GULF OF MARTABAN. APPROACHES TO MAWLAMYINE (MOULMEIN) RIVER.
A1846AFRICA-SOUTH WEST COAST. REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. TABLE BAY.
A186ADRIATIC SEA. VLORE TO BAR AND BRINDISI TO VIESTE.
A1864ASCOTLAND - WEST COAST. ISLE OF ARRAN. BRODICK.
A1866ASCOTLAND - WEST COAST. PORTS IN THE FIRTH OF CLYDE. ARDROSSAN.
A1869NORTH ATLANTIC OCEAN - ISLAS CANARIAS. GRAN CANARIA TO HIERRO.
A187ITALY - SOUTH-EAST COAST. PUNTA STILO to BRINDISI.
A1870NORTH ATLANTIC OCEAN. ISLAS CANARIAS. LANZAROTE TO GRAN CANARIA.
A1872ANORTH SEA. BELGIUM. NIEUWPOORT.
A1879REPUBLIC OF IRELAND. NORTH WEST COAST. RATHLIN O'BIRNE I TO ARAN I.
A188Mediterranean sea. ENTRANCE TO THE ADRIATIC SEA including NISOS KERKIRA.
A1883REPUBLIC OF IRELAND. NORTH WEST COAST. CROHY HEAD TO BLOODY FORELAND.
A1885BURMA. SITTWE.
A189GREECE - WEST COAST. NISOS SAPIENTZA TO NISOS PAXOI.
A1892ENGLISH CHANNEL. DOVER STRAIT. WESTERN PART.
A1895NORTH ATLANTIC OCEAN. ARQUIPELAGO DOS ACORES. ILHA DE SAO MIGUEL.
A19BRAZIL - SOUTH COAST. PORTO DE SANTOS.
A190SCOTLAND - E COAST. MONTROSE TO FIFE NESS. INCLUDING THE ISLE OF MAY.
A1900ENGLAND-S.COAST. WHITSAND BAY TO YEALM HEAD INCLUDING PLYMOUTH SOUND.
A1904REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. GALWAY HARBOUR AND APPROACHES.
A1906SCOTLAND - WEST COAST. FIRTH OF CLYDE. KYLES OF BUTE.
A1907SCOTLAND - W COAST. FIRTH OF CLYDE. LITTLE CUMBRAE ISLAND TO CLOCH PT.
A1908ITALY - WEST COAST.ISOLA D'ISCHIA TO CAPO DI BONIFATI
A1909MEDITERRANEAN SEA. ALGERIA. ILE PLANE TO CHERCHELL.
A1910MEDITERRANEAN SEA. ALGERIA. CHERCHELL TO BEJAIA.
A1911MEDITERRANEAN SEA.ITALY-WEST COAST.ISOLA DEL GIGLIO TO ISOLA D'ISCHIA.
A1912AMOROCCO. APPROACHES TO TANGER - MEDITERRANEE.
A1922REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH-WEST COAST. SIMON'S BAY.
A1926RED SEA. ERITREA. ASEB BAY.
A193_1MEDITERRANEAN SEA.SICILIAN CHANNEL.ISOLA DI PANTELLERIA.
A1938AMEXICO - PACIFIC OCEAN COAST. BAHIA DE TODOS SANTOS.
A194MEDITERRANEAN SEA.MALTESE ISLANDS.APPROACHES TO MALTA & GHAWDEX(GOZO).
A1941ITALY. CAPO PASSERO TO CAPO COLONNE.
A1942SCOTLAND - NORTH COAST. FAIR ISLE TO WICK.
A1946ACENTRAL AMERICA - PACIFIC COAST. GUATEMALA. APPROACHES TO QUETZAL.
A1949MALAYSIA - SARAWAK. APPROACHES TO MIRI AND BATANG BARAM.
A1950NORTH ATLANTIC OCEAN. ARQUIPELAGO DOS ACORES.
A1953ENGLAND AND WALES. APPROACHES TO THE RIVER DEE.
A1955_1RED SEA. YEMEN. SOUTHERN ENTRANCE TO MADIQ KAMARAN.
A1956NORTH ATLANTIC OCEAN. ARQUIPELAGO DOS ACORES. CENTRAL GROUP.
A1957_1ATLANTIC OCEAN. ARQUIPELAGO DOS ACORES. CANAL DO FAIAL.
A1959_1NORTH ATLANTIC OCEAN. ARQUIPELAGO DOS ACORES. ILHAS FLORES AND CORVO.
A196ADRIATIC SEA. BAR TO SPLIT INCLUDING OTOK PALAGRUZA.
A1961BEL SALVADOR. APPROACHES TO LA UNION.
A1962SOUTH CHINA SEA. HONG KONG TO SHANTOU.
A1968TAIWAN STRAIT.
A197WEST INDIES. NORTH WEST APPROACHES TO SAINT LUCIA.
A1970WALES - WEST COAST. CAERNARFON BAY.
A1971WALES - WEST COAST. CARDIGAN BAY. NORTHERN PART.
A1972WALES - WEST COAST. CARDIGAN BAY. CENTRAL PART.
A1973WALES - WEST COAST. CARDIGAN BAY. SOUTHERN PART.
A1976MEDITERRANEAN-ITALY.TYRRHENIAN SEA.CAPO di BONIFATY to CAPO SAN VITO.
A1977WALES - NORTH COAST. HOLYHEAD TO GREAT ORMES HEAD.
A1979AMEXICO - PACIFIC COAST. APPROACHES TO MANZANILLO.
A1980ALIBERIA. APPROACHES TO HARPER.
A1983MEDITERRANEAN SEA. TYRRHENIAN SEA. CAPO CARBONARA TO CAPO SAN VITO.
A1984REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. GALWAY BAY.
A1985MEDITERRANEAN SEA. AJACCIO TO ORISTANO INCLUDING BONIFACIO STRAIT.
A1990MEDITERRANEAN SEA. ORISTANO TO ARBATAX INCLUDING GOLFO DI CAGLIARI.
A1991AHARBOURS ON THE SOUTH COAST OF ENGLAND. BRIGHTON MARINA.
A1992MEDITERRANEAN SEA. PORTO VECCHIO TO ARBATAX INCLUDING BONIFACIO STRAIT
A1994SCOTLAND - WEST COAST. APPROACHES TO THE RIVER CLYDE.
A1996ACROATIA. RIJECKI ZALJEV. RIJEKA.
A1998MEDITERRANEAN SEA. FRANCE AND ITALY. NICE TO LIVORNO.
A1999MEDITERRANEAN SEA. LIVORNO TO CIVITAVECCHIA INCLUDING NORTHERN CORSE.
A200ADRIATIC SEA. OTOK LASTOVO TO SPLIT AND VIESTE TO PORTO CIVITANOVA.
A2000SCOTLAND - WEST COAST. GARELOCH.
A2002BRAZIL - SOUTHERN COAST. PORTO DO RIO GRANDE.
A2005VIRGIN ISLANDS.ROAD HARBOUR TO CAPELLA ISLANDS.
A2007ASCOTLAND - WEST COAST. RIVER CLYDE.
A201CROATIA. RT KAMENJAK TO NOVIGRAD.
A2011WALES - ANGLESEY. HOLYHEAD HARBOUR.
A2017REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. DUNGARVAN HARBOUR.
A2019BRITISH VIRGIN ISLANDS.NORTH SOUND TO ROAD HARBOUR.
A202CROATIA. KVARNER, KVARNERIC AND VELEBITSKI KANAL.
A2020_1WEST INDIES. TORTOLA. ROAD HARBOUR AND APPROACHES.
A2021AENGLAND - SOUTH COAST. BEAULIEU RIVER.
A2022AENGLAND - SOUTH COAST. EAST SOLENT AREA. ENTRANCE TO RIVER HAMBLE
A2024JAPAN-NANSEI SHOTO.OKINAWA SHIMA to AMAMI-O SHIMA
A203GREECE - WEST COAST. NISOS ZAKINTHOS to NISOS PAXOI.
A2035ENGLAND - SOUTH COAST. WESTERN APPROACHES TO THE SOLENT.
A2038ENGLAND - SOUTH COAST. SOUTHAMPTON WATER AND APPROACHES.
A204ADRIATIC SEA. SEDMOVRACE TO TRIESTE AND RAVENNA TO VENEZIA.
A2041ENGLAND - SOUTH COAST. PORT OF SOUTHAMPTON.
A2044AENGLAND - SOUTH COAST. SHOREHAM HARBOUR. WESTERN ARM AND RIVER ADUR.
A2045ENGLAND - SOUTH COAST. OUTER APPROACHES TO THE SOLENT.
A2046REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. WATERFORD HARBOUR.
A2047WEST INDIES. APPROACHES TO ANGUILLA.
A2049REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST.OLD HEAD OF KINSALE to TUSKAR ROCK.
A205GREECE AND ALBANIA. APPROACHES TO NISOS KERKYRA AND NISOI PAXOI.
A2053REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. KINSALE HARBOUR AND OYSTER HAVEN.
A2057REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. WESTPORT BAY AND APPROACHES.
A2058INDIA - EAST COAST. PURI TO THE SANDHEADS.
A2060INDIA - EAST COAST. KALINGAPATNAM TO PURI.
A2061INDIA - EAST COAST. KAKINADA TO KALINGAPATNAM.
A2062INDIA - EAST COAST. FALSE DIVI PT TO KAKINADA.
A2063INDIA - EAST COAST. MADRAS TO FALSE DIVI PT.
A2064ANTIGUA
A2065WEST INDIES. NORTHERN ANTIGUA.
A2067INDIAN OCEAN. MALDIVES. ADDOO ATOLL.
A2068_1INDIAN OCEAN. ANCHORAGES IN THE MALDIVES. IHAVANDHIPPOLHU ATOLL.
A2069INDIA - EAST COAST. POINT CALIMERE TO MADRAS.
A2070GREECE. APPROACHES TO THESSALONIKI.
A2071REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. YOUGHAL.
A2074MEDITERRANEAN SEA. CYPRUS.
A2076SCOTLAND - NORTH COAST. LOCH ERIBOLL.
A2078REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. PORT NOLLOTH TO ISLAND POINT.
A2079AWEST INDIES. SAINT BARTHELEMY. PORT DE GUSTAVIA.
A2081REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. COURTMACSHERRY BAY.
A2092REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. TOE HEAD TO OLD HEAD OF KINSALE.
A2093IRISH SEA. SOUTHERN APPROACH TO NORTH CHANNEL.
A2094IRISH SEA. KIRKCUDBRIGHT TO MULL OF GALLOWAY AND ISLE OF MAN.
A2095REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - S COAST. CAPE S.BLAIZE TO PORT S.JOHN'S.
A2096REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. CASHLA BAY TO KILKIERAN BAY.
A2099MALAYSIA AND INDONESIA. TAWAU AND APPROACHES.
A210SCOTLAND - EAST COAST. NEWBURGH to MONTROSE.
A2100SARAWAK. APPROACHES TO BINTULU PORT.
A2101TURKEY - SOUTH COAST. MERSIN LIMANI.
A2103GULF OF THAILAND. CAMBODIA. APPROACHES TO KAMPONG SAOM.
A2104TURKEY - SOUTH COAST. ISKENDERUN TO YAKACIK.
A2109BRUNEI AND MALAYSIA. TANJUNG BARAM TO LABUAN.
A2111MALAYSIA - SABAH. LABUAN TO KOTA KINABALU.
A2112MALAYSIA - SABAH. KOTA KINABALU TO PULAU-PULAU MANTANANI.
A2119ACHINA - BO HAI. CHANGSHAN SHUIDAO.
A211AMEDITERRANEAN SEA. MALTESE ISLANDS. CHANNELS BETWEEN MALTA & GHAWDEX.
A2121ALGERIA AND TUNISIA. CAP DE FER (RAS EL HADID) TO ILES CANI.
A2122MEDITERRANEAN SEA. BIZERTE TO CAPO SAN MARCO.
A2123SICILIA - SOUTH COAST. CAPO GRANITOLA TO CAPO PASSERO.
A2124MEDITERRANEAN SEA. ISOLA DI LAMPEDUSA TO CAPO PASSERO INCLUDING MALTA.
A2125REPUBLIC OF IRELAND. SOUTH-WEST COAST. VALENTIA ISLAND.
A2126SCOTLAND - WEST COAST. APPROACHES TO THE FIRTH OF CLYDE.
A2129REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. LONG ISLAND BAY TO CASTLEHAVEN.
A213SCOTLAND - EAST COAST. FRASERBURGH TO NEWBURGH.
A2131SCOTLAND - WEST COAST. FIRTH OF CLYDE AND LOCH FYNE.
A2132ARED SEA-EGYPT. AIN SUKHNA-NORTH PORT(SOKHNA PORT) AND OIL TERMINAL.
A2133RED SEA - EGYPT. GULF OF SUEZ. APPROACHES TO SUEZ BAY (BAHR EL QULZUM)
A2134ABRUNEI BAY. MUARA AND APPROACHES.
A2150BALTIC SEA. ARKONA TO USTKA.
A2151ENGLAND - EAST COAST. RIVER THAMES. TILBURY TO MARGARET NESS.
A2152MALACCA STRAIT - MALAYSIA. PELABUHAN KLANG.
A2153AMALACCA STRAIT - MALAYSIA. SOUTHERN APPROACHES TO PELABUHAN KLANG.
A2155MALACCA STRAIT - MALAYSIA. NORTHERN APPROACHES TO PELABUHAN KLANG.
A2156NORTHERN IRELAND - EAST COAST.STRANGFORD LOUGH.
A216ANDAMAN SEA. BURMA AND THAILAND. MYEIK ARCHIPELAGO.
A2163NORTHERN IRELAND. LOUGH NEAGH.
A2169SCOTLAND - WEST COAST. APPROACHES TO THE FIRTH OF LORN.
A2173REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. LOOP HEAD TO SLYNE HEAD.
A2175ENGLAND - SOUTH COAST. POOLE BAY.
A2182ANORTH SEA. SOUTHERN SHEET.
A2182BNORTH SEA. CENTRAL SHEET.
A2182CNORTH SEA. NORTHERN SHEET.
A2182DNORTH ATLANTIC OCEAN. NORWEGIAN SEA. FOROYAR TO BERGEN.
A2184REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH-WEST COAST. MIZEN HEAD TO GASCANANE SOUND.
A2189BRAZIL - EAST COAST. RIO AMAZONAS. CANAL DO NORTE.
A2190VENEZUELA. PENINSULA DE PARAGUANA. PUNTA SALINAS TO PUNTA CARDON.
A2191VENEZUELA. MORRO DE PUERTO SANTO TO C.CODERA & THE OUTLYING ISLANDS.
A2192VENEZUELA. CABO CODERA TO PUNTA AGUIDE INCLUDING THE OUTLYING ISLANDS.
A2193VENEZUELA AND NEDERLANDSE ANTILLEN.PUNTA SAN JUAN to PUNTA MACOLLA.
A2194VENEZUELA & COLOMBIA. PUNTA MACOLLA TO PUNTA GALLINAS.
A2195COLOMBIA - NORTH COAST.PUNTA GALLINAS TO BAHIA DE SANTA MARTA.
A2197SRI LANKA AND INDIA. PALK STRAIT AND PALK BAY. EASTERN PART.
A2198BRITISH ISLES. NORTH CHANNEL - SOUTHERN PART.
A2199BRITISH ISLES. NORTH CHANNEL - NORTHERN PART.
A220ADRIATIC SEA. O.VIS TO O.SUSAK AND S.BENEDETTO DEL TRONTO TO RAVENNA.
A2202BLACK SEA - UKRAINE. PORT YUZHNYY.
A2205BLACK SEA - UKRAINE. APPROACHES TO ODESA AND PORT YUZHNE.
A2209SCOTLAND - WEST COAST. INNER SOUND.
A2210SCOTLAND - WEST COAST. APPROACHES TO INNER SOUND.
A2212BLACK SEA - UKRAINE. DNISTROVS'KYY LYMAN TO DNIPROVS'KYY LYMAN.
A2213BLACK SEA-ROMANIA & UKRAINE.GURA SFINTU GHEORGHE TO DNISTROVSKYY LYMAN
A2214BLACK SEA INCLUDING MARMARA DENIZI AND SEA OF AZOV.
A222SCOTLAND - EAST COAST. BUCKIE TO FRASERBURGH.
A2220SCOTLAND - W COAST.FIRTH OF CLYDE.PLADDA TO INCHMARNOCK.SOUTHERN SHEET
A2221SCOTLAND. FIRTH OF CLYDE. PLADDA TO INCHMARNOCK. NORTHERN SHEET.
A2222BALTIC SEA. GOTSKA SANDON TO HIIUMAA.
A2223_1BALTIC SEA. GOTLAND TO SAAREMAA.
A223SCOTLAND - EAST COAST. DUNROBIN POINT TO BUCKIE.
A2230BLACK SEA. CONSTANTA TO KEFKEN ADASI.
A2232BLACK SEA - ROMANIA AND UKRAINE. CONSTANTA TO YALTA.
A2233BLACK SEA - UKRAINE AND RUSSIA. YALTA TO TUAPSE.
A2236BLACK SEA. TURKEY, GEORGIA AND RUSSIA. TIREBOLU TO TUAPSE.
A2237BLACK SEA. TURKEY. INCEBURUN TO ISIKLI BURNU.
A2238BLACK SEA - TURKEY. KEFKEN ADASI TO INCEBURUN.
A2241BALTIC SEA. ENTRANCE TO THE GULF OF FINLAND.
A2243ABLACK SEA - UKRAINE. ODESA.
A2248BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. WESTERN PART.
A225ANTARCTICA - GRAHAM LAND. JOINVILLE ISLAND TO C.DUCORPS & CHURCH PT..
A2251SWEDEN - EAST COAST. OLAND TO GOTLAND WITH KALMARSUND.
A2252GULF OF BOTHNIA.
A2253ENGLAND - SOUTH COAST. DARTMOUTH HARBOUR.
A2254REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. VALENTIA ISLAND TO RIVER SHANNON.
A2261ACOLOMBIA - NORTH COAST. APPROACHES TO PUERTO BARRANQUILLA.
A2262COLOMBIA - NORTH COAST. BAHIA COLOMBIA.
A2267ACARIBBEAN SEA.NORTH COAST OF COLOMBIA.APPROACHES TO BAHIA DE S.MARTA.
A227ANTARCTICA - GRAHAM LAND. CHURCH PT. TO C. LONGING. JAMES ROSS ISLAND.
A2282_1BLACK SEA. ROMANIA. MANGALIA TO MIDIA.
A2283BLACK SEA - BULGARIA. MASLEN NOS TO NOS KALIAKRA.
A2284BLACK SEA. ROMANIA. PORTUL CONSTANTA AND APPROACHES.
A2285BLACK SEA - BULGARIA. VARNA AND APPROACHES.
A2293KOREA - RUSSIA - JAPAN. NORTHERN JAPAN AND ADJACENT SEAS.
A2296GULF OF BOTHNIA. NORRTALJE TO HUDIKSVALL.
A2297GULF OF BOTHNIA. SAARISTOMERI AND ALANDS HAV.
A2298GULF OF BOTHNIA - FINLAND. ISOKARI TO GASHALLAN.
A2299GULF OF BOTHNIA - SWEDEN. HUDIKSVALL TO HUSUM.
A230VENEZUELA. CANAL DE MARGARITA TO BAHIA DE POZUELOS.
A2300GULF OF BOTHNIA. SKAGSUDDE TO ST.FJADERAGG & S.BJORKON TO PIETARSAARI.
A2301GULF OF BOTHNIA. HOLMSUND TO SKELLEFTEA AND PIETARSAARI TO TAUVO.
A2302GULF OF BOTHNIA. FURUOGRUND AND TAUVO TO TORNIO.
A231BRAZIL - SOUTHERN COAST. APPROACHES TO PORTO DE PARANAGUA.
A2326SCOTLAND - WEST COAST. LOCH CRINAN TO THE FIRTH OF LORN.
A233AEGYPT. SUEZ CANAL (QANAT AS SUWAYS). PORT SAID (BUR SA'ID) TO KM 52.
A2343SCOTLAND - WEST COAST. GULF OF CORRYVRECKAN AND APPROACHES.
A236MEDITERRANEAN SEA - GREECE AND TURKEY. NISOS RODHOS TO TASLIK BURNU.
A2360BALTIC SEA - SWEDEN. SOUTH COAST. FALSTERBO TO OLAND.
A2361SWEDEN - EAST COAST. OLAND to GOTSKA SANDON.
A2362BALTIC SEA. SWEDEN - EAST COAST. APPROACHES to STOCKHOLM.
A2369BALTIC SEA. DARLOWO TO MYS TARAN INCLUDING GULF OF GDANSK.
A237TURKEY - SOUTH COAST. TASLIK BURNU TO ANAMUR BURNU.
A2372ASCOTLAND - WEST COAST. LOCH LINNHE. CORRAN NARROWS.
A2373RED SEA-EGYPT. GULF OF SUEZ. SUEZ BAY (BAHR EL QULZUM) TO RAS SHERATIB
A2374RED SEA - EGYPT. GULF OF SUEZ. R'AS SHARATIB TO JUZUR ASHRAFI.
A2375RED SEA. JUZUR ASHRAFI TO SAFAGA (BUR SAFAJAH) AND STRAIT OF TIRAN.
A2376TAIWAN - WEST COAST. KAO-HSIUNG.
A2379SCOTLAND - WEST COAST. LOCH LINNHE. CENTRAL PART.
A238_1AFRICA - EAST COAST. KENYA. MALINDI AND APPROACHES.
A2380SCOTLAND - WEST COAST. LOCH LINNHE NORTHERN PART.
A2381SCOTLAND - WEST COAST. FIRTH OF CLYDE. LOWER LOCH FYNE.
A2382ASCOTLAND - WEST COAST. FIRTH OF CLYDE. UPPER LOCH FYNE.
A2383SCOTLAND - WEST COAST. FIRTH OF CLYDE. INCHMARNOCK WATER.
A2386SCOTLAND - WEST COAST. FIRTH OF LORN. SOUTHERN PART.
A2387SCOTLAND - WEST COAST. FIRTH OF LORN. NORTHERN PART.
A2388SCOTLAND - WEST COAST. LOCH ETIVE AND APPROACHES.
A2389SCOTLAND - WEST COAST. LOCH LINNHE. SOUTHERN PART.
A239INDIA - EAST COAST. APPROACHES TO VISHAKHAPATNAM.
A2392SCOTLAND - WEST COAST. SOUND OF MULL. WESTERN ENTRANCE.
A2394SCOTLAND - WEST COAST. LOCH SUNART.
A2396SCOTLAND - WEST COAST.SOUND of JURA.SOUTHERN PART.
A2397SCOTLAND - WEST COAST. SOUND OF JURA. NORTHERN PART.
A2398SOUTHERN OCEAN. ILES KERGUELEN.
A2399BLACK SEA - BULGARIA. BURGAS AND APPROACHES.
A240MEDITERRANEAN SEA - EGYPT. APPROACHES TO PORT SAID (BUR SA'ID).
A2402_1GREECE-WEST COAST. NISOS PAXOI. ORMOS LONGOS.
A2404AMEDITERRANEAN SEA. SOUTH-WESTERN GREECE. ORMOS NAVARINOU.
A2405APORTS IN WESTERN GREECE. APPROACHES TO DIORIGA LEFKADOS AND PREVEZA.
A2407GREECE-WEST COAST. KERKYRA HARBOUR AND APPROACHES.
A2408GREECE - WEST COAST. APPROACHES TO IGOUMENITSA.
A2409TAIWAN.KAO-HSIUNG KANG TO FANG-YUAN PO-TI & P'ENG-HU CH'UN-TAO.
A241MEDITERRANEAN SEA. EGYPT. OUTER APPROACHES TO PORT SAID (BUR SA'ID).
A2410ACHINA - DONG HAI. MIN JIANG. JINPAI MEN TO MAWEI.
A2411CHINA - DONG HAI. MINJIANG KOU.
A2412CHINA. T'AI-WAN AND JAPAN. EAST CHINA SEA.
A2413CHINA - DONG HAI. SONGXIA GANG.
A2419CHINA - DONG HAI. OUTER APPROACHES TO SONGXIA GANG AND MINJIANG KOU.
A2420REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. ARAN ISLANDS TO BROAD HAVEN BAY.
A2423REPUBLIC OF IRELAND. SOUTH - WEST COAST. MIZEN HEAD TO DINGLE BAY.
A2424REPUBLIC OF IRELAND - SW COAST. KENMARE RIVER TO CORK HARBOUR.
A2429TURKEY. CANAKKALE BOGAZI (THE DARDANELLES).
A242ATURKEY - SOUTH COAST. APPROACHES TO ANTALYA.
A2434COLOMBIA - NORTH COAST. BAHIA DE CARTAGENA.
A2437MEDITERRANEAN SEA. AFRICA - NORTH COAST. RAS TARF TO ORAN.
A2444U.A.E, QATAR AND IRAN. E.APPROACHES TO JAZIRAT DAS AND JAZIRAT HALUL.
A2449NORTH SEA. DOVER STRAIT TO WESTERSCHELDE.
A245NORTH ATLANTIC OCEAN. SCOTLAND TO ICELAND.
A2451ENGLISH CHANNEL. NEWHAVEN TO DOVER & CAP D'ANTIFER TO CAP GRIS-NEZ.
A246TURKEY - SOUTH EAST COAST. ISKENDERUN KORFEZI.
A247TURKEY - SOUTH EAST COAST. ISKENDERUN KORFEZI. NOTHERN TERMINALS.
A2474CSCOTLAND - WEST COAST. GUNNA SOUND.
A2476CSCOTLAND - WEST COAST. SOUND OF JURA. ISLAY. PORT ELLEN.
A2478LIBERIA. APPROACHES TO MONROVIA.
A2479SCOTLAND - WEST COAST. INNER SOUND. NORTHERN PART.
A2480SCOTLAND - WEST COAST. INNER SOUND. CENTRAL PART.
A2481SCOTLAND - WEST COAST. SOUND OF ISLAY.
A2485WEST INDIES. WINWARD ISLANDS. APPROACHES TO BARBADOS.
A2494AIRELAND - NORTH COAST. RATHLIN SOUND.
A2495REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH WEST COAST. KENMARE RIVER.
A2498SCOTLAND - WEST COAST. INNER SOUND. SOUTHERN PART.
A2500SCOTLAND - WEST COAST. APPROACHES TO ULLAPOOL.
A2501SCOTLAND- WEST COAST. SUMMER ISLES
A2502SCOTLAND - WEST COAST. EDDRACHILLIS BAY.
A2503SCOTLAND - WEST COAST. APPROACHES TO KINLOCHBERVIE.
A2504SCOTLAND - WEST COAST. APPROACHES TO LOCHINVER.
A2505SOUTH ATLANTIC OCEAN. APPROACHES TO THE FALKLAND ISLANDS.
A2509SCOTLAND - WEST COAST. RUBHA REIDH TO CAILLEACH HEAD.
A2510AIRELAND - NORTH COAST. MOVILLE TO LISAHALLY TERMINAL. NORTHERN PART.
A2511IRELAND - NORTH COAST. APPROACHES TO LOUGH FOYLE.
A2515OUTER HEBRIDES - WEST COAST OF LEWIS. ARD MORE MANGERSTA TO TIUMPAN.
A2517SOUTH ATLANTIC OCEAN.NORTH-WESTERN APPROACHES TO THE FALKLAND ISLANDS.
A2518SOUTH ATLANTIC OCEAN. NORTH-EASTERN APPROACHES TO THE FALKLAND ISLANDS
A2519SOUTH ATLANTIC OCEAN. SOUTH-WESTERN APPROACHES TO THE FALKLAND ISLANDS
A252MEDITERRANEAN SEA. ALGERIA. CAP CORBELIN TO CAP TAKOUCH.
A2520SOUTH ATLANTIC OCEAN.SOUTH-EASTERN APPROACHES TO THE FALKLAND ISLANDS.
A2523IRAN AND QATAR. CABLE BANK TO RA'S RAKAN.
A2524FISLANDS OFF THE NORTH WEST COAST OF SCOTLAND. SAINT KILDA AND BORERAY.
A2525SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. CHOISEUL SOUND.
A2526SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. BYRON SOUND TO JASON ISLANDS.
A2527SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. PORT ALBEMARLE.
A2528ASCOTLAND - WEST COAST. LOCH GAIRLOCH.
A253GULF OF ADEN. GOLFE de TADJOURA.
A2533_1SCOTLAND - WEST COAST. WEST COAST OF SKYE. LOCH DUNVEGAN.
A2534ASCOTLAND - WEST COAST. SOUND OF RAASAY.
A2537MALTESE ISLANDS. GHAWDEX, KEMMUNA AND THE NORTHERN PART OF MALTA.
A2538MEDITERRANEAN SEA. MALTESE ISLANDS. MALTA.
A2541ALOCHS ON THE WEST COAST OF SCOTLAND. LOCH DUICH
A2543ASOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. SMYLIE CHANNEL.
A2544ASOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. NORTH WEST PASSAGE.
A2546SOUTH ATLANTIC. FALKLAND ISLANDS. APPROACHES TO PORT SALVADOR.
A254AWEST INDIES - LEEWARD ISLANDS. MONTSERRAT.
A255WEST INDIES. EASTERN APPROACHES TO JAMAICA.
A2550ASOUTH ATLANTIC OCEAN. EAST FALKLAND ISLAND. DARWIN HARBOUR.
A2552REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH-WEST COAST. DUNMANUS BAY.
A2555ALGERIA. ALGER.
A256WEST INDIES. WESTERN APPROACHES TO JAMAICA.
A2571ENGLAND - EAST COAST. THE SWALE. WHITSTABLE TO HARTY FERRY.
A2572ENGLAND - EAST COAST. THE SWALE. WINDMILL CREEK TO QUEENBOROUGH.
A2573MEDITERRANEAN SEA. EGYPT. EL-BURULLUS TO EL 'ARISH.
A2574MEDITERRANEAN SEA. EGYPT. RAS EL DAB'A TO MASABB DUMYAT.
A2577RED SEA. SAUDI ARABIA. JEDDAH (MINA' AL JEDDAH).
A2578MEDITERRANEAN SEA. EGYPT. MINA' DUMYAT TO BUR SA'ID.
A257AWEST INDIES. JAMAICA - SOUTH COAST. PORT ESQUIVEL.
A2582_1SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. FALKLAND SOUND. EGG HARBOUR.
A258AWEST INDIES. SOUTH COAST OF JAMAICA. SAVANNA LA MAR.
A259BALTIC SEA.
A2599RED SEA. SAUDI ARABIA. APPROACHES TO JEDDAH (MINA'AL JIDDAH).
A260WEST INDIES. PEDRO BANK TO THE SOUTH COAST OF JAMAICA.
A2610ENGLAND - SOUTH COAST. BILL OF PORTLAND TO ANVIL POINT.
A2615ENGLAND - SOUTH COAST. BILL OF PORTLAND TO THE NEEDLES.
A2617SCOTLAND - WEST COAST.SOUND of IONA.
A2618ATAIWAN. T'AI-CHUNG.
A2619ATAIWAN - NORTH COAST. APPROACHES TO CHI-LUNG
A262GULF OF ADEN. APPROACHES TO DJIBOUTI.
A2621INDIA - WEST COAST. INNER APPROACHES TO MUMBAY (BOMBAY).
A2623INDIA - WEST COAST. MUMBAI DOCKS.
A2624INDIA - WEST COAST. PORT OF MUMBAI (BOMBAY).
A2627INDIA - WEST COAST. JAWAHAR LAL NEHRU PORT (NHAVA-SHEVA) AND TROMBAY.
A2632EASTERN MEDITERRANEAN SEA. ANAMUR BURNU TO AL LADHIQIYAH.
A2633EASTERN MEDITERRANEAN. AL LADHIQIYAH TO SOUR AND FAMAGUSTA.
A2634MEDITERRANEAN. LEBANON AND ISRAEL. BEIRUT TO GAZA.
A2649CELTIC SEA. WESTERN APPROACHES TO THE ENGLISH CHANNEL.
A2652SCOTLAND - WEST COAST. LOCH NA KEAL AND LOCH TUATH.
A2653CHINA - BO HAI. TIANJIN GANG AND APPROACHES.
A2654CHINA - BO HAI. TIANJIN GANG.
A2655ENGLISH CHANNEL. WESTERN ENTRANCE.
A2656ENGLISH CHANNEL. CENTRAL PART.
A2657CHINA - BO HAI. CAOFEIDIAN.
A2658RED SEA. SAUDI ARABIA. OUTER APPROACHES TO MINA' AL JEDDAH (JIDDAH).
A2659RED SEA. SAUDI ARABIA. SHI'B NAZAR TO QITA' KIDAN.
A266NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 11.
A2666CANADA-EAST COAST. GRAND BANKS OF NEWFOUNDLAND.
A2667REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. CLEW BAY AND APPROACHES.
A2669ENGLISH CHANNEL. CHANNEL ISLANDS AND ADJACENT COAST OF FRANCE.
A267NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 10.
A2679BALTIC SEA - GERMANY AND POLAND. ZATOKA POMORSKA.
A268NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 9.
A2680ABALTIC SEA - POLAND. GDYNIA.
A2681MEDITERRANEAN SEA. EGYPT. APPROACHES TO EL ISKANDARIYA (ALEXANDRIA).
A2688BALTIC SEA - POLAND. APPROACHES TO GDYNIA AND GDANSK.
A2691_1SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI ISLANDS.
A2692ENGLAND - EAST COAST. SUNK INNER PRECAUTIONARY AREA.
A2696AIRISH SEA. ISLE OF MAN. DOUGLAS BAY.
A2697REPUBLIC OF IRELAND - NORTH COAST. LOUGH SWILLY.
A2699REPUBLIC OF IRELAND. N COAST. HORN HEAD TO FANAD HEAD WITH MULROY BAY.
A269ACROATIA. ZALJEV VELA LUKA.
A27IRAN. BUSHEHR.
A2700FRANCE - NORTH COAST. APPROACHES TO SAINT-MALO.
A2702REPUBLIC OF IRELAND.NORTH-WEST COAST.DONEGAL BAY.
A2703REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. BROAD HAVEN BAY AND APPROACHES.
A2704REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. BLACKSOD BAY AND APPROACHES.
A2706REPUBLIC OF IRELAND. BALLYNAKILL AND KILLARY HARBOURS WITH APPROACHES.
A2707REPUBLIC OF IRELAND.KINGSTOWN B TO CLEGGAN B & INISHBOFIN TO INISHTURK
A2708REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. BALLYCONNEELY BAY TO CLIFDEN BAY.
A2709REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. ROUNDSTONE AND APPROACHES.
A2711CROATIA. ROGOZNICA TO ZADAR.
A2712CROATIA. OTOK SUSAC TO SPLIT.
A2715_1REPUBLIC OF IRELAND - NORTH WEST COAST. KILLALA BAY.
A2717STRAIT OF GIBRALTAR TO BARCELONA AND ALGER INCLUDING ISLAS BALEARES.
A2719CROATIA. RT MARLERA TO SENJ INCLUDING APPROACHES TO RIJEKA.
A272NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 8.
A273NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 7.
A2733ICELAND - SOUTH WEST COAST. DYRHOLAEY TO SNAEFELLSJOKULL.
A2734ICELAND - SOUTH WEST COAST. APPROACHES TO REYKJAVIK.
A2735ICELAND - SOUTH WEST COAST. REYKJAVIK.
A2736INDIA - WEST COAST. MUMBAI (BOMBAY) TO DWARKA.
A2738INDIAN OCEAN. LAKSHADWEEP SEA. NORTHERN PART.
A2739REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. BRANDON AND TRALEE BAYS.
A2740REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. SALTEE ISLANDS.
A2741INDIAN OCEAN - COMORES ARCHIPELAGO. ILE DE MAYOTTE.
A2752IRELAND-NORTH COAST. BLOODY FORELAND TO HORN HEAD. INCLUDING TORY I.
A2756INDIAN OCEAN - COMORES ARCHIPELAGO. ILE DE MAYOTTE - NORTHERN PART.
A2757COMORES ARCHIPELAGO. ILE DE MAYOTTE E.PART. DZAOUDZI TO PTE.SAZILE.
A2767REPUB.OF IRELAND.NW COAST.PORTURLIN TO SLIGO BAY & RATHLIN O'BIRNE I.
A2769SCOTLAND - WEST COAST. OUTER HEBRIDES. BARRA HEAD TO GREIAN HEAD.
A2770ASCOTLAND - WEST COAST. OUTER HEBRIDES. SOUTH UIST. LOCH BOISDALE.
A2771SCOTLAND - WEST COAST. LOCH SCRIDAIN.
A2773_1CROATIA. PASMANSKI KANAL AND SOUTHERN APPROACHES.
A2774CROATIA. OTOK VIS TO SIBENIK.
A278NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 5.
A2789REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH-WEST COAST. DINGLE BAY & SMERWICK HARBOUR.
A2790_1REPUBLIC OF IRELAND, WEST COAST, VENTRY AND DINGLE HARBOURS.
A2792AREPUBLIC OF IRELAND - NORTH-WEST COAST. TEELIN HARBOUR.
A2798BRITISH ISLES. LOUGH FOYLE TO SANDA ISLAND INCLUDING RATHLIN ISLAND.
A28ENGLAND - SOUTH COAST. SALCOMBE HARBOUR.
A2800IRELAND - EAST COAST. CARLINGFORD LOUGH.
A2811REPUBLIC OF IRELAND.SHEEP HAVEN TO LOUGH FOYLE INCLUDING INISHTRAHULL.
A2812_1NIGERIA. LAGOS HARBOUR.
A2825_1SCOTLAND - WEST COAST. OUTER HEBRIDES. NORTH UIST. LOCH MADDY.
A2845CHANNEL ISLANDS. ALDERNEY HARBOUR.
A2851ARABIAN SEA AND GULF OF OMAN. MASIRAH TO THE STRAIT OF HORMUZ.
A2852REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. APPROACHES TO SLIGO.
A2854ARABIA - OMAN. NORTHERN APPROACHES TO MASIRAH.
A2858GULF OF OMAN TO SHATT AL 'ARAB.
A287SULU SEA. EASTERN APPROACHES TO BALABAC STRAIT.
A2878WALES - SOUTH COAST. APPROACHES TO MILFORD HAVEN.
A2882IRAN, KUWAIT AND SAUDI ARABIA. RA'S TANNURAH TO JAZIRAT FAYLAKAH.
A2883JAZIREH-YE LAVAN TO KALAT AND RA'S TANNURAH.
A2884IRAN,IRAQ,KUWAIT & SAUDI ARABIA. MINA' AZ ZAWR TO AL BASRAH & BUSHEHR.
A2886JAZIREH-YE LAVAN AND JAZIRAT DAS TO RA'S TANNURAH.
A2887U.A.E, IRAN AND QATAR. DUBAI AND JAZIREH-YE QESHM TO JAZIRAT HALUL.
A2888IRAN, OMAN AND THE U.A.E. JASK TO DUBAI (DUBAYY) AND JAZIREH-YE QESHM.
A2889U.A.E, IRAN AND QATAR. DUBAI TO JABAL AZ ZANNAH AND JAZIRAT DAS.
A2895OMAN-SOUTH EAST COAST. OUTER APPROACHES TO PORT SALALAH (MINA RAYSUT).
A2896OMAN - SOUTH EAST COAST. PORT SALALAH AND APPROACHES.
A2897ICELAND.
A2898ICELAND - WEST COAST. VESTFIRDIR.
A2899ICELAND - NORTH COAST. HORN TO RAUDINUPUR.
A2900ICELAND - NORTH EAST COAST. RAUDINUPUR TO GLETTINGANES.
A2901ICELAND - EAST COAST. GLETTINGANES TO STOKKSNES.
A2902ICELAND- SOUTH COAST. STOKKNES TO DYRHOLAEY.
A2904SCOTLAND - WEST COAST. OUTER HEBRIDES. USINISH TO EIGNEIG MHOR.
A291NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 4.
A292NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 3.
A2926MOZAMBIQUE. PORTO DE MOZAMBIQUE TO PEMBA.
A2927MOZAMBIQUE AND TANZANIA. PEMBA TO MTWARA.
A2929TANZANIA. MTWARA TO MAFIA ISLAND.
A2930REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND MOZAMBIQUE. JESSER POINT TO BOA PAZ.
A2931AFRICA-EAST COAST. MOZAMBIQUE. BAIA DE INHAMBANE TO C.DE SAO SEBASTIAO
A2932AFRICA - EAST COAST. MOZAMBIQUE. CABO DE SAO SEBASTIAO TO BEIRA.
A2933MOZAMBIQUE. ILHA EPIDENDRON TO PORTO DE MOZAMBIQUE.
A2934AFRICA - EAST COAST. MOZAMBIQUE. BEIRA TO RIO ZAMBEZE.
A2935AFRICA - EAST COAST. MOZAMBIQUE. RIO ZAMBEZE TO ILHA EPIDENDRON.
A2937ICELAND - EAST COAST. HLADA TO GLETTINGANES.
A2938ICELAND - EAST COAST. REYDHARFJORDHUR.
A2939AFRICA - EAST COAST. MOZAMBIQUE. BOA PAZ TO BAIA DE INHAMBANE.
A294NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 2.
A2946CHINA. CHANG JIANG. SHEET 1. SHANGHAI TO DATONG.
A2947_1CHINA. CHANG JIANG. SHEET 2. DATONG TO YICHANG AND CHANGSHA.
A2949MOZAMBIQUE, TANZANIA, KENYA AND SOMALIA. MTWARA TO LAMU.
A2955ICELAND - NORTH COAST. AKUREYRI.
A2956ICELAND - NORTH COAST. EYJAFJORDHUR.
A2959AJAPAN. PORTS ON THE EAST COAST OF HONSHU. HACHINOHE.
A2968AFRICA - EAST COAST. LAMU TO CADALE (ITALA).
A2969AFRICA - EAST COAST. CADALE (ITALA) TO RASS XAAFUUN.
A2970SOMALIA AND YEMEN. EASTERN APPROACHES TO THE GULF OF ADEN.
A2983SOUTH PACIFIC OCEAN. TUVALU. FUNAFUTI ATOLL.
A2988CCENTRAL AMERICA. HONDURAS - NORTH COAST. APPROACHES TO PUERTO CORTES.
A2991CHINA - BO HAI. YINGKOU AND APPROACHES.
A3INDIAN OCEAN. BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY. CHAGOS ARCHIPELAGO.
A302MEDITERRANEAN SEA. EGYPT. APPROACHES TO EL ISKANDARIYA (ALEXANDRIA).
A304FRANCE - WEST COAST. LORIENT AND APPROACHES.
A3043ARED SEA. PORTS ON THE COAST OF EGYPT. SAFAGA (BUR SAFAJAH)
A3048INDIAN OCEAN. MAURITIUS. GRAND PORT.
A3052BURMA AND THAILAND. ZA DET GYI ISLAND TO MU KO SIMILAN.
A306CONGO,ANGOLA & CONGO (DEM.REPUBLIC).PTE.TCHITEMBO TO CABECA DA COBRA.
A3063BRAZIL - SOUTH COAST. CIDREIRA TO CHUI INCLUDING LAGOA DOS PATOS.
A3064SOUTH AMERICA - EAST COAST. APPROACHES TO RIO DE LA PLATA.
A307ANGOLA. CABECA DA COBRA TO CABO LEDO.
A308ANGOLA. CABO LEDO TO LOBITO.
A309ANGOLA. LOBITO TO PONTA GROSSA.
A3091SOUTH AMERICA - WEST COAST. PERU. ISLOTES INFIERNILLOS TO SALAVERRY.
A3092PERU AND ECUADOR. SALAVERRY TO BAHIA DE SANTA ELENA.
A3098APANAMA. PANAMA CANAL. FROM GATUN TO PUNTA MAMEI.
A3099AIVORY COAST. SAN-PEDRO.
A310ANGOLA AND NAMIBIA. PONTA GROSSA TO KUNENE RIVER.
A3100IVORY COAST AND GHANA. SASSANDRA TO LAGUNE ABY.
A3101IVORY COAST. OUTER APPROACHES TO PORT D'ABIDJAN.
A3102AFRICA - WEST COAST. GHANA. TAKORADI AND SEKONDI BAYS.
A3103IVORY COAST. PORT D'ABIDJAN.
A3111PANAMA-N COAST.ATLANTIC ENTRANCE TO PANAMA CANAL INCL. ADJACENT PORTS.
A3113GHANA. CAPE THREE POINTS TO SALTPOND.
A3118AFRICA - WEST COAST. LAGOS TO GAMBA.
A3119MEDITERRANEAN SEA. EGYPT. MINA' AL ISKANDARIY AH (PORT OF ALEXANDRIA).
A3132STRAIT OF GIBRALTAR TO ARQUIPELAGO DA MADEIRA.
A3133AFRICA. CASABLANCA TO ISLAS CANARIAS (INCL. ARQUIPELAGO DA MADEIRA)
A3134AFRICA - WEST COAST. ISLAS CANARIAS TO NOUAKCHOTT.
A3135NORTH ATLANTIC OCEAN. NOUAKCHOTT TO BISSAU & ARQUIPELAGO DE CABO VERDE
A3139AFRICA - WEST COAST. MONROVIA TO SASSANDRA.
A3140CHANNEL ISLANDS - GUERNSEY. SAINT PETER PORT.
A3153JAPAN. SETO NAIKAI. TOKUYAMA - KUDAMATSU KO AND APPROACHES.
A3171GULF OF OMAN. SOUTHERN APPROACHES TO THE STRAIT OF HORMUZ.
A3172OMAN AND IRAN. STRAIT OF HORMUZ.
A3173IRAN AND OMAN. STRAIT OF HORMUZ. NORTHERN PART
A3174OMAN, IRAN & U.A.E. WESTERN APPROACHES TO THE STRAIT OF HORMUZ.
A3175UNITED ARAB EMIRATES AND IRAN. JAZIRAT AL HAMRA TO DUBAI(DUBAYY).
A3176UNITED ARAB EMIRATES. 'AJMAN TO SIR ABU NU'AYR.
A3177UNITED ARAB EMIRATES. OUTER APPROACHES TO ABU DHABI (ABU ZABY).
A3178U.A.E. APPROACHES TO MUBARRAZ TERMINAL INCLUDING ZAQQUM T.S.S.
A3179UNITED ARAB EMIRATES AND QATAR.JAZIRAT DAS TO AR RU'AYS.
A31AENGLAND - SOUTH COAST OF CORNWALL. CHARLESTOWN HARBOUR.
A3200FALKLAND ISLANDS TO SOUTH SANDWICH ISLANDS AND GRAHAM LAND.
A3205ANTARCTICA. SOUTH SHETLAND ISLANDS AND BRANSFIELD STRAIT.
A3211AFRICA - EAST COAST. TANZANIA-ZANZIBAR ISLAND. ZANZIBAR HARBOUR.
A3214RED SEA.GULF OF SUEZ.BUR EL SUWEIS.(PORT OF SUEZ).
A3220PORTUGAL - WEST COAST. ENTRANCE TO RIO TEJO INCLUDING BAIA DE CASCAIS.
A3221PORTUGAL - WEST COAST. LISBOA. PACO DE ARCOS TO TERREIRO DO TRIGO.
A3222PORTUGAL - WEST COAST. LISBOA. ALCANTARA TO CANAL DO MONTIJO.
A3224PORTUGAL - WEST COAST. APPROACHES TO SINES.
A3225JAPAN. SETO NAIKAI. KANMON KAIKYO TO KUSAYAMA SAKI.
A3227APORTUGAL - WEST COAST. APPROACHES TO AVEIRO.
A3228PORTUGAL - WEST COAST. APPROACHES TO FIGUEIRA DA FOZ.
A323DOVER STRAIT. EASTERN PART.
A3230TAIWAN - WEST COAST. APPROACHES TO KAO-HSIUNG.
A3231TAIWAN - WEST COAST. HAI-K'OU P'O-TI TO CHIU-KANG P'O-TI.
A3232TAIWAN - WEST COAST. O-LUAN PI TO KAO-HSIUNG KANG.
A3233TAIWAN - EAST COAST. O-LUAN PI TO T'AI-TUNG KANG.
A3234TAIWAN - EAST COAST. T'AI-TUNG KANG TO HUA-LIEN KANG.
A3235TAIWAN - EAST COAST. HUA-LIEN KANG TO SAN-TIAO CHIAO.
A3236T'AI-WAN AND JAPAN. T'AI-WAN TO OKINAWA SHIMA.
A3237JAPAN. NANSEI SHOTO. AMAMI-O SHIMA TO KAGOSHIMA WAN.
A3257PORTUGAL - WEST COAST. VIANA DO CASTELO AND APPROACHES.
A3258PORTUGAL - WEST COAST. APPROACHES TO LEIXOES AND BARRA DO RIO DOURO.
A3259PORTUGAL - WEST COAST. SETUBAL AND APPROACHES.
A326RED SEA.SAUDI ARABIA.SOUTHERN APPROACHES TO MADINAT YANBU'AS SINA'IYAH
A3260PORTUGAL - WEST COAST. SETUBAL. CARRACA TO ILHA DO CAVALO.
A3265INDIAN OCEAN. SRI LANKA - SOUTH COAST. WELIGAMA TO LITTLE BASSES REEF.
A327RED SEA. SAUDI ARABIA. NORTHERN APPROACHES TO YANBU'.
A3272SHETLAND ISLANDS. MOUL OF ESWICK TO HELLI NESS.
A3278CHANNEL ISLANDS - JERSEY. SAINT HELIER.
A328RED SEA.SAUDI ARABIA.MADINAT YANBU' AS SANA'IYAH. MINA' AL MALIK FAHD
A3281BRITISH ISLES. SHETLAND ISLANDS. NORTH - WEST SHEET.
A3282BRITISH ISLES. SHETLAND ISLANDS. NORTH-EAST SHEET.
A3283BRITISH ISLES. SHETLAND ISLANDS. SOUTH SHEET.
A3284SHETLAND ISLANDS. MOUL OF ESWICK TO LUNNA HOLM INCLUDING OUT SKERRIES.
A3285ACONGO. APPROACHES TO POINTE-NOIRE.
A3286NIGERIA. APPROACHES TO BONNY RIVER.
A3287NIGERIA. BONNY RIVER. FIELD POINT TO FORD POINT.
A3288AAFRICA - NIGERIA. BONNY RIVER. FORD POINT TO OKRIKA.
A3295AHARBOURS IN THE SHETLAND ISLANDS. SWARBACKS MINN.
A3297SHETLAND ISLANDS. SULLLOM VOE.
A3298SHETLAND ISLANDS. YELL SOUND.
A3299ABRITISH ISLES. SHETLAND ISLANDS. UNST. BALTA SOUND.
A33PAKISTAN. GWADAR. DEEP WATER PORT.
A3305AFRICA - WEST COAST. NIGERIA. CHANOMI CREEK AND WARRI RIVER.
A3306AAFRICA - WEST COAST. NIGERIA. NANA CREEK. ESCARDOS PT TO ALAJIKO CREEK
A3307AAFRICA - WEST COAST. NIGERIA. BENIN RIVER. PORT OF KOKO.
A3310AFRICA - EAST COAST. MAFIA ISLAND TO PEMBA ISLAND.
A3313BLACK SEA - GEORGIA. SOKHUMI TO BAT'UMI.
A3315ENGLAND - SOUTH COAST. BERRY HEAD TO BILL OF PORTLAND.
A3317ABLACK SEA - GEORGIA. P'OT'I, BAT'UMI AND KULEVI.
A3321NIGERIA. ENTRANCES TO ESCRAVOS AND FORCADOS RIVERS.
A3323INDIAN OCEAN. MALDIVES. MALE' ATOLL.
A3325MEDITERRANEAN SEA. EGYPT. APPROACHES TO MERSA EL HAMRA AND SIDI KERIR.
A3327GUINEA ECUATORIAL AND GABON. BATA TO LIBREVILLE.
A3328GABON. LIBREVILLE TO GAMBA.
A333RED SEA - EGYPT. OFFSHORE INSTALLATIONS IN THE GULF OF SUEZ.
A3338REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. KILKEE TO INISHEER.
A3339REPUBLIC OF IRELAND - WEST COAST. APPROACHES TO GALWAY BAY.
A3343LIBYA. RA'S LANUF.
A3344LIBYA. AS SIDRAH.
A3346MEDITERRANEAN SEA. LIBYA. EZ ZUEITINA.
A3349CHINA - SOUTH COAST. ZHANJIANG AND APPROACHES.
A3352LIBYA. APPROACHES TO BANGHAZI.
A3361KENYA AND TANZANIA. PEMBA ISLAND TO LAMU.
A3362AFRICA - EAST COAST. LAMU TO KISMAAYO.
A3365KOREA. SOUTH WEST COAST. KOMUNDO TO TAEHUKSAN KUNDO AND CHEJU-DO.
A3378CHINA - BO HAI. APPROACHES TO QINHUANGDAO.
A3390KOREA - SOUTH COAST. KWANGYANG HANG.
A3391KOREA - SOUTH COAST. GEUMO YEOLDO TO YOKJIDO.
A34ENGLAND - WEST COAST. ISLES OF SCILLY.
A3400MEDITERRANEAN SEA. LIBYA AND EGYPT. RA'S AL MURAYSAH TO EL ISKANDARIYA
A3401MEDITERRANEAN SEA. LIBYA AND EGYPT. BANGHAZI TO RA'S AL MURAYSAH.
A3402MEDITERRANEAN SEA. LIBYA. MISRATAH TO BANGHAZI.
A3403MEDITERRANEAN SEA. TUNISIA AND LIBYA. CAP AFRIQUE TO MISRATAH.
A3409AIRAN.BANDAR-E MOQAM.
A3410APORTS IN THE UNITED ARAB EMIRATES. HAMRIYAH. FREEZONE PORT.
A3411UNITED ARAB EMIRATES. DUBAI(DUBAYY) AND APPROACHES.
A3412UNITED ARAB EMIRATES. HAMRIYAH TO MINA' SEYAHA.
A3413AQATAR. JAZIRAT HALUL.
A3432GHANA. SALTPOND TO TEMA.
A3433NIGERIA AND CAMEROON. APPROACHES TO CALABAR.
A3434ANIGERIA. APPROACHES TO CALABAR. SHEET 2. JAMESTOWN TO CALABAR.
A344CHINA - ZHU JIANG. SHANBAN ZHOU TO NIZHOU TOU.
A3446PENINSULAR MALAYSIA-EAST COAST. PELABUHAN KUANTAN TO KUALA TERENGGANU.
A3447PENINSULAR MALAYSIA - EAST COAST. KUALA TERENGGANU TO TUMPAT.
A3449CHINA - T'AI-WAN STRAIT. APPROACHES TO XIAMEN GANG.
A3452CHINA - TAIWAN STRAIT. GULANG YU TO XINGLIN.
A346CHINA - ZHU JIANG. NIZHOU TOU TO HUANGPU.
A3460AWEST COAST OF INDIA. PORBANDAR.
A3461AINDIA - WEST COAST. QUILON ANCHORAGE.
A3462ANTARCTICA - GRAHAM LAND. MARGUERITE B. ANTARCTIC SURVEY BASE ROTHERA.
A3464AWEST COAST OF INDIA. KARWAR HARBOUR AND APPROACHES.
A3465INDIA - WEST COAST. HAZIRA PORT.
A3466INDIA - WEST COAST. GULF OF KACHCHH. APPROACHES TO KANDLA.
A3469_1JAPAN. SETO NAIKAI. HIROSHIMA.
A3472JAPAN. SETO NAIKAI. KURE.
A3478_1ENGLAND - WEST COAST. MANCHESTER SHIP CANAL AND UPPER RIVER MERSEY.
A3480CHINA, KOREA AND JAPAN. YELLOW SEA AND KOREA STRAIT.
A3485PENINSULAR MALAYSIA - WEST COAST. APPROACHES TO PELABUHAN LANGKAWI.
A3488SOUTH CHINA SEA - NORTHWEST PART.SONG SAI GON TO HONG KONG.
A3489SOUTH CHINA SEA-NORTHEAST PART.MANILA TO HONG KONG.
A3490AENGLAND - WEST COAST. PORT OF LIVERPOOL.
A3492RED SEA - SUDAN. APPROACHES TO PORT SUDAN.
A350ITALY - WEST COAST. APPROACHES TO SAVONA AND VADO.
A3511AOMAN. APPROACHES TO SAID BIN SULTAN NAVAL BASE.
A3518AGULF OF OMAN. MUSCAT (MASQAT) TO MINA' AL FAHL.
A3519ARABIAN SEA. OMAN. SOUTHERN APPROACHES TO MASIRAH.
A351AITALY - WEST COAST. GOLFO TIGULLIO (GOLFO MARCONI).
A3520GULF OF OMAN. KHAWR KALBA AND DAWHAT DIBA TO GAHHA SHOAL.
A3522OMAN. APPROACHES TO MUSCAT (MASQAT) AND MINA' AL FAHL.
A3523OMAN. OUTER APPROACHES TO WUDAM.
A3525AMALASIA. SABAH. KOTA KINABALU.
A3526AGULF OF OMAN. UNITED ARAB EMIRATES. KHAWR FAKKAN.
A3530GULF OF ADEN. SOMALIA. APPROACHES TO BERBERA.
A3532SENEGAL. RIVIERE CASAMANCE.
A354ITALY - WEST COAST. PORT OF GENOVA. WEST PART.
A355ITALY - WEST COAST. PORT OF GENOVA. EAST PART.
A3551JAPAN. NANPO SHOTO. MINAMI-IO SHIMA TO TORI SHIMA.
A3552NORTH PACIFIC OCEAN. MARIANA ISLANDS (NORTHERN PART).
A3558PHILIPPINE ISLANDS. LUZON - SOUTH-WEST COAST. BATANGAS.
A356ITALY - WEST COAST. APPROACHES TO GENOVA.
A3560ANTARCTICA - GRAHAM LAND. GERLACHE STRAIT. NORTHERN PART.
A3561ARGENTINA - URUGUAY. RIO DE LA PLATA. LA PLATA TO NUEVA PALMIRA.
A3570ANTARCTICA - GRAHAM LAND. BRABANT ISLAND TO ADELAIDE ISLAND.
A3571ANTARCTICA. ANTARCTIC PENINSULA. LAVOISIER ISLAND TO ALEXANDER ISLAND.
A3573ANTARCTICA - GRAHAM LAND. GRANDIDIER CHANNEL.
A3575ANTARCTICA - GRAHAM LAND. ARGENTINE ISLANDS AND APPROACHES.
A3577ANTARCTICA. GRAHAM LAND. ADELAIDE ISLAND. SOUTH WESTERN APPROACHES.
A3580ANTARCTICA - MARGUERITE BAY. ROTHERA POINT TO NENY ISLAND.
A3587ASOUTH ATLANTIC OCEAN. SOUTH GEORGIA. MAIVIKEN.
A3588ATLANTIC OCEAN. S.GEORGIA. APPROACHES TO STROMNESS & CUMBERLAND BAYS.
A3592ASOUTH GEORGIA. APPROACHES TO STEWART STRAIT.
A3593SOUTHERN OCEAN. APPROACHES TO THE SOUTH SANDWICH ISLANDS.
A3596SOUTH ATLANTIC OCEAN. APPROACHES TO SOUTH GEORGIA.
A3599IRAN. APPROACHES TO BANDAR-E SHAHID BANONAR AND BANDAR-E SHAHID RAJAI.
A36MEDITERRANEAN SEA. MALTA. MARSAXLOKK.
A360NORTH ATLANTIC OCEAN. APPROACHES TO BERMUDA.
A3602JAPAN. SETO NAIKAI. YA SHIMA TO NAKA SHIMA AND HIROSHIMA.
A362CHINA SEA.PRATAS ISLAND (TUNG-SHA TAO)
A3626MALAYSIA-SABAH.APPROACHES TO KOTA KINABALU AND TELUK SAPANGAR.
A3629ANTARCTICA. APPROACHES TO HALLEY BASE.
A3633SPAIN AND PORTUGAL - WEST COAST. ISLAS SISARGAS TO MONTEDOR.
A3634PORTUGAL - WEST COAST. MONTEDOR TO CABO MONDEGO.
A3635PORTUGAL - WEST COAST. CABO MONDEGO TO CABO ESPICHEL.
A3636PORTUGAL - WEST COAST. CABO ESPICHEL TO CABO DE SAO VICENTE.
A3642KOREA - WEST COAST. INCH'ON.
A3648LIBERIA. APPROACHES TO BUCHANAN.
A3654CHANNEL ISLANDS. GUERNSEY, HERM AND SARK.
A3655CHANNEL ISLANDS. JERSEY AND ADJACENT COAST OF FRANCE.
A3658TAIWAN - NORTH COAST. CHIU-KANG P'O-TI TO KUEI-SHAN TAO.
A366NORTH ATLANTIC OCEAN. ARQUIPELAGO DE CABO VERDE.
A3660GULF OF ADEN. YEMEN. ADEN INNER HARBOUR.
A3661GULF OF ADEN. BAB EL MANDEB TO ADEN HARBOUR.
A3662GULF OF ADEN.YEMEN. LITTLE ADEN OIL HARBOUR.
A3666KOREA - EAST COAST. PUSAN HANG TO CHUKPYON HANG.
A3678GREECE. KRITI-NORTH COAST. RETHIMNON TO KOLPOS MERAMBELLOU.
A3679GREECE. NISOS KRITI TO NISOS KARPATHOS.
A367APORTS IN ARQUIPELAGO DE CABO VERDE. APPROACHES TO PORTO GRANDE.
A3680GREECE. KRITI-SOUTH COAST. O. LOUTRO TO IERAPETRA.
A3681GREECE. KRITI - WESTERN PART.
A3695CHINA - YELLOW SEA. DALIAN.
A3696CHINA - YELLOW SEA. DALIAN XINGANG.
A3697CHINA - YELLOW SEA. DALIAN GANG AND APPROACHES.
A37CHINA. SOUTH CHINA SEA. HAIKOU AND APPROACHES. HAIKOU WAN
A3700SRI LANKA - WEST COAST. WELIGAMA TO COLOMBO.
A3703URUGUAY. BAHIA DE MALDONADO AND ISLA DE LOBOS.
A3710ANTARCTICA. ROSS SEA. CAPE HOOKER TO COULMAN ISLAND.
A3711ANTARCTICA. ROSS SEA. CAPE ADARE TO CAPE DANIELL.
A3713UNITED ARAB EMIRATES. APPROACHES TO ABU DHABI (ABU ZABY).
A3714AANTARCTICA. ROSS SEA. CAPE ADARE.
A3715UNITED ARAB EMIRATES. ABU DHABI (ABU ZABY) AND UMM AN NAR.
A3716ANTARCTICA. ROSS SEA. POSSESSION ISLANDS.
A3718SAUDI ARABIA. PORT OF JUBAIL (AL JUBAYL).
A3719SAUDI ARABIA. APPROACHES TO PORT OF JUBAIL (AL JUBAYL).
A3722RED SEA - SUDAN. APPROACHES TO MUHAMMAD QOL.
A3724AGULF OF THAILAND - THAILAND. SATTAHIP COMMERCIAL PORT (CHUK SAMET HR).
A3725REPUBLIC OF IRELAND - SOUTH COAST. BALTIMORE HARBOUR.
A3727GULF OF THAILAND. APPROACHES TO AO SATTAHIP.
A3728MALAYSIA - SABAH. PULAU-PULAU MANTANANI TO PULAU BANGGI.
A3732MALACCA STRAIT. PINANG HARBOUR.
A3734THE KINGDOM OF BAHRAIN. KHALIFA BIN SALMAN PORT AND APPROACHES.
A3735THE KINGDOM OF BAHRAIN. MINA' AL MANAMA AND APPROACHES.
A3736THE KINGDOM OF BAHRAIN. MINA' SALMAN.
A3737THE KINGDOM OF BAHRAIN. APPROACHES TO BAHRAIN.
A3738THE KINGDOM OF BAHRAIN. OUTER APPROACHES TO BAHRAIN.
A3739UNITED ARAB EMIRATES. JEBEL ALI (MINA' JABAL 'ALI) AND APPROACHES.
A3746SCOTLAND - WEST COAST. FIRTH OF CLYDE. LOCH LONG AND LOCH GOIL.
A377SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI ISLANDS - VANUA LEVU. APPROACHES TO MALAU.
A3773IRAQ, KUWAIT AND SAUDI ARABIA. RA'S AL KHAFJI TO JAZIRAT BUBIYAN.
A3774SAUDI ARABIA AND KUWAIT. RA'S TANAQIB TO JAZIRAT UMM AL MARADIM.
A3775SAUDI ARABIA AND IRAN. RA'S ABU 'ALI TO RA'S AS SAFFANIYAH.
A3776SAUDI ARABIA. RA'S AL JU'AYMAH TERMINALS.
A3777SAUDI ARABIA AND BAHRAIN. APPROACHES TO AD DAMMAM RA'S TANNURAH.
A378SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI ISLANDS. VANUA LEVU. SAVUSAVU BAY.
A3780UNITED ARAB EMIRATES. APPROACHES TO JABAL AZ ZANNAH AND AR RU'AYS.
A3781QATAR. RA'S LAFFAN PORT.
A3782QATAR. DOHA (AD DAWHAH) AND APPROACHES.
A3783QATAR. MESAIEED (MUSAY'ID OR UMM SAID).
A3784ARABIA - SOUTH-EAST COAST.RA'S AL KALB TO RA'S MARBAT
A3785ARABIA. OMAN - SOUTH-EAST COAST. PORT SALALAH(MINA RAYSUT) TO MASIRAH.
A3787QATAR.APPROACHES TO MESAIEED (MUSAY'ID OR UMM SAID) & DOHA (AD DAWHAH)
A3788BAHRAIN & SAUDI ARABIA. FASHT AL JARIM TO RA'S ABU 'ALI.
A3790QATAR, BAHRAIN AND SAUDI ARABIA. RA'S RAKAN TO RA'S TANNURAH.
A3793SOUTH AFRICA. SOUTH-EAST COAST. SHIXINI POINT TO PORT S.JOHNS.
A3794SOUTH AFRICA SOUTH-EAST COAST. PORT S. JOHNS TO PORT SHEPSTONE.
A3795REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. EAST COAST. PORT SHEPSTONE TO COOPER LIGHT.
A3797REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. EAST COAST. GREEN POINT TO TONGAAT BLUFF.
A38ARABIAN SEA. KARACHI TO RA'S AL HADD.
A3812SAUDI ARABIA. AD DAMMAM AND RA'S TANNURAH.
A3835MALAYSIA - SARAWAK. TANJUNG SIPANG TO TANJUNG SIRIK.
A3836SARAWAK. KUALA RAJANG TO KUALA MUKAH.
A3837SARAWAK. KUALA MUKAH TO KUALA NIAH.
A3838MALAYSIA AND BRUNEI.KUALA NIAH TO SERIA INCLUDING SOUTH LUCONIA SHOALS
A384FIJI ISLANDS. VANUA LEVU - INSHORE ROUTE. RAVI RAVI POINT TO MALI I.
A3842IRAQ AND IRAN. SHATT AL'ARAB / ARVAND RUD. ENTRANCE TO SHATT AL'ARAB.
A3843_1IRAQ & IRAN. SATT AL'ARAB/ARVAND RUD. SHEET 2. INNER BAR TO KABDA PT.
A3844IRAQ AND IRAN. SHATT AL'ARAB / ARVAND RUD. SHEET 3. KABDA PT TO ABADAN
A3845IRAQ AND IRAN. ABADAN TO JAZIRAT UMM AT TUWAYLAH.
A3846IRAQ. SHATT AL ' ARAB. SHEET 5. JAZIRAT UMM AT TUWAYLAH TO AL MA'QIL.
A385FIJI ISLANDS.VANUA LEVU - INSHORE ROUTE.YAQAGA I. TO RAVI RAVI PASSAGE
A3859AFRICA - SOUTH WEST COAST. NAMIBIA. CAPE CROSS TO CONCEPTION BAY.
A386FIJI ISLANDS. VANUA LEVU - INSHORE ROUTE. YADUA ISLAND TO YAQAGA I.
A3860AFRICA - SOUTH WEST COAST. NAMIBIA. CONCEPTION BAY TO HOTTENTOT POINT.
A3861AFRICA - SOUTH WEST COAST. NAMIBIA. APPROACHES TO LUDERITZ.
A3869AFRICA - SOUTH WEST COAST. NAMIBIA. HOTTENTOT POINT TO CHAMAIS BAY.
A387FIJI ISLANDS. VITI LEVU - INSHORE ROUTE. VATIA SEWA TO VITI LEVU BAY.
A3870NAMIBIA AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. CHAMAIS BAY TO PORT NOLLOTH.
A3876MADAGASCAR - NORTH COAST. NOSY BE TO BAIE D'ANTSIRANANA.
A3877INDIAN OCEAN. MOZAMBIQUE CHANNEL, NORTHERN PART.
A388ASOUTH ATLANTIC OCEAN. ARQUIPELAGO DE FERNANDO DE NORONHA.
A389FIJI ISLANDS. VITI LEVU - INSHORE ROUTE. LAUTOKA TO VATIA SEWA.
A3892CHINA - NAN HAI. BEIHAI GANG TO HAILINGSHAN GANG & QIONGZHOU HAIXIA.
A3893_1CHINA. PORTS IN HAINAN. BASUO.
A39ARABIAN SEA. INDIA AND PAKISTAN. GULF OF KACHCHH TO SONMIANI BAY.
A390BAHAMAS. GRAND BAHAMA ISLAND. APPROACHES TO FREEPORT.
A3910BAHAMAS.LITTLE BAHAMA BANK INCLUDING NORTH WEST PROVIDENCE CHANNEL.
A3912BAHAMAS. NORTH EAST PROVIDENCE CHANNEL AND TONGUE OF THE OCEAN.
A3913BAHAMAS. CROOKED ISLAND PASSAGE AND EXUMA SOUND.
A3914TURKS AND CAICOS ISLANDS AND BAHAMAS. CAICOS PASS. AND MAYAGUANA PASS.
A3928KOREA - WEST COAST. APPROACHES TO MOKP'O.
A3930BLACK SEA-TURKEY. NORTHERN APPROACHES TO ISTANBUL BOGAZI(THE BOSPORUS)
A3931PHILIPPINES. LUZON - W COAST. APPROACHES TO MANILA INCLUDING CAVITE HR
A3932PHILIPPINES. LUZON - WEST COAST. MANILA HARBOUR.
A3941THAILAND - WEST COAST. MU KO SIMILAN TO KO LANTA YAI.
A3942THAILAND - WEST COAST. KO LANTA YAI TO KO TARUTAO.
A3943MALACCA STRAIT. THAILAND AND MALAYSIA. KO TARUTAO TO PULAU PINANG.
A3944MALACCA STRAIT - MALAYSIA. PULAU PINANG TO KEPULAUAN SEMBILAN.
A3950QATAR.UMM SAID (MUSAY 'ID) TO RA'S LAFFAN.
A3951QATAR AND THE UNITED ARAB EMIRATES. SIR BANI YAS TO KHAWR AL 'UDAYD.
A3955BRAZIL - NORTH COAST. FORTALEZA TO CABO DE SAO ROQUE.
A3957BRAZIL - NORTH COAST. TUTOIA TO FORTALEZA.
A3958BRAZIL - NORTH COAST. CABO GURUPI TO TUTOIA.
A3959BRAZIL - NORTH COAST.APPROACHES TO RIO PARA AND RIO AMAZONAS.
A396CARIBBEAN SEA. BARRANQUILLA TO MISKITO BANK.
A3961GULF OF THAILAND. TUMPAT TO SONGKHLA.
A3962BRASIL - NORTH COAST. NORTHERN APPROACHES TO RIO AMAZONAS.
A3963GULF OF THAILAND. LAEM KHO KWANG TO LAEM RIU AND OFFSHORE GASFIELDS.
A3964GULF OF THAILAND. LANG SUAN TO PRACHUAP KHIRI KHAN.
A3965GULF OF THAILAND. PRACHUAP KHIRI KHAN TO KO CHUANG.
A3966GULF OF THAILAND. KO CHUANG TO KO KUT.
A3969BRAZIL - SOUTHERN COAST. ILHA DO ARVOREDO TO MOSTARDAS.
A3970BRAZIL - SOUTHERN COAST. RIO DE JANEIRO TO ILHA DE SAO SEBASTIAO.
A3971BRAZIL - SOUTHERN COAST. CABO DE SAO TOME TO RIO DE JANEIRO.
A3972BRAZIL - EAST COAST. RIO DOCE TO CABO DE SAO TOME.
A3973BRAZIL - EAST COAST. PONTA CORUMBAU TO RIO DOCE.
A3974BRAZIL - EAST COAST. ILHEUS TO PONTA CORUMBAU.
A3975BRAZIL - EAST COAST. PONTA ACU DA TORRE TO ILHEUS.
A3976BRAZIL - EAST COAST. ARACAJU TO PONTA ACU DA TORRE.
A3977BRAZIL - EAST COAST. MACEIO TO ARACAJU.
A3978BRAZIL - EAST COAST. CABEDELO TO MACEIO.
A3979BRAZIL - EAST COAST. PONTA DOS TRES IRMAOS TO CABEDELO.
A397ABRAZIL - NORTH COAST. ENTRANCE TO RIO PARA.
A398BAHAMAS - GRAND BAHAMA ISLAND. FREEPORT ROADS.
A3980BRAZIL - SOUTH COAST. ILHA DE SAO SEBASTIAO TO ILHA DE BOM ABRIGO.
A3994SOUTH PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS. BOUGAINVILLE ISLAND TO GHIZO I.
A3995SOUTH PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS. CHOISEUL I. TO NEW GEORGIA I.
A3996SOLOMON ISLANDS. SANTA ISABEL ISLAND TO GUADALCANAL ISLAND.
A3997SOUTH PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS. INDISPENSABLE STRAIT.
A3998SOUTH PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS. SAN CRISTOBAL I. TO MALAITA I.
A40PAKISTAN. KARACHI HARBOUR.
A4010NORWEGIAN SEA AND ADJACENT SEAS.
A4011NORTH ATLANTIC OCEAN. NORTHERN PART.
A4013NORTH ATLANTIC OCEAN. WESTERN PART.
A4014NORTH ATLANTIC OCEAN. EASTERN PART.
A4020SOUTH ATLANTIC OCEAN. WESTERN PART.
A4021SOUTH ATLANTIC OCEAN. EASTERN PART.
A4024SOUTHERN OCEAN. WEDDELL SEA TO MAR DEL PLATA.
A4052_1NORTH PACIFIC OCEAN. SOUTHWESTERN PART.
A4053NORTH PACIFIC OCEAN. NORTH WESTERN PART.
A4060AUSTRALASIA AND ADJACENT WATERS.
A4061SOUTH PACIFIC OCEAN. WESTERN PORTION.
A4062SOUTH PACIFIC OCEAN. EASTERN PART.
A4063SOUTHERN OCEAN. BELLINGSHAUSEN SEA TO VALDIVIA.
A4064SOUTHERN OCEAN. MARIE BYRD LAND TO SOUTHWEST PACIFIC BASIN.
A4065_1SOUTHERN OCEAN. ROSS SEA TO NEW ZEALAND.
A4070INDIAN OCEAN. SOUTHERN PART.
A4071INDIAN OCEAN. NORTHERN PART.
A4072INDIAN OCEAN. WESTERN PART.
A4074SOUTHERN OCEAN. CAPE DARNLEY TO TASMANIA.
A4075SOUTHERN OCEAN. KAPP NORVEGIA TO ILES KERGUELEN.
A4100NORWEGIAN SEA. NORWAY TO JAN MAYEN.
A4101NORWEGIAN SEA. NORWAY TO ICELAND.
A4102NORTH ATLANTIC OCEAN. WESTERN APPROACHES TO THE BRITISH ISLES.
A4103NORTH ATLANTIC OCEAN. ENGLISH CHANNEL TO THE STRAIT OF GIBRALTAR.
A4104NORTH ATLANTIC OCEAN. LISBOA TO FREETOWN.
A4112NORTH ATLANTIC OCEAN. ICELAND TO GREENLAND.
A4113GREENLAND AND NORWEGIAN SEAS.
A4114NORTH ATLANTIC OCEAN. ARQUIPELAGO DOS ACORES TO FLEMISH CAP.
A4115ARQUIPELAGO DOS ACORES TO THE ARQUIPELAGO DE CABO VERDE.
A4132ANGOLA AND NAMIBIA. KUNENE RIVER TO SAND TABLE HILL.
A4133NAMIBIA. SAND TABLE HILL TO CAPE CROSS.
A4134NAMIBIA. APPROACHES TO WALVIS BAY.
A4136ASOUTH AFRICA. LAMBERT'S BAY.
A414WEST INDIES-CUBA.PUERTO DE LA HABANA
A4140NORTH SEA.
A4141REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH WEST COAST. ISLAND PT. TO CAPE DESEADA
A4142REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH WEST COAST. SALDANHA BAY HARBOUR.
A4145REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. WEST COAST. APPROACHES TO SALDANHA BAY.
A4146REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. CAPE COLUMBINE TO TABLE BAY.
A4148REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. WEST COAST. APPROACHES TO TABLE BAY.
A4150REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH WEST COAST. TABLE BAY TO VALSBAAI.
A4151REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH WEST COAST. CAPE DESEADA TO TABLE BAY.
A4152REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH WEST COAST. TABLE BAY TO CAPE AGULHAS.
A4153REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH COAST. CAPE AGULHAS TO CAPE ST BLAIZE.
A4154REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH COAST. APPROACHES TO MOSSEL BAY.
A4155REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. S COAST. CAPE ST BLAIZE TO CAPE ST FRANCIS.
A4156REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. CAPE ST.FRANCIS TO GREAT FISH POINT.
A4157REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH COAST. APPROACHES TO PORT ELIZABETH.
A4158AREPUBLIC OF SOUTH AFRICA - SOUTH COAST. ALGOA BAY. PORT ELIZABETH.
A4159REPUBLIC OF SOUTH AFRICA.SOUTH EAST COAST. GREAT FISH PT TO MBASHE PT.
A4162REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. SOUTH EAST COAST. APPROACHES TO EAST LONDON.
A4170REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - EAST COAST. APPROACHES TO DURBAN.
A4172EAST COAST OF SOUTH AFRICA AND MOZAMBIQUE. TUGELA R. TO PTA. DO OURO
A4173REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. EAST COAST. APPROACHES TO RICHARDS BAY.
A4174REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. EAST COAST. RICHARDS BAY HARBOUR.
A41ASOUTHERN CHINA. FANGCHENG GANG.
A4201SOUTH ATLANTIC OCEAN. SOUTH EAST COAST OF SOUTH AMERICA.
A4202SOUTH ATLANTIC OCEAN. EAST COAST OF SOUTH AMERICA.
A4203SOUTH ATLANTIC OCEAN. ASCENSION ISLAND AND LUANDA TO WALVIS BAY.
A4204SOUTH ATLANTIC AND INDIAN OCEANS. WALVIS BAY TO MAPUTO.
A4205SOUTH ATLANTIC OCEAN. AGULHAS PLATEAU TO DISCOVERY SEAMOUNTS.
A4206SOUTH ATLANTIC OCEAN. TRISTAN DA CUNHA GROUP TO DISCOVERY SEAMOUNTS.
A4207SOUTH ATLANTIC OCEAN.FALKLAND IS TO CABO CORRIENTES & NE GEORGIA RISE.
A4208SOUTH ATLANTIC OCEAN. ILHA DA TRINDADE TO TRISTAN DA CUNHA GROUP.
A4209ATLANTIC OCEAN. FREETOWN TO LUANDA.
A4215ATLANTIC OCEAN. RECIFE TO DAKAR.
A4216ATLANTIC OCEAN. NORTH EAST COAST OF SOUTH AMERICA.
A4232CHILE. PUERTO HUASCO.
A4301MEDITERRANEAN SEA. WESTERN PART.
A4302MEDITERRANEAN SEA. EASTERN PART.
A431BRAZIL - SOUTHERN COAST. PORTO DE SEPETIBA AND APPROACHES.
A432BRAZIL - SOUTH COAST. APPROACHES TO TERMINAL DA ILHA GUAIBA.
A436BRAZIL - SOUTHERN COAST. CANAL DE SAO SEBASTIAO.
A44IRELAND - EAST COAST. NOSE OF HOWTH TO BALLYQUINTIN POINT.
A440_1SOUTH PACIFIC OCEAN. NORTH EASTERN APPROACHES TO FIJI ISLANDS.
A4401NORTH ATLANTIC OCEAN. GULF OF MEXICO.
A4402NORTH ATLANTIC OCEAN. CARIBBEAN SEA.
A4403SE.COAST OF N.AMERICA INCLUDING THE BAHAMA IS. AND GREATER ANTILLES.
A4404NORTH ATLANTIC OCEAN. GULF OF MAINE TO STRAIT OF BELLE ISLE.
A4405ATLANTIC OCEAN. LABRADOR SEA. STRAIT OF BELLE ISLE TO DAVIS STRAIT.
A4406CANADA. HUDSON STRAIT AND BAY.
A4407NORTH ATLANTIC OCEAN. TRINIDAD TO THE MID-ATLANTIC RIDGE.
A441_1SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI. SOUTH EASTERN APPROACHES TO FIJI ISLANDS.
A4412PHILIPPINE ISLANDS. LUZON - N AND E COASTS. CAPE ENGANO TO YOG POINT.
A442ENGLISH CHANNEL. LIZARD POINT TO BERRY HEAD.
A4470PHILIPPINE IS. BASILAN STRAIT INCLUDING BASILAN I AND THE PILAS GROUP.
A4471PHILIPPINE ISLANDS. MINDANAO. LANBOYAN POINT TO INITAO POINT.
A4472PHILIPPINE ISLANDS. NW COAST OF MINDANAO. INITAO POINT TO BUTUAN BAY.
A4473PHILIPPINE IS. S. PART OF TANON STRAIT AND CEBU STRAIT TO BOHOL SEA.
A4474PHILIPPINE ISLANDS. BOHOL SEA. SOUTHERN APPROACHES TO CANIGAO CHANNEL.
A4475PHILIPPINE ISLANDS. SURIGAO STRAIT AND DINAGAT SOUND.
A4476PHILIPPINE ISLANDS. LEYTE GULF AND APPROACHES.
A4477PHILIPPINE ISLANDS. CAMOTES SEA.
A4478PHILIPPINE ISLANDS. SAMAR SEA AND EASTERN PART OF VISAYAN SEA.
A4479PHILIPPINE ISLANDS. THE PASSAGES BETWEEN PANAY, NEGROS AND CEBU.
A4480PHILIPPINE ISLANDS. PANAY GULF AND APPROACHES.
A4481PHILIPPINE ISLANDS. CUYO EAST PASS.
A4482PHILIPPINE ISLANDS. CUYO WEST PASS.
A4483PHILIPPINE ISLANDS. MINDORO STRAIT.
A4484PHILIPPINE ISLANDS. AMBULONG ISLAND TO SIBUYAN ISLAND.
A4485PHILIPPINE ISLANDS. SIBUYAN & VISAYAN SEAS. SIBUYAN TO BANTAYAN I.
A4486PHILIPPINE IS.APPROACHES TO SAN BERNARDINO STR,ALBAY AND LAGONOY GULFS
A4487PHILIPPINE ISLANDS. SIBUYAN SEA TO TICAO PASS.
A4488PHILIPPINE ISLANDS. TAYABAS BAY TO BURIAS PASS INCLUDING RAGAY GULF.
A4489PHILIPPINE ISLANDS. ROMBLON PASSAGE TO TAYABAS BAY.
A449ANTARCTICA - SOUTH SHETLAND ISLANDS. ELEPHANT ISLAND AND APPROACHES.
A4490PHILIPPINE ISLANDS. VERDE ISLAND PASSAGE.
A4491PHILIPPINE ISLANDS. LUZON - WEST COAST. MANILA BAY AND APPROACHES.
A4492PHILIPPINE ISLANDS. LUZON - WEST COAST. SUBIC BAY TO DASOL BAY.
A4494PHILIPPINE ISLANDS. MINDANAO. DAVAO GULF.
A45MEDITERRANEAN SEA. GIBRALTAR HARBOUR.
A4506NORTH PACIFIC OCEAN. MARIANA ISLANDS TO THE GILBERT GROUP.
A4507PACIFIC OCEAN. PHILIPPINES TO BISMARCK ARCHIPELAGO.
A4508PACIFIC OCEAN. SOUTH CHINA SEA.
A4509NORTH PACIFIC OCEAN. WESTERN PORTION OF JAPAN.
A4510NORTH PACIFIC OCEAN. EASTERN PORTION OF JAPAN.
A4511NORTH PACIFIC OCEAN. NORTHERN PORTION OF JAPAN.
A4512NORTH PACIFIC OCEAN. SEA OF OKHOTSK.
A452RED SEA. AL MUKHA TO BAB EL MANDEB.
A4521_1NORTH PACIFIC OCEAN. HAWAIIAN ISLANDS TO MINAMI-TORI SHIMA.
A4522_1NORTH PACIFIC OCEAN. MYS LOPATKA TO THE CHINOOK TROUGH.
A453RED SEA. JABAL ZUQAR ISLAND TO MUHABBAKA ISLANDS.
A454WEST INDIES. JAMAICA - SOUTH COAST. KINGSTON HARBOUR.
A455MEDITERRANEAN SEA. LIBYA. TARABULUS (TRIPOLI) HARBOUR.
A456WEST INDIES. JAMAICA - SOUTH COAST. APPROACHES TO KINGSTON HARBOUR.
A457WEST INDIES. JAMAICA - SOUTH COAST. PORTLAND BIGHT.
A458WEST - INDIES. JAMAICA - NORTH COAST. PORT ANTONIO.
A459AWEST INDIES. NORTH COAST OF JAMAICA. LUCEA HARBOUR.
A4608WEST COAST OF SOUTH AMERICA. GUAYAQUIL TO VALPARAISO.
A4609WEST COAST OF SOUTH AMERICA. VALPARAISO TO ISLAS DIEGO RAMIREZ.
A460ARED SEA. ERITREA. APPROACHES TO MASSAWA (MITS'IWA).
A4610SOUTH PACIFIC OCEAN. PACIFIC-ANTARCTIC RISE TO SOUTHEAST PACIFIC BASIN
A4611SOUTH PACIFIC OCEAN. SOUTHWEST PACIFIC BASIN TO PACIFIC-ANTARCTIC RISE
A4612SOUTH PACIFIC OCEAN. CHATHAM ISLANDS TO PACIFIC-ANTARCTIC RISE.
A4613SOUTH PACIFIC OCEAN. CHATHAM ISLANDS TO ILE RAPA.
A4614SOUTH PACIFIC OCEAN. ILE RAPA TO PACIFIC-ANTARCTIC RISE.
A4615SOUTH PACIFIC OCEAN. ISLA DE PASCUA AND EAST PACIFIC RISE.
A4616SOUTH PACIFIC OCEAN. ISLA DE PASCUA TO CHILE RISE.
A4617_1PACIFIC OCEAN. TUVALU TO PALMYRA ISLAND.
A4618PACIFIC OCEAN. ILE CLIPPERTON TO ARCHIPIELAGO DE COLON.
A4619PACIFIC OCEAN. ILES MARQUISES TO CLIPPERTON FRACTURE ZONE.
A462_1WEST INDIES.THE CAYMAN ISLANDS. GRAND CAYMAN
A4623PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS TO KOSRAE ISLAND.
A4624PACIFIC OCEAN. SANTA CRUZ ISLANDS TO BUTARITARI.
A4625PACIFIC OCEAN. TUVALU TO BUTARITARI.
A4629SOUTH PACIFIC OCEAN.SAMOA ISLANDS TO NORTHERN COOK ISLANDS AND TOKELAU
A4630SOUTH PACIFIC OCEAN. SAMOA ISLANDS TO SOUTHERN COOK ISLANDS.
A4631SOUTH PACIFIC OCEAN. SAMOA ISLANDS TO TONGA INCLUDING NIUE.
A4632_1SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI TO TUVALU.
A4633PACIFIC OCEAN. SOLOMON ISLANDS TO FIJI.
A4634PACIFIC OCEAN. FREDERICK REEFS TO SOLOMON ISLANDS.
A4636SOUTH PACIFIC OCEAN. RECIFS BAMPTON TO ILE HUNTER.
A4637SOUTTH PACIFIC OCEAN. VANUATU TO NORFOLK ISLAND.
A4638ASOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI TO KERMADEC ISLANDS INCLUDING TONGATAPU.
A4640SOUTH PASIFIC OCEAN. NEW ZEALAND. NORTH ISLAND.
A4648SOUTH PACIFIC OCEAN. NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND.
A464AWEST INDIES. JAMAICA - NORTH COAST. OCHO RIOS BAY.
A4653SOUTH PACIFIC OCEAN. MALDEN ISLAND TO ILES DE LA SOCIETE.
A4654SOUTH PACIFIC OCEAN. TAHITI TO ILES MARQUISES.
A4655SOUTH PACIFIC OCEAN. MURUROA TO DUCIE ISLAND.
A4656SOUTH PACIFIC OCEAN. ARCHIPEL DES TUAMOTU TO ILES AUSTRALES.
A4657SOUTH PACIFIC OCEAN. SOUTHERN COOK ISLANDS TO ILES DE LA SOCIETE.
A466WEST INDIES. HAITI - WEST COAST. PORT-AU-PRINCE AND APPROACHES.
A4700INDIAN OCEAN. PORT ELIZABETH TO MAURITIUS.
A4702INDIAN OCEAN. CHAGOS ARCHIPELAGO TO MADAGASCAR.
A4703INDIAN OCEAN. GULF OF ADEN TO THE MALDIVES AND THE SEYCHELLES GROUP.
A4704RED SEA.
A4707INDIAN OCEAN. MALDIVES TO SUMATERA.
A4711ILE AMSTERDAM TO ILES KERGUELEN.
A4712INDIAN OCEAN. ILES CROZET TO PRINCE EDWARD ISLANDS.
A4713INDIAN OCEAN. ILE DE LA REUNION TO ILE SAINT-PAUL.
A474WEST INDIES - TRINIDAD & TOBAGO. PORT OF SPAIN AND APPROACHES.
A475AWEST INDIES - TRINIDAD. GULF OF PARIA. LISAS POINT TO POINTE-A-PIERRE.
A477WEST INDIES. TOBAGO AND APPROACHES.
A4802WEST COAST OF NORTH AMERICA. UNITED STATES AND MEXICO.
A4808NORTH PACIFIC OCEAN. HAWAII TO THE CLIPPERTON FRACTURE ZONE.
A481TRINIDAD AND VENEZUELA. SERPENT'S MOUTH.
A4811PACIFIC OCEAN. CENTRAL AMERICA. MEXICO TO ECUADOR.
A4813_1NORTH PACIFIC OCEAN. BERING SEA. SOUTHERN PART.
A4814_1NORTH PACIFIC OCEAN. BERING SEA. NORTHERN PART.
A483TRINIDAD AND VENEZUELA. GULF OF PARIA.
A487WEST INDIES. SAINT CHRISTOPHER (SAINT KITTS) AND SINT EUSTATIUS.
A488SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI ISLANDS. MAKOGAI CHANNEL TO NASILAI REEF.
A489WEST INDIES. LEEWARD ISLANDS. APPROACHES TO NEVIS.
A4900_1SOUTHERN OCEAN. ROSS SEA.
A4904SOUTHERN OCEAN. DRONNING MAUD LAND.
A4906ANTARCTICA. WEDDELL SEA.
A4907SOUTHERN OCEAN. APPROACHES TO THE ANTARCTIC PENINSULA.
A4921CANADA. BRITISH COLUMBIA. QUEEN CHARLOTTE SOUND TO DIXON ENTRANCE.
A4923CANADA. BRITISH COLUMBIA. QUEEN CHARLOTTE SOUND.
A4928CANADA. BRITISH COLUMBIA. HECATE STRAIT.
A492AINDIA - WEST COAST. PANAJI.
A497TURKEY. MARMARA DENIZI. IZMIT KORFEZI. TUZLA TO IZMIT.
A499AWEST INDIES. WINDWARD ISLANDS. SAINT LUCIA. PORT CASTRIES.
A5ARABIAN SEA. 'ABD AL KURI TO SUQUTRA(SOCOTRA).
A502AWEST INDIES. BARBADOS. BRIDGETOWN HARBOUR AND APPROACHES.
A504BRAZIL - EAST COAST. APPROACHES TO PORTO DE NATAL.
A514ANDAMAN ISLANDS. SOUTH ANDAMAN ISLAND. PORT BLAIR.
A515_1CROATIA.ZADAR TO LUKA MALI LOSINJ.
A517SOUTH AMERICA - NORTH EAST COAST. TRINIDAD TO CAYENNE.
A519GUYANA. GEORGETOWN.
A520SOUTH AMERICA - NORTH EAST COAST. CAYENNE TO SAO LUIS.
A521BRAZIL - EAST COAST. APPROACHES TO VITORIA AND TUBARAO.
A522CENTRAL AMERICA-EAST COAST-BELIZE. BELIZE CITY AND APPROACHES.
A526ASOUTH AMERICA. BRAZIL - NORTH COAST. PORTO DE TUTOIA.
A528BRAZIL - NORTH COAST. SAO LUIS TO RECIFE.
A529BRAZIL - SOUTHERN COAST. RECIFE TO CABO DE SAO TOME.
A530BRAZIL - SOUTHERN COAST. CABO DE SAO TOME TO RIO GRANDE.
A535BRAZIL - NORTH COAST. BAIA DE SAO MARCOS.
A536ENGLAND - SOUTH COAST. BEACHY HEAD TO DUNGENESS.
A538INDIA - EAST COAST. APPROACHES TO PARADIP.
A539SOUTH AMERICA. PUERTO SANTA CRUZ TO CABO PILAR.
A540BRAZIL - EAST COAST. BAIA DE TODOS OS SANTOS
A542RED SEA. YEMEN. MADIO KAMARAN TO AL HUDAYDAH.
A543BRAZIL - NORTH COAST.APPROACHES TO BAIA DE SAO MARCOS
A544SOUTH AMERICA. BRAZIL. CANAL DE SANTA CATARINA.
A545ABRAZIL - EAST COAST. PORTO DE ARATU.
A548YEMEN. APPROACHES TO MADIQ KAMARAN AND AL LUHAYYAH.
A549ASOUTHERN COAST OF BRAZIL. APPROACHES TO PORTO DE IMBITUBA.
A551ABRAZIL - EAST COAST. BARRA DO RIACHO.
A553BRAZIL - SOUTHERN COAST. APPROACHES TO BAIA DE GUANABARA.
A555BRAZIL - SOUTH COAST. PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL.
A556SOUTH AMERICA - EAST COAST. TRAMANDAI TO MAR DEL PLATA.
A557SOUTH AMERICA-E COAST. ARGENTINA. MAR DEL PLATA TO COMODORO RIVADAVIA.
A560DECUADOR. ESTERO SANTA ANA.
A563INDIAN OCEAN. COMORES.
A566BRAZIL - SOUTH COAST. BAIA DE GUANABARA (RIO DE JANEIRO AND NITEROI).
A571INDIA - EAST COAST. CHENNAI HARBOUR.
A573INDIA - EAST COAST. APPROACHES TO CHENNAI.
A575AINDIA - EAST COAST. NAGAPPATTINAM ANCHORAGE.
A576INDIA - WEST COAST. APPROACHES TO TUTICORIN.
A578REPUBLIC OF SOUTH AFRICA - SW COAST. CAPE COLUMBINE TO CAPE SEAL.
A58PAKISTAN. APPROACHES TO KARACHI.
A583WEST INDIES.SOMBRERO ISLAND TO SAINT CHRISTOPHER (SAINT KITTS)
A584WEST INDIES.SAINT BARTHELEMY TO ANTIGUA.
A585WEST INDIES. NEVIS AND ANTIGUA TO NORTHERN GUADELOUPE.
A59PAKISTAN. APPROACHES TO PHITTI CREEK.
A594WEST INDIES.SOUTHERN GUADELOUPE TO NORTHERN MARTINIQUE.
A595AFRICA - WEST COAST. SASSANDRA TO LAGOS.
A596WEST INDIES. SOUTHERN MARTINIQUE TO SAINT VINCENT.
A597WEST INDIES. SAINT VINCENT TO GRENADA.
A6GULF OF ADEN.
A60CHANNEL ISLANDS. ALDERNEY AND THE CASQUETS.
A601GUINEA AND SIERRA LEONE. CONAKRY TO CAPE SAINT ANN.
A607_1SENEGAL. RIVIERE SALOUM.
A608AFRICA-WEST COAST.THE GAMBIA.RIVER GAMBIA ENTRANCE.
A611AFRICA - WEST COAST. CABO ROXO TO PORT KAMSAR.
A612GUINEA. PORT KAMSAR TO CONAKRY.
A614SIERRA LEONE. SIERRA LEONE RIVER. FREETOWN HARBOUR.
A616AFRICA - EAST COAST. KENYA. APPROACHES TO PORT MOMBASA.
A617AFRICA - WEST COAST. SHERBRO RIVER.
A623SIERRA LEONE. SIERRA LIONE RIVER. TAGRIN POINT TO PEPEL.
A625SIERRA LEONE. ENTRANCE TO SIERRA LEONE RIVER.
A632NAMIBIA AND REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. HOLLANDSBIRD I TO CAPE COLUMBINE
A633AIRELAND - EAST COAST. ARDGLASS AND KILLOUGH HARBOURS.
A64RED SEA. SAUDI ARABIA. APPROACHES TO RABIGH.
A642_1MOZAMBIQUE. PORTO DA BEIRA.
A643REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. EAST COAST. DURBAN HARBOUR.
A644MOZAMBIQUE. BAIA DE MAPUTO.
A646MOZAMBIQUE. PORTO DE MAPUTO.
A647MOZAMBIQUE. PEMBA (PORTO AMELIA).
A65INDIA - WEST COAST. APPROACHES TO KOCHI (COCHIN).
A654AJAPAN. KYUSHU - SOUTH COAST. PORTS IN KAGOSHIMA WAN. HONKO AND SHINKO.
A657ANGOLA AND CONGO. RIVER CONGO. PONTA DA CAFUMBILA TO MATADI.
A658ANGOLA AND CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC). ENTRANCE TO RIVER CONGO.
A66GULF OF THAILAND. MALAYSIA AND THAILAND. TUMPAT TO LAEM CHONG PHRA.
A661AFRICA - EAST COAST. TANZANIA. APPROACHES TO KILWA KISIWANI HARBOUR.
A662CENTRAL AMERICA - EAST COAST. ISLA DE GUANAJA TO ISLA COZUMEL.
A663AFRICA - EAST COAST. TANZANIA. APPROACHES TO TANGA.
A665AFRICA. EAST COAST. TANZANIA-ZANZIBAR ISLAND. APPROACHES TO ZANZIBAR.
A666AFRICA - EAST COAST. PORT MOMBASA INCLUDING PORTS KILINDINI AND REITZ.
A668AFRICA - EAST COAST. KENYA. LAMU, MANDA AND PATE BAYS AND APPROACHES.
A67GULF OF THAILAND. LAEM CHONG PHRA TO CHROUY SAMIT.
A670AINDIA - WEST COAST. GULF OF KACHCHH. NAVLAKHI AND APPROACHES.
A671SOMALIA. OUTER APPROACHES TO MUQDISHO AND MARKA ANCHORAGE.
A673AINDIA - WEST COAST. GULF OF KACHCHH. APPROACHES TO PORT OF OKHA.
A674TANZANIA. APPROACHES TO DAR ES SALAAM.
A675_1RED SEA. SUDAN. MARSA ESH SHEIKH IBRAHIM TO TALLA TALLA SAQIR.
A676_1JAPAN. KYUSHU - EAST COAST. HOSOSHIMA AND APPROACHES.
A681AFRICA - EAST COAST. TANZANIA. LINDI BAY.
A682INDIA - WEST COAST. GULF OF KACHCHH.
A683_1CROATIA. PELJESKI KANAL.
A685SIERRA LEONE. BANANA ISLANDS TO TURTLE ISLANDS.
A686SIERRA LEONE. YELIBUYA SOUND TO BANANA ISLANDS.
A69INDIA AND SRI LANKA. PALK BAY. WESTERN PART.
A693TANZANIA. DAR ES SALAAM.
A694AJAPAN. SETO NAIKAI. MATSUYAMA KO.
A697West Indies. DOMINICA
A698CJAPAN. SETO NAIKAI. IMABARI.
A699INDIA - WEST COAST.GULF OF KACHCHH.SIKKA CREEK AND OFFSHORE TERMINALS.
A7GULF OF ADEN. YEMEN. ADEN HARBOUR AND APPROACHES.
A705_1INDIAN OCEAN. ISLANDS OF LAKSHADWEEP. CANNANORE ISLANDS. KAVARATTI I.
A707ARABIAN SEA. MUMBAI(BOMBAY) TO MUSCAT(MASQAT).
A708INDIA-WEST COAST. CAPE COMORIN TO MUMBAI(BOMBAY).
A711INDIAN OCEAN. MAURITIUS.
A712INDIAN OCEAN. LA REUNION TO MAURITIUS AND ILE TROMELIN.
A713INDIAN OCEAN. MAURITIUS. APPROACHES TO PORT LOUIS.
A716INDIAN OCEAN. SEYCHELLES GROUP TO MADAGASCAR AND AGALEGA ISLANDS.
A717INDIAN OCEAN. SEYCHELLES GROUP TO NAZARETH BANK AND AGALEGA ISLANDS.
A718AINDIAN OCEAN. ISLANDS NORTH OF MADAGASCAR. ALDABRA ISLAND.
A721INDIAN OCEAN. SOUTHERN APPROACHES TO THE SEYCHELLES GROUP
A722INDIAN OCEAN - SEYCHELLES. MAHE. PORT VICTORIA AND APPROACHES.
A724AINDIAN OCEAN. LES AMIRANTES. DESROCHES.
A725ABRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY. CHAGOS ARCHIPELAGO. PEROS BANHOS.
A726INDIAN OCEAN. CHAGOS ARCHIPELAGO. EGMONT ISLANDS TO THREE BROTHERS.
A727CHAGOS ARCHIPELAGO. PEROS BANHOS TO BLENHEIM REEF INCLUDING NELSON'S I
A731PACIFIC OCEAN - KIRIBATI. GILBERT GROUP.
A732ABAY OF BENGAL. BANGLADESH. APPROACHES TO PUSSUR RIVER.
A733SCOTLAND - EAST COAST. FIRTH OF FORTH. BURNTISLAND TO DALGETY BAY.
A740INDIAN OCEAN. THE SEYCHELLES GROUP.
A741ASCOTLAND - EAST COAST. RIVER FORTH. ALLOA TO STIRLING.
A742INDIAN OCEAN - SEYCHELLES GROUP. MAHE, PRASLIN AND ADJACENT ISLANDS.
A744SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI. SUVA HARBOUR TO KORO ISLAND.
A745SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI. KADAVU TO SUVA HARBOUR.
A746SOUTH PACIFIC OCEAN. FIJI. NAVULA PASSAGE TO BEQA.
A748SOUTH PACIFIC OCEAN - FIJI. YALEWA KALOU PASSAGE TO VITI LEVU BAY.
A749SOUTH PACIFIC OCEAN - FIJI. YADUA ISLAND TO SAU SAU PASSAGE.
A750SOUTH PACIFIC OCEAN - FIJI. CHARYBDIS REEF TO KORO ISLAND.
A751_1SOUTH PACIFIC OCEAN - FIJI. KORO ISLAND TO NORTHERN LAU GROUP.
A752_1SOUTH PACIFIC OCEAN - FIJI. NATEWA BAY TO NANUKU PASSAGE.
A761NORTH PACIFIC OCEAN. MARSHALL ISLANDS.
A762NORTH PACIFIC OCEAN. CAROLINE ISLANDS. EASTERN PART.
A763NORTH PACIFIC OCEAN. CAROLINE ISLANDS. WESTERN PART.
A764NORTH PACIFIC OCEAN. MARIANA ISLANDS. SOUTHERN PART.
A773MEDITERRANEAN SEA. STRAIT OF GIBRALTAR TO ISLA DE ALBORAN.
A774SPAIN - SOUTH COAST. MOTRIL TO CARTAGENA INCLUDING ISLA DE ALBORAN.
A775CYPRUS - WEST COAST. CAPE ARNAUTI TO CAPE LIMNITI AND CAPE ASPRO.
A776CYPRUS - NORTH COAST. CAPE LIMNITI TO STAZOUSA POINT.
A777ENGLAND - SOUTH COAST. LAND'S END TO FALMOUTH.
A791WEST INDIES. SAINT VINCENT TO BEQUIA.
A792MALAYSIA - MALACCA STRAIT.SUNGAI MANJUNG(SUNGAI DINDING) & APPROACHES.
A793WEST INDIES. THE GRENADINES NORTHERN PART. BEQUIA TO CANOUAN.
A794WEST INDIES. THE GRENADINES. CENTRAL PART. CANOUAN TO CARRIACOU.
A795WEST INDIES. THE GRENADINES - SOUTHERN PART. CARRIACOU TO GRENADA.
A796CYPRUS - NORTH-EAST COAST. CAPE ELOEA & STAZOUSA PT TO CAPE ANDREAS.
A797WEST INDIES. GRENADA.
A799AWEST INDIES.WINDWARD ISLANDS. BEQUIA.ADMIRALTY BAY.
A801ARED SEA. GULF OF AQABA. APPROACHES TO EILAT AND AL'AQABAH.
A805AITALY. TYRRHENIAN SEA. SICILIA. CAPO AND BAIA DI MILAZZO.
A807CHANNEL ISLANDS. GUERNSEY AND HERM.
A808CHANNEL ISLANDS. HERM AND SARK.
A81RED SEA. SAWAKIN TO RAS QASSAR.
A812MEDITERRANEAN SEA. ALGERIA. ORAN AND MERS-EL-KEBIR.
A813SRI LANKA - SOUTH COAST. COLOMBO TO SANGAMA KANDA POINT.
A814BAY OF BENGAL.INDIA & BANGLADESH.THE SANDHEADS.PARADIP TO RAIMANGAL R.
A815SRI LANKA - NORTH-EAST COAST. APPROACHES TO TRINCOMALEE.
A816SRI LANKA - EAST COAST. TRINCOMALEE HARBOUR.
A817BAY OF BENGAL. BANGLADESH & BURMA. ELEPHANT POINT TO MANAUNG ISLAND.
A818BAY OF BENGAL - BURMA. MANAUNG (CHEDUBA) ISLAND TO PATHEIN RIVER.
A819SRI LANKA - S.W. COAST. APPROACHES TO GALLE HARBOUR.
A822ALGERIA. APPROACHES TO ORAN, ARZEW AND MOSTAGANEM.
A823BAY OF BENGAL - BURMA. PATHEIN RIVER TO YANGON (RANGOON) RIVER.
A824ANDAMAN SEA - BURMA. HEINZE ISLANDS TO MYEIK (MERGUI).
A825BAY OF BENGAL. ANDAMAN ISLANDS.
A826BAY OF BENGAL - BURMA. YANGON (RANGOON) RIVER TO HEINZE ISLANDS.
A828INDIA AND SRI LANKA. COCHIN TO VISHAKHAPATNAM.
A829INDIAN OCEAN. BAY OF BENGAL - NORTHERN PART.
A83_1PORTS ON THE SOUTH COAST OF PORTUGAL. PORTIMAO.
A833BURMA - GULF OF MARTABAN. YANGON RIVER (RANGOON RIVER) AND APPROACHES.
A834ABURMA. PATHEIN RIVER AND APPROACHES.
A838ALGERIA. PORT OF ARZEW.
A84BANGLADESH. APPROACHES TO CHITTAGONG.
A840BAY OF BENGAL. ANDAMAN & NICOBAR IS. LITTLE ANDAMAN TO GREAT NICOBAR.
A842BAY OF BENGAL - NICOBAR ISLANDS. CHOWRA TO GREAT NICOBAR.
A848_1MEDITERRANEAN SEA. APPROACHES TO LARNACA.
A849AMEDITERRANEAN SEA. WESTERN CYPRUS. KARAVOSTASI.
A850CYPRUS - SOUTH COAST. CAPE ASPRO TO CAPE PYLA.
A851CYPRUS - SOUTH-EAST COAST. CAPE KITI TO CAPE ELCEA.
A852MEDITERRANEAN SEA. CYPRUS - S COAST. AKROTIRI HARBOUR & APPROACHES.
A854CHINA - SOUTH EAST COAST. APPROACHES TO SHANTOU.
A855_1ALGERIA. APPRPACHES TO ALGER. BAIE D'ALGER.
A856MOROCCO - WEST COAST. OUED SEBOU TO CASABLANCA.
A859BAY OF BENGAL. BANGLADESH AND INDIA. RAIMANGAL RIVER TO ELEPHANT POINT
A860MOROCCO - WEST COAST. APPROACHES TO CASABLANCA AND MOHAMMEDIA.
A861_1MOROCCO - WEST COAST. MOHAMMEDIA.
A862_1MOROCCO-WEST COAST. APPROACHES TO AL JADIDA AND JORF LASFAR.
A863ANORTH WEST COAST OF MOROCCO. ANZA AND AGADIR.
A87SPAIN AND PORTUGAL. CABO FINISTERRE TO THE STRAIT OF GIBRALTAR.
A871_1ENGLAND - SOUTH COAST. RIVERS TAMAR AND LYNHER.
A876CHINA - YELLOW SEA. QINGDAO GANG AND APPROACHES.
A878CHINA - YELLOW SEA. LIANYUN GANG AND APPROACHES.
A882KOREA - EAST COAST. CHUKPYON MAN TO SUWON DAN.
A883ENGLAND - WEST COAST. ISLES OF SCILLY.
A884AKOREA - NORTH EAST COAST. WONSAN AND APPROACHES.
A885AKOREA - NORTH EAST COAST. HUNGNAM.
A886ISLAS CANARIAS. ESTRECHO DE LA BOCAYNA AND APPROACHES TO ARRECIFE.
A896KOREA - EAST COAST. ULSAN HANG TO TAEBYON HANG.
A898APORTS ON THE EAST COAST OF KOREA. ULSAN AND MIP'O.
A9TUNISIA. GULF OF GABES. LA SKHIRRA, GABES & GHANNOUCH WITH APPROACHES.
A906AWEST COAST OF ITALY. ANZIO.
A907AITALY - WEST COAST. APPROACHES TO CIVITAVECCHIA.
A908ITALY - WEST COAST. GOLFO DI NAPOLI AND GOLFO DI SALERNO.
A913KOREA - WEST COAST. TAEHUKSAN KUNDO TO KYONGNYOLBI YOLTO.
A914ITALY - WEST COAST.CAPO MISENO TO TORRE DEL GRECO.APPROACHES TO NAPOLI
A915ITALY - WEST COAST. PORT OF NAPOLI.
A916AITALY. GOLFO DI NAPOLI. BAIA AND POZZUOLI.
A917ITALY. STRETTO DI MESSINA.
A920BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY. CHAGOS ARCHIPELAGO. DIEGO GARCIA.
A928SULU AND CELEBES SEAS. SULU ARCHIPELAGO.
A935SOUTH PACIFIC OCEAN. NOUVELLE - CALEDONIE. (NORTH - WESTERN PART).
A94SOUTH CHINA SEA.PARACEL ISLANDS AND MACCLESFIELD BANK.
A947MALAYSIA - SABAH. APPROACHES TO PELABUHAN LABUAN (VICTORIA HARBOUR).
A948PHILIPPINES AND MALAYSIA. BALABAC STRAIT.
A950MALAYSIA. SABAH - NORTH EAST COAST. PELABUHAN SANDAKAN.
A959CENTRAL AMERICA - EAST COAST. BELIZE. COLSON POINT TO BELIZE CITY.
A960ABRAZIL - EAST COAST. PORTO DE CABEDELO.
A963AITALY. NORTH COAST OF SICILIA. GOLFO DI PALERMO.
A964ITALY. SICILIA WEST COAST INCLUDING ISOLE EGADI.
A965AITALY. SOUTH COAST OF SICILIA. APPROACHES TO PORTO EMPEDOCLE.
A966AITALY. EAST COAST OF SICILIA. RADA DI AUGUSTA.
A969ABRAZIL - EAST COAST. RECIFE.
A973ITALY - SICILIA. APPROACHES TO AUGUSTA AND SIRACUSA.
A983PHILIPPINE ISLANDS. LUZON - WEST COAST. SUBIC BAY.
A986GULF OF THAILAND. THAILAND. KO SI CHANG AND SI RACHA TO LAEM CHABANG.
A991ASOUTH PACIFIC OCEAN. PITCAIRN ISLAND.
A992AITALY. STRETTO DI MESSINA. VILLA SAN GIOVANNI.
A993_1GULF OF THAILAND. MAE NAM CHAO PHRAYA.
A996Japan-South Coast. SHIONO MISAKI to INUBO SAKI.
A999GULF OF THAILAND. THAILAND. APPROACHES TO BANGKOK (KRUNG THEP).
AU105AUSTRALIA - WEST COAST. WEDGE ISLAND TO LANCELIN.
AU109AUSTRALIA - SOUTH COAST. WESTERN AUSTRALIA. PORT OF ALBANY.
AU110AUSTRALIA - SOUTH COAST. WESTERN AUSTRALIA. KING GEORGE SOUND.
AU111_1AUSTRALIA-WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. CAREENING BAY AND APPROACHES.
AU112AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO FREMANTLE.
AU113AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. PORT OF FREMANTLE.
AU114AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. KWINANA.
AU115AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO BUNBURY.
AU116_1AUSTRALIA - SOUTH WEST COAST. FLINDERS BAY.
AU117AUSTRALIA - WEST COAST. GAGE ROADS AND COCKBURN SOUND.
AU118AUSTRALIA-S.COAST.WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO KING GEORGE SOUND.
AU119_1AUSTRALIA - SOUTH COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO ESPERANCE.
AU120AUSTRALIA - SOUTH COAST. SOUTH AUSTRALIA. APPROACHES TO THEVENARD.
AU121_1PLANS IN SOUTH AUSTRALIA. SOUTH WEST COAST. STREAKY BAY.
AU122AUSTRALIA - SOUTH COAST. SOUTH AUSTRALIA. YATALA CHANNEL.
AU125_2PLANS IN SOUTH AUSTRALIA.GULF OF ST.VINCENT.PORT STANVAC.
AU127_1AUSTRALIA - SOUTH COAST. PORT CAROLINE TO ROBE.
AU13_1AUSTRALIA - NORTH COAST. PLANS IN NORTHERN TERRITORY. BICKERTON ISLAND
AU130AUSTRALIA - SOUTH COAST. SOUTH AUSTRALIA. APPROACHES TO PORT ADELAIDE.
AU134AUSTRALIA - SOUTH COAST. SOUTH AUSTRALIA. PORT LINCOLN AND APPROACHES.
AU136AUSTRALIA - SOUTH COAST. APPROACHES TO WHYALLA AND PORT PIRIE.
AU137AUSTRALIA - SOUTH COAST. SOUTH AUSTRALIA. PORT ADELAIDE.
AU138AUSTRALIA - SOUTH COAST. PORT ADELAIDE. ENTRANCE CHANNEL.
AU139_1AUSTRALIA - SOUTH COAST. MACDONNELL SOUND.
AU14AUSTRALIA - NORTH COAST. GROOTE EYLANDT. APPROACHES TO MILNER BAY
AU140AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. APPROACHES TO PORTLAND.
AU141AUSTRALIA-SOUTH COAST. SOUTH WEST VICTORIA. PORT FAIRY TO WARRNAMBOOL
AU143AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. PORT PHILLIP.
AU144AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. THE RIP.
AU148_1AUSTRALIA. BASS STRAIT. HOGAN GROUP.
AU15_1AUSTRALIA-NORTH COAST. PLANS IN THE NORTHERN TERRITORY. CADELL STRAIT.
AU150AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. WESTERN PORT.
AU151AUSTRALIA-SOUTH COAST. VICTORIA. WESTERN PORT (ENTRANCE AND NORTH ARM)
AU152_1AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. WESTERN PORT. HASTINGS BIGHT.
AU153AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. PORT OF GEELONG.
AU154AUSTRALIA - S COAST. VICTORIA. PORT MELBOURNE.WILLIAMSTOWN AND R.YARRA
AU155AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. APPROACHES TO MELBOURNE.
AU157AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. PORT OF GEELONG AND APPROACHES.
AU158AUSTRALIA - SOUTH COAST. PORT PHILLIP. SOUTH AND WEST CHANNELS.
AU16AUSTRALIA - NORTH COAST. APPROACHES TO MILINGIMBI INLET.
AU163AUSTRALIA. TASMANIA. APPROACHES TO BURNIE.
AU164AUSTRALIA. TASMANIA. APPROACHES TO DEVONPORT.
AU167AUSTRALIA. TASMANIA. PORT DALRYMPLE.
AU168_1AUSTRALIA. TASMANIA. RIVER TAMAR. LONG REACH TO LAUNCESTON.
AU169_1AUSTRALIA - TASMANIA. GEORGES BAY.
AU17AUSTRALIA - NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. APPROACHES TO MANINGRIDA
AU170AUSTRALIA - TASMANIA. MERCURY PASSAGE.
AU171AUSTRALIA - SOUTH COAST. TASMANIA. HOBART TO NORFOLK BAY.
AU172AUSTRALIA - TASMANIA. PORT OF HOBART.
AU173AUSTRALIA - TASMANIA. D'ENTRECASTEAUX CHANNEL.
AU174_1AUSTRALIA - TASMANIA. TASMANIA. NORTH WEST BAY.
AU175AUSTRALIA - TASMANIA. SPRING BAY INCLUDING TRIABUNNA.
AU176AUSTRALIA - TASMANIA. PORT DAVEY INCLUDING BATHURST CHANNEL.
AU177AUSTRALIA - TASMANIA. APPROACHES TO MACQUARIE HARBOUR.
AU178_1AUSTRALIA - TASMANIA. APPROACHES TO GRASSY HARBOUR.
AU179_1AUSTRALIA - TASMANIA. FRANKLIN SOUND.
AU18AUSTRALIA - NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. PORT ESSINGTON.
AU181AUSTRALIA-S.COAST.VICTORIA.APPROACHES TO CORNER INLET AND PORT ALBERT.
AU182_1AUSTRALIA - SOUTH COAST. PLANS IN VICTORIA. APPROACHES TO BARRY BEACH.
AU191_1AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. BATEMANS BAY.
AU192AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. TWOFOLD BAY.
AU193AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. APPROACHES TO JERVIS BAY.
AU194_1AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. PORT KEMBLA.
AU195AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. APPROACHES TO PORT KEMBLA.
AU197AUSTRALIA-E.COAST.APPROACHES TO PORT JACKSON.P.HACKING TO THE SKILLION
AU198AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. BOTANY BAY AND PORT HACKING.
AU199AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. BOTANY BAY.
AU20AUSTRALIA - NORTH COAST.NORTHERN TERRITORY.CLARENCE STRAIT.
AU200AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. PORT JACKSON.
AU201AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. PORT JACKSON (EASTERN SHEET).
AU202AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. PORT JACKSON. SYDNEY HARBOUR.
AU203AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. PORT JACKSON. WESTERN SHEET
AU204AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. BROKEN BAY.
AU207AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. APPROACHES TO NEWCASTLE.
AU208AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. NEWCASTLE HARBOUR.
AU209AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. PORT STEPHENS.
AU21AUSTRALIA-NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY.MELVILLE ISLAND. SNAKE BAY.
AU215AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. PITTWATER.
AU216AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. LION ISLAND TO BRISBANE WATER
AU217AUSTRALIA - E COAST. NEW SOUTH WALES. HAWKESBURY RIVER.
AU219_1AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. HASTINGS RIVER.
AU22AUSTRALIA - NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. APSLEY STRAIT.
AU220AAUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. TWEED RIVER ENTRANCE.
AU221AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. SOLITARY ISLANDS.
AU222AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. CLARENCE RIVER AND APPROACHES
AU23AUSTRALIA. NORTHERN TERRITORY. APSLEY STRAIT (SOUTHERN SHEET).
AU230AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO GOLD COAST SEAWAY.
AU235AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO MORETON BAY.
AU236AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. MORETON BAY.
AU237AUSTRALIA-EAST COAST.QUEENSLAND.BRISBANE RIVER.THE BAR TO LYTTON REACH
AU238AUSTRALIA. QUEENSLAND. BRISBANE RIVER. LYTTON REACH TO VICTORIA BRIDGE
AU24AUSTRALIA - NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. PORT DARWIN WICKHAM POINT
AU240AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND.GREAT SANDY STRAIT (SOUTHERN SHEET)
AU241AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. GREAT SANDY STRAIT(NORTHERN SHEET)
AU242AAUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. PORT BUNDABERG.
AU243AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO BUNDABERG.
AU244_1AUSTRALIA - EAST COAST.QUEENSLAND. GLADSTONE AND ADJACENT WHARVES.
AU245AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. PORT OF GLADSTONE.
AU246AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO PORT OF GLADSTONE.
AU247AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. KEPPEL BAY.
AU248AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. PORT CLINTON.
AU249AUSTRALIA. EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO HAY POINT AND MACKAY.
AU250_1AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. MACKAY HARBOUR.
AU251AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. BAILEY ISLET TO REPULSE ISLANDS.
AU252AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. WHITSUNDAY GROUP.
AU253AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. WHITSUNDAY PASSAGE.
AU254_1AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. WHITSUNDAYS. LINDEMAN ISLAND.
AU255AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO ABBOT POINT.
AU256AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. CLEVELAND BAY AND APPROACHES.
AU257AUSTRALIA. QUEENSLAND. TOWNSVILLE HARBOUR AND ROSS RIVER ENTRANCE.
AU258_1AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. GLADYS INLET TO KINGS REEFS.
AU259AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. HINCHINBROOK CHANNEL.
AU26AUSTRALIA - NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. APPROACHES TO PORT DARWIN
AU260AUSTRALIA - E COAST. QUEENSLAND. BROAD SOUND CHANNEL & SHOALWATER BAY.
AU261_1AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. SHOALWATER BAY. SUPPLY BAY.
AU262AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO CAIRNS.
AU263AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. CAIRNS (NORTHERN SHEET).
AU264AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. CAIRNS (SOUTHERN SHEET).
AU265AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO PORT ALMA.
AU268_1AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO BOWEN.
AU27AUSTRALIA - N COAST. PORT DARWIN MIDDLE ARM INCLUDING CHANNEL ISLAND.
AU270_1AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO HEATH REEF.
AU28AUSTRALIA-NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. PORT DARWIN. EAST ARM.
AU280_1AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. MAGPIE REEF TO EDEN REEF.
AU281AUSTRALIA - EAST COAST. FIRST THREE MILE OPENING TO CAPE DIRECTION.
AU289AUSTRALIA - NORTH COAST. TORRES STRAIT. GANNET AND VARZIN PASSAGES.
AU29AUSTRALIA - NORTH COAST. APPROACHES TO BYNOE HARBOUR & PORT PATTERSON.
AU292AUSTRALIA. QUEENSLAND. ADOLPHUS CHANNEL TO PRINCE OF WALES CHANNEL.
AU293AUSTRALIA - NORTH COAST. TORRES STRAIT. PRINCE OF WALES CHANNEL.
AU294AUSTRALIA - NORTH COAST. TORRES STRAIT. ENDEAVOUR STRAIT.
AU296AUSTRALIA - NORTH COAST.TORRES STRAIT.GOODS ISLAND TO PROUDFOOT SHOAL.
AU299AUSTRALIA - NORTH COAST. TORRES STRAIT. APPROACHES TO THURSDAY ISLAND.
AU301AUSTRALIA - NORTH COAST. QUEENSLAND. BOOBY ISLAND TO ARCHER RIVER.
AU302AUSTRALIA - NORTH COAST. QUEENSLAND. ARCHER RIVER TO NASSAU RIVER.
AU303AUSTRALIA - NORTH COAST.QUEENSLAND. NASSAU RIVER TO WELLESLEY ISLANDS.
AU304AUSTRALIA - NORTH COAST. QUEENSLAND. WELLESLEY ISLANDS TO VANDERLIN I.
AU305AUSTRALIA - NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. VANDERLIN I. TO CAPE GREY
AU306AUSTRALIA - NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY.CAPE GREY TO ELCHO ISLAND.
AU308AUSTRALIA. NORTHERN TERRITORY. GOULBURN ISLANDS TO MELLVILLE ISLAND.
AU309AUSTRALIA - NORTH COAST. DARWIN TO PENGUIN SHOAL (EASTERN SHEET).
AU310AUSTRALIA - INDONESIA. TIMOR SEA. CAPE VAN DIEMEN TO PULAU MASELA.
AU311AUSTRALIA - EAST TIMOR. TIMOR SEA. CALDER SHOAL TO MEATIJ MIARANG.
AU312AUSTRALIA - EAST TIMOR. TIMOR SEA. DILLON SHOAL TO EAST TIMOR.
AU313EAST TIMOR. TIMOR SEA. APPROACHES TO EAST TIMOR.
AU314TIMOR SEA. SAHUL BANKS.
AU315TIMOR SEA. DARWIN TO PENGUIN SHOAL (WESTERN SHEET).
AU316AUSTRALIA - NORTH COAST. CHARLES POINT TO PELICAN ISLAND.
AU317INDIAN OCEAN. PULAU SAWU TO ASHMORE REEF.
AU318AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. PELICAN ISLAND TO PENGUIN SHOAL.
AU319AUSTRALIA - N.W. COAST. WESTERN AUSTRALIA. PENGUIN SHOAL TO BROWSE I.
AU32AUSTRALIA - NORTH COAST. WESTERN AUSTRALIA. CAMBRIDGE GULF.
AU320AUSTRALIA. NORTH WEST COAST. BROWSE ISLAND TO ADELE ISLAND.
AU321INDONESIA. WEST TIMOR INCLUDING AMBENO.
AU322INDIAN OCEAN. ASHMORE REEF TO ADELE ISLAND INCLUDING SCOTT REEF.
AU323W. AUSTRALIA. ADELE ISLAND TO LACEPEDE ISLANDS INCLUDING KING SOUND.
AU324WESTERN AUSTRALIA. LACEPEDE ISLANDS TO BEDOUT ISLET. (EASTERN SHEET).
AU325WESTERN AUSTRALIA. LACEPEDE ISLANDS TO BEDOUT ISLET (WESTERN SHEET).
AU326AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. BEDOUT ISLET TO PORT WALCOTT.
AU328AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. MONTEBELLO ISLANDS TO NORTH WEST CAPE.
AU331AUSTRALIA. WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. POINT QUOBBA TO GERALDTON.
AU332AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. PEPPER POINT TO GERALDTON.
AU333AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. GERALDTON TO WEDGE ISLAND.
AU334AUSTRALIA - WESTERN AUSTRALIA. LEDGE POINT TO CAPE NATURALISTE.
AU335AUSTRALIA-WEST COAST.WESTERN AUSTRALIA.CAPE NATURALISTE TO POINT D'ENTRECASTEAUX.
AU336AUSTRALIA-SOUTH COAST.W.AUSTRALIA. CAPE LEEUWIN TO KING GEORGE SOUND.
AU337AUSTRALIA-SOUTH COAST. KING GEORGE SOUND TO INVESTIGATOR ISLAND.
AU341AUSTRALIA - SOUTH COAST.HEAD OF GREAT AUSTRALIAN BIGHT TO STREAKY BAY.
AU342AUSTRALIA - SOUTH COAST. STREAKY BAY TO WHIDBEY ISLES.
AU343AUSTRALIA-SOUTH COAST.SOUTH AUSTRALIA. WHIDBEY ISLES TO CAPE DU COUEDIC.
AU346AUSTRALIA - SOUTH COAST. KANGAROO ISLAND (SOUTH COAST).
AU347AUSTRALIA - SOUTH COAST. BACKSTAIRS PASSAGE TO CAPE MARTIN.
AU348AUSTRALIA - SOUTH COAST. CAPE MARTIN TO CAPE NELSON.
AU349AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. CAPE NELSON TO CAPE SCHANCK.
AU364AUSTRALIA-EAST COAST.QUEENSLAND AND NEW SOUTH WALES. WOOLI HEAD TO CAPE MORETON.
AU365AUSTRALIA - EAST COAST. QEENSLAND. CAPE MORETON TO SANDY CAPE.
AU367AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. NORTH REEF TO PINE PEAK ISLAND.
AU376AUSTRALIA - PAPUA NEW GUINEA. TORRES STRAIT.
AU377AUSTRALIA - PAPUA NEW GUINEA. TORRES STR. BLIGH ENT TO EASTERN FIELDS.
AU378PAPUA NEW GUINEA. SOUTH COAST. DARU ROADS TO KEREMA BAY.
AU379PAPUA NEW GUINEA. SOUTH COAST. KEREMA BAY TO PORT MORESBY.
AU383PAPUA NEW GUINEA. N.E. COAST. BONVOULOIR ISLANDS TO WOODLARK ISLAND.
AU386SOUTH PACIFIC OCEAN. PAPUA NEW GUINEA. CAPE CRETIN TO VITU ISLANDS.
AU387PAPUA NEW GUINEA - NORTH COAST. VITIAZ STRAIT TO KARKAR ISLAND.
AU388PAPUA NEW GUINEA - NORTH COAST. KARKAR ISLAND TO KAIRIRU ISLAND.
AU389PAPUA NEW GUINEA - NORTH COAST. KAIRIRU ISLAND TO VANIMO HARBOUR.
AU391PAPUA NEW GUINEA. ADMIRALTY ISLANDS. NAUNA ISLAND TO MANUS ISLAND.
AU392PAPUA NEW GUINEA. NORTH CAPE TO NAUNA ISLAND INCLUDING MUSSAU ISLAND.
AU393PAPUA NEW GUINEA. NEW IRELAND. TANGA ISLANDS TO NORTH CAPE.
AU396PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN - SOUTH COAST. CAPE ANUKUR TO CAPE KWOI.
AU397PAPUA NEW GUINEA. CAPE KWOI TO BUKA ISLAND INCLUDING GREEN ISLANDS.
AU398PAPUA NEW GUINEA. NEW IRELAND. TULUN ISLANDS TO TANGA ISLANDS.
AU399SOUTH PACIFIC OCEAN. BOUGAINVILLE ISLAND.
AU4AUSTRALIA - NORTH COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO WEIPA.
AU40AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. YAMPI SOUND.
AU400INDIAN OCEAN. APPROACHES TO CHRISTMAS ISLAND.
AU41_1AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. COCKATOO ISLAND.
AU415AUSTRALIA - NW COAST. WESTERN AUSTRALIA. C.LEVEQUE TO NORTH WEST CAPE.
AU416AUSTRALIA - WEST COAST. MONTEBELLO ISLANDS TO GERALDTON.
AU417AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. GERALDTON TO CAPE LEEUWIN.
AU422AUSTRALIA - SOUTH COAST. CAPE OTWAY TO GABO ISLAND INCLUDING TASMANIA.
AU423AUSTRALIA - EAST COAST. EDDYSTONE POINT TO PORT JACKSON.
AU424AUSTRALIA. QUEENSLAND & NEW SOUTH WALES. PORT JACKSON TO FRASER I.
AU426AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. FRASER I TO CUMBERLAND IS.
AU43AUSTRALIA - NW COAST. INDIAN OCEAN. SCOTT AND SERINGAPATAM REEFS.
AU44TIMOR SEA. ASHMORE REEF.
AU442AUSTRALIA - NORTH COAST. CAPE DON TO CAPE WESSEL.
AU444SOUTH AUSTRALIA. ST. VINCENT AND SPENCER GULFS.
AU449AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY. MAGNET BAY TO CAPE ROUSE.
AU45AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO DERBY.
AU450AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY. CAPE ROUSE TO SANDEFJORD BAY.
AU451AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY. SANDEFJORD BAY TO CAPE RUNDINGEN.
AU452AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY. CAPE RUNDINGEN TO CAPE FILCHNER.
AU454AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY. MILL ISLAND TO CAPE POINSETT.
AU4601SOUTH PACIFIC OCEAN. TASMAN SEA. NEW ZEALAND TO S E AUSTRALIA.
AU4602TASMAN AND CORAL SEAS. AUSTRALIA TO NORTHERN NEW ZEALAND AND FIJI.
AU4620AUSTRALIA - PAPUA NEW GUINEA. PERCY ISLES TO BOOBY ISLAND.
AU4621CORAL AND SOLOMON SEAS. MACKAY TO SOLOMON ISLANDS.
AU4622SOUTH PACIFIC OCEAN. ADMIRALTY ISLANDS TO SOLOMON ISLANDS.
AU4708INDIAN OCEAN. AUSTRALIA. WEST COAST.
AU4709SOUTHERN OCEAN. AUSTRALIA - SOUTH COAST.
AU4710INDIAN OCEAN. CAPE LEEUWIN TO SOUTHEAST INDIAN RIDGE.
AU4714INDIAN OCEAN. COCOS (KEELING) ISLANDS TO ILE SAINT PAUL.
AU4720AUSTRALIA - NORTH COAST. BOOBY ISLAND TO CAPE WESSEL.
AU4721AUSTRALIA - NORTH COAST. CAPE WESSEL TO ADELE ISLAND.
AU4722AUSTRALIA - NORTHWEST COAST. ADELE ISLAND TO DAMPIER.
AU4726AUSTRALIA-SOUTH WEST COAST.WESTERN AUSTRALIA.CAPE LEEUWIN TO ESPERANCE
AU4727AUSTRALIA - SOUTH COAST. ESPERANCE TO WHIDBEY ISLES.
AU487AUSTRALIA - SOUTH COAST. BASS STRAIT.
AU489AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. JERVIS BAY TO SUGARLOAF POINT
AU49_1AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. BEAGLE BAY.
AU50AUSTRALIA - NW COAST.WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO BROOME.
AU502PAPUA NEW GUINEA - SOUTH COAST. CAPE BLACKWOOD TO KEREMA BAY.
AU505PAPUA NEW GUINEA. SOUTH COAST. PORT MORESBY TO HOOD POINT.
AU506PAPUA NEW GUINEA - SOUTH COAST. HOOD POINT TO TABLE BAY.
AU507PAPUA NEW GUINEA. SOUTH COAST. TABLE BAY TO BRUMER ISLANDS.
AU508PAPUA NEW GUINEA. BRUMER ISLANDS TO GOSCHEN STRAIT.
AU509PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. LONG REEF TO NORMANBY ISLAND.
AU51AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. PORT OF BROOME.
AU510PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. LONG REEF TO SUDEST ISLAND.
AU511PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. SUDEST ISLAND TO ROSSEL ISLAND.
AU512PAPUA NEW GUINEA-NORTH EAST COAST.MISIMA ISLAND TO BONVOULOIR ISLANDS.
AU513PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. BONVOULOIR ISLANDS TO NORMANBY I.
AU514PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. WOODLARK ISLAND.
AU515PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. WOODLARK ISLAND TO TROBRIAND IS.
AU516PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. TROBRIAND ISLANDS TO LUSANCAY IS.
AU517PAPUA NEW GUINEA. NE COAST. TROBRIAND ISLANDS TO WARD HUNT STRAIT.
AU518PAPUA NEW GUINEA.NORTH EAST COAST.GOSCHEN STRAIT TO WARD HUNT STRAIT.
AU519PAPUA NEW GUINEA. NE COAST. WARD HUNT STRAIT TO STAR REEFS PASSAGE.
AU52WESTERN AUSTRALIA. ENTRANCE CHANNEL TO PORT HEADLAND.
AU520PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. CAPE NELSON TO DYKE ACKLAND BAY.
AU521PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. DYKE ACKLAND BAY TO CAPE WARD HUNT
AU522PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. CAPE WARD HUNT TO NASSAU BAY.
AU523PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. NASSAU BAY TO FINSCH HARBOUR.
AU53AUSTRALIA - NW COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO PORT HEDLAND.
AU539PAPUA NEW GUNEA. NEW IRELAND. MABUTO BAY TO CAPE LEMERIS. LIHIR ISLAND
AU54AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. PORT HEDLAND.
AU543PAPUA NEW GUINEA.NEW IRELAND-NEW HANOVER.FANGALAWA BAY TO C.MATANALEM.
AU545PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN - NEW IRELAND. RABAUL TO CAPE LAMBERT.
AU546PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN - N COAST. CAPE LAMBERT TO BANGULA BAY.
AU547PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN - N COAST. BANGULA BAY TO ELEONORA BAY.
AU548PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN. ELEONORA BAY TO CAPE GLOUCESTER.
AU55AUSTRALIA - NW COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO PORT WALCOTT.
AU554PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN - NEW IRELAND. CAPE ST GEORGE TO RABAUL.
AU56AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. PORT WALCOTT.
AU57AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. DAMPIER ARCHIPELAGO.
AU58AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. PORT OF DAMPIER.
AU597AUSTRALIA. SOUTHERN OCEAN. APPROACHES TO HEARD ISLAND.
AU59AAUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. DAMPIER WHARVES.
AU6AUSTRALIA - NORTH COAST. QUEENSLAND. APPROACHES TO KARUMBA.
AU600AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY. APPROACHES TO MAWSON.
AU601AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY. WILKES LAND. APPROACHES TO CASEY.
AU602AUSTRALIAN ANTARCTIC TERRITORY. APPROACHES TO DAVIS ANCHORAGE.
AU603AUS.ANTARCTIC TERRITORY. GEORGE V LAND. APPROACHES TO COMMONWEALTH BAY
AU604SOUTHERN OCEAN. MACQUARIE ISLAND AND APPROACHES.
AU605AUSTRALIA. SOUTHERN OCEAN. HEARD AND McDONALD ISLANDS.
AU606INDIAN OCEAN. APPROACHES TO COCOS (KEELING) ISLANDS
AU607INDIAN OCEAN. COCOS (KEELING) ISLANDS. SOUTH KEELING.
AU608INDIAN OCEAN. CHRISTMAS ISLAND.
AU609SOUTH PACIFIC OCEAN. APPROACHES TO NORFOLK ISLAND.
AU61AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. MONTEBELLO ISLANDS.
AU610AUSTRALIA. TASMAN SEA. APPROACHES TO LORD HOWE ISLAND.
AU611_1AUSTRALIA - EAST COAST. CORAL SEA. KENN REEFS.
AU612_1AUSTRALIA-EAST COAST.PLANS IN THE CORAL SEE. SAUMAREZ REEFS.
AU613AUSTRALIA - EAST COAST. CORAL SEA. MARION REEF.
AU614CORAL SEA. DIAMOND PASSAGE.
AU615_1AUSTRALIA - EAST COAST. CORAL SEA. FLINDERS REEFS.
AU616_1AUSRALIA - EAST COAST. CORAL SEA. OSPREY REEF AND SHARK REEF.
AU617_1AUSTRALIA - EAST COAST. CORAL SEA. WILLIS ISLETS.
AU618_1AUSTRALIA-EAST COAST.CORAL SEA. PLANS IN THE CORAL SEA. MIDDLETON REEF
AU62AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. APPROACHES TO VARANUS ISLAND.
AU621PAPUA NEW GUINEA. SOUTH COAST. APPROACHES TO PORT MORESBY.
AU622PAPUA NEW GUINEA. SOUTH COAST. PORT MORESBY.
AU623PAPUA NEW GUINEA. SOUTH COAST. APPROACHES TO MARSHALL LAGOON.
AU624APAPUA NEW GUINEA. ALOTAU.
AU625PAPUA NEW GUINEA. CHINA STRAIT.
AU626PAPUA NEW GUINEA. SOUTH COAST. APPROACHES TO DARU.
AU628PAPUA NEW GUINEA. LOUISIADE ARCHIPELAGO. NUAKATA PASSAGE.
AU63AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. MARY ANNE PASSAGE.
AU64AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO ONSLOW.
AU644_1PAPUA NEW GUINEA. NORTH EAST COAST. APPROACHES TO ORO BAY.
AU645PAPUA NEW GUINEA - NORTH COAST. APPROACHES TO PORT OF BASAMUK.
AU646PAPUA NEW GUINEA. NORTH COAST. APPROACHES TO MADANG.
AU651PAPUA NEW GUINEA. NORTH COAST. APPROACHES TO WEWAK.
AU652_1PAPUA NEW GUINEA - NORTH COAST. VANIMO HARBOUR.
AU662PAPUA NEW GUINEA. ADMIRALTY ISLANDS. SEEADLER HARBOUR.
AU665PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN-NORTH COAST. APPROACHES TO ELEONORA BAY.
AU666PAPUA NEW GUINEA. NEW IRELAND - N COAST. APPROACHES TO KAVIENG HARBOUR
AU669_1PAPUA NEW GUINEA. NEW IRELAND - NORTH COAST. TABAR ISLANDS.
AU670PAPUA NEW GUINEA. GASMATA TO FULLEBORN INCLUDING LINDEN HARBOUR.
AU672PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN - NORTH COAST. TAVANATANGIR HARBOUR.
AU673SOUTH PACIFIC OCEAN. PAPUA NEW GUINEA - NEW BRITAIN. DAMPIER STRAIT.
AU677_1PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN - NORTH COAST. KIMBE.
AU679PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN. DUKE OF YORK GROUP.
AU680PAPUA NEW GUINEA. NEW BRITAIN. APPROACHES TO BLANCHE BAY.
AU683_1BOUGAINVILLE ISLAND. APPROACHES TO KIETA BAY AND ANEWA BAY
AU684_1SOUTH PACIFIC OCEAN.BOUGAINVILLE ISLAND.WEST COAST.EMPRESS AUGUSTA BAY
AU700AUSTRALIA-NORTH COAST.QUEENSLAND.WESTERN APPROACHES TO TORRES STRAIT.
AU701AUSTRALIA - NORTH COAST. QUEENSLAND. VRILYA POINT TO DUYFKEN POINT.
AU710AUSTRALIA-NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. VANDERLIN I. TO C. BEATRICE
AU715AUSTRALIA-NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. CAPE ARNHEM TO CAPE WESSEL.
AU716AUSTRALIA-NORTH COAST.GUGARI RIP TO CADELL STRAIT INCLUDING ARNHEM BAY
AU717AUSTRALIA. NORTHERN TERRITORY. CADELL STRAIT TO CAPE STEWART
AU720AUSTRALIA - NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. VAN DIEMEN GULF.
AU721AUSTRALIA - N. COAST. NORTHERN TERRITORY. PORT ESSINGTON TO SNAKE BAY.
AU722AUSTRALIA. NORTHERN TERRITORY. BEAGLE GULF AND CLARENCE STRAIT.
AU724AUSTRALIA - NORTH COAST. NORTHERN TERRITORY. FOG BAY TO PORT KEATS.
AU725AUSTRALIA-NORTH COAST.NORTHERN TERRITORY.PORT KEATS TO VICTORIA RIVER.
AU726AUSTRALIA - N COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO CAMBRIDGE GULF.
AU727WESTERN AUSTRALIA. ROCKY ISLAND TO ECLIPSE ISLANDS.
AU728AUSTRALIA - NW COAST. WESTERN AUSTRALIA. ECLIPSE ISLANDS TO C.VOLTAIRE
AU729AUSTRALIA -NORTH WEST COAST. CAPE VOLTAIRE TO LAMARCK ISLAND.
AU73_1AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. CAPE CUVIER.
AU730AUSTRALIA - N.W. COAST. WESTERN AUSTRALIA. LAMARCK I. TO DEGERANDO I.
AU732WESTERN AUSTRALIA. HALL POINT TO SUNDAY STRAIT.
AU733WESTERN AUSTRALIA. BUCCANEER ARCHIPELAGO AND KING SOUND.
AU739AUSTRALIA - NW COAST. WESTERN AUSTRALIA. BEDOUT ISLET TO PORT HEDLAND.
AU74AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO USELESS LOOP.
AU740AUSTRALIA - NW COAST. WESTERN AUSTRALIA. PORT HEDLAND TO PORT WALCOTT.
AU741AUSTRALIA - NORTH WEST COAST. APPROACHES TO DAMPIER ARCHIPELAGO.
AU742AUSTRALIA - N.W. COAST. WESTERN AUSTRALIA. ROSEMARY I. TO BARROW I.
AU743WESTERN AUSTRALIA. BARROW ISLAND TO ONSLOW.
AU744AUSTRALIA - N.W.COAST. WESTERN AUSTRALIA. EXMOUTH GULF AND APPROACHES.
AU745AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. NORTH WEST CAPE TO PT.MAUD.
AU746AUSTRALIA - WEST COAST. POINT MAUD TO POINT QUOBBA.
AU747AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. SHARK BAY (NORTHERN SHEET).
AU748AUSTRALIA-WEST COAST.WESTERN AUSTRALIA.SHARK BAY (SOUTH EASTERN SHEET)
AU749AUSTRALIA-WEST COAST.WESTERN AUSTRALIA.SHARK BAY (SOUTH WESTERN SHEET)
AU751AUSTRALIA - WEST COAST. HOUTMAN ABROLHOS AND GEELVINK CHANNEL.
AU752AUSTRALIA - WEST COAST. PELSAERT ISLAND TO BEAGLE ISLANDS.
AU753AUSTRALIA - WEST COAST.WESTERN AUSTRALIA. BEAGLE ISLANDS TO LANCELIN.
AU754AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. LANCELIN TO CAPE PERON.
AU755AUSTRALIA - WEST COAST. CAPE PERON TO CAPE NATURALISTE.
AU756AUSTRALIA - SOUTH WEST COAST. CAPE NATURALISTE TO CAPE LEEUWIN.
AU757AUSTRALIA - SOUTH COAST. CAPE LEEUWIN TO POINT D'ENTRECASTEAUX.
AU758WESTERN AUSTRALIA. POINT D'ENTRECASTEAUX TO POINT HILLIER.
AU759AUSTRALIA - S COAST. WESTERN AUSTRALIA. POINT HILLIER TO BALD ISLAND.
AU762AUSTRALIA - WESTERN AUSTRALIA. INVESTIGATOR ISLAND TO CAPE LE GRAND.
AU763AUSTRALIA-SOUTH COAST.WESTERN AUSTRALIA. CAPE LE GRAND TO CAPE PASLEY.
AU766AUSTRALIA - TASMANIA. MISTAKEN CAPE TO WARDLAWS POINT.
AU767AUSTRALIA - TASMANIA. WARDLAWS POINT TO EDDYSTONE POINT.
AU776SOUTH AUSTRALIA. WILLIAMS ISLAND TO WINCEBY ISLAND.
AU777AUSTRALIA - SOUTH COAST. WINCEBY ISLAND TO POINT RILEY.
AU778AUSTRALIA - SOUTH COAST. SOUTH AUSTRALIA. POINT RILEY TO PORT AUGUSTA.
AU780AUSTRALIA - SOUTH COAST. PORT ADELAIDE TO BACKSTAIRS PASSAGE.
AU781AUSTRALIA - SOUTH COAST. GULF OF ST.VINCENT (NORTHERN PORTION).
AU787AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. CHILDERS COVE TO CAPE OTWAY.
AU788AUSTRALIA -SOUTH COAST. VICTORIA. CAPE OTWAY TO CAPE SCHANCK.
AU789AUSTRALIA - SOUTH COAST. BASS STRAIT. KING ISLAND.
AU790AUSTRALIA - TASMANIA. STOKES POINT TO ROCKY CAPE.
AU791AUSTRALIA - TASMANIA. WEST POINT TO GRANVILLE HARBOUR.
AU792AUSTRALIA - TASMANIA. TRIAL HARBOUR TO LOW ROCKY POINT.
AU793AUSTRALIA - TASMANIA. LOW ROCKY POINT TO SOUTH WEST CAPE.
AU794AUSTRALIA - TASMANIA. SOUTH WEST CAPE TO SOUTH EAST CAPE.
AU795AUSTRALIA - TASMANIA. SOUTH CAPE TO STORM BAY.
AU796AUSTRALIA - TASMANIA. TASMAN HEAD TO CAPE FREDERICK HENDRICK.
AU797AUSTRALIA - TASMANIA. TASMAN ISLAND TO MISTAKEN CAPE.
AU798AUSTRALIA - TASMANIA. EDDYSTONE POINT TO STONY HEAD.
AU799AUSTRALIA - TASMANIA.STONY HEAD TO ROCKY CAPE
AU800AUSTRALIA - TASMANIA. FURNEAUX GROUP.
AU801AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. CAPE SCHANCK TO CAPE LIPTRAP.
AU802AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. CAPE LIPTRAP TO CLIFFY ISLAND.
AU805AUSTRALIA - SOUTH COAST. VICTORIA. POINT HICKS TO CAPE HOWE.
AU806AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. CAPE HOWE TO MONTAGUE ISLAND.
AU807AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. MONTAGUE ISLAND TO JERVIS BAY
AU808AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. JERVIS BAY TO PORT JACKSON.
AU809AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. PORT JACKSON TO PORT STEPHENS
AU81AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. APPROACHES TO GERALDTON.
AU810AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. PORT STEPHENS TO CROWDY HEAD.
AU811AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES. CROWDY HEAD TO NAMBUCCA HEADS
AU812AUSTRALIA - E COAST. NEW SOUTH WALES. NAMBUCCA HEADS TO CLARENCE RIVER
AU813AUSTRALIA - EAST COAST. NEW SOUTH WALES.CLARENCE RIVER TO POINT DANGER
AU814AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. POINT DANGER TO CAPE MORETON.
AU817AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. HERVEY BAY.
AU818AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. SANDY CAPE TO BUSTARD HEAD.
AU819AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. BUSTARD HEAD TO NORTH REEF.
AU820AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. NORTH REEF TO PORT CLINTON.
AU821AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. HYDROGRAPHERS PASSAGE.
AU822AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. PORT CLINTON TO PERCY ISLES.
AU823AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. PERCY ISLES TO MACKAY.
AU824AUSTRALIA - EAST COAST.QUEENSLAND.PENRITH ISLAND TO WHITSUNDAY ISLAND.
AU825AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. WHITSUNDAY ISLAND TO BOWEN.
AU826AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. BOWEN TO CAPE BOWLING GREEN.
AU827AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. CAPE BOWLING GREEN TO PALM ISLES.
AU828AUSTRALIA. QUEENSLAND. PALM ISLES TO BROOK ISLANDS AND PALM PASSAGE.
AU829AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. BROOK ISLANDS TO RUSSELL ISLAND.
AU830AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. RUSSELL ISLAND TO LOW ISLETS.
AU831AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. LOW ISLETS TO CAPE FLATTERY.
AU832AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. CAPE FLATTERY TO BARROW POINT.
AU833AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. BARROW POINT TO CLAREMONT ISLES.
AU834AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. CLAREMONT ISLES TO CAPE WEYMOUTH.
AU835AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND.CAPE WEYMOUTH TO CAIRNCROSS ISLETS.
AU836AUSTRALIA - EAST COAST.QUEENSLAND. CAPE WEYMOUTH TO OLINDA ENTRANCE.
AU837AUSTRALIA - EAST COAST. QUEENSLAND. OLINDA ENTRANCE TO MEER ISLAND.
AU839AUSTRALIA - NE COAST. QUEENSLAND. CAIRNCROSS ISLETS TO ARDEN ISLET.
AU84_1AUSTRALIA - WEST COAST. WESTERN AUSTRALIA. JURIEN BAY.
AU840TORRES STRAIT. GREAT NORTH EAST CHANNEL. ARDEN ISLET TO BRAMBLE CAY.
AU901EAST TIMOR. APPROACHES TO DILI.
AU902AEAST TIMOR. APPROACHES TO HERA.
AU903AEAST TIMOR. BETONA (BETANO).
AU905EAST TIMOR. APPROACHES TO SUAI.
AU920AINDIAN OCEAN. CHRISTMAS ISLAND. FLYING FISH COVE.
BANGKOKGULF OF THAILAND. MAE NAM CHAO PHRAYA.
BR4341BRASIL. ESTREITOS DE BREVES E DE BOIUCU. DA I.SANTA HELENA A I.PRACAXI
C2297CANADA.LAKE HURON.DUCK ISLANDS TO DE TOUR PASSAGE.
C2298CANADA.LAKE HURON.COVE ISLAND to DUCK ISLANDS.
C2302CANADA.LAKE SUPERIOR.ST.IGNACE ISLAND TO PASSAGE ISLAND.
C3724CANADA. BRITISH COLUMBIA. HECATE STRAIT. CAAMANO SOUND AND APPROACHES.
C3741CANADA. BRITISH COLUMBIA. OTTER PASSAGE TO BONILLA ISLAND.
C3742CANADA. BRITISH COLUMBIA. OTTER PASSAGE TO McKAY REACH.
C3743BRITISH COLUMBIA. DOUGLAS CHANNEL.
C4118_1CANADA.NOVA SCOTIA.BAY OF FUNDY.ST MARYS BAY.
C4320NOVA SCOTIA.SOUTHEAST COAST.EGG ISLAND TO WEST IRONBOUND ISLAND.
C4335CANADA. NOVA SCOTIA. STRAIT OF CANSO AND APPROACHES.
C4405CANADA. NORTHUMBERLAND STRAIT.PICTOU ISLAND TO TRYON SHOALS.
C4456CANADA. GULF OF ST. LAWRENCE. BAIE PIASHTI TO PETITE ILE AU MARTEAU.
C4459CANADA. PRINCE EDWARD ISLAND. SUMMERSIDE HARBOUR AND APPROACHES.
C4498CANADA.NOVA SCOTIA.NORTHUMBERLAND STRAIT.PUGWASH HBR AND APPROACHES.
C4841CANADA.NEWFOUNDLAND.SOUTHEAST COAST.CAPE ST MARY'S TO ARGENTIA.
C4849_1CANADA.NEWFOUNDLAND.SOUTHEAST COAST.BONAVISTA HARBOUR.
C4905CANADA. NORTHUMBERLAND STRAIT. CAPE TORMENTINE TO WEST POINT.
CA173369HUDSON STRAIT\DETROIT D'HUDSON - EAST
CA173378HUDSON STRAIT\DETROIT D'HUDSON - WEST
CA176140CAPE BRETON TO/A CAPE COD
CA179171GOLFE DU SAINT-LAURENT/GULF OF ST LAWRENCE
CA270084QUEEN CHARLOTTE SOUND
CA270389VANCOUVER ISLAND/ILE DE VANCOUVER JUAN DE FUCA STRAIT TO/A QUEEN CHARLOTTE SOUND
CA273095LAKE HURON / LAC HURON
CA273097GEORGIAN BAY
CA273257PRINCE REGENT INLET
CA273258GULF OF BOOTHIA AND/ET COMMITTEE BAY
CA273259LANCASTER SOUND, ADMIRALITY INLET, AND STATHCONA SOUND AND ADAMS SOUND
CA273298BARROW STRAIT AND/ET WELLINGTON CHANNEL
CA273313LANCASTER SOUND - EASTERN APPROACHES/APPROCHES EST
CA273329M'CLINTOCK CHANNEL; LARSEN SOUND AND/ET FRANKLIN STRAIT
CA273344AMUNDSEN GULF
CA273352BELANGER ISLAND P/TO COTTERr ISLAND
CA273357DEMARCATION BAY TO/A LIVERPOOL BAY
CA276090SABLE ISLAND BANK TO ST. PIERRE BANK
CA276091ST. PIERRE BANK TO WHALE BANK
CA276092CAPE RACE TO CAPE FREELS
CA276101GRAND BANK - NORTHERN PORTION TO/A FLEMISH PASS
CA276113CAPE HARRISON TO/A ST. MICHAEL BAY
CA276138POINTE AMOUR A/TO CAPE WHITTLE ET/AND CAPE ST. GEORGE
CA276204HALIFAX TO/A SYDNEY
CA276206APPROACHES TO/APPROCHES A BAY OF FUNDY
CA276236NEWFOUNDLAND - NORTHEAST COAST - ORANGE BAY TO CAPE BONAVISTA
CA276241BAY OF FUNDY - INNER PORTION
CA276271CABOT STRAIT AND APPROACHES
CA276274SAINT-PIERRE TO ST. JOHN'S
CA276284SYDNEY TO SAINT-PIERRE
CA276286NORTHHUMBERLAND STRAIT
CA276367GEORGES BANK/BANC DE GEORGES (EASTERN PORTION/PARTIE EST)
CA276477FLEMISH CAP/BONNET FLAMAND
CA276514GRAND BANK/GRAND BANC SOUTHERN PORTION/PARTIE SUD
CA276515GRAND BANK/GRAND BANC (NORTHERN PORTION/PARTIE NORD)
CA276652NANAKSALUK ISLAND TO/P CAPE KIGLAPAIT
CA276800YARMOUTH TO/A HALIFAX
CA279037POINTE DE MONTS AUX/TO ESCOUMINS
CA279043CAP WHITTLE A/TO HARVE-SAINT-PIERRE ET/AND ILE D'ANTICOSTI
CA279044HARVE-SAINT-PIERRE ET/AND CAP DES ROSIERS A/TO POINT DES MONTS
CA279075BAIE DES CHALEURS AUX/TO ILES DE LA MADELEINE
CA370016STRAIT OF GEORGIA - NORTHERN PORTION/PARTIE NORD
CA370109CAPE SCOTT TO CAPE CALVERT
CA370133HAYDEN BAY TO COOPER REACH
CA370145STRAIT OF GEORGIA - SOUTHERN PORTION/PARTIE SUD
CA370165QUATSINO SOUND TO/P QUEEN CHARLOTTE STRAIT
CA370203APPROACHES TO/APPROCHES A JUAN DE FUCA STRAIT
CA370208UCLUELET INLET TO/P NOOTKA SOUND
CA370257KNIGHT INLET
CA370298BONILLA ISLAND TO/A EDYE PASSAGE
CA370367JUAN DE FUCA STRAIT TO/A STRAIT OF GEORGIA
CA370372SELWYN INLET TO LAWN POINT (NORTHERN PORTION)
CA370381STRAIT OF GEORGIA CENTRAL PORTION (PART 1 OF 2)
CA370424NOOTKA SOUND TO/P QUATSION SOUND
CA370454DEAN CHANNEL, BURKE CHANNEL AND/ET BENTINCK ARMS (PART 1 OF 2)
CA370459DEAN CHANNEL, BURKE CHANNEL AND/ET BENTINCK ARMS (PART 2 OF 2)
CA373052ALEXANDER PASSAGE TO/A BEAVERSTONE BAY
CA373053BATEAU ISLAND TO/A BYNG INLET
CA373054BEAVERSTONE BAY TO/A LONELY ISLAND AND/ET MCGREGOR BAY
CA373060MELDRUM BAT TO/A ST,. JOSEPH ISLAND
CA373063KINGSTON TO/A FALSE DUCK ISLANDS
CA373064COBOURG TO/A OSHAWA
CA373065THUNDER LAKE TO PIGEON RIVER
CA373066JACKFISH BAY TO ST. IGNACE ISLAND
CA373067OISEAU BAY TO/A JACKFISH BAY
CA373070PASSAGE ISLAND TO/A THUNDER BAY
CA373071MAIN DUCK ISLANT TO/A SCOTCH BONNET ISLAND
CA373072MICHIPICOTEN ISLAND TO OISEAU BAY
CA373086CAPE GARGANTUA TO/A OTTER HEAD
CA373088LONG POINT TO/A PORT GLASGOW
CA373090POINTE AUX PINS TO/A POINT PELEE
CA373091LAKE ONTARIO / LAC ONTARIO - WESTERN PORTION
CA373093NIAGRA RIVER TO/A LONG POINT
CA373110COPPERMINE POINT TO CAPE GARGANTUA
CA373128CROZIER STRAIT AND/ET PULLEN STRAIT
CA373234SCOTCH BONNET ISLAND TO/A COBURG
CA373235SUPERIOR SHOAL
CA373246CARIBOU ISLAND TO MICHIPICOTEN ISLAND
CA373248POINT CLARK TO SOUTHAMPTON
CA373262VICTORIA STRAIT
CA373267QUEEN MAUD GULF-EASTERN PORTION
CA373281CAPE HURD TO/A LONELY ISLAND
CA373286CAPE RICH TO/A CABOT HEAD
CA373287OWEN SOUND TO GIANTS TOMB ISLAND
CA373291NIPIGON BAY AND APPROACHES
CA373293PARRY SOUND AND APPROACHES /ET LES APPROACHES
CA373295BIG BAY TO MURRAY CANAL
CA373302BATHURST INLET - SOUTHERN PORTION
CA373311GIANTS TOMB ISLAND TO FRANKLIN ISLAND
CA373320WHALE COVE AND APPROACHES / ET APPROACHES
CA373322ARVIAT AND APPROACHES / ET APPROCHES
CA373323ESKIMO POINT TO DUNNE FOXE ISLAND
CA373324DUNNE FOXE ISLAND TO/P CHESTERFIELD INLET
CA373325MARBLE ISLAND TO/P RANKIN INLET
CA373330QUEEN MAUD GULF WESTERN PORTION/PARTIE OUEST
CA373331APPROACHES TO CAMBRIDGE BAY
CA373334DEASE STRAIT
CA373336CORONATION GULF EASTERN PORTION/PARTIE EST
CA373338LAMBERT CHANNEL AND/ET CACHE POINT CHANNEL
CA373341CORONATION GULF WESTERN PORTION/PARTIE OUEST
CA373343DOLPHIN AND UNION STRAIT
CA373346MELVILLE SOUND
CA373349S-57 CELL CA373349
CA373351BATHURST INLET - CENTRAL PORTION/PARTIE CENTRALE
CA376011APPROACHES TO SAINT JOHN
CA376014CAPE SABLE ISLAND TO/A TUSKET ISLANDS
CA376015MOTION BAY TO/A CAPE ST. FRANCAS
CA376018TUSKET ISLANDS TO/A CAPE ST. MARY'S
CA376044LITTLE HOPE ISLAND TO/A CAPE ST. MARY'S
CA376045LIVERPOOL HARBOUR TO/A LOCKEPORT HARBOUR
CA376047LOCKEPORT TO/A CAPE SABLE
CA376049NUNAKSUK ISLAND TO CALF;COW AND BULL ISLANDS
CA376050SENIARTLIT ISLANDS TO NAIN
CA376061COUNTRY HARBOUR TO/A SHIP HARBOUR
CA376062WEST POINT TO/A BAIE DE TRACADIE
CA376067CAPE CANSO TO/P COUNTRY ISLAND
CA376070RENEWS HARBOUR TO/A MOTION BAY
CA376075BAY BULLS TO/A ST. MARY'S BAY
CA376083TAYLORS HEAD TO/A SHUT-IN ISLAND
CA376093FLINT ISLAND TO CAPE SMOKY
CA376094STRAIT OF BELLE ISLE
CA376102BARREN ISLAND TO/A TAYLORS HEAD
CA376106CAPE PINE TO/A RENEWS HARBOUR
CA376109COUNTRY ISLAND TO/A BARREN ISLAND
CA376120CONCEPTION BAY
CA376134NEGUAC BAY
CA376135CAPE PINE TO/A CAPE ST. MARY'S
CA376137SABLE ISLAND - WESTERN PORTION
CA376164BURIN PENINSULA TO SAINT-PIERRE
CA376166SAINT-PIERRE AND MIQUELON (FRANCE)
CA376167CAPE SMOKY TO ST. PAUL ISLAND
CA376173CAPE ST. MARY'S TO ARGENTIA HARBOUR AND JUDE ISLAND
CA376187BAIE DES CAHLEURS/CHALEUR BAY
CA376212LAKE MELVILLE
CA376230CAPE CANSO TO LISCOMB ISLAND
CA376242ST. GEORGES BAY
CA376248EAST POINT TO CAPE BEAR
CA376272BRAS D'OR LAKE
CA376289SABLE ISLAND/ILE DE SABLE
CA376295RED POINT TO GUYON ISLAND
CA376303GUYON ISLAND TO FLINT ISLAND
CA376330GRAND MANAN
CA376339BONAVISTA BAY, SOUTHERN PORTION/PARTIE SUD - CONTINUATION 'A'
CA376340CATALINA HARBOUR TO/A INNER GOOSEBERRY ISLAND
CA376351DOG ISLANDS TO/A CAPE MAKKOVIK
CA376355APPROACHES TO CARTWRIGHT, BLACK ISLAND TO/A TUMBLEDOWN DICK ISLAND
CA376356QUAKER HAT TO/A CAPE HARRISON
CA376361CAPE MAKKOVIK TO/A WINSOR HARBOUR ISLAND
CA376368CAPE HARRIGAN TO/AUX KIDLIT ISLANDS
CA376370CAPE HARRISON TO DOG ISLANDS
CA376371INDIAN BAY TO/A WADHAM ISLANDS
CA376483DAVIS INLET TO/AUX SENIARLIT ISLANDS
CA376596DOMINO POINT TO CAPE NORTH
CA376650CAPE KIGLAPAIT TO KHIKKERTARSOAK NORTH ISLAND
CA376668KHIKKERTARSOAK NORTH ISLAND TO/A MORHARDT POINT
CA376811SOUTH AULIATSIVIK ISLAND TO/A FENSTONE TICKLE ISLAND
CA376819APPROACHES TO HAMILTON INLET (NORTHERN PORTION)
CA379026ILES DE MINGAN
CA379028POINTE DE MOISIE A/TO ILE DU GRAND CAOUIS
CA379029CAP DE LA TETE AU CHIEN A/TO CAP AUX OIES
CA379035POINTE AU BOIVERT A/TO CAP DE LA TETE AU CHIEN
CA379086CAP DES ROSIERS A/TO CHANDLER
CA379140BAIE WASHTAWOUKA P / TO BAIE PIASHTI
CA379149BAIE NATISCOTEC
CA379216ILES DE LA MADELEINE
CA470003HARO STRAIT; BOUNDARY PASS AND/ET SATELLITE CHANNEL
CA470004HOWE SOUND
CA470005NORTH PENDER ISLAND TO/A THETIS ISLAND
CA470017DISCOVERY PASSAGE
CA470022JOHNSTONE STRAIT-RACE PASSAGE AND/ET CURRENT PASSAGE
CA470031QUEEN CHARLOTTE STRAIT - CENTRAL PORTION
CA470036APPROACHES TO/APPROACHES A SEYMOUR INLET AND/ET BELIZE INLET
CA470042QUATSINO SOUND
CA470062BUTE INLET; STUART ISLAND TO/P HOVEL BAY
CA470070THETIS ISLAND TO/A NANAIMO
CA470072APPROACHES TO/A VANCOUVER HARBOUR
CA470074APPROACHES TO/A PRINCE RUPERT HARBOUR
CA470075RACE ROCKS TO/A D'ARCY ISLAND
CA470087SPILLAR CHANNEL AND/ET ROSCOE INLET
CA470095JERVIS INLET
CA470103DESOLATION SOUND AND/ET SUTIL CHANNEL
CA470122APPROACHES TO SKEENA HARBOUR
CA470135CALL INLET CONTINUATION
CA470139TSIBASS LAGOON
CA470167ALBERNI INLET
CA470194INDIAN ARM
CA470218BAYNES SOUND
CA470259SMITH INLET, BOWSELL INLET, AND/ET DRANEY INLET
CA470266APPROACHES TO/APPROACHES P TOBA INLET
CA470268ALICE ARM
CA470275BEDWELL SOUND
CA470279MUCHALET INLET
CA470306QUEEN CHARLOTTE STRAIT WESTERN PORTION/PARTIE OUEST (PART 1 OF 2)
CA470310BROUGHTON STRAIT (PART 1 OF 2)
CA470314MALACCA PASSAG TO/A BELL PASSAGE (PART 1 OF 2)
CA470318FITZ HUGH CHANNEL TO LAMA PASSAGE
CA470322QUEENS SOUND TO/A SEAFORTH CHANNEL
CA470324FISHER CHANNEL TO/P SEAFORTH CHANNEL AND/ET DEAN CHANNEL
CA470330JUAN PEREZ SOUND
CA470337BARKLEY SOUND (PART 1 OF 3)
CA470339APPROACHES TO SMITH SOUND AND RIVERS INL
CA470341CLAYOQUOT SOUND - MILLAR CHANNEL TO/A ESTEVAN POINT
CA470354ESPERANZA INLET (PART 1 OF 2)
CA470357HAKAL PASSAGE AND VICINITY / ET ENVIRONS (PART 1 OF 2)
CA470359KYUQUOT SOUND (PART 1 of 2)
CA470363APPROACHES TO/APPROCHES A PORTLAND INLET
CA470369HUDSON BAY PASSAGE (PART 1 OF 2)
CA470375ALTI INLET TO/A SELWYN INLET
CA470379CARPENTER BAY TO/A BURNABY ISLAND
CA470385QUEENS SOUND AND APPROACHES / ET LES APP:
CA470411WELCOME PASSAGE
CA470415SEYMOUR INLET AND/ET BELIZE INLET
CA470431BROOKS BAY
CA470434CHECLESET BAY
CA470577CHANNELS VICINITY OF/CHENAUX PROXIMTE DE MILBANKE SOUND
CA470581MATHIESON CHANNEL NOTHERN PORTION/PARTIE NORD
CA470584FINLAYSON CHANNEL AND/ET TOLMIE CHANNEL
CA470587SWANSON BAY TO WORK ISLAND
CA470590APPROACHES TO\APPROACHES A DOUGLAS CHANNEL
CA470593GRENVILLE CHANNEL COMPARTMENT A-B
CA470597GRENVILLE CHANNEL TO/A CHATHAM SOUND
CA470598GARDNER CANAL
CA470615PRINCIPE CHANNEL SOUTHERN PORTION\PARTIE SUD (PART 1 OF 2)
CA473025GRINDSTONE ISLAND TO/A CARLETON ISLAND
CA473034SUMMERLAND GROUP TO/A GRINDSTONE ISLAND
CA473035WHALEBACK SHOAL TO/A SUMMERLAND GROUP
CA473036CARLETON ISLAND TO/A CHARITY SHOAL
CA473043BAYFIELD SOUND AND APPROACHES / ET LES APPROACHES
CA473045JOHN ISLAND TO BLIND RIVER
CA473111CROIL ISLANDS TO CARDINAL
CA473229KILLAMEY TO LITTLE CURRENT
CA473232ILE SAINT-REGIS TO CROIL ISLANDS
CA473233LAKE ST. FRANCIS
CA473251CLAPPERTON ISLAND TO/A JOHN ISLAND
CA473255BRIDPORT INLET AND APPROACHES
CA473271PORT SEVERN TO/A DEER ISLAND
CA473275CARDINAL TO/A WHALEBACK SHOAL
CA473276LOWER GAP TO/A ADOLPHUS REACH
CA473277UPPER GAP TO/A TELEGRAPH NARROWS
CA473285BRUCE MINES TO/A SUGAR ISLAND
CA473300CANAL DE BEAUHARNOIS-EAST END TO LAC
CA473305LONG POINT BAY
CA473317SIMPSON STRAIT
CA473355ENTRANCE TO/ENTREE P CHESTERFIELD INLET (FAIRWAY ISLAND TO/P ELLIS ISLAND)
CA473379DECEPTION BAY
CA476006ANNAPOLIS BASIN
CA476009APPROACHES TO/A HALIFAX HARBOUR
CA476043CAPE SABLE TO/A PUBNICO HARBOUR
CA476048WEDGEPORT AND VICINITY /ET LES ABORDS
CA476063GREAT BRAS D'OR, ST. ANDREWS CHANNEL AND/ET ST. ANNS BAY
CA476079HEAD OF/FOND DE PLACENTIA BAY
CA476085PORT HARMON AND APPROACHES
CA476125MIRAMICHI
CA476127BUCTOUCHE HARBOUR
CA476141GREAT BRAS D'OR AND/ET ST. PATRICKS CHANNEL
CA476168APPROACHES TO/APPROCHES A LEWISPORT AND/ET LOON BAY
CA476179HILLSBOROUGH BAY
CA476189CHEBUCTO HEAD TO BETTY ISLAND
CA476190BAY OF ISLANDS
CA476195ST. MARGARET'S BAY
CA476199MAHONE BAY
CA476202CAPE LA HAVE TO/A LIVERPOOL BAY
CA476215EPINETTE POINT TO TERRINGTON BASIN
CA476216SOUTH GREEN ISLAND TO TICORALAK ISLAND
CA476218TICORALAK ISLAND TO CARRINGTON ISLAND
CA476220CARRINGTON ISLAND TO ETAGAULET BAY
CA476221ST. PETERS BAY TO STRAIT OF CANSO
CA476277CANSO HARBOUR TO STRAIT OF CANSO
CA476279HAMILTON SOUND - EASTERN PORTION
CA476281STRAIT OF CANSO AND SOUTHERN APPROACHED / ET LES APPROACHES SUD
CA476300PLACENTIA BAY - RED ISLAND TO PINCHGUT POIN
CA476327BAY OF EXPLOITS - SHEET II (MIDDLE)
CA476328BAY OF EXPLOITS SHEET 111 (SOUTH)
CA476494SANDWICH BAY
CA476520PARADISE SOUND
CA476547GRAND HARBOUR
CA476600AKULIAKATAK PENINSULA TO SATOSOAK ISLAND
CA476664PEARL ISLAND TO/A CAPE LA HAVE
CA476666SAGLEK BAY
CA476673CAPE DALY TO/A AMIKTOK ISLAND
CA476674AMIKTOK ISLAND TO OSBORNE POINT
CA476681OSBORNE POINT TO CAPE KAKKIVIAK
CA476682CAPE KAKKIVIAK TO DUCK ISLANDS
CA476684MCLELAN STRAIT
CA476688GRAY STRAIT AND BUTTON ISLANDS
CA476802BACALHAO ISLAND TO BLACK ISLAND
CA476813CARMANVILLE TO BACALHOA ISLAND AND FOGO (SOUTHERN PORTION)
CA479006BAIE DES SEPT-ILES
CA479014BATISCAN AU/TO LAC SAINT-PIERRE
CA479017DONNACONA A/TO BATISCAN
CA479020QUEBEC A/TO DONNACONA
CA479021CAP AUX OIES A/TO SAULT-AU-COCHON
CA479025SAULT-AU-COCHON A/TO QUEBEC
CA479051BAIE DES HOMARDS MOUILLAGE/ANCHORAGES
CA479053TADOUSSAC A/TO ILE SAINT-LOUIS
CA479057ANSE DE MONT-LOUIS
CA479073APPROACHES TO PASPEBIAC
CA479078CAP ETERNITE A/TO SAINT-FULGENCE
CA479099CHENAL DE BIC ET LES APPROCHES/AND APPROACHES
CA479129LAC SAINT-PIERRE
CA479155SOLREL A / TO VARENNES
CA479228LAC-ST-LOUIS
CA570006ACTIVE PASS
CA570009MANNION BAY AND/ET SNUG HARBOUR
CA570015SAND HEADS TO/A TILBURY ISLAND
CA570066VENN PASSAGE
CA570073VANCOUVER HARBOUR - WESTERN PORTION
CA570080PORTLAND CANAL - STEWART
CA570088TOFINO
CA570098ALLISON HARBOUR
CA570101SOOKE INLET TO/A PARRY BAY
CA570114SOOKE
CA570117TUCK INLET
CA570123VANCOUVER HARBOUR - CENTRAL PORTION
CA570125PRINCE RUPERT HARBOUR
CA570138ESQUIMALT HARBOUR
CA570153CHEMAINUS BAY
CA570158STURT BAT AND/ET VANANDA COVE
CA570174MALASPINA INLET; OKEOVER INLET AND/ET LANCELOT INLET
CA570176FRASER RIVER/FLEUVE FRASER - STRAIT ODF GEORGIA TO/A MITCHELL ISLAND
CA570182NITINAT NARROWS TO/P NITINAT LAKE
CA570186BEDWELL HARBOUR TO/A GEORGESON PASSAGE
CA570193APPROACHES TO/APPROCHES A NANOOSE HARBOUR
CA570195APPROACHES TO/APPROCHES A CAMPBELL RIVER
CA570214APPROACHES TO OAK BAY
CA570222HAVANNAH CHANNEL AND/ET CHATHAM CHANNEL
CA570226UCLUELET INLET
CA570232WELCOME HARBOUR
CA570237SANSUM NARROWS
CA570244QUATSINO NARROWS
CA570248KITIMAT
CA570261APPROACHES TO/APPROCHES A WINTER HARBOUR
CA570262OKISOLLO CHANNEL
CA570297ROBERTS BANK
CA570335BROKEN GROUP
CA570383NANIMO HARBOUR AND/ET DEPARTURE BAY (PART 1)
CA570429SCOULER ENTRANCE
CA570460CATALA PASSAGE
CA570562VICTORIA HARBOUR
CA570567APPROACHES TO/APPROCHES P SIDNEY
CA573005CAPE HURD TO/A TOBERMORY AND/ET COVE ISLAND
CA573008TORONTO HARBOUR AND APPROACHES / ET LES APPROACHES
CA573010WELLAND CANAL - ST. CATHERINES TO/A PORT COLBORNE
CA573012LOWER NIAGRA RIVER AND APPROACHES
CA573013OSHAWA HARBOUR
CA573099SCUDDER
CA573108CLARKSON HARBOUR
CA573118KINGSTON HARBOUR AND APPROACHES / ET LES APPROACHES
CA573136QUEBEC HARBOUR
CA573227CHURCHILL HARBOUR
CA573231BYNG INLET AND APPROACHES
CA573247INDIAN HARBOUR TO PIKE BAY
CA573253PORT OF THUNDER BAY
CA573256EAST ROUS ISLAND TO MATHESON ISLAND
CA573266BELLEVILLE TO/A TELEGRAPH NARROWS
CA573270HERON BAY
CA573273GODERICH HARBOUR
CA573283APPROACHES TO/ APPROCHES A PERRY SOUND NORTH
CA573292MCGREGOR BAY
CA573301RANKIN INLET INCLUDING / Y COMPRIS MELVIN BAY AND/ ET PRAIRIE BAY
CA573308ROSE ISLAND TO PARRY SOUND
CA573360S-57 CELL CA573360
CA573362HAMILTON HARBOUR
CA573367COLLINGWOOD
CA573368OWEN SOUND HARBOUR
CA573370QUAQTAG
CA573371KANGIRSUK
CA573372IVUJIVIK
CA573373PUVIRNITUG
CA573374AKULIVIK
CA573375INUKJUAQ
CA573376SALLUIT
CA573377KANGIQSUJUAQ
CA573380NANISIVIK
CA576001HALIFAX HARBOUR - BEDFORD BASIN
CA576002HALIFAX HARBOUR - BLACK POINT TO/A POINT PLEASANT
CA576003HALIFAX HARBOUR - POINT PLEASANT TO/A BEDFORD BASIN
CA576005SAINT JOHN HARBOUR AND APPROACHES / ET LES APPROACHES
CA576020YARMOUTH HARBOUR AND APPROACHES / ET LES APPROACHES
CA576039SHELBURNE HARBOUR
CA576054HOPEDALE HARBOUR
CA576095SYDNEY HARBOUR
CA576114LONG POND
CA576177CHARLETTETOWN HARBOUR
CA576185HUMBER ARM - MEADOWS POINT TO HUMBER RIVER
CA576211TERRINGTON BASIN
CA576225MORTIER BAY
CA576268QUAI/WHARF BELLEDUNE
CA576304PORT AUX BASQUES AND APPROACHES
CA576342BOTWOOD HARBOUR
CA576527CANSO HARBOUR AND INNER APPROACHES
CA576629MAIDEN ARM, SPRING INLETS AND APPROACHES
CA576685BOWDOIN HARBOUR
CA576686PORT BURWELL
CA576687EASTERN APPROACHES TO MCLELAN STRAIT
CA579001PORT DE MONTREAL - REPENTIGNY A/TO MONTREAL EST
CA579003PORT DE QUEBEC
CA579004HARVE SAINT-PIERRE ET LES APPROACHES/AND APPROACHES
CA579046CAP-AUX-MEULES
CA579077RIVIERE SAGUENAY - SAINT-FULGENCE A/TO CHICOUTIMI
CA579084CHENAL DU HAVRE DE LA GRANDE ENTREE
CA579089HAVRE DE GASPE
CA579096BLANC-SABLON
CA579098HAVRE DE NATASHQUAN ET LES APPROCHES/AND APPROACHES
CA579211HAVRE-AUX-MAISONS
CA579212HAVRE - AUBERT
CA579227CANAL DE LA RIVE SUD
CA579229RAPIDES DE VAUDREUIL
CA579230SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
CA673225OGDEN POINT
CA673358TRAPP ROCK
CL2AI080ISLA GUAFO A GOLFO DE PENAS
CL2AI090GOLFO DE PENAS A GOLFO TRINIDAD
CL2AN020BAHIA MEJILLONES DEL SUR A PUERTO DE CALDERA
CL2AN022PUERTO TOCOPILLA A RADA DE ANTOFAGASTA
CL2AT030PUERTO CALDERA A BAHIA COQUIMBO
CL2BB060GOLFO DE ARAUCO A BAHIA CORRAL
CL2CO040BAHIA COQUIMBO A BAHIA VALPARAISO
CL2LL070BAHIA CORRAL A ISLA GUAFO
CL2MA100CANAL TRINIDAD A ESTRECHO DE MAGALLANES
CL2MA110ISLOTES EVANGELISTAS A PUNTA DUNGENESS
CL2TR010RADA DE ARICA A BAHIA MEJILLONES DEL SUR
CL2TR012RADA DE ARICA A BAHIA DE IQUIQUE
CL2TR014BAHIA IQUIQUE A PUERTO TOCOPILLA
CL2VA050BAHIA VALPARAISO A GOLFO DE ARAUCO
CL3AI010CANAL NINUALAC - ROCAS BLANCO A ROCA ENGANO
CL3AI020CANAL NINUALAC - ROCA ENGANO A BAHIA ADVENTURE
CL3AI080ISLA TUAP A ISLA TRAIGUEN
CL3AI095CANALES PULLUCHE - CHACABUCO Y ADYACENTES
CL3AI300ACCESO NORTE A CANAL MESSIER. BOCA DE CANALES A ISLA VAN DER MEULEN
CL3AI400ACCESO SUR A CANAL MESSIER. ISLA VAN DER MEULEN A PASO DEL INDIO
CL3AI500PASO DEL INDIO A ISLA TOPAR
CL3AN010BAHIA MEJILLONES DEL SUR
CL3BB010GOLFO DE ARAUCO
CL3BB020GOLFO DE ARAUCO
CL3CO010PUNTA POROTO A PUNTA LENGUA DE VACA
CL3CO020APROXIMACION A RADA CHIGUALOCO BAHIA CONCHALI Y PUERTO LOS VILOS
CL3LL010CANAL CHACAO
CL3LL015GOLFO DE ANCUD - ISLA PULUQUA QUINCHAO
CL3LL020SENO RELONCAVI
CL3LL030ESTERO RELONCAVI
CL3LL040CANALES LLANCAHUE - HORNOPIREN - CHOLGO Y ESTERO COMAU
CL3LL050ESTERO COMAU
CL3LL060CANAL DALCAHUE A CANAL YAL
CL3LL070GOLFO DE ANCUD. ISLA MECHUQUE A ISLA CHAULINEC
CL3LL075GOLFO CORCOVADO. ISLAS DESERTORES A ISLAS GUAITECA.CELDA NORTE
CL3LL076GOLFO CORCOVADO - ISLA DESERTORES A ISLAS GUAITECAS - CELDA SUR.
CL3LL085ISLA QUINCHAO A ISLAS DESERTORES
CL3LL090ISLA LEMUY A ISLA CHAULLIN
CL3LLL10LAGO RANCO
CL3LLL90LAGO YELCHO
CL3MA120CANALES INOCENTES - SARMIENTO Y ANGOSTURA GUIA
CL3MA130CANAL TRINIDAD ( CELDA NORTE )
CL3MA140CANAL TRINIDAD ( CELDA SUR )
CL3MA150CANAL WIDE A CANALES CONCEPCION E INOCENTES ( CELDA NORTE )
CL3MA160CANAL WIDE A CANALES CONCEPCION E INOCENTES ( CELDA SUR )
CL3MA191CANALES SARMIENTO, ESTEBAN, CASTRO Y GARCIA DOMINGUEZ ( CELDA NORTE )
CL3MA192CANALES SARMIENTO, ESTEBAN, CASTRO Y GARCIA DOMINGUEZ ( CELDA SUR )
CL3MA510ESTRECHO DE MAGALLANES. ISLOTES EVANGELISTAS A PASO DEL MAR ( CELDA OESTE )
CL3MA520ESTRECHO DE MAGALLANES. ISLOTES EVANGELISTAS A PASO DEL MAR( CELDA ESTE )
CL3MA530ESTRECHO DE MAGALLANES. PASO DEL MAR A ISLA CARLOS III ( CELDA OESTE )
CL3MA540ESTRECHO DE MAGALLANES. PASO DEL MAR A ISLA CARLOS III ( CELDA ESTE )
CL3MA550ESTRECHO DE MAGALLANES. CABO FROWARD A PASO TORTUOSO ( CELDA OESTE )
CL3MA560ESTRECHO DE MAGALLANES. CABO FROWARD A PASO TORTUOSO ( CELDA ESTE )
CL3MA570ESTRECHO DE MAGALLANES. PUNTA ARENAS A CABO FROWARD
CL3MA580ESTRECHO DE MAGALLANES. BAHIA GENTE GRANDE A PRIMERA ANGOSTURA
CL3MA600CANAL JERONIMO
CL3MA800RADA COVADONGA A ISLA TRINIDAD (INT 9155)
CL3MA850ISLA DECEPCION
CL3VA010BAHIA QUINTERO A BAHIA VALPARAISO
CL3VA050ISLA ROBINSON CRUSOE
CL4AI030CANAL REFUGIO Y PUERTO SANTO DOMINGO
CL4AI040CANALES PEREZ NORTE Y PEREZ SUR - PLANO PASO ESTRECHO - ESCALA
CL4AI045PLANO SENO VENTISQUERO - PUERTO PUYUGUAPI
CL4AI060FIORDO AYSEN AND GALETA PEREZ
CL4AI070ACCESO A CANAL FERRONAVE
CL4AI090RADA VALLENAR
CL4AN055CALETA PAN DE AZUCAR
CL4CO010BAHIA TONGOY
CL4CO020BAHIA GUANAQUERO
CL4LL020BAHIA ANCUD
CL4LL030PASO GUAR A GOLFO DE ANCUD
CL4LL065BAHIAS EN LA COSTA DE CHILOE Y CANAL DALCAHUE - CANAL CAUCAHUE.
CL4LLL11PUERTO LAGO RANCO
CL4LLL12FUTRONO
CL4LLL13ENSENADA HUINQUECO
CL4LLL14BAHIA COIQUE
CL4LLL15LAGO PUYEHUE
CL4MA110PUERTO MOLYNEUX
CL4MA115SENO LANDSLIP
CL4MA210CANAL GRAY Y PASO SUMMER
CL4MA565ESTRECHO DE MAGALLANES PASO INGLES
CL4TR010RADA Y PUERTO ARICA
CL5AI005PUERTO MARIA ISABEL
CL5AI010PUERTO SANTO DOMINGO
CL5AI013ACCESO A BAHIA CHACABUCO
CL5AI015ACCESO A RIO AYSEN
CL5AI017RIO AYSEN
CL5AI028CALETA VIDAL
CL5AI030PUERTO AGUIRRE
CL5AI032PUERTO AMERICANO
CL5AI034PUERTO LAGUNAS
CL5AI050PUERTO RIOFRIO
CL5AI055BAHIA LIBERTA Y PUERTO GRAY
CL5AI060PUERTO EDEN
CL5AI091PUERTO YATES
CL5AI092PUERTO ITALIANO
CL5AI093CALETA AURORA
CL5AI094CANAL PULLUCHE - BAJO ROEPKE
CL5AI095ESTERO CLEMENTE
CL5AI096PUERTO REFUGIO
CL5AN005PUERTO TOCOPILLA
CL5AN010PUERTO MEJILLONES DEL SUR
CL5AN015RADA DE ANTOFAGASTA
CL5AN020CALETA ABTAO
CL5AN025CALETA CHIMBA
CL5AN030CALETA COLOSO
CL5AN035CALETA AGUA DULCE
CL5AN040CALETA AGUA SALADA
CL5AN045CALETA EL COBRE
CL5AN050BAHIA LAVATA
CL5AN060PUERTO CHANARAL DE LAS ANIMAS
CL5AN065CALETA ESMERALDA
CL5AN070CALETA FLAMENCO
CL5AT005PUERTOS CALDERA, CALDERILLA Y BAHIA INGLESA
CL5AT015CALETA CRUZ GRANDE
CL5BB005PUERTO TOME
CL5BB010PUERTO TALCAHUANO
CL5BB015PUERTO LIRQUEN Y PENCO
CL5BB020BAHIA SAN VICENTE
CL5BB025BAHIA CORONEL
CL5BB030PUERTO LEBU
CL5BB035PUERTO YANA
CL5CO005BAHIAS COQUIMBO Y HERRADURA DE GUAYACAN
CL5CO010BAHIA CONCHALI Y PYERTO LOS VILOS
CL5LL005BAHIA Y PUERTO CORRAL
CL5LL013PASO TAUTIL
CL5LL014PUERTO ABTAO
CL5LL015PUERTO CALBUCO
CL5LL020PUERTO PILOLCURA
CL5LL025PUERTO MONTT
CL5LL030ZONA PORTUARIA
CL5LL031BAHIA SOTOMO
CL5LL032BAHIA COCHAMO
CL5LL033BAHIA RALON
CL5LL035CANAL DALCAHUE
CL5LL040ESTERO CASTRO
CL5LL045PUERTO CHONCHI
CL5LL050ENSENADA CHAITEN
CL5MA250CANAL SENORET - PUERTOS NATALES Y BORIES
CL5MA570ZONA PORTUARIA
CL5MA571RADA DE PUNTA ARENAS Y ZONAS PORTUARIAS - BAHIA CATALINA
CL5MA705PUNTA ANNA A PUERTO GARIBALDI
CL5MA710PUERTO GARIBALDI A PUNTA LECAROS
CL5MA715PUERTO GARIBALDI
CL5MA720ESTERO FOUQUE
CL5MA725FIORDO PIA
CL5MA730BAJO ARISMENDI
CL5MA735BAJO ARTURO
CL5MA740CALETA OLLA
CL5MA745ACCESOS A PUERTO NAVARINO, BAHIA HONDA Y CALETA LEWAIA
CL5MA750BAHIA HONDA
CL5MA755CALETA LEWAIA
CL5MA760BAHIA VIRGINIA, CALETAS SILVA Y ROBALO
CL5MA860CALETA SNOW
CL5MA870CALETA BALLENEROS Y ACCESOS
CL5MA890RADA COVADONGA Y ACCESOS
CL5TR005BAHIA IQUIQUE
CL5TR010APROXIMACION A CALETAS PATILLOS Y PATACHE
CL5TR012CALETA PATACHE
CL5TR050CALETA CAMARONES
CL5TR052CALETA CHICA
CL5TR056CALETA JUNIN
CL5TR060CALETA BUENA
CL5VA004CALETA HORCON
CL5VA005BAHIA QUINTERO
CL5VA010BAHIA CONCON
CL5VA015BAHIA Y PUERTO VALPARAISO
CL5VA020APROXIMACION A PUERTO SAN ANTONIO
CL5VA055BAHIA CUMBERLAND (ISLA ROBINSON CRUSOE)
CL5VA060BAHIAS CARVAJAL Y TIERRA BLANCA
CL5VA065BAHIA VILLAGRA
CL5VAL05LAGO VICHUQUEN
CL6LL010MARINA DE CHINQUIHUE
CL6TR011CALETA PATILLOS
CL6VA010CLUB DE YATES VINA DEL MAR
D_105_1LIMFJORDEN. GJOL FISKERI - OG LYSTBADEHAVN.
D_110_1KATTEGAT. MARIAGER FJORD. HOBRO.
D_131_1SUNDET. N - LIGE DEL. VEDBAEK HAVN.
D1000GRONLANDS VESTKYST.
D1001GRONLANDS SYDKYST. KAP POUL LOVENORN - KAP FARVEL - GODTHAB
D101KATTEGAT. N-LIGE DEL.
D102KATTEGAT. S-LIGE DEL.
D106LIMFJORDEN. HALS - AALBORG.
D107LIMFJORDEN. AALBORG HAVN.
D108LIMFJORDEN. THYBORON - MORS.
D109LIMFJORDEN. MORS-LOGSTOR.
D1100GRONLANDS VESTKYST. KAP FARVEL - ARSUK.
D1103KAP FARVEL OMRADET. PRINS CHRISTIAN SUND - FREDERIKSDAL.
D111KATTEGAT. RANDERS FJORD.
D1113GRONLANDS VESTKYST. IGDLUKASIK - SYDPROVEN.
D1114GRONLANDS VESTKYST. SYDPROVEN - JULIANEHAB.
D1115GRONLANDS VESTKYST. JULIANEHAB - NARSSARSSUAQ.
D1116GRONLANDS VESTKYST. JULIANEHAB - MAGELOB.
D1117GRONLANDS VESTKYST. MAGELOB - KOBBERMINEBUGT.
D1118GRONLANDS VESTKYST. KOBBERMINEBUGT - TORNARSSUK LOB.
D112KATTEGAT. ARHUS BUGT.
D113KATTEGAT.HORSENS FJORD.
D1130GRONLANDS VESTKYST. FREDERIKSDAL.
D1131GRONLANDS VESTKYST. NANORTALIK.
D1132GRONLANDS VESTKYST. JULIANEHAB.
D114KATTEGAT. FARVANDET NORD FOR FYN.
D1145GRONLANDS VESTKYST. KOBBERMINEBUGT.
D1146GRONLANDS VESTKYST. ARSUK FJORD.
D115KATTEGAT. ODENSE FJORD.
D1150AGRONLANDS VESTKYST. PRINS CHRISTIANSSUND VEJRSTATION.
D1151_1GRONLANDS VESTKYST. JULIANEHAB.
D1152AGRONLANDS VESTKYST. BANGS HAVN OG DISKO HAVN.
D116KATTEGAT. ISEFJORD.
D1160GRONLANDS VESTKYST. ANGISSOQ HAVN.
D1161GRONLANDS VESTKYST. NANORTALIK - QEQERTASUSSUK (NANORTALIK-THOMSEN 0).
D1166GRONLANDS VESTKYST. MAGELOBENE.
D1167_1GRONLANDS VESTKYST. SERMILIK KNAEKKET.
D1168_1GRONLANDS VESTKYST. KNAEKKET - KITSIGSUT.
D117KATTEGAT. ROSKILDE FJORD. LYNAES - FREDERIKSSUND.
D118KATTEGAT. POSKILDE FJORD. FREDERIKSSUND - ROSKILDE.
D1200GRONLANDS VESTKYST. ARSUK - GRAEDDEFJORD.
D1210GRONLANDS VESTKYST. TORNARSSUK LOB - FREDERIKSHAB.
D1211GRONLANDS VESTKYST. FREDERIKSHAB - FREDERIKSHAB ISBLINK.
D1212GRONLANDS VESTKYST. SIOQQAP SERMIA QEQERTARSUATSIAAT.
D1213THE WEST COAST OF GREENLAND. QEQERTARSUATSIAAT - KANGERLUARSORUSEQ.
D122KATTEGAT.ALBORG BUGT.
D123KATTEGAT. LAESO RENDE.
D1230GRONLANDS VESTKYST. FREDERIKSHAB.
D1231THE WEST COAST OF GREENLAND. QEQERTARSUATSIAAT (FISKENAESSET).
D124KATTEGAT. S FOR ANHOLT.
D1250_1GRONLANDS VESTKYST. RAVNS STORO.
D1251AGRONLANDS VESTKYST. SITDLISIT.
D127KATTEGAT. ARHUS HAVN.
D128KATTEGAT. SAMSO BAELT.
D129KATTEGAT. SE-LIGE DEL.
D1300GRONLANDS VESTKYST. GRAEDEFJORD - HAMBORGERLAND.
D1301GRONLANDS VESTKYST.GODTHABSFJORDEN
D1310GRONLANDS VESTKYST. FAERINGEHAVN - GODTHAB.
D1313GRONLANDS VESTKYST. GODTHAB - ATANGMIK.
D1314GRONLANDS VESTKYST. ATANGMIK - SUKKERTOPPEN.
D132SUNDET. S-LIGE DEL.
D133SUNDET. MIDTERSTE DEL.
D1330THE WEST COAST OF GREENLAND. APPROACHES TO KANGERLUARSORUSEQ.
D1331GRONLANDS VESTKYST. NUUK (GODTHAB).
D1333_1GRONLANDS VESTKYST. NIAQUNNGUNAQ(FISKEFJORD). YDRE DEL.
D1335GRONLANDS VESTKYST. SUKKERTOPPEN.
D134SUNDET. KOBENHAVNS HAVN.
D1350THE WEST COAST OF GREENLAND. ORSIIVIK (POLAROIL).
D1351AGRONLANDS VESTKYST. NUUK (GODTHAB).
D1352AGRONLANDS VESTKYST. SUKKERTOPPEN.
D1353GRONLANDS VESTKYST. AQISSERSIORFIK - NUUK (RYPEO - GODTHAB).
D1400GRONLANDS VESTKYST. HAMBORGERLAND - RIFKOL.
D141STOREBAELT. N-LIGE DEL.
D1410GRONLANDS VESTKYST. SUKKERTOPPEN - SONDRE STROMFJORD.
D1411GRONLANDS VESTKYST. QEQERTARSSUIT - QAQATSIAQ.
D1412GRONLANDS VESTKYST. QAQATSIAQ - CAMP LLOYD.
D1413GRONLANDS VESTKYST. SONDRE STROMFJORD - ITIVDLEQ.
D1414GRONLANDS VESTKYST. ITIVDLEQ - HOLSTEINSBORG.
D1415GRONLANDS VESTKYST. HOLSTEINSBORG - FAERINGE NORDHAVN.
D1416GRONLANDS VESTKYST. FAERINGE NORDHAVN - TUGTULIK.
D142STOREBAELT. S-LIGE DEL.
D143STOREBAELT. SPROGO-LANGELAND.
D1430GRONLANDS VESTKYST. HOLSTEINSBORG.
D144STOREBAELT. NAKSKOV FJORD.
D145STOREBAELT. KALUNDBORG FJORD.
D1450AGRONLANDS VESTKYST. ANDERS OLSENS SUND.
D1451AGRONLANDS VESTKYST. FAERINGE NORDHAVN.
D1461GRONLANDS VESTKYST. SONDRE STROMFJORD, INDSEJLING.
D1500GRONLANDS VESTKYST. RIFKOL - HAREO.
D151LILLEBAELT. N-LIGE DEL.
D1510GRONLANDS VESTKYST. TUGTULIK - EGEDESMINDE.
D1511GRONLANDS VESTKYST. EGEDESMINDE - GODHAVN.
D1512GRONLANDS VESTKYST. EGEDESMINDE - CHRISTIANSHAB.
D1513GRONLANDS VESTKYST. CHRISTIANSHAB - JAKOBSHAVN.
D152LILLEBAELT. S-LIGE DEL. OG FARVANDET SYD FOR FYN.
D153LILLEBAELT. HADERSLEV FJORD.
D1530GRONLANDS VESTKYST. EGEDESMINDE.
D154LILLEBAELT. FLENSBORG FJORD.
D155LILLEBAELT. ALS SUND OG SONDERBORG BUGT.
D1550AGRONLANDS VESTKYST. NIPISAT.
D1551GRONLANDS VESTKYST. CHRISTIANSHAB.
D1552AGRONLANDS VESTKYST. QUTDLIGSSAT.
D157LILLEBAELT.VEJLE FJORD.
D158LILLEBAELT. SNAEVRINGEN OG KOLDING FJORD.
D159LILLEBAELT. AABENRAA FJORD.
D160SMALANDSFARVANDET. W-LIGE DEL.
D1600GRONLANDS VESTKYST. HAREO - PROVEN.
D161SMALANDSFARVANDET. NE-LIGE DEL.
D1610GRONLANDS VESTKYST. UMANAK - MARMORILIK.
D162SMALANDSFARVANDET. SE-LIGE DEL.
D163SMALANDSFARVANDET. GULDBORG SUND.
D164SMALANDSFARVANDET. KARREBAEK FJORD.
D1650AGRONLANDS VESTKYST. UPERNAVIK.
D1700GRONLANDS VESTKYST. PROVEN - HOLMS O.
D171FARVANDET SYD FOR FYN. SVENDBORG SUND.
D1710GRONLANDS VESTKYST. PROVEN UPERNAVIK.
D172FARVANDET SYD FOR FYN. RUDKOBING LOB.
D189OSTERSOEN. BORNHOLMSGAT.
D190OSTERSOEN. FAXE BUGT OG PRAESTO FJORD.
D197OSTERSOEN. GEDSER REV OG KADETRENDEN.
D198OSTERSOEN. FAKSE BUGT OG HJELM BUGT.
D2100GRONLANDS OSTKYST. KAP FARVEL - KAP HERLUF TROLLE.
D2130GRONLANDS OSTKYST. PRINS CHRISTIAN SUND E-LIGE INDSEJLING.
D2200GRONLANDS OSTKYST. KAP HERLUF TROLLE - KAP POUL LOVENORN.
D2250GRONLANDS OSTKYST. QUTDLEQ.
D2300GRONLANDS OSTKYST. KAP POUL LOVENORN - KAP GUSTAV HOLM.
D2310GRONLANDS OSTKYST. KAP TYCHO BRAHE - KAP DAN.
D2350GRONLANDS OSTKYST. ORSSUIAGTIVAQ (FELDSPAT O).
D2351GRONLANDS OSTKYST. KULUSUK.
D2400GRONLANDS OSTKYST. KAP GUSTAV HOLM - KAP VEDEL.
D2500GRONLANDS OSTKYST. KAP GARDE - SCORESBYSUND.
D2600GRONLANDS OSTKYST. KAP BREWSTER - KAP SIMPSON.
D2650AGRONLANDS OSTKYST. AMDRUP HAVN.
D2701GRONLANDS OSTKYST. KAP SIMPSON - HOLD WITH HOPE.
D2702GRONLANDS OSTKYST. HOLD WITH HOPE - SHANNON.
D2750GRONLANDS OSTKYST. INDSEJLING TIL. DANMARKSHAVN.
D2801GRONLANDS OSTKYST. SHANNON - SKAERFJORDEN.
D3100GRONLANDS VESTKYST. HOLMS O - SAUNDERS O.
D3130GRONLANDS VESTKYST. NORTH STAR BUGT.
D3200GRONLANDS VESTKYST. KAP YORK - KAP CHALON.
D3210GRONLANDS VESTKYST. KAP RADCLIFF - KAP CLEVELAND.
D60NORDSOEN. FANO - SYLT.
D61NORDSOEN. BLAVANDS HUK-FANO.
D81FAEROERNE.
D82FAEROERNE. N-LIGE DEL.
D83FAEROERNE. S-LIGE DEL.
D84_1FAEROERNE. FUNNINGS-FJORDUR (FUNDING FJORD).
D85_1FAEROERNE. TORSHAVN RED. (THORSHAVN RED).
D92SKAGERRAK.
D94NORDSOEN. HORNS REV.
D95NORDSOEN. GRADYB.
D99NORDSOEN. RINGKOBING FJORD.
EE203001NARVA TO VERGI
EE203022TO NORTH FROM BAY OF TALLINN
EE203053TO NORTH FROM HIIUMAA
EE203055PARNU BAY, ESTONIAN- LATVIAN BORDER
EE203056ISLANDS MUHU, SAAREMAA, RUHNU
EE203064NORTH-WESTERN BOARDER OF ESTONIA
EE203067SWEDIS AND IRBE STRAIT TO ESTONIA BORDER
EE3A0403PORT OF KUNDA
EE3A0404NORTH ESTONIAN
EE3A0705TALLINN - PALDISKI
EE3A0906NORTH WEST ESTONIAN
EE3A1107NORTHEN PART OF ISLAND HIIUMAA
EE3A1108CONTIQUOUS ZONE WITH FINLAND
EE3A1311EAST SIDE OF WEST ESTONIAN ARCHIPELAGO
EE3A1312ISLAND SAAREMAA - ISLAND HIIUMAA
EE3A1513WEST COAST SAAREMAA
EE3A1615ESTONIAN - LATVIAN BORDER
EE3A1616ISLAND RUHNU
EE3E0014ESTONIAN - SWEDISH BORDER
EE3E0201ESTONIAN - RUSSIAN BORDER; NARVA BAY
EE3E1608ESTONIAN - LATVIAN BORDER; PARNU BAY
EE3E1913IRBE STRAIT TO ESTONIAN BORDER
EE40650KMUSTVEEST VASKNARVANI
EE40652KKODAVEREST RASKOPELSKI LAHENI
EE40653KEE40653K
EE463526CONTIGUOUS ZONE
EE4B0101TOILA TO NARVA JOESUU
EE4B0302PURTSE PORT TO TOILA
EE4B0503APPROACH TO PORT OF KUNDA
EE4B0805PENINSULA KABERNEEME TO PORT LOKSA
EE4B1006APPROACHES TO PORT OF TALLIN AND MUUGA
EE4B1408SUUR PAKRI-ROHUKULA HARBOUR
EE4B1609OSMUSSAAR-VORMSI-HELTERMAA HARBOUR
EE4B1810ISLAND HIIUMAA
EE4B2011WEST COAST OF ISLAND HIIUMAA
EE4B2112EAST SIDE OF WEST ESTONIAN ARCHIPELAGO
EE4B2113ISLAND MUHU - EAST SIDE OF SAAREMAA
EE4B2214APPROACHES TO PORTS OF SORU AND TRIIGI
EE4B2415WEST COAST OF ISLAND SAAREMAA
EE4B3520SORVE PENINSULA
EE4B3521W FROM SAAREMAA
EE4B3619ISLAND ABRUKA.ESTONIAN-LATVIAN BORDER
EE4B3718ISLAND RUHNU
EE4B3816APPROACH TO PORT OF PARNU
EE4B3817SE FROM KIHNU
EE4C0604APPROACH TO PORT OF VERGI
EE4C1207PENINSULA PAKRI
EE50744KSVIBY-ROHUKULA- HELTERMAA
EE50752KFROM SOELA TO TRIIGI
EE50780DPARNU BAY
EE50781DKIHNU STRAIT
EE50816KLOKSA AND HARA HARDOURS
EE50820KKOPLI HARBOUR
EE50823KKOPLI BAY
EE50827CPAKRY BAY
EE50848CHAAPSALU BAY
EE50850CRUKKIRAHU-ROHUKULA
EE50856KSORU HARBOUR
EE50875KROOMASSAARE HARBOUR
EE50881KSAAREMAA HARBOUR
EE60802KNARVA
EE60805CSILLAMAE HARBOUR
EE60811CKUNDA HARBOUR
EE60890CMONTU HARBOUR
EE60925KROHUNEEME HARBOUR.
EE60929CMIIDURANNA AND PIRITA HARBOURS
EE60930CVANASASAM HARBOUR
EE60931CPALLJASSAARE HARBOUR
EE60944CHAAPSALU HARBOUR
EE60950KROHUKULA HARBOUR
EE60951KLEHTMA HARBOUR
EE60956KHELTERMAA HARBOUR
EE60974KVIRTSU HARBOUR
EE60976KKUIVASTU HARBOUR
EE60977CPARNU HARBOUR
EE6EMA01EE6EMA01
EE6EMA02EE6EMA02
EE6EMA03EE6EMA03
EE6EMA04EE6EMA04
EE6EMA05EE6EMA05
EE6EMA06EE6EMA06
EE6EMA07EE6EMA07
EE6EMA08EE6EMA08
EE6EMA09EE6EMA09
EE6EMA10EE6EMA10
EE6EMA11EE6EMA11
EE6EMA12EE6EMA12
EE6EMA13EE6EMA13
EE6EMA14EE6EMA14
EE6EMA15EE6EMA15
EE6EMA16EE6EMA16
EE6EMA17EE6EMA17
EE6EMA18EE6EMA18
EE6EMA19EE6EMA19
EE6EMA20EE6EMA20
EE6EMA21EE6EMA21
EE6EMA22EE6EMA22
EE6EMA23EE6EMA23
EE6EMA24EE6EMA24
EE6EMA25EE6EMA25
EE6EMA26EE6EMA26
EE6EMA27EE6EMA27
EE6EMA28EE6EMA28
EE6EMA29EE6EMA29
EE6EMA30EE6EMA30
EE6EMA31EE6EMA31
EE6EMA32EE6EMA32
EE6EMA33EE6EMA33
EE6EMA34EE6EMA34
EE6EMA35EE6EMA35
EE6EMA36EE6EMA36
EE6EMA37EE6EMA37
EE6EMA38EE6EMA38
EE6EMA39EE6EMA39
ES217COSTA OESTE DE MARRUECOS. DE CABO SAFI A SIDI IFNI.
ES218ISLAS CANARIAS Y COSTA OCCIDENTAL DE AFRICA DE SIDI IFNI A CABO YUBI.
ES222COSTA W. DE AFRICA. DE RIA DE VILLA CISNEROS A CABO BLANCO.
ES391COSTA NORTE DE ESPANA. DE BAYONNE A SAN SEBASTIAN.
ES3910_1COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIAN.
ES3911COSTA NORTE DE ESPANA. RIA Y PUERTO DE PASAIA - PASAJES.
ES392COSTA NORTE DE ESPANA. DE PASAJES-PASAIA AL CABO DE SANTA CATALINA.
ES3921OCEANO ATLANTICO. COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTOS DE GETARIA Y ZUMAIA.
ES3922COSTA N DE ESPANA. ENSENADA DE DEBA Y PUERTOS DE MUTRIKU Y ONDARROA.
ES393COSTA NORTE DE ESPANA. DEL PUERTO DE LEKEITIO AL PUERTO DE BILBAO.
ES3931OCEANO ATLANTICO. COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTOS DE BERMEO Y MUNDAKA.
ES394COSTA NORTE DE ESPANA. DEL CABO VILLANO AL CABO AJO.
ES3941OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTO DE BILBAO.
ES3942MAR CANTABRICO. COSTA NORTE DE ESPANA. RIA DE SANTONA.
ES394ACOSTA NORTE DE ESPANA. APROCHES DEL PUERTO DE BILBAO.
ES39ACOSTA NORTE DE ESPANA. DE MIMIZAN - PLAGE AL CABO DE AJO.
ES401COSTA NORTE DE ESPANA. DEL CABO DE AJO A LA PUNTA CALDERON.
ES4011OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTO DE SANTANDER.
ES4012COSTA NORTE DE ESPANA. RIA DE SUANCES.
ES402COSTA NORTE DE ESPANA. DE PUNTA CALDERON AL PUERTO DE LLANES.
ES4021COSTA NORTE DE ESPANA. RIA Y PUERTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA.
ES403COSTA NORTE DE ESPANA. DE LA PUNTA BALLOTA AL CABO LASTRES.
ES4031OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTO DE RIBADESELLA.
ES404COSTA NORTE DE ESPANA. DE CABO LASTRES AL CABO PENAS.
ES4041ACOSTA NORTE DE ESPANA. PUERTO DE LASTRES.
ES4042OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTO DE GIJON.
ES404ACOSTA NORTE DE ESPANA. APROCHES AL PUERTO DE GIJON.
ES405COSTA NORTE DE ESPANA. DEL CABO SAN LORENZO AL CABO VIDIO.
ES4052OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NORTE DE ESPANA. RIA DE AVILES.
ES405ACOSTA NORTE DE ESPANA. APROCHES A LA RIA DE AVILES.
ES406COSTA NORTE DE ESPANA. DE CUDILLERO A NAVIA.
ES4061AOCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTO DE NAVIA.
ES407COSTA NORTE DE ESPANA. DE NAVIA A BURELA.
ES4071OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTO DE RIBADEO.
ES408COSTA NORTE DE ESPANA. DE BURELA AL CABO ORTEGAL.
ES4081COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTOS DE BURELA Y SAN CIBRAO.
ES4082COSTA NORTE DE ESPANA. RIAS DE VIVEIRO Y O BARQUEIRO.
ES4083COSTA NORTE DE ESPANA. PUERTOS DE ESPASANTE ORTIGUEIRA Y CARINO.
ES40ACOSTA NORTE DE ESPANA. DE SANTONA A GIJON.
ES40BCOSTA NORTE DE ESPANA. DEL CABO DE SAN LORENZO AL CABO ORTEGAL.
ES411COSTA NOROESTE DE ESPANA. DEL CABO ORTEGAL AL CABO PRIOR.
ES412COSTA NOROESTE DE ESPANA. DE LA PUNTA FROUXEIRA A LAS ISLAS SISARGAS.
ES4122COSTA NOROESTE DE ESPANA. ACCESO A LA RIA DE FERROL.
ES4123OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. PUERTO DE FERROL.
ES4125COSTA NOROESTE DE ESPANA. RIAS DE ARES Y BETANZOS.
ES4126COSTA NOROESTE DE ESPANA. RIA Y PUERTO DE LA CORUNA.
ES412ACOSTA NOROESTE DE ESPANA. RIAS DE FERROL, ARES, BETANZOS Y LA CORUNA.
ES413COSTA NOROESTE DE ESPANA. DE LAS ISLAS SISARGAS A CABO VILLANO.
ES4131OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. RIA DE CORME Y LAXE.
ES4141OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. RIA DE CAMARINAS.
ES4142_1OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. PUERTO DE FISTERRA.
ES414ACOSTA NOROESTE DE ESPANA. SENO DE CORCUBION.
ES415COSTA NOROESTE DE ESPANA.DE LA PTA.REMEDIOS A LA PENINSULA DE O GROVE.
ES4151_1OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. PUERTO DE O SON.
ES4152_1COSTA NOROESTE DE ESPANA. SANTA UXIA DE RIBEIRA.
ES4153COSTA NOROESTE DE ESPANA. PUERTO DE VILAGARCIA DE AROUSA.
ES415ACOSTA NOROESTE DE ESPANA. RIA DE MUROS Y NOIA.
ES415BCOSTA NOROESTE DE ESPANA. APROCHES DE LA RIA DE AROUSA.
ES415COCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. RIA DE AROUSA.
ES416COSTA NOROESTE DE ESPANA. DE LA PENINSULA DE O GROVE AL CABO SILLEIRO.
ES4162OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. PUERTO DE MARIN.
ES4164_1COSTA NOROESTE DE ESPANA. PUERTOS DE PORTONOVO Y SANXENXO.
ES4165OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. PUERTO DE VIGO.
ES4167OCEANO ATLANTICO. COSTA NOROESTE DE ESPANA. PUERTOS DE PANXON Y BAIONA
ES416AOCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. RIA DE PONTEVEDRA.
ES416BOCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA NOROESTE DE ESPANA. RIA DE VIGO.
ES417COSTA NOROESTE DE ESPANA. DE LAS ISLAS CIES AL RIO MINO.
ES421ISLAS BALEARES - MALLORCA. DE ISLA DRAGONERA A CABO BLANCO.
ES4211ISLAS BALEARES - MALLORCA. PUERTO DE PALMA DE MALLORCA.
ES4215ISLAS BALEARES - MALLORCA. ENSENADA DE SANTA PONCA Y PORT ADRIANO.
ES4216ISLAS BALEARES - MALLORCA. FREU DE DRAGONERA Y PUERTO DE ANDRATX.
ES421AIS. BALEARES - MALLORCA. BAHIA DE PALMA. DEL I. EL TORO AL CABO REGANA
ES422ISLAS BALEARES - MALLORCA. DE CABO REGANA A LA PUNTA SALINAS.
ES4221MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES. ISLA DE CABRERA Y ADYACENTES.
ES422AISLAS BALEARES - MALLORCA. FREU DE CABRERA.
ES423MALLORCA. DE PTA. PLANA A PTO. COLOM CON LA I. DE CABRERA Y ADYACENTES
ES4231ISLAS BALEARES - MALLORCA. CALA FIGUERA, PORTO PETRO Y CALA LLONGA.
ES424ISLAS BALEARES - MALLORCA. DE CALA LLONGA A CABO FARRUTX.
ES4240MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES. MALLORCA. BAHIA DE ALCUDIA.
ES4241_1MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES - MALLORCA. PORTO COLOM.
ES4242MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES - MALLORCA. BAHIA DE POLLENCA.
ES425ISLAS BALEARES - MALLORCA. DEL CABO PERA AL CABO DE FORMENTOR.
ES4251MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES - MALLORCA. PUERTO DE SOLLER.
ES425AMAR MEDITERRANEO.ISLAS BALEARES.MALLORCA.BAHIAS DE ALCUDIA Y POLLENCA.
ES426ISLAS BALEARES - MALLORCA. DE LA BAHIA DE ALCUDIA AL PUERTO DE SOLLER.
ES4261MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES - MENORCA. PUERTO DE MAHON.
ES4262ISLAS BALEARES - MENORCA. PUERTO DE FORNELLS Y BAHIA DE TIRANT.
ES4263MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARE - MENORCA. PUERTO DE CIUTADELLA.
ES426AISLAS BALEARES - MENORCA. APROCHES DEL PUERTO DE MAHON.
ES427ISLAS BALEARES-MALLORCA. DE LA CALA DE LA CALOBRA A LA ISLA DRAGONERA.
ES431AMAR MEDITERRANEO. COSTA NORTE DE AFRICA. BAHIA DE ALHUCEMAS.
ES432COSTA NORTE DE AFRICA. DE CALA ABDUNA AL PUERTO DE MELILLA.
ES433COSTA NORTE DE AFRICA. DE CABO TRES FORCAS A RAS CANTARA RUN.
ES4331MAR MEDITERRANEO. COSTA NORTE DE AFRICA. PUERTO DE MELILLA.
ES434COSTA N DE AFRICA. DE RAS QUIVIANA A LA DESEMBOCADURA DEL RIO MULUYA.
ES4341COSTA NORTE DE AFRICA. ISLAS CHAFARINAS. CABO DEL AGUA (RAS EL MA).
ES435MAR MEDITERRANEO. ISLA DE ALBORAN.
ES4351MAR MEDITERRANEO. ISLA DE ALBORAN.
ES436MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES. ISLA DE MENORCA.
ES44GOLFO DE CADIZ. DEL CABO DE SAN VICENTE AL ESTRECHO DE GIBRALTAR.
ES440COSTA SUDOESTE DE ESPANA. DEL RIO GUADIANA AL RIO DE LAS PIEDRAS.
ES441COSTA SUDOESTE DE ESPANA. DEL RIO DE LAS PIEDRAS AL ARROYO DEL LORO.
ES4411OCEANO ATLANTICO. COSTA SUDOESTE DE ESPANA. BARRA Y PUERTO DE HUELVA.
ES441ACOSTA SUDOESTE DE ESPANA. RIO DE LAS PIEDRAS.
ES442COSTA SUDOESTE DE ESPANA. DEL ARROYO DEL LORO AL PUERTO DE ROTA.
ES4421COSTA DE ESPANA. BROA DE SANLUCAR DE BARRAMEDA Y FONDEADERO DE BONANZA
ES4422AESPANA. RIO GUADALQUIVIR. DEL CANO DE ENRIQUEZ A EL PUNTAL.
ES4423AESPANA. RIO GUADALQUIVIR. DEL CANO DE SAN CARLOS A LA BOYA TINAJAS.
ES4424AESPANA. RIO GUADALQUIVIR. DE LA CANO DE LA LISA A LA PUNTA DEL MELONAR
ES4425ARIO GUADALQUIVIR. DE LA HUERTA DEL RINCON A LA DARSENA DEL BATAN.
ES443COSTA SUDOESTE DE ESPANA. DE CHIPIONA AL CABO ROCHE.
ES4430OCEANO ATLANTICO NORTE. COSTA SUDOESTE DE ESPANA. PUERTO DE CADIZ.
ES4431COSTA SE DE ESPANA. PUERTOS DE ROTA, BASE NAVAL Y EL PUERTO DE S.MARIA
ES4433COSTA SUDOESTE DE ESPANA. PUERTO DE LA BASE NAVAL DE ROTA.
ES4437COSTA SUROESTE DE ESPANA. ARSENAL DE LA CARRACA.
ES4438OCEANO ATLANTICO NORTE.COSTA SUDOESTE DE ESPANA.BARRA DE SANCTI-PETRI.
ES443ACOSTA SUDOESTE DE ESPANA. APPROCHES DEL PUERTO DE CADIZ. ZONA NORTE.
ES443BCOSTA SUDOESTE DE ESPANA. APPROCHES DEL PUERTO DE CADIZ. ZONA SUR.
ES444COSTA SUDOESTE DE ESPANA. DE CABO ROCHE A PUNTA CAMARINAL.
ES4441ESTRECHO DE GIBRALTAR. COSTA SUR DE ESPANA. PUERTO DE BARBATE.
ES4450COSTA SUR DE ESPANA. ESTRECHO DE GIBRALTAR. PUERTO DE TARIFA.
ES4451MAR MEDITERRANEO. COSTA SUR DE ESPANA. BAHIA DE ALGECIRAS. ZONA OESTE.
ES445BESTR DE GIBRALTAR.COSTA S DE ESPANA.BO DE LOS CABEZOS E ISLA DE TARIFA
ES446COSTA NOROESTE DE MARRUECOS. DE TANGER A ASILAH (ARCILA)
ES4461ACOSTA NOROESTE DE AFRICA. PUERTO DE ASILAH (ARCILA)
ES447COSTA NOROESTE DE MARRUECOS. DE ASILAH (ARCILA) A EL AARAICH (LARACHE)
ES44ACOSTA OESTE Y SUR DE PORTUGAL. DEL CABO DE SAN VICENTE AL RIO GUADIANA
ES44BCOSTA SUDOESTE DE ESPANA. DE ISLA CANELA AL CABO TRAFALGAR.
ES451MAR MEDITERRANEO. COSTA N. DE AFRICA. DE LA PUNTA LEONA AL CABO MAZARI
ES4511ESTRECHO DE GIBRALTAR. COSTA NORTE DE AFRICA. BAHIA Y PUERTO DE CEUTA.
ES453COSTA SUR DE ESPANA. DE PUNTA EUROPA A LA TORRE DE LAS BOVEDAS.
ES454COSTA SUR DE ESPANA. DE ESTEPONA A PUNTA DE CALABURRAS.
ES455COSTA SUR DE ESPANA.DE PTA.DE CALABURRAS A LA ENSENADA DE VELEZ-MALAGA
ES4551MAR MEDITERRANEO. COSTA SUR DE ESPANA. PUERTO DE MALAGA.
ES456COSTA SUR DE ESPANA. DE LA PUNTA DE VELEZ MALAGA AL PUERTO DE MOTRIL.
ES457MAR MEDITERRANEO. COSTA SUR DE ESPANA. DE MOTRIL A ADRA.
ES4571AMAR MEDITERRANEO. COSTA SUR DE ESPANA. PUERTO DE MOTRIL.
ES458MAR MEDITERRANEO. COSTA SUR DE ESPANA. DE ADRA A ALMERIA.
ES459COSTA SUR DE ESPANA. GOLFO DE ALMERIA. DE LA PTA.SABINAR AL C.DE GATA
ES4591MAR MEDITERRANEO. COSTA SUR DE ESPANA. PUERTO DE ALMERIA.
ES461COSTA SUDESTE DE ESPANA. DEL CABO DE GATA A LA MESA DE ROLDAN.
ES462COSTA SUDESTE DE ESPANA. DE MESA DE ROLDAN A ISLA DE LOS TERREROS.
ES4621MAR MEDITERRANEO. COSTA SUDESTE DE ESPANA. PUERTOS DE CARBONERAS.
ES463COSTA SUDESTE DE ESPANA. DE PUNTA DE SARRIA A CABO TINOSO.
ES4631COSTA SE. DE ESPANA. DE PUNTA DE CALNEGRE AL PUERTO DE MAZARRON.
ES4632MAR MEDITERRANEO. COSTA SUR DE ESPANA. RADA DE MAZARRON.
ES463ACOSTA SUDESTE DE ESPANA. DE MONTE COPE A PUNTA DE LA AZOHIA.
ES464MAR MEDITERRANEO. COSTA SUDESTE DE ESPANA. DEL C.TINOSO AL C.DE PALOS.
ES4642COSTA SUDESTE DE ESPANA. PUERTOS DE CARTAGENA Y ESCOMBRERAS.
ES464ACOSTA SUDESTE DE ESPANA. APPROCHES DE CARTAGENA Y ESCOMBRERAS.
ES471COSTA SURESTE DE ESPANA. DEL CABO DE PALOS AL CABO CERVERA.
ES4710AMAR MEDITERRANEO. COSTA SUDESTE DE ESPANA. PUERTO DE TORREVIEJA.
ES472COSTA SURESTE DE ESPANA. BAHIAS DE ALICANTE Y SANTA POLA.
ES4721MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. BAHIA DE SANTA POLA.
ES4722MAR MEDITERRANEO. COSTA SURESTE DE ESPANA. PUERTO DE ALICANTE.
ES472ACOSTA SURESTE DE ESPANA. APROCHES DEL PUERTO DE ALICANTE.
ES473COSTA SUDESTE DE ESPANA. DEL CABO DE LAS HUERTAS A LA PUNTA DE IFACH.
ES4731COSTA SURESTE DE ESPANA. PUERTOS DE VILLAJOYOSA Y BENIDORM.
ES4732COSTA SURESTE DE ESPANA. DEL PUERTO DE ALTEA AL PUERTO DE CALPE.
ES474COSTA ESTE DE ESPANA. DE LA PUNTA DE IFACH AL RIO BULLENT.
ES4741COSTA ESTE DE ESPANA. DE LA ENSENADA DE JAVEA AL PUERTO DE DENIA.
ES475MAR MEDITERRANEO.COSTA ESTE DE ESPANA.DEL RIO BULLENT AL CABO CULLERA.
ES4752MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE GANDIA.
ES476COSTA ESTE DE ESPANA. DEL CABO CULLERA AL PUERTO DE VALENCIA.
ES478MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES. ISLA DE IBIZA.
ES4781MAR MEDITERRANEO.IS.BALEARES-IBIZA.PUERTO DE SANT ANTONI DE PORTMANY.
ES479ISLAS BALEARES. COSTA SUR DE LA ISLA DE IBIZA E ISLA DE FORMENTERA.
ES4791MAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES - IBIZA. PUERTO DE IBIZA.
ES4792ISLAS BALEARES. ISLA DE FORMENTERA. PUERTO DE LA SAVINA.
ES479AMAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES. FREUS ENTRE IBIZA Y FORMENTERA.
ES481COSTA ESTE DE ESPANA. DEL PUERTO DE VALENCIA AL PUERTO DE SAGUNTO.
ES4811MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE VALENCIA.
ES4812MAR MEDITERRANEO. C0STA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE SAGUNTO.
ES481AMAR MEDITERRANEO.COSTA ESTE DE ESPANA.APROCHES DEL PUERTO DE VALENCIA.
ES482COSTA ESTE DE ESPANA. DEL PUERTO DE SAGUNTO AL CABO DE OROPESA.
ES4821MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE CASTELLON.
ES4822MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE BURRIANA.
ES482AMAR MEDITERRANEO.COSTA ESTE DE ESPANA.APROCHES DEL PUERTO DE CASTELLON
ES483ESPANA. DEL RIO MIJARES AL CABO DE OROPESA CON LAS ISLAS COLUMBRETES.
ES4831MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. ISLOTES COLUMBRETES.
ES483ACOSTA ESTE DE ESPANA. APROCHES DE LAS ISLAS COLUMBRETES.
ES484COSTA ESTE DE ESPANA. DEL CABO DE OROPESA AL PUERTO DE VINAROZ.
ES4841MAR MEDITERRANEO.COSTA ESTE DE ESPANA.PUERTOS DE BENICARLO Y PENISCOLA
ES4842MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE VINAROS.
ES485MAR MEDITERRANEO. DEL PUERTO DE VINAROS AL PUERTO DE LA AMPOLLA.
ES4851COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTOS DE SANT CARLES DE LA RAPITA Y ALCANAR.
ES485BDELTA DEL RIO EBRO. PUERTO DEL FANGAL Y GOLFO DE LA AMPOLLA.
ES486COSTA ESTE DE ESPANA.DEL PUERTO DEL FANGAL AL PUERTO DE TORREDEMBARRA.
ES4861COSTA ESTE DE ESPANA. RADA DE SALOU Y PUERTO DE CAMBRILS.
ES487MAR MEDITERRANEO.DEL CABO DE SALOU AL PUERTO DE VILLANUEVA Y LA GELTRU
ES4871MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE TARRAGONA.
ES487ACOSTA ESTE DE ESPANA. APROCHES DEL PUERTO DE TARRAGONA.
ES488ESPANA. DEL PUERTO DE VILANOVA I LA GELTRU AL PUERTO DE BARCELONA.
ES4881MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE VILANOVA I LA GELTRU
ES4882MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE SITGES.
ES488ACOSTA ESTE DE ESPANA. DE VILANOVA I LA GELTRU A GARRAF.
ES489COSTA ESTE DE ESPANA. DEL PUERTO DE BARCELONA AL PTO. DE ARENYS DE MAR
ES4891MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE BARCELONA.
ES4892COSTA ESTE DE ESPANA. DEL PTO. DE EL MASNOU AL PUERTO DE PREMIA DE MAR
ES4893MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTOS DE MATARO Y EL BALIS.
ES489ACOSTA ESTE DE ESPANA. APROCHES DEL PUERTO DE BARCELONA.
ES48DISLAS BALEARES. IBIZA, FORMENTERA Y COSTA SUDOESTE DE MALLORCA.
ES48EMAR MEDITERRANEO. ISLAS BALEARES. ISLAS DE MALLORCA Y MENORCA.
ES491ESPANA. DEL PUERTO DE ARENYS DE MAR AL PUERTO DE SAN FELIU DE GUIXOLS.
ES4911COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTOS DE EL BALIS Y ARENYS DE MAR.
ES4913MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE BLANES.
ES492MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. DE CABO DE TOSSA A CABO BEGUR.
ES4922COSTA ESTE DE ESPANA. ENSENADA Y PUERTO DE SAN FELIU DE GUIXOLS.
ES4923COSTA ESTE DE ESPANA. FONDEADERO Y PUERTO DE PALAMOS.
ES4924COSTA ESTE DE ESPANA. CABO SAN SEBASTIAN E ISLAS HORMIGAS.
ES493MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. DE CAP NEGRE A CAP CERBERE.
ES4931ESPANA. FONDEADERO DE LAS ISLAS MEDAS Y PUERTO DE L' ESTARTIT.
ES4932MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. BAHIA DE ROSES.
ES4934MAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. PUERTO DE LA SELVA.
ES493AMAR MEDITERRANEO. COSTA ESTE DE ESPANA. GOLFO DE ROSES.
ES60DEL CABO YUBI AL CABO BOJADOR E ISLAS ORIENTALES DE CANARIAS.
ES600AIS. CANARIAS. PASOS ENTRE LAS ISLAS ALEGRANZA, LA GRACIOSA Y LANZAROTE
ES6010ISLA DE LANZAROTE. PUERTOS DE ARRECIFE, NAOS Y LOS MARMOLES.
ES601AISLAS CANARIAS.IS DE LANZAROTE Y FUERTEVENTURA.ESTRECHO DE LA BOCAYNA.
ES6030_1ISLAS CANARIAS. ISLA DE FUERTEVENTURA. PUERTO DE GRAN TARAJAL.
ES604IS.CANARIAS.I.DE FUERTEVENTURA.DEL P.DE GRAN TARAJAL AL P.DEL ROSARIO.
ES60AISLAS CANARIAS. LANZAROTE Y FUERTEVENTURA.
ES60BISLAS CANARIAS. FUERTEVENTURA Y GRAN CANARIA.
ES610ISLA DE GRAN CANARIA. DEL CABO DESCOJONADO A LA PENINSULA DE GANDO.
ES6100ISLAS CANARIAS. ISLA DE GRAN CANARIA. PUERTO DE LAS PALMAS.
ES611ISLA DE GRAN CANARIA. DEL CABO COLORADO A LA BAHIA DE MELENARA.
ES6110_1OCEANO ATLANTICO NORTE. ISLA DE GRAN CANARIA. PUERTO DE MOGAN.
ES612ISLAS CANARIAS. DEL PUERTO DE GUIMAR A LA PUNTA EL GUINDASTE.
ES6120ARCHIPIELAGO DE LAS ISLAS CANARIAS. PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
ES613IS.CANARIAS. I.DE TENERIFE. DEL PTO.DE LOS CRISTIANOS AL PTO.DE GUIMAR
ES614ISLA DE TENERIFE. DE PUNTA MONTANA AMARILLA A PUNTA DEL GUINDASTE.
ES6140ISLAS CANARIAS - TENERIFE. PUERTO DE LOS CRISTIANOS.
ES6150AISLAS CANARIAS. ISLA DE LA GOMERA. PTO. DE SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA.
ES616OCEANO ATLANTICO NORTE. ISLAS CANARIAS. ISLA DE LA PALMA.
ES617OCEANO ATLANTICO NORTE. ISLAS CANARIAS. ISLA DE LA GOMERA.
ES618OCEANO ATLANTICO NORTE. ISLAS CANARIAS. ISLA DE EL HIERRO.
ES61AISLAS CANARIAS. GRAN CANARIA Y TENERIFE.
ES61BISLAS CANARIAS. LA PALMA, LA GOMERA Y EL HIERRO.
ES68OCEANO ATLANTICO NORTE. ARCHIPIELAGO DE MADEIRA.
ES81DE CABO TRAFALGAR A PUNTA EUROPA Y DE CEUTA A KENITRA (PORT LYAUTEY)
ES82COSTA OCCIDENTAL DE MARRUECOS. DE KENITRA A CABO BEDDOUZA (CANTIN).
ES82ACOSTA OCCIDENTAL DE AFRICA. DEL CABO MOHAMMEDIA AL CABO AL JADIDA.
ES83ACOSTA OCCIDENTAL DE AFRICA. DE CABO BEDDOUZA (CANTIN) A CABO SIM.
ES85ACOSTA OCCIDENTAL DE AFRICA. DE CABO YUBI A EL CABINO.
ES86COSTA OESTE DE AFRICA. DE EL CABINO A BAHIA DE RIO DE ORO.
ES86ACOSTA OESTE DE AFRICA. DE EL CABINO AL MORRO DEL ANCLA.
ES86BCOSTA OESTE DE AFRICA. DEL MORRO DEL ANCLA A RIO DE ORO.
ES87AACOSTA OESTE DE AFRICA. BAHIA DE ANGRA DE CINTRA.
ES87BCOSTA OESTE DE AFRICA. DEL CABO BARBAS A LA BAHIA DEL GALGO.
ESD105_1COSTA SUR DE ESPANA. PUERTO DE CONIL.
ESD210_2ISLAS CANARIAS. GRAN CANARIA. PASITO BLANCO.
ESD421AISLAS BALEARES - MALLORCA. PUERTO DE PORTALS VELLS.
ESD436AISLAS BALEARES. ISLA DE MENORCA. CALA DES GRAU.
ESD453ACOSTA SUR DE ESPANA. PUERTO DE LA ATUNARA.
ESD454ACOSTA SUR DE ESPANA. PUERTO DE FUENGIROLA.
ESD455ACOSTA SUR DE ESPANA. PUERTO DE CALETA DE VELEZ.
F_L200FINLAND. CHART SERIES L. LAPPEENRANTA - SAVONLINNA.
F_M227FINLAND. CHART SERIES M. SAVONLINNA - KUOPIO.
F_M2402FINLAND. CHART SERIES M. SAVONLINNA - KUOPIO. SUMMA.
F_R272FINLAND. CHART SERIES R. PIELISJOKI.
F_S10FINLAND. NAUTICAL CHART SERIES S. SAIMAA CANAL.
F125BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. TAHKOLUOTO - MANTYLUOTO.
F13BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. KUORSALO - VIROLAHTI.
F134BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. HAMINA.
F136BALTIC SEA - GULF 0F FINLAND. HANKO.
F138BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. KOTKA.
F14BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. KOTKA - HAMINA.
F15BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. TIISKERI - KAUNISSAARI.
F16BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. PELLINKI - LOVIISA.
F160BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. MAARIANHAMINA.
F169BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. DEGERBY - LANGNAS.
F17BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. TALLOREN - GLOSHOLM.
F18BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. HELSINGIN EDUSTA.
F19BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. PORKKALA.
F190BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. TURKU.
F191BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. HELSINKI.
F192BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. VUOSAARI.
F20BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. JUSSARO - PORKKALANSELKA.
F21BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. HANKO - JUSSARO.
F22BALTIC SEA - GULF OF FINLAND. HOGSARA - HANKO.
F23BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. KEMIO.
F24BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. JURMO - VANO.
F25BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. KORPPOO - HOGSARA.
F26BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. KORPPOO - TURKU.
F27BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. KOKAR - UTO.
F28BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. KIHTI.
F29BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. HOUTSKARI - LYPYRTTI.
F30BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. KUMLINGE.
F31BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. LAGSKAR.
F32BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. LEMLAND.
F33BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. GETA - VARDO.
F34BALTIC SEA - ARCHIPELAGO SEA. ECKERO.
F40BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. ISOKARI.
F41BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. RAUMA.
F410INLAND WATERWAYS - VUOKSI WATERCOURSE. SAVONLINNA - ORAVI.
F412VUOKSEN VESISTO. ORAVI - PILPPA - VUOKALA.
F413SAIMAAN VESISTO. HEINONIEMI.
F414SAIMAAN VESISTO. ORAVISALO.
F415_1VUOKSEN VESISTO. JOENSUU.
F42BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. PORI.
F424VUOKSEN VESISTO. UIMAHARJU - KOLI.
F425PIELINEN. JUUKA - LIEKSA.
F426VUOKSEN VESISTO. PAALASMAA - NURMES.
F43BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. MERIKARVIA.
F431INLAND WATERWAYS - VUOKSI WATERCOURSE. SUURI RUOKOVESI.
F432_1INLAND WATERWAYS - VUOKSI WATERCOURSE. ONKIVESI.
F433INLAND WATERWAYS. KUOPIO - JUANKOSKI.
F434FINLAND. INLAND WATERWAYS - VUOKSI WATERCOURS. VUOTJARVI - SYVARI.
F44BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. KASKINEN - KRISTIINANKAUPUNKI.
F45BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. STORKORS - ROVARGRUND.
F46BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. BERGO - SODRA BJORKON.
F47BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. HOLMOGADD - RITGRUND.
F48BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. VAASAN SAARISTO.
F49BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. MICKELSORARNA.
F50BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. STUBBEN.
F51BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. PIETARSAAREN EDUSTA.
F52BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. TANKAR.
F53BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. OHTAKARI - KALAJOKI.
F54BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. PYHAJOKI.
F55BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. RAAHE.
F56BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. HAILUOTO.
F57BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. OULU.
F58BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. ULKOKRUNNI.
F59BALTIC SEA - GULF OF BOTHNIA. KEMI - TORNIO.
F921INLAND WATERWAYS - VUOKSI WATERCOURSE.
FR3061COTE D'ALGERIE. DU CAP BOUGARONI AU CAP AXIN.
FR3127GUADELOUPE - COTE SOUS LE VENT. ABORDS DE BASSE-TERRE.
FR4232BOCEAN PACIFIQUE. ILES AUSTRALES. ILES MOROTIRI (BASS).
FR4233COTE NORD DE FRANCE. LA RANCE. DE SAINT-MALO A L'ECLUSE DU CHATELIER.
FR5220AMER ADRIATIQUE. COTE EST D'ITALIE. PORT DE BARLETTA.
FR5480COTE OUEST D'AFRIQUE. BAIE DU LEVRIER.
FR5787COTE D'ALGERIE. ABORDS DE SKIKDA.
FR5825OCEAN PACIFIQUE. ILOT CLIPPERTON.
FR5878_1ILOTS DANS L'ARCHIPEL DES TUAMOTU. I.AMANU ET PASSE DE HAO.
FR5915OCEAN ATLANTIQUE-MAURITANIE. ABORDS DU CAP BLANC. ACCES DE NOUADHIBOU.
FR5978BOCEAN PACIFIQUE SUD. ILES CHESTERFIELD. MOUILLAGE DE L'ILE LONGUE.
FR5993MAURITANIE-BAIE DU LEVRIER.BAIE DE CANSADO. NOUADHIBOU (PORT-ETIENNE).
FR6002ARCHIPEL DE LA SOCIETE - ILES SOUS-LE-VENT. BORA-BORA.
FR6033POLYNESIE FRANCAISE. ARCHIPEL DE LA SOCIETE. ILES SOUS-LE-VENT.
FR6165POLYNESIE FRANCAISE - ILES AUSTRALES. RURUTU.
FR6176POLYNESIE FRANCAISE. ARCHIPEL DE LA SOCIETE. MAUPIHAA (MOPELIA).
FR6207POLYNESIE FRANCAISE - ILES AUSTRALES. ILE RAIVAVAE (VAVITU).
FR6279APOLYNESIE FRANCAISE - ILES AUSTRALES. RIMATARA.
FR6280ILES SOUS-LE-VENT. PARTIE NORD DE RAIATEA. PORT D'UTUROA.
FR6281POLYNESIE FRANCAISE. ILES SOUS-LE-VENT. PARTIE SUD DE TAHAA.
FR6282ILES SOUS-LE-VENT. PASSES ENTRE LES ILES RAIATEA ET TAHAA.
FR6283OCEAN PACIFIQUE SUD - POLYNESIE FRANCAISE.ILES SOUS-LE-VENT.ILE TAHAA.
FR6284POLYNESIE FRANCAISE. ILES SOUS-LE-VENT. PARTIE SUD DE RAIATEA.
FR6320POLYNESIE FRANCAISE - ARCHIPEL DES TUAMOTU. MAKATEA.
FR6418ILES GAMBIER. ILE MANGAREVA. RADE DE RIKITEA.
FR6420ILES TUAMOTU. DE MATAIVA A RANGIROA ET MAKATEA.
FR6421OCEAN PACIFIQUE SUD - POLYNESIE FRANCAISE. ARCHIPEL DES TUAMOTU.
FR6424POLYNESIE FRANCAISE - ILES AUSTRALES. ILE TUBUAI.
FR6434ARCHIPEL DE LA SOCIETE - ILES SOUS-LE-VENT. HUAHINE.
FR6461POLYNESIE FRANCAISE. ILES GAMBIER.
FR6462POLINESIA FRANCAISE. ILES GAMBIER. PARTE SUD.
FR6463ILES GAMBIER. ILE MANGAREVA. PASSE DE L'OUEST.
FR6464ILES GAMBIER. ILE MANGAREWA. RIKITEA - TOTEGEGIE.
FR6497OCEAN INDIEN. ARCHIPEL DES CROZET. ILE DE LA POSSESSION, ILE DE L'EST.
FR6498OCEAN INDIEN. ILES CROZET.
FR6525COTE SUD DE TAHITI. ABORDS DE PORT PHAETON.
FR6528OCEAN PACIFIQUE. NOUVELLE CALEDONIE. DE HOUAILOU AU CAP KOUA.
FR6529COTE EST DE NOUVELLE-CALEDONIE. DU CAP BOCAGE AU CAP DUMOULIN.
FR6537OCEAN PACIFIQUE - NOUVELLE-CALEDONIE. DU CAP BAYES AU CAP KOUA.
FR6540COTE OUEST DE NOUVELLE-CALEDONIE. BAIE DE SAINT-VINCENT.
FR6553OCEAN PACIFIQUE. NOUVELLE-CALEDONIE. BAIE DE KOUAOUA.
FR6554COTE OUEST DE NOUVELLE-CALEDONIE. BAIE CHASSELOUP. ANSE VAVOUTO.
FR6589OCEAN PACIFIQUE - NOUVELLE-CALEDONIE. BAIE DE CANALA.
FR6604ILES TUAMOTU. DE MURUROA A FANGATAUFA.
FR6605ILES DE LA SOCIETE. TAHITI. DE LA POINTE VENUS A MAHAENA.
FR6610COTE SUD DE FRANCE. DE BANDOL AU CAP SICIE. RADE DU BRUSC.
FR6612COTE SUD DE FRANCE. DE CASSIS A BANDOL. BAIE DE LA CIOTAT.
FR6615COTE SUD DE FRANCE. ILES DE PORT-CROS ET DU LEVANT (ILES D'HYERES).
FR6616COTE SUD DE FRANCE. DU CAP BENAT AU CAP LARDIER.
FR6643AOCEAN INDIEN. CANAL DE MOZAMBIQUE. ILE JUAN DE NOVA.
FR6645COTE OUEST DE FRANCE. POINTE DE PENMARC'H.
FR6646COTE OUEST DE FRANCE. ABORDS ET PORTS DE GUILVINEC ET DE LESCONIL.
FR6647COTE OUEST DE FRANCE. ILES DE GLENAN. PARTIE NORD.
FR6648COTE OUEST DE FRANCE. ILES DE GLENAN. PARTIE SUD.
FR6649COTE OUEST DE FRANCE. ANSE DE BENODET. PORTS DE BENODET ET DE LOCTUDY.
FR6650COTE OUEST DE FRANCE. ABORDS ET PORT DE CONCARNEAU. BAIE DE LA FORET.
FR6651COTE NORD DE FRANCE. DE CALAIS A DUNKERQUE.
FR6657ILES DE LA SOCIETE. ILE DE MOOREA. BAIES DE COOK ET D'OPUNOHU.
FR6658ILES DE LA SOCIETE. ILE DE MOOREA. COTE NORD-OUEST DE TAHITI.
FR6666COTE OUEST D'AFRIQUE. DE L'ESTUAIRE DU GABON A L'ESTUAIRE DU CONGO.
FR6679COTE OUEST DE FRANCE. COURS DE L'ODET. DE BENODET A QUIMPER.
FR6680COTE NORD DE FRANCE. DE L'ILE D'OUESSANT A L'ILE DE BATZ.
FR6683COTE NORD DE FRANCE. PORT DU HAVRE. ENTREE DU CHENAL DE ROUEN.
FR6684COTE SUD DE FRANCE. GOLFE ET PORT DE FOS.
FR6686OCEANE PACIFIQUE. NOUVELLE-CALEDONIE (PARTIE SUD-EST). ILES LOYAUTE.
FR6687NOUVELLE-CALEDONIE. ABORDS DE NOUMEA. PASSES DE BOULARI ET DE DUMBEA.
FR6688POLYNESIE FRANCAISE. ILES DE LA SOCIETE. DE MANUAE A TAHITI.
FR6689POLYNESIE FRANCAISE. ILES TUAMOTU. DE TAHITI A RANGIROA ET MAKEMO.
FR6690POLYNESIE FRANCAISE.IS TUAMOTU (PARTIE CENTRALE).DE MAKEMO A TATAKOTO.
FR6691POLYNESIE FRANCAISE. ILES TUAMOTU (PARTIE EST). DE HAO A FANGATAUFA.
FR6692POLYNESIE FRANCAISE. DES ILES TUAMOTU AUX ILES GAMBIER.
FR6693SUD DE FRANCE.DE SAINTES-MARIES-DE-LA-MER A PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE.
FR6713MER MEDITERRANEE. COTE NORD-EST DE LA CORSE. CANAL DE CORSE.
FR6717_1ILE DE TAHITI (COTE SUD). PORT PHAETON (TEAUAA).
FR6738PATITES ANTILLES. LA MARTINIQUE. PARTIE SUD.
FR6740COTE OUEST DE TAHITI. DE MARAA A FAAA.
FR6766COTE OUEST DE FRANCE. BASSIN D'ARCACHON.
FR6767COTE SUD DE FRANCE. DE FOS-SUR-MER A MARSEILLE.
FR6768OCEAN PACIFIQUE. NOUVELLE-CALEDONIE (PARTIE SUD). ILE DES PINS.
FR6770NOUVELLE-CALEDONIE. ABORDS SUD-OUEST DE L'ILE DES PINS.
FR6786COTE O. DE FRANCE - COTE N. D'ESPAGNE. DE BISCARROSSE A SAN SEBASTIAN.
FR6797COTE OUEST DE FRANCE. EMBOUCHURE DE LA LOIRE. PORT DE SAINT-NAZAIRE.
FR6820OCEAN PACIFIQUE SUD - ILES LOYAUTE. ILE LIFOU. BAIE DU SANTAL.
FR6821COTE OUEST DE CORSE. DU CAP CORSE AU GOLFE D'AJACCIO.
FR6822COTE EST DE CORSE. ABORDS NORD DE BASTIA.
FR6823COTE EST DE CORSE. ABORDS SUD DE BASTIA.
FR6827OCEAN PACIFIQUE. NOUVELLE CALEDONIE. DU MONT DORE A PORT-BOISE.
FR6828COTE SUD-OUEST DE TAHITI. DE ATEHITI A MARAA.
FR6838ABORDS DE SAINT-RAPHAEL. DE LA PTE. DES ISSAMBRES A LA PTE. D'ANTHEOR.
FR6839COTE SUD DE FRANCE. ETANG DE THAU.
FR6843MER MEDITERRANEE. ESPAGNE - FRANCE. DU CABO CREUS A PORT-BARCARES.
FR6844COTE SUD DE FRANCE. DE PORT-BARCARES A L'EMBOUCHURE DE L'AUDE.
FR6850ACOTE NORD DE CORSE. GOLFE DE SAINT-FLORENT.
FR6851ACOTE OUEST DE CORSE. PORT D'AJACCIO.
FR6852COTE NORD-EST DE NOUVELLE-CALEDONIE. ABORDS DE TOUHO ET DU CAP BAYES.
FR6855COTE EST DE CORSE. DU PHARE D'ALISTRO A SOLENZARA.
FR6856COTE EST DE CORSE. ABORDS ET PORT DE BASTIA.
FR6857COTE NORD DE FRANCE. DU CAP DE LA HAGUE A FECAMP. BAIE DE SEINE.
FR6876OCEAN PACIFIQUE SUD. ILES WALLIS.
FR6892MARTINIQUE. BAIE DE FORT-DE-FRANCE.
FR6907COTE SUD DE FRANCE. ETANG DE BERRE.
FR6911COTE EST DE CORSE. GOLFE DE PORTO-VECCHIO.
FR6929CORSE. ABORDS DE PORTO-VECCHIO. DE L'ANSE DE FAVONE AUX ILES LAVEZZI.
FR6930COTE N. DF RANCE.DES ROCHES DE PORTSALL AU PLATEAU DES ROCHES DOUVRES.
FR6933NOUVELLE-CALEDONIE. DE L'ILE OUEN A L'ILE DES PINS. PASSE DE SARCELLE
FR6942COTE OUEST DE CORSE. DE PUNTA D'ORCHINA AU CAP MURO. ABORDS D'AJACCIO.
FR6948GUADELOUPE. DE POINTE-A-PITRE A MARIE-GALANTE. CANAL DES SAINTES.
FR6949NOUVELLE CALEDONIE. ABORDS DE THIO. DU CAP BEGAT A L'ILE TOUPETI.
FR6951COTES DE FRANCE ET D'ITALIE. DE FOS-SUR-MER A CAPO MELE.
FR6955ILES DE LA SOCIETE. APPROCHES DES ILES DE TAHITI ET DE MOOREA.
FR6956COTE NORD-EST DE TAHITI. DE LA PASSE DE MAHAENA A LA BAIE DE TARAVAO.
FR6957POLINESIE FRANCAISE. TAHITI. DE LA BAIE DE TARAVAO A LA PASSE D'AIUROA
FR6969COTE OUEST DE CORSE. DU CAP CORSE A LA PUNTA DI L'ACCIOLU.
FR6970COTE OUEST DE CORSE. DE PUNTA DI L'ACCIOLU A CAPO CAVALLO.
FR6980_1COTE OUEST DE CORSE. ABORDS DE CALVI. DE PUNTA SPANO A LA REVELLATA.
FR6985COTE OUEST DE NOUVELLE CALEDONIE. DE PAAGOUMENE A OUACO.
FR6986NOUVELLE-CALEDONIE. DE PORT-OUNIA AU CAP NDOUA.
FR7003ACOTE SUD DE FRANCE. LE CAP D'AGDE. EMBOUCHURE DE L'HERAULT.
FR7004COTE SUD DE FRANCE. GOLFE D'AIGUES-MORTES.
FR7008COTES D'ESPAGNE ET DE FRANCE. DU CABO DE SAN SEBASTIAN A FOS-SUR-MER.
FR7011NOUVELLE-CALEDONIE. DE LA PRESQU'ILE NEUMENI A PORT-OUNIA.
FR7020BITALIE. GOLFE DE GENES (GENOVA). PORTO DI PORTOFINO.
FR7024MER MEDITERRANEE. BOUCHES DE BONIFACIO.
FR7030COTE OUEST DE FRANCE. COURS DE LA GARONNE. DU BEC D'AMBES A BORDEAUX.
FR7031COTE OUEST DE FRANCE. DE L'ILE DE PENFRET AU PLATEAU DES BIRVIDEAUX.
FR7032COTE OUEST DE FRANCE.DE L'ILE DE GROIX A BELLE-ILE.ABORDS DE LORIENT.
FR7033COTE OUEST DE FRANCE. DE QUIBERON AU CROISIC.
FR7041PETITES ANTILLES. LA MARTINIQUE. PARTIE NORD.
FR7049OCEAN PACIFIQUE SUD. DES ILES LOYAUTE A L'ILE HUNTER.
FR7050COTE OUEST DE CORSE. DE CALVI A CARGESE.
FR7051NOUVELLE-CALEDONIE. DU CAP COLNETT A TOUHO. ABORDS DE HIENGHENE.
FR7052NOUVELLE-CALEDONIE. DE NOUMEA A L'ILE DES PINS. LE GRAND LAGON SUD.
FR7053COTE SUD DE FRANCE. DE SETE A LA POINTE DE L'ESPIGUETTE.
FR7054COTE SUD DE FRANCE. DE L'EMBOUCHURE DE L'AUDE A SETE.
FR7057COTE NORD DE FRANCE. PORT DE DUNKERQUE.
FR7066COTE OUEST DE FRANCE. DE L'ILE VIERGE A LA POINTE DE PENMARC'H.
FR7067COTE OUEST DE FRANCE. DE LA CHAUSSEE DE SEIN A BELLE-ILE.
FR7068COTE OUEST DE FRANCE. DE LA PRESQU'ILE DE QUIBERON AUX SABLES-D'OLONNE
FR7069COTE OUEST DE FRANCE. DE L'ILE D'YEU A LA POINTE DE LA COUBRE.
FR7070COTE OUEST DE FRANCE. DE L'ILE D'OLERON AU BASSIN D'ARCACHON.
FR7073ANOUVELLE-CALEDONIE. BAIE DE NAKETY ET ANSE DE LAVAISSIERE.
FR7086COTE NORD DE FRANCE. RADE DE CHERBOURG.
FR7087LA MARTINIQUE. HAVRE DE LA TRINITE ET BAIE DU GALION.
FR7088LA MARTINIQUE. HAVRE DU ROBERT ET BAIE DU FRANCOIS.
FR7089ALA MARTINIQUE. SAINT-PIERRE.
FR7090COTE NORD DE FRANCE. DE LA POINTE DE BARFLEUR A SAINT-VAAST-LA-HOUGUE.
FR7091COTE SUD DE FRANCE. ABORDS DE TOULON.
FR7092FRANCE. DE LA POINTE DE NACQUEVILLE AU CAP LEVI. RADE DE CHERBOURG.
FR7093COTE SUD DE FRANCE. RADE DE TOULON.
FR7094COTE NORD DE FRANCE. DU PHARE DU FOUR A L'ILE VIERGE.
FR7095COTE NORD DE FRANCE.BAIE DE MORLAIX.DE L'ILE DE BATZ A LA PTE.PRIMEL.
FR7096ACOTE SUD DE CORSE. BAIE DE FIGARI.
FR7097ACOTE SUD-OUEST DE NOUVELLE-CALEDONIE. BAIE DE BOURAIL.
FR7098NOUVELLE-CALEDONIE. BS.D'OUARAI ET CHAMBEYRON. PASS.D'OUARAI ET D'ISIE
FR7100GUADELOUPE. ABORDS DE POINTE-A-PITRE.
FR7101GUADELOUPE. LES SAINTES.
FR7102AGUADELOUPE. GRANDE-TERRE. LE MOULE.
FR7107COTE OUEST DE FRANCE. PORT DE LA TRINITE-SUR-MER PORT DU CROUESTY.
FR7120FRANCE. ABORDS DE CHERBOURG. DU CAP DE LA HAGUE A LA PTE. DE BARFLEUR.
FR7121COTE OUEST DE FRANCE. BAIE DE DOUARNENEZ.
FR7122COTE OUEST DE FRANCE. DE LA POINTE DE SAINT-MATHIEU AU PHARE DU FOUR.
FR7123COTE OUEST DE FRANCE. ILE MOLENE-ILE D'OUESSANT. PASSAGE DU FROMVEUR.
FR7124COTE N.DE FRANCE. BAIE DE LANNION. DE LA PTE. DE PRIMEL A L'ILE GRANDE
FR7125COTE NORD DE FRANCE. ABORDS DE PERROS-GUIREC, LES SEPT ILES.
FR7126COTE NORD DE FRANCE. DE L'ILE BALANEC AUX HEAUX-DE-BREHAT.
FR7127COTE NORD DE FRANCE. ABORDS DE L'ILE DE BREHAT. ANSE DE PAIMPOL.
FR7128COTE NORD DE FRANCE. BAIE DE SAINT-BRIEUC (PARTIE OUEST).
FR7129COTE NORD DE FRANCE. DU CAP FREHEL A SAINT-BRIAC-SUR-MER.
FR7131COTE NORD DE FRANCE. DU HAVRE DE ROTHENEUF A CANCALE.
FR7133ACOTE NORD DE FRANCE. COTE OUEST DU COTENTIN. ABORDS DE GOURY.
FR7134COTE NORD DE FRANCE. ILES CHAUSEY.
FR7135COTE OUEST DE FRANCE. DE LA POINTE DE SAINT-JACQUES A DAMGAN.
FR7136COTE OUEST DE FRANCE. DE LA BAIE DE PONT-MAHE A PIRIAC-SUR-MER.
FR7137COTE OUEST DE FRANCE. GOLFE DU MORBIHAN.
FR7138APORTS ET MOUILLAGES EN BRETANGE SUD.EMBOUCHURES DE L'AVEN ET DU BELON.
FR7139COTE OUEST DE FRANCE.DE LA PTE.DU TALUT A LA PTE.DE GAVRES. I.DE GROIX
FR7141COTE OUEST DE FRANCE. BAIE DE QUIBERON.
FR7142COTE OUEST DE FRANCE. BELLE-ILE.
FR7143COTE OUEST DE FRANCE. ABORDS DES ILES DE HOUAT ET DE HOEDIC.
FR7144COTE OUEST DE FRANCE. EMBOUCHURE DE LA VILAINE.
FR7145COTE OUEST DE FRANCE. DE LA TURBALLE A PORNICHET.
FR7146COTE OUEST DE FRANCE. DE LA PTE.DE PENMARC'H A LA PTE.DE TREVIGNON.
FR7147COTE OUEST DE FRANCE. DE LA CHAUSSEE DE SEIN A LA POINTE DE PENMARC'H.
FR7148COTE OUEST DE FRANCE. DU GOULET DE BREST A LA CHAUSSEE DE SEIN.
FR7149COTE OUEST DE FRANCE. DU GOULET DE BREST A PORTSALL. ILE D'OUESSANT.
FR7150COTE NORD DE FRANCE. DE PORTSALL A L'ANSE DE KERNIC.
FR7151COTE NORD DE FRANCE. DE L'ANSE DE KERNIC A L'ILE GRANDE.
FR7152COTE NORD DE FRANCE. DE L'ILE GRANDE A L'ILE DE BREHAT.
FR7153COTE NORD DE FRANCE. DE L'ILE DE BREHAT AU PLATEAU DES ROCHES DOUVRES.
FR7154FRANCE. DE L'ILE DE BREHAT AU CAP FREHEL. BAIE DE SAINT-BRIEUC.
FR7155COTE NORD DE FRANCE. DU CAP FREHEL A LA POINTE DU GROUIN.
FR7156COTE NORD DE FRANCE. DE LA POINTE DU GROUIN A LA POINTE D'AGON.
FR7157COTE NORD DE FRANCE. DE LA POINTE D'AGON AU CAP DE CARTERET.
FR7158COTE NORD DE FRANCE. DU CAP DE CARTERET AU CAP DE LA HAGUE.
FR7161COTE NORD DE FRANCE. DES ILES CHAUSEY A JERSEY. PLATEAU DES MINQUIERS.
FR7162COTE OUEST DE CORSE. DU CAP MURO AU CAP DE FENO.
FR7167NOUVELLE-CALEDONIE. DE LA BAIE DE SAINT-VINCENT A LA COUPEE MARA.
FR7168NOUVELLE - CALEDONIE. DE LA BAIE DE BOURAIL A LA PASSE DE LA POYA.
FR7170AOCEAN INDIEN. ILE SAINT-PAUL.
FR7171OCEAN INDIEN. APPROCHES DES ILES SAINT-PAUL ET AMSTERDAM.
FR7172FRANCE. DE LA POINTE DE SAINT-MATHIEU A LA CHAUSSEE DE SEIN. IROISE.
FR7200COTE SUD DE FRANCE. DU CAP D'ANTIBES AU CAP FERRAT.
FR7205COTE SUD DE FRANCE. GOLFE DE LA NAPOULE - GOLFE JUAN.
FR7207ACOTE NORD DE FRANCE. LE TREPORT.
FR7208GUADELOUPE. DE MARIE-GALANTE A LA DESIRADE.
FR7213ILES DE LA SOCIETE - ILES SOUS-LE-VENT. MAUPITI.
FR7214COTE NORD DE FRANCE - COTE DE BELGIQUE. DE DUNKERQUE A OOSTENDE.
FR7218ILES LOYAUTE. ATOLLS D'OUVEA ET DE BEAUTEMPS-BEAUPRE.
FR7222LA REUNION-PARTIE E.DE LA PTE DE LA RIVIERE DU MAT A LA PTE MARCELLIN.
FR7234OCEAN PACIFIQUE SUD. ILES FUTUNA ET ALOFI.
FR7247COTE NORD DE FRANCE. PORT DE BOULOGNE-SUR-MER.
FR7248AARCHIPEL DES TUAMOTU. APATAKI.
FR7258COTE NORD DE FRANCE. ABORDS DE CALAIS.
FR7259ILES LOYAUTE. ILE MARE.
FR7260ILES TUAMOTU. DE APATAKI A FAKARAVA.
FR7261ARCHIPEL DES TUAMOTU. DE FAKARAVA A MAKEMO.
FR7262ILES TUAMOTU. DE MAKEMO A MARUTEA NORD.
FR7267COTE SUD DE FRANCE. ABORDS DE SAINT-TROPEZ.
FR7273COTE OUEST DE NOUVELLE-CALEDONIE. DE NOUMEA A LA BAIE DE SAINT-VINCENT
FR7280COTE OUEST DE CORSE. GOLFE D'AJACCIO.
FR7281ARCHIPEL DES TUAMOTU. HAO.
FR7282COTE SUD DE FRANCE. RADE D'HYERES.
FR7293ILES TUAMOTU. MANIHI.
FR7302GUADELOUPE. DE LA POINTE DES CHATEAUX A L'ILET A KAHOUANNE.
FR7305TAHITI - PRESQU'ILE DE TAIARAPU. DE LA PASSE D'AIURUA A LA PASSE HAVAE
FR7310FRANCE. BAIE DE SAINT-BRIEUC (PARTIE EST). DE DAHOUET AU CAP FREHEL.
FR7313COTE OUEST DE NOUVELLE-CALEDONIE. DE LA PASSE DE KONE A OUACO.
FR7314ILES TUAMOTU. AHE.
FR7316COTE OUEST DE CORSE. GOLFE DE SAGONE.
FR7317COTE NORD DE FRANCE. PORT DE DIEPPE.
FR7318COTE NORD DE NOUVELLE-CALEDONIE. DE POUM A L'ILE PAM.
FR7319COTE NORD DE NOUVELLE-CALEDONIE. DE L'ILE PAM AU CAP COLNETT.
FR7320COTE NORD-OUEST DE NOUVELLE-CALEDONIE. DE KOUMAC A POUM.
FR7322NOUVELLE-CALEDONIE. DE LA PASSE DE POYA A LA PASSE DE MUEO.
FR7324GUADELOUPE.GRAND CUL-DE-SAC MARIN.DE LA BAIE DU LAMENTIN A PORT-LOUIS.
FR7328LA REUNION - PARTIE SUD. DE LA PTE. DES CHATEAUX A LA PTE. MARCELLIN.
FR7329ARCHIPEL DES TUAMOTU. KAUEHI.
FR7337COTES DE GUYANE ET DU BRASIL. BAIE DE L'OYAPOK.
FR7341COTE NORD DE FRANCE. ABORDS DE GRANVILLE.
FR7345PETITES ANTILLES. GUADELOUPE. DE MONTSERRAT A MARIE-GALANTE.
FR7346ILES TUAMOTU. ILES DU ROI GEORGES. TAKAROA ET TAKAPOTO.
FR7350CANAL DU MOZAMBIQUE. RECIF DU GEYSER. BANC DE LA ZELEE.
FR7351COTE OUEST DE N.-CALEDONIE. DE LA PASSE DE GOYETA A LA PASSE DE KONE
FR7352ILES MARQUISES (FENUA ENATA). NUKU-HIVA.
FR7353AILES MARQUISES (FENUA ENATA). UA-POU.
FR7354AILES MARQUISES (FENUA ENATA). HIVA-OA. BAIE HANAMENU.
FR7355ILES MARQUISES (FENUA ENATA). HIVA-OA, TAHUATA ET MOHOTANI.
FR7356ILES MARQUISES (FENUA ENATA). EIAO, HATUTAA ET MOTU ONE.
FR7357OCEAN PACIFIQUE SUD. POLYNESIE FRANCAISE. ILES MARQUISES (FENUA ENATA)
FR7358OCEAN INDIEN - ILES KERGUELEN. GOLFE DU MORBIHAN. PARTIE EST.
FR7359OCEAN INDIEN - ILES KERGUELEN. GOLFE DU MORBIHAN (PARTIE OUEST).
FR7372ARCHIPEL DES TUAMOTU. FAKARAVA.
FR7373ARCHIPEL DES TUAMOTU. RANGIROA.
FR7375NOUVELLE-CALEDONIE. DE LA PASSE DE POYA A LA PASSE DE KONE.
FR7376COTE DE GUYANE. EMBOUCHURE DU FLEUVE MARONI.
FR7377COTE DE GUYANE. PORTS DU LARIVOT ET DE CAYENNE.
FR7380COTE DE GUYANE. ABORDS DE KOUROU.
FR7382COTES DU NIGERIA, DU CAMEROUN, DE GUINEE EQUATORIALE.DE CALABAR A BATA
FR7386OCEAN ATLANTIQUE NORD. COTE DE MAURITANIE. DE NOUADHIBOU A NOUAKCHOTT.
FR7390COTE SUD DE FRANCE. PORT DE MARSEILLE.
FR7391FRANCE. ABORDS SUD DE MARSEILLE. DES ILES DU FRIOUL A L'ILE DE JARRE.
FR7392COTE SUD DE FRANCE.DU CAP COURONNE AU CAP CROISETTE.GOLFE DE MARSEILLE
FR7393DU PORT DE LA POINTE ROUGE A CASSIS. CALANQUES DE CASSIS.
FR7394FRANCE. DE LA POINTE DE SAINT-GILDAS AU GOULET DE FROMENTINE.
FR7395COTE OUEST DE FRANCE. DU CROISIC A NOIRMOUTIER. ESTUAIRE DE LA LOIRE.
FR7396ACOTE OUEST DE FRANCE.COURS DE LA LOIRE.DE LA PTE.DE MINDIN A PAIMBOEUF
FR7397FRANCE. RADE DE BREST (PARTIE SUD). ANSE DU FRET. ANSE DU POULMIC.
FR7399COTE OUEST DE FRANCE. PORT DE BREST.
FR7400COTE OUEST DE FRANCE. RADE DE BREST.
FR7401COTE OUEST DE FRANCE. ACCES A LA RADE DE BREST.
FR7402COTE OUEST DE FRANCE. DE SAINT-JEAN-DE-MONTS AUX SABLES-D'OLONNE.
FR7403COTE OUEST DE FRANCE. DES SABLES-D'OLONNE A L'ILE DE RE.
FR7404COTE OUEST DE FRANCE. POINTE DU GROUIN DU COU A LA POINTE DE CHASSIRON
FR7405COTE OUEST DE FRANCE. DE LA ROCHELLE - PTE DE LA COUBRE. ILE D'OLERON.
FR7406COTE SUD DE FRANCE. DE MARSEILLE A TOULON.
FR7407COTE SUD DE FRANCE. DE TOULON A CAVALAIRE-SUR-MER. ILES D'HYERES.
FR7408COTE SUD DE FRANCE. DE CAVALAIRE-SUR-MER A LA RADE D'AGAY.
FR7409COTE SUD DE FRANCE. DE LA RADE D'AGAY A MONACO.
FR7410COTE OUEST DE FRANCE. ILE D'YEU.
FR7411COTE OUEST DE FRANCE. PORT DES SABLES - D'OLONNE.
FR7412COTE OUEST DE FRANCE. ILE DE RE. DU FIER D'ARS A LA FLOTTE.
FR7413COTE OUEST DE FRANCE. ABORDS DE LA ROCHELLE.
FR7414COTE OUEST DE FRANCE. DE L'ILE D'AIX AU PERTUIS DE MAUMUSSON.
FR7415COTE OUEST DE FRANCE. EMBOUCHURE DE LA CHARENTE.
FR7416FRANCE. ABORDS SUD DE BOULOGNE-SUR-MER. DU TREPORT A BOULOGNE-SUR-MER.
FR7417FRANCE. ABORDS DE FECAMP ET DE DIEPPE. DU CAP D'ANTIFER A DIEPPE.
FR7418COTE DE FRANCE. ABORDS DU HAVRE ET D'ANTIFER. EMBOUCHURE DE LA SEINE
FR7419_2COTE NORD DE FRANCE. LA SEINE. DU HAVRE A ROUEN.
FR7420ACOTE NORD DE FRANCE. BAIE DE SEINE. PORT DE GRANDCAMP-MAISY.
FR7421COTE NORD DE FRANCE. DE LA POINTE DE LA PERCEE A OUISTREHAM.
FR7422FRANCE.DE LA PTE.DE BARFLEUR A LA PTE.DE LA PERCEE.ILES SAINT-MARCOUF.
FR7423COTE OUEST DE FRANCE. RAZ DE SEIN.
FR7425COTE OUEST DE FRANCE. EMBOUCHURE DE LA GIRONDE.
FR7426COTE OUEST DE FRANCE. DE LA PTE.DE LA COUBRE A LA PTE.DE LA NEGADE.
FR7427_1LA GIRONDE. DE MORTAGNE-SUR-GIRONDE AU BEC D'AMBES.
FR7430COTE OUEST DE FRANCE. ABORDS ET PORT DE BAYONNE. COURS DE L'ADOUR.
FR7431BCOTE OUEST DE FRANCE. BAIE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ.
FR7434ACOTE SUD DE FRANCE. PORT DE SETE.
FR7440COTE OUEST DE FRANCE. DE VIEUX BOUCAU A LA BAIE DE FONTARABIE.
FR7441COTE SUD DE FRANCE. ABORDS ET PORTS DE MONACO. DU C.D'AIL AU C.MARTIN.
FR7442COTE SUD DE FRANCE. DE VILLEFRANCHE-SUR-MER A MENTON.
FR7443COTES DE FRANCE ET D'ITALIE. DU CAP FERRAT A CAPO SAN LORENZO.
FR7453ARCHIPEL DES TUAMOTU. MAKEMO.
FR7454ARCHIPEL DES TUAMOTU. FAAITE.
FR7455BARCHIPEL DES TUAMOTU. TIKEHAU. PASSE TUHEIAVA.
FR7456ARCHIPEL DES TUAMOTU. TOAU. DE NIAU A FAKARAVA.
FR7457ARCHIPEL DES TUAMOTU. RAROIA ET TAKUME.
FR7458ILES TUAMOTU. ARATIKA.
FR7460_1ILES DE LA SOCIETE - COTE NORD DE TAHITI. PORT DE PAPEETE.
FR7461ILES DE LA SOCIETEE. COTE N-O DE TAHITI. DE TAAPUNA A LA POINTE VENUS.
FR7471PETITES ANTILLES. D'ANGUILLA A SAINT-BARTHELEMY.
FR7472APETITES ANTILLES. SAINT-MARTIN. BAIE DE MARIGOT.
FR7480COTE DE GUYANE. ACCES AU FLEUVE KOUROU. PORT DE PARIACABO.
FR7481COTE DE GUYANE. APPROCHES DE KOUROU. ILES DU SALUT.
FR7482GUADELOUPE. DE L'ILET A KAHOUANNE AUX SAINTES.
FR7484COTES DU SURINAME ET DE GUYANE FRANCAISE.DE PARAMARIBO AUX I.DU SALUT.
FR7485COTES DE GUYANE FRANCAISE ET DU BRASIL. DES ILES DU SALUT A C.ORANGE.
FR7568COTE DE MAURITANIE. APPROCHES DE NOUAKCHOTT.
FR7569COTE DU SENEGAL. APPROCHES DE DAKAR. BAIE DE GOREE.
FR7570COTE DU SENEGAL. RADE ET PORT DE DAKAR.
FR7573COTE DE GUINEE. DE CANAKRY A LA RIVIERE MELLACOREE.
FR7574COTE DE GUINEE. ABORDS DE CONAKRY. ILES DE LOS.
FR7584COTE DU GABON. ABORDS DE PORT-GENTIL ET DU CAP LOPEZ.
FR7586COTE DE GUINEE. EMBOUCHURE DE LA RIVIERE MELLACOREE.
FR7592MER DUMONT D'URVILLE. TERRE ADELIE. DU GLACIER DIBBLE AU GLACIER MERTZ
FR7593TERRE ADELIE. DE L'ILE HELENE AU ROCHER DU DEBARQUEMENT.
FR7594MER DUMONT D'URVILLE. DE LA POINTE EBBA AU CAP DE LA DECOUVERTE.
FR7643COTE SUD-OUEST DE NOUVELLE-CALEDONIE. PORT DE NOUMEA.
FR7645NOUVELLE-CALEDONIE. CANAL DE LA HAVANNAH ET CANAL WOODIN.
G100OSTSEE. DEUTSCHE UND DANISCHE KUSTE. GELTINGER BUCHT.
G103NORDSEE. DEUTSCHE UND DANISCHE KUSTE. HELGOLAND BIS ROMO.
G104ANORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE EIDER VOM EIDERDAMM BIS NORDFELD.
G105NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE EIDER, NORDER - UND SUDERPIEP.
G106NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. NORDFRIESISCHE INSELN. HEVER UND SCHMALTIEF.
G107NORDSEE, NORDFRIESISCHE INSELN. VORTRAPPTIEF, NORDER - UND SUDERAUE.
G108NORDSEE. DEUTSCHE UND DANISCHE KUSTE. LISTER TIEF.
G1511OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. GREIFSWALDER BODDEN.
G1512OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. PEENESTROM, NORDLICHER TEIL.
G1513OSTSEE. PEENESTROM, SUDLICHER TEIL, UND KLEINES HAFF.
G1514OSTSEE. ZALEW SZCZECINSKI (STETTINER HAFF). NORDLICHER TEIL.
G1515OSTSEE. POLNISCHE KUSTE. ZALEW SZCZECINSKI (STETTINER HAFF).
G1516OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. PRORER WIEK.
G1517AOSTSEE. POLNISCHE KUSTE. HAFEN VON SZCZECIN (STETTIN).
G1578OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. GREIFSWALDER BODDEN, NORDLICHER TEIL.
G1579OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. DER STRELASUND VON PALMER ORT BIS STRALSUND.
G162OSTSEE. DEUTSCHE UND DANISCHE KUSTE. GEWASSER ZWISCHEN RUGEN UND MON.
G1621OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. NORDLICHE RUGENSCHE BODDEN.
G1622OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. NORDANSTEUERUNG VON STRALSUND.
G1623OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. BODDENGEWASSER VON BARHOFT BIS BODSTEDT.
G1624DEUTSCHE KUSTE. BODDENGEWASSER VON BODSTEDT BIS RIBNITZ-DAMGARTEN.
G1641OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. ANSTEUERUNG VON WISMAR.
G1671OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. MECKLENBURGER BUCHT. ANSTEUERUNG VON ROSTOCK.
G1672OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. HAFEN VON ROSTOCK.
G1683OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. SALZHAFF.
G2NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. MUNDUNGEN DER JADE UND WESER.
G26AOSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. FLENSBURGER FORDE. HAFEN VON FLENSBURG.
G30OSTSEE. DEUTSCHE UND DANISCHE KUSTE. KIELER BUCHT.
G31OSTSEE. DEUTSCHE UND DANISCHE KUSTE. GEWASSER UM FEHMARN.
G32OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. FALSHOFT BIS HOLTENAU.
G33OSTSEE. KIELER BUCHT, DEUTSCHE KUSTE. ANSTEUERUNG DER KIELER FORDE.
G34OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. HAFEN VON KIEL.
G35OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. NEUSTADTER BUCHT.
G36OSTSEE. MECKLENBURGER BUCHT. TRAVEMUNDE BIS GEDSER ODDE.
G4NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE WESER VON ROBBENNORDSTEERT BIS NORDENHAM.
G41_1OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE SCHLEI VON SCHLEIMUNDE BIS SCHLESWIG.
G42_1NORDSEE. NORDSEE KUSTE. NORD - OSTSEE - KANAL.
G43OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. GABELSFLACH BIS FEHMARNSUND.
G44NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. ELBMUNDUNG.
G46NORDSEE. DIE ELBE VON DER OSTE BIS BRUNSBUTTEL UND KRAUTSAND.
G47NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE ELBE VON KRAUTSAND BIS SCHULAU.
G48ANORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE ELBE VON SCHULAU BIS TEUFELSBRUK.
G5_1NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE WESER VON NORDENHAM BIS FARGE.
G51OSTSEE. DIE TRAVE VON TRAVEMUNDE BIS GROSSE HOLZWIEK UND DASSOWER SEE.
G52OSTSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE TRAVE VON GROSSE HOLZWIEK BIS LUBECK.
G54OSTSEE. DANISCHE UND DEUTSCHE KUSTE. BELTSEE.
G64OSTSEE. DEUTSCHE,DANISCHE UND SCHWEDISCHE KUSTE. FEHMARNBELT BIS SUND.
G6ANORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. FARGE BIS OSTERORT.
G7NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE JADE, INNERER TEIL.
G87DEUTSCHE UND NIEDERLANDISCHE KUSTE. BORKUM BIS NEUWERK UND HELGOLAND.
G88NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. HELGOLAND.
G89NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE, OSTFRIESISCHE INSELN. JUIST BIS WANGEROOGE.
G90NORDSEE. DEUTSCHE UND NIEDERLANDISCHE KUSTE. EMSMUNDUNG.
G91DEUTSCHE UND NIEDERLANDISCHE KUSTE. DIE EMS VOM DUKEGAT BIS POGUM.
G92_1NORDSEE. DEUTSCHE KUSTE. DIE EMS. VON POGUM BIS PAPENBURG.
GB100006BRITISH ISLES. ORKNEY AND SHETLAND ISLANDS.
GB100008BRITISH ISLES. WESTERN APPROACHES TO THE ORKNEY AND SHETLAND ISLANDS.
GB100010NORTH ATLANTIC OCEAN. BANKS WEST OF THE HEBRIDES.
GB100011BRITISH ISLES. SCOTLAND WEST COAST.
GB100013NORTH ATLANTIC OCEAN. BRITISH ISLES. OUTER APPROACHES TO THE NORTH CHANNEL.
GB201600BRITISH ISLES. APPROACHES TO THE BRISTOL CHANNEL.
GB201800ENGLISH CHANNEL. SAINT AGNES HEAD TO DODMAN POINT.
GB202800THAMES ESTUARY
GB203200ENGLAND - EAST COAST. OUTER DOWSING TO SMITHS KNOLL.
GB203500NORTH SEA. OUTER SILVER PIT.
GB204800SCOTLAND AND ENGLAND - EAST COAST. MONTROSE TO BERWICK-UPON-TWEED.
GB206500NORTH SEA. OFFSHORE CHARTS. SHEET 1.
GB206800SCOTLAND - N COAST. CAPE WRATH TO PENTLAND FIRTH.
GB207000SCOTLAND - NORTH COAST. FLANNAN ISLES TO SULE SKERRY.
GB207200SCOTLAND - WEST COAST. SAINT KILDA TO BUTT OF LEWIS.
GB207400SCOTLAND - WEST COAST. SKERRYVORE TO SAINT KILDA.
GB207600WESTERN APPROACHES TO THE NORTH CHANNEL
GB207800NORTH CHANNEL TO THE FIRTH OF LORNE
GB301640ENGLAND - WEST COAST. HARTLAND POINT TO ILFRACOMBE INCLUDING LUNDY.
GB301820ENGLAND - WEST COAST. ISLES OF SCILLY TO LAND'S END.
GB301860ENGLAND - WEST COAST. PENDEEN TO TREVOSE HEAD.
GB302507SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS.PEBBLE ISLANDS TO PORT FITZROY.
GB302508SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. PORT FITZROY TO EAGLE PASSAGE.
GB302513SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. EAGLE PASSAGE TO NEW ISLAND.
GB302514SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. NEW ISLAND TO PEBBLE ISLAND.
GB302840ENGLAND - EAST COAST. THAMES ESTUARY.SOUTHERN PART.
GB302860ENGLAND - EAST COAST. THAMES ESTUARY. NORTHERN PART.
GB303020ENGLAND - EAST COAST. ORFORD NESS TO THE NAZE.
GB303040ENGLAND - EAST COAST. WINTERTON NESS TO ORFORD NESS.
GB303420ENGLAND - EAST COAST. APPROACHES TO THE WASH.
GB303460ENGLAND - EAST COAST. APPROACHES TO THE RIVER HUMBER.
GB303620ENGLAND - EAST COAST. WHITBY TO FLAMBOROUGH HEAD.
GB303640ENGLAND - EAST COAST. RIVER TEES TO SCARBOROUGH.
GB303660ENGLAND - EAST COAST. RIVER TYNE TO RIVER TEES.
GB303820ENGLAND - EAST COAST. BEADNELL POINT TO THE RIVER TYNE.
GB303840SCOTLAND AND ENGLAND - E COAST. SAINT ABB'S HEAD TO THE FARNE ISLANDS.
GB304840SCOTLAND - EAST COAST. FIRTH OF FORTH. ISLE OF MAY TO INCHKEITH.
GB306020SCOTLAND - NORTH COAST. ORKNEY ISLANDS. EASTERN SHEET.
GB306820SCOTLAND - NORTH COAST. PENTLAND FIRTH AND APPROACHES.
GB306840SCOTLAND - NORTH COAST. ORKNEY ISLANDS. WESTERN SHEET.
GB306860SCOTLAND - NORTH WEST COAST. SULE SKERRY.
GB307020SCOTLAND - WEST COAST. NORTH MINCH. NORTHERN PART.
GB307220SCOTLAND - WEST COAST. NORTH MINCH. SOUTHERN PART.
GB307360SCOTLAND - WEST COAST. MALLAIG TO CANNA HARBOUR.
GB307380SCOTLAND - WEST COAST. POINT OF ARDNAMURCHAN TO THE SOUND OF SLEAT.
GB307420SCOTLAND - WEST COAST. THE LITTLE MINCH.
GB307440SCOTLAND - WEST COAST. BARRA HEAD TO POINT OF ARDNAMURCHAN.
GB307460SCOTLAND-WEST COAST.STANTON BANKS TO PASSAGE OF TIREE.
GB307810SCOTLAND - WEST COAST. SOUND OF MULL AND APPROACHES.
GB307840SCOTLAND - WEST COAST. APPROACHES TO THE SOUND OF JURA.
GB308240ENGLAND - WEST COAST. APPROACHES TO PRESTON.
GB308260ENGLAND AND WALES. GREAT ORMES HEAD TO LIVERPOOL.
GB40204BENGLAND - SOUTH COAST. SOUTH COAST OF DEVON. TOR BAY.
GB40224BENGLAND - SOUTH COAST. APPROACHES TO PORTLAND AND WEYMOUTH.
GB40242BENGLAND - SOUTH COAST. THE SOLENT AND SOUTHAMPTON WATER.
GB40242CENGLAND - SOUTH COAST. EASTERN APPROACHES TO THE SOLENT.
GB402536SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. PORT PLEASANT TO PORT HARRIET.
GB402543ATLANTIC OCEAN. WEST FALKLAND ISLAND. PORT STEPHENS & PORT ALBEMARLE.
GB402545SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. PORT EGMONT TO PORT PURVIS.
GB402547SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. PORT SALVADOR TO PORT WILLIAM.
GB402558SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. FALKLAND SOUND. NORTHERN PART.
GB402559SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. FALKLAND SOUND SOUTHERN PART.
GB402560SOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. LIVELY SOUND TO EAGLE PASSAGE.
GB402561ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. CHOISEUL SOUND AND ADVENTURE SOUND.
GB40282AENGLAND - SOUTH-EAST COAST. DOVER TO NORTH FORELAND.
GB40284AENGLAND - EAST COAST. THAMES ESTUARY. KNOCK JOHN CHANNEL TO SEA REACH.
GB40284BENGLAND - EAST COAST. RIVER THAMES. SEA REACH.
GB40284CENGLAND - EAST COAST. RIVER MEDWAY AND THE SWALE.
GB40284DENGLAND - E COAST. THAMES ESTUARY. FISHERMAN'S GAT TO PRINCES CHANNEL.
GB40286AENGLAND - EAST COAST. RIVERS COLNE AND BLACKWATER.
GB40286BENGLAND - EAST COAST. RIVERS CROUCH AND ROACH.
GB40302AENGLAND - EAST COAST. APPROACHES TO FELIXSTOWE, HARWICH AND IPSWICH.
GB40304AENGLAND - EAST COAST. APPROACHES TO GREAT YARMOUTH HAVEN.
GB40342AENGLAND - EAST COAST. THE WASH.
GB40344AENGLAND - EAST COAST. RIVER HUMBER. SPURN HEAD TO IMMINGHAM.
GB40344BENGLAND - EAST COAST. RIVER HUMBER. IMMINGHAM TO HUMBER BRIDGE.
GB40344EENGLAND - EAST COAST. HUMBER BRIDGE TO GOOLE.
GB40348AENGLAND - EAST COAST. BRIDLINGTON BAY.
GB40362BNORTH SEA. ENGLAND - EAST COAST. APPROACHES TO WHITBY.
GB40364AENGLAND - EAST COAST. APPROACHES TO TEES BAY.
GB40366AENGLAND - EAST COAST. APPROACHES TO BLYTH, THE RIVER TYNE & SUNDERLAND.
GB40384AENGLAND - EAST COAST. BERWICK-UPON-TWEED TO THE FARNE ISLANDS.
GB40484ASCOTLAND-E COAST. FIRTH OF FORTH. APPROACHES TO LEITH AND BURNTISLAND.
GB40484BSCOTLAND - EAST COAST. FIRTH OF FORTH. GRANTON AND BURNTISLAND TO ROSYTH.
GB40484CSCOTLAND - EAST COAST. RIVER FORTH. ROSYTH TO KINCARDINE.
GB40502ASCOTLAND - EAST COAST. APPROACHES TO ABERDEEN.
GB40584ASCOTLAND - EAST COAST. CROMARTY FIRTH. CROMARTY BANK TO INVERGORDON.
GB40584BSCOTLAND - EAST COAST. CROMARTY FIRTH. INVERGORDON TO DINGWALL.
GB40622BSHETLAND ISLANDS. MAINLAND. CLIFT SOUND AND APPROACHES TO SCALLOWAY AND SELI, SANDSOUND AND WEISDALE VOES.
GB40642ASHETLAND ISLANDS. E APPROACHES TO YELL, COLGRAVE AND BLUEMULL SOUNDS.
GB40682ASCOTLAND - NORTH COAST. SOUTHERN APPROACHES TO SCAPA FLOW.
GB40682BORKNEY ISLANDS. SCAPA FLOW AND APPROACHES.
GB40684ASCOTLAND - NORTH COAST. ORKNEY ISLANDS. APPROACHES TO KIRKWALL.
GB40684BSCOTLAND - N COAST. ORKNEY ISLANDS. SOUNDS OF RAPNESS, FARAY, EDAY AND SANDAY.
GB40734BSCOTLAND - WEST COAST. LOCH ALSH AND APPROACHES.
GB40742ASCOTLAND - WEST COAST. OUTER HEBRIDES. LOCH MADDY TO LOCH RESORT INCLUDING SOUND OF HARRIS.
GB40781ASCOTLAND - WEST COAST.SOUND OF MULL.
GB40784CSCOTLAND - WEST COAST.WEST LOCH TARBERT AND APPROACHES.
GB40822AENGLAND - WEST COAST. MORECAMBE BAY AND APPROACHES
GB40823AENGLAND - WEST COAST. SAINT BEES HEAD TO SILLOTH.
GB40826CENGLAND - WEST COAST. APPROACHES TO LIVERPOOL.
GB40864ASOUTH WALES. BARRY AND CARDIFF ROADS WITH APPROACHES.
GB42475ASCOTLAND - WEST COAST. SOUND OF GIGHA.
GB42695CEAST COAST OF ENGLAND. RIVERS ORE AND ALDE.
GB47022ASOUTH ATLANTIC OCEAN. EAST FALKLAND I. STANLEY HARBOUR AND APPROACHES.
GB50162BWALES-SOUTH COAST.MILFORD HAVEN. SAINT ANN'S HD TO NEWTON NOYES PIER.
GB50162CWALES - SOUTH COAST. WEST PENNAR POINT TO JENKINS POINT.
GB50184AENGLAND. SOUTH COAST. LONGSHIPS.
GB50184BENGLAND - SOUTH COAST. FALMOUTH TO TRURO.
GB501859ENGLAND - WEST COAST. PORT OF BRISTOL. KING ROAD AND RIVER AVON.
GB50202KENGLAND - SOUTH COAST. PLYMOUTH SOUND AND APPROACHES.
GB50202LENGLAND - SOUTH COAST. PLYMOUTH SOUND.
GB50202MENGLAND - SOUTH COAST. PLYMOUTH SOUND. SMEATON PASS AND THE NARROWS.
GB50202NENGLAND - SOUTH COAST. PLYMOUTH. HAMOAZE.
GB50220BENGLAND - SOUTH COAST. RIVER EXE AND APPROACHES INCLUDING EXETER CANAL.
GB50224CENGLAND - SOUTH COAST. WEYMOUTH HARBOUR.
GB50224HPOOLE HARBOUR AND APPROACHES
GB50242AENGLAND - SOUTH COAST. LANGSTONE AND CHICHESTER HARBOURS.
GB50242GENGLAND - SOUTH COAST. APPROACHES TO PORTSMOUTH.
GB50242HENGLAND - SOUTH COAST. PORTSMOUTH HARBOUR. SOUTHERN PART.
GB50244AENGLAND - SOUTH COAST. NEWHAVEN HARBOUR.
GB502628ENGLAND - SOUTH COAST. PORTSMOUTH HARBOUR NORTHERN PART.
GB502802SCOTLAND - WEST COAST. OUTER HEBRIDES. SOUND OF HARRIS.
GB50284EENGLAND - EAST COAST. SHEERNESS AND APPROACHES.
GB50284JENGLAND - EAST COAST. RIVER THAMES. CANVEY ISLAND TO TILBURY.
GB50284LENGLAND - EAST COAST. RIVER THAMES. MARGARET NESS TO TOWER BRIDGE.
GB50284MENGLAND - EAST COAST. RIVER THAMES. TOWER BRIDGE TO TEDDINGTON.
GB50364BENGLAND - EAST COAST. TEES AND HARTLEPOOL BAYS.
GB50364DENGLAND - EAST COAST. RIVER TYNE.
GB50366BENGLAND - EAST COAST. SUNDERLAND.
GB50382CENGLAND - EAST COAST. BLYTH.
GB50484CSCOTLAND - EAST COAST. RIVER FORTH. ROSYTH.
GB50622BSHETLAND ISLANDS. LERWICK HARBOUR AND APPROACHES.
GB50682AORKNEY ISLANDS. STROMNESS AND HOY SOUND.
GB50722FSCOTLAND - WEST COAST. LOCH EWE.
GB50782KSCOTLAND - WEST COAST. FIRTH OF CLYDE. ROTHESAY SOUND.
GB50783ASCOTLAND - WEST COAST. SOUND OF JURA. LOCH CRINAN.
GB50784ASCOTLAND - WEST COAST. COLONSAY. SCALASAIG HR.
GB50804CNORTHERN IRELAND - EAST COAST. STRANGFORD NARROWS AND STRANGFORD.
GB50822BENGLAND-WEST COAST. MORECAMBE BAY. APPROACHES TO FLEETWOOD AND HEYSHAM.
GB50822CENGLAND - WEST COAST. BARROW HARBOUR AND APPROACHES.
GB52268AENGLAND - SOUTH COAST. PORTLAND PORT. BERTHING PLAN.
GB57002ASOUTH ATLANTIC OCEAN. FALKLAND ISLANDS. MARE HARBOUR AND APPROACHES.
GB60242TENGLAND - SOUTH COAST. ISLE OF WIGHT. COWES HARBOUR AND RIVER MEDINA.
H1001CANAL EMILIO MITRE - RIO PARANA DE LAS PALMAS. DE KM 41.5 A KM 55.5.
H1002REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE LAS PALMAS. DE KM 53.2 A KM 69.1.
H1003REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE LAS PALMAS. DE KM 67.7 A KM 85.
H1004REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE LAS PALMAS. DE KM 83.2 A KM 105.
H1005REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE LAS PALMAS. DE KM 102.5 A KM 119.2.
H1006REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE LAS PALMAS. DE KM 117.1 A KM 136.
H1007REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE LAS PALMAS. DE KM 131.4 A KM 150.9.
H1008RIO PARANA DE LAS PALMAS 150-167,GUAZU 214-221,PASAJE TALAVERA 210-218
H1009RIO PARANA DE LAS PALMAS: 166-180, GUAZU 220-234, RIO PARANA 234-240.6
H1010REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE KM 236.8 A KM 254.3.
H1011REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE KM 250.4 - A KM 273.4.
H1012REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE KM 271.1 - A KM 278.4.
H1013REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE KM 276 - A KM 296.4.
H1014REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 295.3 A KM 308.6
H1015REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 304.6 A KM 323.2
H1016REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 320.8 A KM 334.5
H1017REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARAMA. DE KM 333.1 A KM 344.4
H1018REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 341.7 A KM 355.1.
H1018AREPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. PUERTOS EN RAMALLO - SAN NICOLAS.
H1019REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 353.5 A KM 368.6.
H1020REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 366.9 A KM 388.6.
H1021REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 381.5 A KM 399.8
H1022REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 398.5 A KM 411.4
H1023REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 410.1 A KM 420.8.
H1023AAREPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. PUERTOS EN ROSARIO. MUELLE SWIFT.
H1024REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 419.2 A KM 437.1.
H1025REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 435.5 A KM 452.
H1025AAREPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. MUELLE SULFACID.
H1026REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 452 A KM 467.2
H1026AREPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 452 A KM 458.6.
H1027REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 466.3 A KM 484.1.
H1028REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 481.8 A KM 503.3.
H1029REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 496.1 A KM 515.2.
H1030REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA DE KM 513.6 A KM 531.3.
H1031REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 529.6 A KM 549.4.
H1032REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 546.7 A KM 568.6
H1033REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 566.7 A KM 591.
H1034REPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. DE KM 581 A KM 591.2.
H1034AAREPUBLICA ARGENTINA. RIO PARANA. PUERTO DE SANTA FE.
H259REPUBLICA ARGENTINA. DE PUERTO INGENIERO WHITE A PUERTO GALVAN.
JP10NIPPON. TSUGARU KAIKYO.
JP101ANIPPON. SETO NAIKAI. HANSHIN KO. KOBE.
JP101BNIPPON. SETO NAIKAI. WESTERN PART OF KOBE.
JP1030NIPPON. HOKKAIDO. EAST ENTRANCE OF TSUGARU KAIKYO TO ERIMO MISAKI.
JP104NIPPON. SETO NAIKAI. KURUSHIMA KAIKYO AND APPROACHES.
JP1049NIPPON. HONSHU - EAST COAST. KASHIMA KO.
JP1051NIPPON. HOSHU - SOUTH COAST. ISE WAN.
JP1052NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. MIKAWA WAN AND APPROACHES.
JP1053NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. IRAGO SUIDO AND APPROACHES.
JP1055ANIPPON. HONSHU-SOUTH COAST. ISE WAN. NOTHERN PART OF NAGOYA KO.
JP1055BNIPPON. HONSHU-SOUTH COAST. ISE WAN. SOUTHERN PART OF NAGOYA KO.
JP1056NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. MIKAWA WAN. KINUURA KO.
JP1057ANIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. ATSUMI WAN. NORTHERN PART OF MIKAWA KO.
JP1057BNIPPON. HONSHU-SOUTH COAST. ATSUMI WAN. SOUTHERN PART OF MIKAWA KO.
JP106NIPPON. SETO NAIKAI. OSAKA WAN AND HARIMA NADA.
JP1061NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. NORTHERN PART OF TOKYO WAN.
JP1062NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. MIDDLE PART OF TOKYO WAN.
JP1064NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. IRAGO SUIDO.
JP1065NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. TOKYO WAN. KEIHIN KO. TOKYO.
JP1067NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. TOKYO WAN. KISARAZU KO.
JP107NIPPON. SETO NAIKAI. HIGASHI - HARIMA KO.
JP108NIPPON. SHIKOKU-SOUTH COAST. MUROTO SAKI TO ASHIZURI MISAKI.
JP1081NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. TOKYO WAN. URAGA SUIDO.
JP1083NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. TOKYO WAN. YOKOSUKA KO. YOKOSUKA.
JP1085NIPPON. HONSHU-SOUTH COAST. TOKYO WAN. KEIHIN KO. NEGISHI.
JP1086NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. TOKYO WAN. MIDDLE PART OF CHIBA KO.
JP1087NIPPON. HONSHU-SOUTH COAST. TOKYO WAN. SOUTHERN PART OF CHIBA KO.
JP1088NIPPON. HONSHU-SOUTH COAST. TOKYO WAN. CHIBA KO. KATSUNAN.
JP1097NIPPON. HONSHU - EAST COAST. INUBO SAKI TO SHIOYA SAKI.
JP1098NIPPON. HONSHU - EAST COAST. SHIOYA SAKI TO ISHINOMAKI WAN.
JP11NIPPON. HOKKAIDO - WEST COAST. SHAKOTAN MISAKI TO MATSUMAE KO.
JP1101NIPPON. SETO NAIKAI. SUO NADA AND APPROACHES.
JP1102NIPPON. SETO NAIKAI. IYO NADA AND APPROACHES.
JP1103NIPPON. SETO NAIKAI. EASTERN PART OF OSAKA WAN.
JP1107NIPPON. SETO NAIKAI. HANSHIN KO. AMAGASAKI-NISHINOMIYA-ASHIYA.
JP1108NIPPON. SETO NAIKAI. AKI NADA AND HIROSHIMA WAN.
JP1110NIPPON. SETO NAIKAI. HANSHIN KO. SENBOKU.
JP112NIPPON. SETO NAIKAI. NARUTO KAIKYO.
JP1120NIPPON. SETO NAIKAI. NIIHAMA KO.
JP1127ANIPPON. SETO NAIKAI. EASTERN PART OF MIZUSHIMA KO.
JP1127BNIPPON. SETO NAIKAI. WESTERN PART OF MIZUSHIMA KO.
JP1137NIPPON. SETO NAIKAI. FUKUYAMA KO.
JP1141NIPPON. SETO NAIKAI. HANNAN KO.
JP1144NIPPON. SETO NAIKAI. WAKAYAMA - SHIMOTSU KO. ARIDA AND SHIMOTSU.
JP1146NIPPON. SETO NAIKAI. HANSHIN KO. SAKAI.
JP1150NIPPON. SETO NAIKAI. WAKAYAMA - SHIMOTSU KO. WAKAYAMA.
JP1169NIPPON. HONSHU - NORTHWEST COAST. FUKUI KO TO WAJIMA KO.
JP1172NIPPON. HONSHU - NORTHWEST COAST. TAISHA KO TO TOTTORI KO.
JP1180NIPPON. HONSHU - NORTHWEST COAST. SADO KAIKYO AND APPROACHES.
JP1195NIPPON. HONSHU - NORTHWEST COAST. OGA HANTO TO HAKODATE KO.
JP120NIPPON. HONSHU - NORTHWEST COAST. NOTO HANTO AND APPROACHES.
JP1206NIPPON. NANSEI SHOTO. YAEYAMA RETTO.
JP1220NIPPON. ASHIZURI MISAKI TO MIYAZAKI KO.
JP1221NIPPON. EASTERN PART OF OSUMI KAIKYO AND APPROACHES.
JP1222NIPPON. WESTERN PART OF OSUMI KAIKYO AND APPROACHES.
JP1227NIPPON. KYUSHU - NORTH COAST. HAKATA KO.
JP1228NIPPON. KYUSHU - NORTH COAST. GENKAI NADA.
JP123NIPPON. SETO NAIKAI. HANSHIN KO. OSAKA.
JP1247ANIPPON. SETO NAIKAI. EASTERN PART OF OITA KO.
JP1247BNIPPON. SETO NAIKAI. WESTERN PART OF OITA KO.
JP1262NIPPON. SETO NAIKAI. EASTERN PART OF KANMON KO.
JP1263NIPPON. SETO NAIKAI. MIDDLE PART OF KANMON KO.
JP1265_1NIPPON. SETO NAIKAI AND KYUSHU - NORTH COAST. KANMON KO. WAKAMATSU.
JP1266NIPPON. KANMON KO. SHIRA SHIMA AND APPROACHES.
JP1267NIPPON. KYUSHU-NORTH COAST & SETO NAIKAI. WESTERN PART OF KANMON KO.
JP131NIPPON. SETO NAIKAI. AKASHI KAIKYO AND APPROACHES.
JP132NIPPON. SETO NAIKAI. KURUSHIMA KAIKYO.
JP134BNIPPON. SETO NAIKAI. WESTERN PART OF HIMEJI KO.
JP135NIPPON. SETO NAIKAI. KANMON KAIKYO.
JP137ANIPPON. SETO NAIKAI. EASTERN PART OF BISAN SETO.
JP137BNIPPON. SETO NAIKAI. WESTERN PART OF BISAN SETO.
JP139NIPPON. HONSHU - NORTHWEST COAST. TOTTORI KO TO FUKUI KO.
JP145NIPPON. HONSHU - NORTHWEST COAST. NIIGATA KO TO OGA HANTO.
JP149NIPPON. HONSHU - NORTHWEST COAST. TSUNO SHIMA TO TAISHA KO.
JP150ANIPPON. SETO NAIKAI. OSAKA WAN.
JP150CNIPPON. SETO NAIKAI. KII SUIDO.
JP151NIPPON. KYUSHU AND SHIKOKU. BUNGO SUIDO.
JP153NIPPON. SETO NAIKAI. BISAN SETO AND BINGO NADA.
JP16NIPPON. HOKKAIDO - SOUTH COAST. MURORAN KO.
JP179NIPPON. HONSHU-NW COAST & KYUSHU-N COAST. KANMON KAIKYO TO HIRADO SETO
JP187NIPPON. NORTWESTERN PART OF KYUSHU.
JP190NIPPON. KYUSHU - NORTH COAST. FUKUOKA WAN.
JP198NIPPON.KYUSHU-NORTH & WEST COASTS.IMARI WAN TO ENTRANCE OF NAGASAKI KO
JP201NIPPON. KURARA SETO TO TSUNO SHIMA.
JP213NIPPON. KYUSHU - WEST COAST. HIRADO SHIMA TO KOSHIKIJIMA RETTO.
JP3922ANTARCTICA. LUTZOW-HOLM BUKTA AND APPROACHES.
JP53NIPPON. HONSHU - EAST COAST. MIYAKO KO TO SHIRIYA SAKI.
JP54NIPPON. HONSHU - EAST COAST. ISHINOMAKI WAN TO MIYAKO KO.
JP66NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. TOKYO WAN. KEIHIN KO. YOKOHAMA.
JP67NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. TOKYO WAN. KEIHIN KO. KAWASAKI.
JP70NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. OMAE SAKI TO ISE WAN.
JP77NIPPON. HONSHU-SHIKOKU-S COAST. SETO NAIKAI. KII SUIDO & APPROACHES.
JP80NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. NOJIMA SAKI TO OMAE SAKI.
JP87NIPPON. HONSHU - SOUTH AND EAST COASTS. TOKYO WAN TO INUBO SAKI.
JP89NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. SURUGA WAN. SHIMIZU KO.
JP91NIPPON. HONSHU-SOUTH COAST. TOKYO WAN. YOKOSUKA KO. URAGA AND KURIHAMA
JP93NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. DAIO SAKI TO SHIO-NO-MISAKI.
JP94NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. ISE WAN. YOKKAICHI KO.
JP95NIPPON. HONSHU - SOUTH COAST. NORTHERN PART OF ISE WAN.
LV211021THE GULF OF RIGA; SE PART
LV211022THE STRAIT OF IRBE AND TO THE PORT OF VENTSPILS
LV211023FROM UZAVA TO PAPE
LV331011GULF OF RIGA. NORTH-EASTERN PART
LV331012GULF OF RIGA. ROJA PORT TO PORT OF RIGA
LV331013IRBESTRAIT, EASTEN PART
LV331014IRBE STRAIT WESTERN PART
LV331015BALTIC SEA. PORT OF VENTSPILS TO PAVILOSTA HARBOUR.
LV331016FROM LIEPAJA TO SHVENTOJI HARBOUR
LV412060IRBE STRAIT
LV412257APPROACHES TO PORT OF VENTSPILS
LV412259APPROACHES TO PORT OF LIEPAJA
LV512101PAVILOSTA HARBOUR WITH APPROACHES
LV512104PORT OF LIELUPE.
LV512253PORT OF RIGA WITH APPROACHES
LV513700BALTIC SEA.PORT OF LIEPAJA.
LV532100PORT OF VENTSPILS
LV532102PORT OF RIGA, NORTHERN PART
LV532103LV532103
LV613215PORT OF ROJA
LV613250PORT OF MERSRAGS
LV613504PORT OF SALACGRIVA
N453ARENDAL HAVN.
NL_01_3ANOORDZEEKUST. BELGIE. BLANKENBERGE.
NL_03_4AWESTERSCHELDE. WALSOORDEN.
NL110NORTH SEA. NETHERLANDS. WESTKAPELLE TO STELLENDAM AND MAASVLAKTE.
NL116APPROACHES TO WESTERSCHELDE.
NL120NETHERLANDS. WESTERSCHELDE. VLISSINGEN TO BAALHOEK.
NL122NORTH SEA. NETHERLANDS. APPROACHES TO EUROPOORT AND HOEK VAN HOLLAND.
NL124ANETHERLANDS. NOORDZEEKANAAL INCLUDING IJMUIDEN.
NL125NORTH SEA. NETHERLANDS. APPROACHES TO SHEVENINGEN AND IJMUIDEN.
NL126NORTH SEA. NETHERLANDS. APPROACHES TO DEN HELDER.
NL1456NORTH SEA. TERSCHELLINGER GRONDEN TO HARLINGEN.
NL1458NORTH SEA. BORNRIF TO EEMS APPROACH.
NL1546NORTH SEA. NETHERLANDS. ZEEGAT VAN TEXEL AND DEN HELDER ROADS.
NL1630NETHERLANDS. WEST HINDER & OUTER GABBARD TO VLISSINGEN & SCHEVENINGEN.
NL1631NETHERLANDS. NORTH SEA. DW ROUTES TO IJMUIDEN AND TEXEL.
NL1632NETHERLANDS. NORTH SEA. DW ROUTES AND FRIESLAND JUNCTION TO VLIELAND.
NL1633NORTH SEA. FRIESLAND JUNCTION AND GW/EMS TO VLIELAND AND BORKUM.
NL1805_0OOSTERSCHELDE. OOSTERSCHELDEKERING TOT ZEELANDBRUG.
NL1807_3SCHELDE - RIJNVERBINDING. THOLENSEBRUG TOT KILOMETER 1016.
NL180911BRIELSE MEER. BRIELSEBRUG TOT BRIELSEMAASDAM.
NL1810_3MARKERMEER (Zuidelijk gedeelte). ORANJESLUIZEN TOT STICHTSE BRUG.
NL1811_3WADDENZEE. DEN HELDER TOT KORNWERDERZAND.
NL1812_2WADDENZEE. HOLLUM TOT TERNAARD.
NL2014SURINAME.CORANTIJN RIVIER TOT SURINAME RIVIER (BUITEN-EN BINNENROUTES)
NL2017SURINAME.MET AANGRENZEND GEBIED TOT DEMERARA EN CAYENNE.
NL207AHOEK VAN HOLLAND TO VLAARDINGEN. NIEUWE WATERWEG AND EUROPOORT.
NL208NETHERLANDS. ROTTERDAM. NIEUWE MAAS AND OUDE MAAS.
NL209ANETHERLANDS. KRIMPEN A/D LEK TO DORDRECHT.
NL2211CARAIBISCHE ZEE. ARUBA.
NL2212NED. ANTILLEN. BONAIRE.
NL2213NEDERLANDSE ANTILLEN. CURACAO.
NL2218SURINAME. SURINAME RIVIER. ENTRANCE TO TOEVLUCHT.
NL2219_1SURINAME. COMMEWIJNE RIVIER EN COTTICA RIVIER TOT CHARLOTTENBURG.
NL2228_1SURINAME. NICKERIE RIVIER TOT WATERLOO.
NL2228_2SURINAME. NICKERIE RIVER BIJ WAGENINGEN.
NL2228_3SURINAME. WASJABO TOT BETONSTEIGER.
NL2228ASURINAME. CORANTIJN-en NICKERIE RIVIER.
NL2714CARAIBISCHE ZEE. CURACAO. ST ANNA BAAI EN SCHOTTEGAT.
NL2715CARAIBISCHE ZEE.ZUIDKUST CURACAO.CARACASBAAI.SPAANSE WATER EN FUIKBAAI
NO2A2804NORSKEHAVET
NO2A2820MALANGSGRUNNEN
NO2A2836LOPPHAVET
NO2A2852OSTHAVET
NO2A3220NORSKEHAVET
NO2A3236TROMSOFLAKET
NO2A3252NORDKAPPBANKEN
NO2A3268SKOLPENBANKEN
NO2A3620VESTBAKKEN
NO2A3636BJORNOYA
NO2A3652BARENTSHAVET
NO2A3668BARENTSHAVET
NO2A4004GRONLANDSHAVET
NO2A4020SVALBARD SORKAPP
NO2A4036HOPEN
NO2A4052HOPENDJUPET
NO2A4404GRONLANDSHAVET
NO2A4452KONG KARLS LAND
NO2A4804SJUBREBANKEN
NO2A5220SOFIADYPET
NO2A5236POLHAVET
NO2A5252POLHAVET
NO2B0400NORSKERENNA
NO2B0404NORSKERENNA
NO2B0408NORSKERENNA
NO2B0804NORSKERENNA
NO2B0808NORSKERENNA
NO2B0820OSLOFJORDEN
NO2B1200NORSKEHAVET
NO2B1204NORSKEHAVET
NO2B1208STATTHAVET
NO2B1212ALESUND
NO2B1600NORSKEHAVET
NO2B1604NORSKEHAVET
NO2B1608STOREGGA
NO2B1612WEST OF SMOLA
NO2B1616SMOLA
NO2B1620TRONDHEIM
NO2B2008NORSKEHAVET
NO2B2012NORSKEHAVET
NO2B2016TRONABANKEN
NO2B2020TRONABANKEN
NO2B2024NORDLAND
NO2B2416NORSKEHAVET
NO2B2420ROSTBANKEN
NO2B2424VESTFJORDEN
NO2B2428VESTFJORDEN
NO2B2432LODINGEN
NO3C3038LOPPHAVET
NO3C3040LOPPHAVET
NO3C3042LOPPHAVET
NO3C3044SOROYA
NO3C4816SVALBARD
NO3C4824SVALBARD
NO3C5024SVALBARD
NO3D4224SVALBARD
NO3D4228SVALBARD
NO3D4232SVALBARD
NO3D4324SVALBARD
NO3D4328SVALBARD
NO3D4332SVALBARD
NO3D4424SVALBARD
NO3D4428SVALBARD
NO3D4432SVALBARD
NO3D4520SVALBARD
NO3D4524SVALBARD
NO3D4528SVALBARD
NO3D4532SVALBARD
NO3D4620SVALBARD
NO3D4624SVALBARD
NO3D4628SVALBARD
NO3D4632SASSENFJORDEN
NO3D4716SVALBARD
NO3D4720SVALBARD
NO3D4724SVALBARD
NO3D4728SVALBARD
NO3D4732BILLEFJORDEN
NO3D5020SVALBARD
NO411211NO411211
NO4D0512LISTA; YTRE
NO4D0513FARSUND; YTRE
NO4D0514LINDESNES
NO4D0515KRISTIANSAND-MANDAL
NO4D0516LILLESAND - KRISTIANSAND
NO4D0517LILLESAND - KRISTIANSAND
NO4D0610SIREVEG VEST
NO4D0611SIREVEG
NO4D0612AANA - SIRA
NO4D0618ARENDAL
NO4D0710JAEREN
NO4D0712HOGSFJORDEN
NO4D0717ARENDAL
NO4D0721OSLOFJORDEN
NO4D0722OSLOFJORDEN
NO4D0812RYFYLKE
NO4D0813RYFYLKE
NO4D0912SAUDA
NO4D0913HYLSFJORDEN
NO4D0920OSLOFJORDEN
NO4D0921OSLOFJORDEN
NO4D1012HARDANGERFJORDEN
NO4D1013HARDANGERFJORDEN
NO4D1111NORDHORDALAND
NO4D1113SOGNEFJORDEN
NO4D1114SOGNEFJORDEN
NO4D1208RYGGSTEINHAVET
NO4D1211SUNNFJORD
NO4D1212SOGNEFJORDEN
NO4D1213SOGNEFJORDEN
NO4D1214SOGNEFJORDEN
NO4D1215SOGNEFJORDEN
NO4D1308KINNAHAVET
NO4D1311NORDFJORD
NO4D1312NORDFJORDEN
NO4D1313NORDFJORD
NO4D1409NORDFJORD
NO4D1413SYKKYLVEN
NO4D1414GEIRANGER
NO4D1415INNFJORDEN
NO4D1511LANDMEEN
NO4D1515LANGFJORDEN
NO4D1516TINGVOLLFJORDEN
NO4D1517TODALSFJORDEN
NO4D1612BUAGRUNNEN
NO4D1613BUAGRUNNEN
NO4D1614HUSTADVIKA - KRISTINASUND
NO4D1617TRONDHEIMSFJORDEN
NO4D1618TRONDHEIMSFJORDEN
NO4D1619TRONDHEIMSFJORDEN
NO4D1620TRONDHEIM
NO4D1621STJORDAL
NO4D1715SMOLA
NO4D1720TRONDHEIMSFJORDEN
NO4D1721TRONDHEIMSFJORDEN
NO4D1722TRONDHEIMSFJORDEN
NO4D1816HALTEN
NO4D1817HALTEN
NO4D1819STOKKSUND
NO4D1821STOKKSUND-FLATANGER
NO4D1822STEINKJER
NO4D1919YTREVIKNA
NO4D1920FLATANGER
NO4D1924INDRE FOLDAFJORDEN
NO4D2020SKLINNA
NO4D2021SKLINNA
NO4D2025TOSEN
NO4D2125VEFSNFJORDEN
NO4D2423SKOMVOR
NO4D2424VESTFJORDEN
NO4D2425VESTFJORDEN
NO4D2426FLEINVOR - VESTFJORDEN
NO4D2429SALTFJORDEN
NO4D2430SKJERSTADFJORDEN
NO4D2431SORFOLDA
NO4D2523NORSKEHAVNET
NO4D2524ROST
NO4D2527VESTFJORDEN
NO4D2528VESTFJORDEN
NO4D2531MORSVIKFJORDEN
NO4D2532HELLEMOFJORDEN
NO4D2625LOFOTEN
NO4D2633RAMSUND
NO4D2727LOFOTEN
NO4D2728VESTER•LSFJORDEN
NO4D2732TJELDSUNDET - HARSTAD
NO4D2734TJELDSUNDET - HARSTAD
NO4D2735TJELDSUNDET-LAVANGEN
NO4D2829NORSKEHAVET
NO4D2830OKSNES
NO4D2836GISUNDET
NO4D2934MEFJORDEN
NO4D2942REISAFJORDEN
NO4D2943KVONANGEN
NO4D2944KVONANGSBOTNEN
NO4D2946ALTA
NO4D2958BUGOYFYORDEN
NO4D2959VARANGERFJORDEN
NO4D2960VARANGERFJORDEN
NO4D2961VARANGERFJORDEN
NO4D3036NORDVESTBANKEN
NO4D3040NORD-FUGLOYA
NO4D3041ARNOYA
NO4D3042LOPPA
NO4D3043SILDA
NO4D3044STJERNOYA
NO4D3045STJERNOYA
NO4D3046SEILAND
NO4D3047VARGSUNDET
NO4D3048REPPARFJORDEN
NO4D3057VARANGERFJORDEN
NO4D3058VARANGERFJORDEN
NO4D3059VARANGERFJORDEN
NO4D3142LOPPHAVET
NO4D3143LOPPHAVET
NO4D3144SOROYA
NO4D3145HAMMERFEST - FRUHOLMEN
NO4D3146HAMMERFEST - FRUHOLMEN
NO4D3147HAMMERFEST - FRUHOLMEN
NO4D3148ROLVSOYSUNDET
NO4D3149HAVOYSUND
NO4D3150KOBBEFJORDEN
NO4D3151PORSANGERFJORDEN
NO4D3152PORSANGERFJORDEN
NO4D3246HAMMERFEST - FRUHOLMEN
NO4D3247HAMMERFEST - FRUHOLMEN
NO4D3248INGOYA
NO4D3249HJELMSOYA
NO4D3250MAGEROYA
NO4D3251NORDKAPP
NO4D3252AUSTHAVET
NO4D4328SVALBARD
NO4D4428SVALBARD
NO4D4720SPESIALER SVALBARD
NO4D4724SPESIALER SVALBARD
NO4D4920SVALBARD
NO4E0613LISTA
NO4E0614GRONSFJORDEN
NO4E0615KRISTIANSAND - MANDAL
NO4E0617ARENDAL-LILLESAND
NO4E0711JAEREN
NO4E0719SKAGERAK
NO4E0810SKUDESNES
NO4E0811STAVANGER-RYFYLKE
NO4E0820LARVIK
NO4E0821OSLOFJORDEN
NO4E0822OSLOFJORDEN
NO4E0911AALFJORDEN
NO4E1011BJORNAFJORDEN
NO4E1209SULA
NO4E1210SOGNESJOEN
NO4E1309KINNAHAVET
NO4E1310FLORO
NO4E1410STADT
NO4E1411ROVDEFJORDEN
NO4E1412ORSTA - VOLDA
NO4E1512VIGRA
NO4E1513HAROYFJORDEN
NO4E1514ROMSDALFJORDEN
NO4E1615KRISTIANSUND
NO4E1616KORSNESFJORDEN - TUSTNA
NO4E1716FROYA
NO4E1718HITRA
NO4E1719FOSEN
NO4E1818HALTEN
NO4E1820STOKKSUND
NO4E1921FLATANGER - FOLLA
NO4E1922FOLLA
NO4E1923BLIKKINGFJORDEN
NO4E2022SKLINNA
NO4E2023LEKA
NO4E2024MELSTEINFJORDEN
NO4E2122BREMSTEINEN
NO4E2124YLVINGEN
NO4E2223HELGELAND
NO4E2225DONNA
NO4E2226RANAFJORDEN
NO4E2227NORDRANA
NO4E2323TRAENA
NO4E2324TRONA
NO4E2326RODOY
NO4E2327MELFJORDEN
NO4E2427FLEINVOR
NO4E2428SALTFJORDEN
NO4E2525VOROY
NO4E2526VESTFJORDEN
NO4E2530NORDFOLDA
NO4E2626MOSKENESOYA
NO4E2627VESTVOEGOY - BALSTAD
NO4E2628HENNINGSVOR
NO4E2629SVOLVAER
NO4E2630VESTFJORDEN
NO4E2631HAMAROYA
NO4E2632TYSFJORDEN
NO4E2729HADSELOYA-STOKMARKNES
NO4E2730HADSELFJORDEN
NO4E2731HOGNFJORDEN
NO4E2733TJELDSUNDET - HARSTAD
NO4E2831ANDOYA
NO4E2832ANDFJORDEN
NO4E2833ANDFJORDEN
NO4E2834VESTRE SENJA
NO4E2835SENJA
NO4E2838BALSFJORDEN
NO4E2839BALSFJORDEN
NO4E2935SENJA
NO4E2936MALANGEN
NO4E2937STRAUMSFJORDEN
NO4E2938TROMSOYSUNDET
NO4E2939SORFJORDEN
NO4E2940LYNGENFJORDEN
NO4E2941KAFJORDEN
NO4E3037REBBENESOYA
NO4E3038RINGVASSOY
NO4E3039VANNOYA
NO4E3050PORSANGEN
NO4E3060VARANGERFJORDEN
NO4E3061VARANGERFJORDEN
NO4E3062VARANGERFJORDEN
NO4E3153LAKSEFJORDEN
NO4E3154LAKSEFJORDEN
NO4E3155LANGFJORDEN
NO4E3156TANAFJORDEN
NO4E3157TANAFJORDEN
NO4E3158KONGSFJORD
NO4E3159BATSFJORD
NO4E3160SAMNANGERFJORDEN
NO4E3161HAMNINGSBERG
NO4E3162NORTH OF VARDO
NO4E3253NORTH OF SVAERHOLTHALVOYA
NO4E3254LAKSEFJORDEN
NO4E3255NORDKINN
NO4E3256SANDFJORDEN
NO4E3257AUSTHAVET
NO4F0614MANDAL
NO4F0617ARENDAL - LILLESAND
NO4F0711JAEREN
NO4F0718KRAGERO, YTRE
NO4F0719SKAGERAK
NO4F0809UTSIRA
NO4F0810KVITSOY
NO4F0811STAVANGER-RYFYLKE
NO4F0821OSLOFJORDEN
NO4F0909ESPEVAER
NO4F0911OLEN
NO4F1009WEST OF SOTRA
NO4F1011KVINNHERADSFJORDEN
NO4F1108WEST OF STURE
NO4F1110NORDHORDLAND
NO4F1209SULA
NO4F1210SOGNEFJORDEN
NO4F1310FLORO
NO4F1410STADT
NO4F1411VOLDAFJORDEN
NO4F1412HJORUNDFJORDEN
NO4F1512FJORTOFT
NO4F1513ROMSDALFJORDEN
NO4F1514MOLDE
NO4F1615KRISTIANSUND
NO4F1616STRANDAVEGEN - ERTVEGOYA
NO4F1717HITRA
NO4F1718ORLANDET
NO4F1719FOSEN
NO4F1818HALTEN
NO4F1820STOKKSUND
NO4F1921FLATANGER - FOLLA
NO4F1922FOLDA
NO4F1923BLIKKINGFJORDEN
NO4F2022SKLINNA
NO4F2023AUSTRA
NO4F2024SKOTNESFJORDEN
NO4F2121YTRE HOGBRAKEN
NO4F2122BREMSTEINEN
NO4F2124HAVNO - VELFJORDEN
NO4F2222HELGELAND
NO4F2223HELGELAND
NO4F2225DONNA
NO4F2226RANAFJORDEN
NO4F2227NORDRANA
NO4F2323TRAENA
NO4F2324TRONFJORDEN
NO4F2326MELFJORDEN
NO4F2327HOLANDSFJORDEN
NO4F2427FLEINVOR
NO4F2428BODO
NO4F2525VESTFJORDEN
NO4F2526VESTFJORDEN
NO4F2529FOLDA
NO4F2530SORFOLDA
NO4F2626FLAKSTADOYA
NO4F2627VESTVOEGOY - STAMSUND
NO4F2628KABELV•G
NO4F2629VESTFJORDEN
NO4F2630HAMAROYA
NO4F2631TANNOYA
NO4F2632TYSFJORDEN
NO4F2634SKJOMEN
NO4F2729EIDSFJORDEN
NO4F2730SORTLAND
NO4F2731GULLESFJORDEN
NO4F2733TJELDSUNDET-HARSTAD
NO4F2828NORSKEHAVET
NO4F2831ANDOYA
NO4F2832ANDFJORDEN
NO4F2833SOR VESTRE SENJA
NO4F2834VESTRE SENJA
NO4F2835SENJA
NO4F2838BALSFJORDEN
NO4F2933SVEINSGRUNNEN
NO4F2935SENJA
NO4F2936MALANGEN
NO4F2937TROMSO
NO4F2939KJOSEN
NO4F2940LYNGENFJORDEN
NO4F2941KAFJORDEN
NO4F3035MALANGSGRUNNEN
NO4F3037REBBENESOYA
NO4F3038RASA
NO4F3039VANNOYA
NO4F3049PORSANGEN
NO4F3050PORSANGEN
NO4F3060VARANGERFJORDEN
NO4F3061VARANGERFJORDEN
NO4F3062VARANGERFJORDEN
NO4F3152LILLE PORSANGERFJORDEN
NO4F3153LAKSEFJORDEN
NO4F3154LAKSEFJORDEN
NO4F3155LANGFJORDEN
NO4F3156TANAFJORDEN
NO4F3158KONGSFJORD
NO4F3159BATSFJORD
NO4F3160SYLTEFJORDEN
NO4F3161HAMNINGSBERG
NO4F3162NORTH OF VARDO
NO4F3245HAMMERFEST - FRUHOLMEN
NO4F3253LAKSEFJORDEN
NO4F3254OKSEFJORDEN
NO4F3255MEHAMNFJORDEN
NO4F3256KOIFJORDEN
NO4F3257AUSTHAVET
NO4G0711TANANGER
NO4G0718KRAGERO
NO4G0720SKAGERAK
NO4G0811KERSTO
NO4G0821OSLOFJORDEN
NO4G1009WEST OF SOTRA
NO4G1011SAMNANGERFJORDEN
NO4G1014SIMADALSFJORDEN
NO4G1209BUELANDET
NO4G1210SUNNFJORD
NO4G1309BREMANGER
NO4G1310NORDFJORD
NO4G1410STADT
NO4G1411FOSNAVEG
NO4G1412SULAFJORDEN
NO4G1512HAROY
NO4G1513HAROYFJORDEN
NO4G1514FRAENFJORDEN
NO4G1615SMOLA
NO4G1616SMOLA
NO4G1716FROYA
NO4G1718FROHAVET
NO4G1719FOSEN
NO4G1820STOKKSUND - FLATANGER
NO4G1823NAMSFJORDEN
NO4G1923FOLDA
NO4G2022SKLINNA
NO4G2023VEGAFJORDEN
NO4G2122BREMSTEINEN
NO4G2123SKJORVOR
NO4G2126MOSJOEN
NO4G2223EAST OF TRAENA
NO4G2224TRONFJORDEN
NO4G2226SJONA
NO4G2227NORDRANA
NO4G2228MO I RANA
NO4G2324MYKEN
NO4G2325VALVAER
NO4G2326STOTT
NO4G2327ORNES
NO4G2328FORSTRANDA
NO4G2427VESTFJORDEN
NO4G2428BLIKSVOR
NO4G2525LOFOTEN
NO4G2526MOSKENES - REINE
NO4G2529ENGELVOR
NO4G2530ENGELOYA
NO4G2533MANNFJORDEN
NO4G2626LOFOTEN
NO4G2627VESTVAGOY - EGGUM
NO4G2628LOFOTEN
NO4G2629AUSTV•GOYA
NO4G2630RAFTSUNDET
NO4G2631VESTFJORDEN
NO4G2632TJELDSUNDET
NO4G2634OFOTFJORDEN
NO4G2635NARVIK
NO4G2729MALNESFJORDEN
NO4G2730STEINLANDSFJORDEN
NO4G2731RISOYSUNDET
NO4G2733TJELDSUNDET-HARSTAD
NO4G2831VEST FOR ANDOYA
NO4G2832ANDENES
NO4G2833SOR VESTRE SENJA
NO4G2834VESTRE SENJA
NO4G2835SENJA
NO4G2837NORDFJORDEN
NO4G2838BALSFJORDEN
NO4G2839SORFJORDEN
NO4G2840LYNGENFJORDEN
NO4G2935MALANGSGRUNNEN
NO4G2936VENGSOYFJORDEN
NO4G2937KALDFJORDEN
NO4G2938KVALSUNDET
NO4G2939REINOYA
NO4G2940ULLSFJORDEN
NO4G2941ULOYA
NO4G3037NORDVESTBANKEN
NO4G3038KVALOY
NO4G3039VANNOYA
NO4G3050PORSANGEN
NO4G3051PORSANGEN
NO4G3053LAKSEFJORDEN
NO4G3054LAKSEFJORDEN
NO4G3056TANAFJORDEN
NO4G3061VARANGERFJORDEN
NO4G3062VARDO
NO4G3153SVAERHOLTHALVOYA
NO4G3154LAKSEFJORDEN
NO4G3155EIDSFJORDEN
NO4G3156HOPSFJORDEN
NO4G3157TANAFJORDEN
NO4G3158BERLEVAG
NO4G3159EAST OF BERLEVAG
NO4G3160OSTHAVET
NO4G3161OSTHAVET
NO4H0613FEDAFJORDEN
NO4H0616LILLESAND-KRISTIANSAND
NO4H0617ARENDAL - LILLESAND
NO4H0711STAVANGER
NO4H0719LANGESUND
NO4H0720OSLOFJORDEN,YTRE
NO4H0809UTSIRA
NO4H0810KERSTO
NO4H0811RYFYLKE
NO4H0820OSLOFJORDEN
NO4H0821OSLOFJORDEN
NO4H0909ESPEVAER
NO4H0911SUNNHORDLANDSFJORDENE
NO4H1010BERGEN
NO4H1011SAMNANGERFJORDEN
NO4H1108WEST OF MONGSTAD
NO4H1110NORDHORDALAND
NO4H1209BUELANDET
NO4H1210SUNNFJORD
NO4H1309BREMANGER
NO4H1310NORDFJORD
NO4H1410STADT
NO4H1411ULSTEINVIK
NO4H1412STORFJORDEN
NO4H1512HAROY
NO4H1513HUSTADVIKA
NO4H1514MOLDE
NO4H1616TRONDHEIMSFJORDEN
NO4H1716FROYA
NO4H1718FROHAVET
NO4H1719FOSEN
NO4H1820STOKKSUND - FLATANGER
NO4H1922FOLLA
NO4H1923INNERFOLDA
NO4H2022SKLINNA
NO4H2023GIMSAFJORDEN
NO4H2024SKILLEBOTNFJORDEN
NO4H2121SKJAERVAER
NO4H2122SKJAERVAER
NO4H2222HELGELAND
NO4H2223EAST OF TRAENA
NO4H2224LOVUND
NO4H2225TOMFJORDEN
NO4H2226SJONA
NO4H2227NORDRANA
NO4H2324MYKEN
NO4H2325VALVORFJORDEN
NO4H2326STOTT
NO4H2327GLOMFJORD
NO4H2427HELLIGVOR
NO4H2428BODO
NO4H2525MOSKENSTRAUMEN
NO4H2526VESTFJORDEN
NO4H2529ENGELOYA
NO4H2530SAGFJORDEN
NO4H2626LOFOTEN
NO4H2627VESTVAGOY - KVALNES
NO4H2628LOFOTEN
NO4H2629HADSELFJORDEN
NO4H2630OKSFJORDEN
NO4H2631LODINGEN - VESTFJORDEN
NO4H2632OFOTFJORDEN
NO4H2634NARVIK
NO4H2635NARVIK
NO4H2729SKOGSOYA
NO4H2730GAVLEFJORDEN
NO4H2731GODFJORDEN
NO4H2733TJELDSUNDET - HARSTAD
NO4H2831ANDOYA
NO4H2832ANDFJORDEN
NO4H2833SOR VESTRE SENJA
NO4H2834SENJA
NO4H2835SENJA
NO4H2837BALSFJORDEN
NO4H2838BALSFJORD
NO4H2839LYNGENFJORDEN
NO4H2840LYNGENFJORDEN
NO4H2841KAFJORDEN
NO4H2935MALANGSGRUNNEN
NO4H2936VENGSOYFJORDEN
NO4H2937KVALOY
NO4H2938GROTSUNDET
NO4H2939ULLSFJORDEN
NO4H2940LYNGEN
NO4H2941MAURSUNDET
NO4H2945K•FJORDBOTN
NO4H3037NORDVESTBANKEN
NO4H3038RASA
NO4H3039VANNOYA
NO4H3050PORSANGEN
NO4H3052LAKSEFJORDEN
NO4H3053LAKSEFJORDEN
NO4H3055TANAFJORDEN
NO4H3056TANAFJORDEN
NO4H3061VARANGERFJORDEN
NO4H3062EAST OF VARDO
NO4H3153LAKSEFJORDEN
NO4H3154LAKSEFJORDEN
NO4H3155HOPSFJORDEN
NO4H3156TANAFJORDEN
NO4H3157TANAFJORDEN
NO4H3158BERLEVAG
NO4H3159EAST OF BERLEVAG
NO4H3160OSTHAVET
NO4H3161OSTHAVET
NO4I0616LILLESAND - KRISTIANSAND
NO4I0718BARMEN
NO4I0910BOMLO
NO4I1010SOUTH OF SOTRA
NO4I1109WEST OF STURE
NO4I1110NORDHORDLAND
NO4I1717FROYA
NO4I2123SOLA
NO4I2224HELGELAND
NO4I2325TRONFJORDEN
NO4I2529FOLDA
NO4J0616LILLESAND - KRISTIANSAND
NO4J0718BARMEN
NO4J0910BOMLO
NO4J1010SOUTH OF SOTRA
NO4J1109WEST OF STURE
NO4J1110NORDHORDLAND
NO4J1717FROYA
NO4J2123SOLA
NO4J2224HELGELAND
NO4J2325TRONFJORDEN
NO4J2529FOLDA
NO4K0616LILLESAND - KRISTIANSAND
NO4K0718BARMEN
NO4K0910BOMLO
NO4K1010SOUTH OF SOTRA
NO4K1109WEST OF STURE
NO4K1110NORDHORDLAND
NO4K1717FROYA
NO4K2123SOLA
NO4K2224HELGELAND
NO4K2325TRONFJORDEN
NO4K2529FOLDA
NO4L0616LILLESAND - KRISTIANSAND
NO4L0718BARMEN
NO4L0910BOMLO
NO4L1010SOUTH OF SOTRA
NO4L1109STURE
NO4L1110NORDHORDLAND
NO4L1717FROYA
NO4L2123SOLA
NO4L2224HELGELAND
NO4L2325TRONFJORDEN
NO4L2529FOLDA
NO4M0613FARSUND
NO4M0615KRISTIANSAND - MANDAL
NO4M0616LILLESAND - KRISTIANSAND
NO4M0820TONSBERGFJORDEN
NO4M0910BOMLAFJORDEN
NO4M1010BJORNAFJORDEN
NO4M1109STURE
NO4M1309KINNAHAVET
NO4M1716FROYA
NO4M2123VEGA
NO4M2224DONNA
NO4M2325HESTMONA
NO4N0613FARSUND
NO4N0615KRISTIANSAND-MANDAL
NO4N0616LILLESAND-KRISTIANSAND
NO4N0820TONSBERGFJORDEN
NO4N0910ALFJORDEN
NO4N1010BJORNAFJORDEN
NO4N1109STURE
NO4N1309KINNAHAVET
NO4N1716FROYA
NO4N2123VEGA
NO4N2224DONNA
NO4N2325HESTMONA
NO4O0613FARSUND
NO4O0820TONSBERGFJORDEN
NO4O0910BOMLAFJORDEN
NO4O1010BJORNAFJORDEN
NO4O1109STURE
NO4O1309KINNAHAVET
NO4O1716FROYA
NO4O2123VEGA
NO4O2224DONNA
NO4O2325BLIKVORFJORDEN
NO4P0613FARSUND
NO4P0615KRISTIANSAND-MANDAL
NO4P0616LILLESAND - KRISTIANSAND
NO4P0820TONSBERGFJORDEN
NO4P0910BOMLAFJORDEN
NO4P1010BJORNAFJORDEN
NO4P1109STURE
NO4P1309KINNAHAVET
NO4P1716FROYA
NO4P2123VEGA
NO4P2224DONNA
NO4P2325OTERVORFJORDEN
NO4Q0617ARENDAL-LILLESAND
NO4Q0719SKAGERAK
NO4Q0810KARMOY
NO4Q0910BOMLO
NO4Q0911SUNNHORDLANDSFJORDENE
NO4Q1010SOTRA
NO4Q1109FEDJE
NO4Q1110NORDHORDLAND
NO4Q1717FROYA
NO4Q1921VIKNA
NO4Q1922INNER-VIKNA
NO4Q2024TORGFJORDEN
NO4Q2124KILVOR
NO4Q2225TOMFJORDEN
NO4R0617ARENDAL-LILLESAND
NO4R0719SKAGERAK
NO4R0910BOMLO
NO4R0911SUNNHORDLANDSFJORDENE
NO4R1010SOTRA
NO4R1110NORDHORDLAND
NO4R1717FROYA
NO4R1921VIKNA
NO4R1922INNER - VIKNA
NO4R2024TORGFJORDEN
NO4R2124SKOTSVOR
NO4R2225TOMFJORDEN
NO4S0810SLETTA
NO4S0910SELBJORNSFJORDEN
NO4S0911SUNNHORDLANDSFJORDENE
NO4S1010SOTRA
NO4S1109FEDJE
NO4S1110NORDHORDLAND
NO4S1717FROHAVET
NO4S1921VIKNA
NO4S1922INNER - VIKNA
NO4S2024TORGFJORDEN
NO4S2124HUSVOR
NO4S2225TOMFJORDEN
NO4T0617ARENDAL-LILLESAND
NO4T0719JOMFRULAND
NO4T0910SELBJORNSFJORDEN
NO4T0911SUNNHORDLANDSFJORDENE
NO4T1010SOTRA
NO4T1109FEDJE
NO4T1110NORDHORDALAND
NO4T1717FROHAVET
NO4T1921VIKNA
NO4T1922INNER-VIKNA
NO4T2024BRONNOYSUND
NO4T2124HUSVOR
NO4T2225TOMFJORDEN
NO4U0718KRAGERO
NO4U0910STORD
NO4U1009WEST OF SOTRA
NO4U1615SMOLA
NO4U1717FROYA
NO4U1921YTRE VIKNA
NO4U2123NORTH OF VEGA
NO4U2124TJOTTAFJORDEN
NO4V0910STORD
NO4V1009WEST OF SOTRA
NO4V1109MONGSTAD
NO4V1615SMOLA
NO4V1717FROYA
NO4V1921YTRE VIKNA
NO4V2123NORTH OF VEGA
NO4V2124TJOTTA
NO4W0718KRAGERO
NO4W0910STORD
NO4W1009WEST OF SOTRA
NO4W1109MONGSTAD
NO4W1615SMOLA
NO4W1717FROHAVET
NO4W1921YTRE VIKNA
NO4W2123NORTH OF VEGA
NO4W2124ALTERFJORDEN
NO4X0718KRAGERO
NO4X0910STORD
NO4X1009WEST OF SOTRA
NO4X1109MONGSTAD
NO4X1615SMOLA
NO4X1717FROHAVET
NO4X1921YTRE VIKNA
NO4X2123NORTH OF VEGA
NO4X2124ALSTEN
NO4Y0616LILLESAND-KRISTIANSAND
NO4Y0718KRAGERO
NO4Y0719JOMFRULAND
NO4Y1109MONGSTAD
NO4Z0616LILLESAND-KRISTIANSAND
NO4Z0718KRAGERO
NO4Z0719JOMFRULAND
NO5D1211SOGNEFJORDEN
NO5D1212SOGNEFJORDEN
NO5D1213SOGNEFJODEN
NO5D1214SOGNEFJORDEN
NO5D1215SOGNEFJORDEN
NO5D1311NORDFJORDEN
NO5D1312NORDFJORDEN
NO5D1313NORDFJORDEN
NO5D1722VERDAL LEVANGER
NO5D1822STEINKJER
NO5D2428BODO
NO5D2731RISOYRENNA
NO5D2834HAMN
NO5D3059VADSO
NO5D3146HAMMERFEST
NO5D3159BATSFJORD
NO5D4331SVALBARD GASHAMNA
NO5D4429VESTERVAGEN
NO5D4431SVALBARD ISBJORNHAMNA
NO5D4529VESTERVAGEN
NO5D4533SVALBARD SVEA
NO5D4625EIDEMBUKTA FARMHAMNA AND TORDENSKJOLDUKTA
NO5D4627RANDVIKA
NO5D4628BARENTSBURG
NO5D4630SVALBARD LONGYEARBYEN
NO5D4631SVALBARD LONGYEARBYEN
NO5D4723SVALBARD NY-ALESUND
NO5D4724SVALBARD NY-ALESUND
NO5D4732PYRAMIDEN
NO5E0613FLEKKEFJORD
NO5E0615MANDAL
NO5E0616KRISTIANSAND
NO5E0718ARENDAL
NO5E0811STAVANGER
NO5E0819FRIERFJORDEN
NO5E0820LARVIK SANDEFJORD
NO5E0821TONSBERG
NO5E0822SARPSBORG;SINGLEFJORDEN; HALDE
NO5E0920DRAMMEN
NO5E0921OSLO - SPRO; MOSS
NO5E1011VENGJANESET
NO5E1109FEDJE-MONGSTAD
NO5E1111TJUVSUNDET SPESIAL
NO5E1310FLORO
NO5E1410SPECIAL STADVAGEN
NO5E1414GEIRANGER
NO5E1512SPECIAL LEPSOYREVET
NO5E1615KRISTIANSUND
NO5E1716SPECIAL INNVEIEN-VEIDHOLMEN
NO5E2124BRONNOYSUND
NO5E2524SPESIAL ROST
NO5E2525SPESIAL VOROY
NO5E2627SPESIAL BUKSNESFJORDEN
NO5E2629SVOLVAER
NO5E2730STOKMARKNES HAVN
NO5E2733SANDTORGSTRAUMEN
NO5E2831NORDMELA
NO5E2836FINNSNESRENNA
NO5E2938TROMSO
NO5E2960KIRKENES
NO5E3042SKJERVOY
NO5E3147HAMMERFEST
NO5E3256GAMVIK
NO5F0612FLEKKEFJORD
NO5F0614MANDAL
NO5F0615KRISTIANSAND
NO5F0711EGERSUND HAVN SIREVEG/HELLVIK
NO5F0717ARENDAL
NO5F0810KVITSOY
NO5F0811STAVANGER
NO5F0819LANGANGSFJORDEN
NO5F0820TONSBERG
NO5F0821FREDRIKSTAD, SARPSBORG
NO5F0822HALDEN
NO5F0920DRAMMEN
NO5F1011LYGRESPOLLEN
NO5F1109FEDJE-MONGSTAD
NO5F1210SOGNEFJORDEN
NO5F1309FLORO
NO5F1512SPECIAL LEPSOYREVET
NO5F1614SPECIAL LANGOYA
NO5F1615KRISTIANSUND
NO5F1715SPECIAL INNVEIEN-VEIDHOLMEN
NO5F2627SPESIAL STAMSUND
NO5F2628KABELV•G
NO5F2729STOKMARKNES OG MELBU HAVN
NO5F2732SANDTORGSTRAUMEN
NO5F2835FINNSNESRENNA
NO5F2937TROMSO
NO5F3041SKJERVOY
NO5F3143SORVAER
NO5F3255MEHAMN
NO5F3256GAMVIK
NO5G0515MANDAL
NO5G0612EGERSUND HAVN SIREVEG OG HELLV
NO5G0613FLEKKEFJORD
NO5G0617GRIMSTAD
NO5G0618ARENDAL
NO5G0711RISAVIKA; STAVANGER
NO5G0719JOMFRULAND
NO5G0720LARVIK
NO5G0811SKJOLDASTRAUMEN
NO5G0821TOSBERG, MOSS, HORTEN
NO5G0822SARPSBORG
NO5G0921OSLO-FILTVEDT; OSLO HAVN
NO5G1010BERGEN
NO5G1109FEDJE - MONGSTAD
NO5G1110FEDJE-MONGSTAD
NO5G1114SOGNEFJORDEN
NO5G1310MALOY
NO5G1411EGGESBONESSTRAUMEN MED FOSNAVAG
NO5G1412ALESUND
NO5G1514ELNESVAGEN
NO5G1616VEIDHOLMEN STRAUMEN
NO5G2024BRONNOYSUND
NO5G2228MO I RANA
NO5G2424SPESIAL ROST
NO5G2630RISVAR
NO5G2631KJEOYA
NO5G2733HARSTAD HAVN
NO5G2832ANDENES
NO5G2938TROMSO
NO5G3062VARDO
NO5G3149HAVOYSUND
NO5H0514MANDAL
NO5H0611EGERSUND HAVN SIREVEG OG HELLV
NO5H0612FLEKKEFJORD
NO5H0613KVINESDAL HAVN
NO5H0617GRIMSTAD
NO5H0710RISAVIKA
NO5H0711STAVANGER
NO5H0719LANGESUND
NO5H0722SINGLEFJORDEN; HALDEN
NO5H0820TONSBERG; ASGERDSTRAND; HORTEN
NO5H0910SAGVAG
NO5H0920OSLO - SPRO
NO5H0921OSLO - SPRO; OSLO HAVN
NO5H1010BERGEN
NO5H1113SOGNEFJORDEN
NO5H1309BREMANGERPOLLEN OG OLDERSUNDET
NO5H1310NO5H1310
NO5H1412ALESUND
NO5H1513NYHAMNA
NO5H1615VEIDHOLMEN DYRNES
NO5H1620TRONDHEIM
NO5H2629MELBU HAVN
NO5H2634NARVIK
NO5H2732HARSTAD
NO5H2835FINNSNESRENNA
NO5H2946ALTA
NO5H3061VARANGERFJORDEN
NO5H3151HONNINGSVXG
NO5H3154KJOLLEFJORD
NO5J0910ESPEVAER
NO5L0910KULESEIDKANALEN
NO5P0910MOSTERHAMN
NO5R0810KARMOY
NO5T0810SLETTA
NO5U0810KARMSUNDET
NO5V0810KARSTO
NO5V1109MONGSTAD
NO5W0810HAUGESUND
NO5Y1109MONGSTAD
NO5Z1109MONGSTAD
NO6D4723SVALBARD NY-ALESUND
NO6E2629SKROVA
NO6E3147MELKOYA
NO6G0617GRIMSTAD
NO6G3062VARDA
NO6H1310SVELGEN
NO6H1513NYHAMNA
NO6H3061YTRE KIBERG
NO6M1109KOLLSNES
NZ14901ANTARCTICA. ROSS ISLAND - WEST COAST. CAPE ROYDS TO PRAM POINT.
NZ14902ANTARCTICA. ROSS ISLAND - WEST COAST. McMURDO STATION AND SCOTT BASE.
NZ14903AANTARCTICA - ROSS SEA. APPROACHES TO SCOTT ISLAND.
NZ14912SOUTHERN OCEAN. BALLENY ISLANDS.
NZ21SOUTH PACIFIC OCEAN. NEW ZEALAND. NORFOLK ISLAND TO CAPE EGMONT.
NZ22_1NEW ZEALAND. SOUTH PACIFIC OCEAN. KERMADEC ISLANDS TO EAST CAPE.
NZ222SOUTH PACIFIC OCEAN. NEW ZEALAND. KERMADEC ISLANDS.
NZ2225_1NEW ZEALAND. KERMADEC ISLANDS. RAOUL ISLAND.
NZ2411_1NEW ZEALAND. SOLANDER ISLAND (HAUTERE).
NZ268SOUTH PACIFIC OCEAN. NEW ZEALAND. CHATHAM ISLANDS.
NZ2681_1NEW ZEALAND. CHATHAM ISLANDS. WAITANGI BAY
NZ26ASOUTH PACIFIC OCEAN. NEW ZEALAND. EAST CAPE TO COOK STRAIT.
NZ27_1SOUTH PACIFIC OCEAN. NEW ZEALAND. CHATHAM ISLANDS TO BOUNTY ISLANDS.
NZ28SOUTHERN OCEAN. NEW ZEALAND. STEWART ISLAND TO MACQUARIE ISLAND.
NZ286SOUTHERN OCEAN. NEW ZEALAND. AUCKLAND ISLANDS.
NZ2862_1NEW ZEALAND. AUCKLAND ISLANDS. ENDERBY ISLAND TO SMITH HARBOUR.
NZ29SOUTHERN OCEAN. NEW ZEALAND. STEWART ISLAND TO CAMPBELL ISLAND.
NZ3111_1SOUTHERN OCEAN. NEW ZEALAND. ANTIPODES ISLAND GROUP.
NZ31ASOUTHERN OCEAN. NEW ZEALAND. BOUNTY AND ANTIPODES ISLANDS.
NZ41NEW ZEALAND. NORTH ISLAND. NORTH CAPE.
NZ4111NEW ZEALAND. NORTH ISLAND. THREE KINGS ISLANDS.
NZ42NEW ZEALAND.NORTH ISLAND - WEST COAST.CAPE REINGA TO MANUKAU HARBOUR.
NZ4212ANEW ZEALAND. NORTH ISLAND - WEST COAST. HOKIANGA HARBOUR.
NZ4265NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - WEST COAST. KAIPARA HARBOUR.
NZ43NEW ZEALAND. NORTH ISLAND-WEST COAST. MANUKAU HARBOUR TO CAPE EGMONT.
NZ4314NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - WEST COAST. MANUKAU HARBOUR.
NZ4315NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - WEST COAST. APPROACHES TO ONEHUNGA.
NZ4421NEW ZEALAND. NORHT ISLAND - WEST COAST. RAGLAN HARBOUR (WHAINGAROA).
NZ4423NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - WEST COAST. KAWHIA HARBOUR.
NZ4424NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - WEST COAST. TAHAROA OFFSHORE TERMINAL.
NZ443NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - WEST COAST. APPROACHES TO PORT TARANAKI.
NZ4432NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - WEST COAST. TARANAKI ROADS.
NZ45NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - W.COAST. CAPE EGMONT TO RANGITIKEI RIVER.
NZ4541NEW ZEALAND.NORTH ISLAND-WEST COAST. APPROACHES TO WANGANUI.
NZ46NEW ZEALAND. COOK STRAIT.
NZ463NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - SOUTH COAST. APPROACHES TO WELLINGTON.
NZ4631NEW ZEALAND.NORTH ISLAND-WEST COAST.RAUOTERANGI CHANNEL AND KAPITI I.
NZ4632NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - WEST COAST. APPROACHES TO PORIRUA HARBOUR.
NZ4633NEW ZEALAND. NORTH ISLAND. WELLINGTON HARBOUR.
NZ4634ANEW ZEALAND. NORTH ISLAND-SOUTH COAST. ENTRANCE TO WELLINGTON HARBOUR.
NZ48NEW ZEALAND. WESTERN APPROACHES TO COOK STRAIT.
NZ51NEW ZEALAND. NORTH ISLAND. TAUROA POINT TO CAPE BRETT.
NZ5111_1NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. WHANGARURU HARBOUR.
NZ5113NEW ZEALAND. N ISLAND - E COAST. RANGAUNU BAY AND AWANUI R APPROACHES.
NZ5114_1NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. DOUBTLESS BAY.
NZ512NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. CAPE KARIKARI TO CAPE BRETT.
NZ5121NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. CAVALLI PASSAGE.
NZ5124ANEW ZEALAND.NORTH ISLAND-EAST COAST.BAY OF ISLANDS.APPROACHES TO OPUA.
NZ5125NEW ZEALAND.NORTH ISLAND - EAST COAST.BAY OF ISLANDS.
NZ52NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. CAPE BRETT TO CUVIER ISLAND.
NZ521NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. CAPE BRETT TO BREAM TAIL.
NZ5212_1NEW ZEALAND - NORTH ISLAND. WHANGAMUMU HARBOUR.
NZ5214NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. MARSDEN POINT.
NZ5215NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. WHANGAREI HARBOUR.
NZ5219NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. APPROACHES TO MARSDEN POINT.
NZ522NEW ZEALAND. NORTH I. BREAM TAIL TO KAWAU I INCLUDING GREAT BARRIER I.
NZ5225NEW ZEALAND.NORTH I - EAST COAST.GREAT BARRIER I. PORTS AND ANCHORAGES
NZ5227NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. GOAT ISLAND TO WAIWERA RIVER.
NZ53NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. BREAM HEAD TO SLIPPER ISLAND.
NZ531NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. GREAT BARRIER I TO MERCURY B.
NZ5318NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - E. COAST. GREAT MERCURY I. TO MERCURY BAY.
NZ532NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. APPROACHES TO AUCKLAND.
NZ5321NEW ZEALAND. NORTH I. - EAST COAST. MAHURANGI HARBOUR TO RANGITOTO I.
NZ5322NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. AUCKLAND HARBOUR EAST.
NZ5323NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. AUCKLAND HARBOUR WEST.
NZ5324NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. TAMAKI STRAIT AND APPROACHES.
NZ5325_1NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. TAMAKI RIVER.
NZ5327NEW ZEALAND.NORTH ISLAND - E COAST. WAIHEKE I TO COROMANDEL PENINSULA.
NZ5328NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. COROMANDEL HARBOUR.
NZ533NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. FIRTH OF THAMES.
NZ534NEW ZEALAND.NORTH ISLAND-EAST COAST.MERCURY BAY TO KATIKATI ENTRANCE.
NZ54NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. CUVIER ISLAND TO EAST CAPE.
NZ541NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. MAYOR ISLAND TO OKUREI POINT.
NZ5411_1NEW ZEALAND. TAURANGA HARBOUR. KATIKATI ENTRANCE TO MOUNT MAUNGANUI.
NZ5412NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. PORT OF TAURANGA.
NZ5413NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. APPROACHES TO TAURANGA.
NZ542NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. MOTITI I TO PEHITARI PT.
NZ5423NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. APPROACHES TO WHAKAARI.
NZ55NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. CAPE RUNWAY TO TABLE CAPE
NZ5551_1NEW ZEALAND. NORTH ISLAND. PLANS ON THE EAST COAST. WAIPIRO BAY.
NZ5571NEW ZEALAND. NORTH ISLAND. POVERTY BAY AND APPROACHES TO GISBORNE.
NZ56NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. TABLE CAPE TO BLACKHEAD POINT.
NZ561NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. APPROACHES TO NAPIER.
NZ5612NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. NAPIER ROADS.
NZ57NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. BLACKHEAD POINT TO CASTLE PT.
NZ58NEW ZEALAND. NORTH ISLAND - EAST COAST. CASTLE POINT TO CAPE PALLISER.
NZ61NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND. KARAMEA RIVER TO STEPHENS ISLAND.
NZ614NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - NORTH COAST. TASMAN BAY.
NZ6142NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - NORTH COAST. NELSON HARBOUR AND ENTRANCE.
NZ6144NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - NORTH COAST. ABEL TASMAN.
NZ615NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - NORTH COAST. MARLBOROUGH SOUNDS.
NZ6151ANEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - NORTH COAST. APPROACHES TO TE AUMITI.
NZ6152NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - NORTH COAST. PELORUS SOUND AND HAVELOCK.
NZ6153_1NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - NORTH COAST. QUEEN CHARLOTTE SOUND.
NZ6154ANEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - NORTH COAST. TORY CHANNEL ENTRANCE.
NZ62NEW ZEALAND.SOUTH ISLAND -E. COAST.CAPE PALLISER TO KAIKOURA PENINSULA
NZ6212_1NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - NORTH EAST COAST. KAIKOURA PENINSULA.
NZ63NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND. KAIKOURA PENINSULA TO BANKS PENINSULA
NZ632NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - EAST COAST. BANKS PENINSULA.
NZ6321NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - EAST COAST. LYTTELTON HARBOUR.
NZ6324NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - EAST COAST. AKAROA HARBOUR.
NZ64NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND. BANKS PENINSULA TO OTAGO PENINSULA.
NZ6422NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - EAST COAST. APPROACHES TO TIMARU.
NZ6433NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - EAST COAST. APPROACHES TO OAMARU.
NZ66NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - EAST COAST. KATIKI POINT TO NUGGET POINT.
NZ661NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND-EAST COAST. APPROACHES TO OTAGO HARBOUR.
NZ6612_1NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - EAST COAST. OTAGO HARBOUR.
NZ68NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND. NUGGET POINT TO RARATOKA ISLAND (CENTRE I.)
NZ681NEW ZEALAND. SOUTH I - SOUTH COAST. APPROACHES TO BLUFF & RIVERTON.
NZ6821NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - SOUTH COAST. BLUFF HARBOUR AND ENTRANCE.
NZ6823NEW ZEALAND. STEWART ISLAND. PATERSON INLET / WHAKA A TE WERA.
NZ69NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND. STEWART ISLAND / RAKIURA.
NZ6912_1NEW ZEALAND. STEWART ISLAND/RAKIURA. PORT ADVENTURE AND LORDS RIVER.
NZ71NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. GREYMOUTH TO KAHURANGI POINT.
NZ7132NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. APPROACHES TO WESTPORT.
NZ7142NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. APPROACHES TO GREYMOUTH.
NZ72NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. C. FOULWIND TO HERETANIWHA PT.
NZ73NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. ABUT HEAD TO MILFORD SOUND.
NZ76NEW ZEALAND. SOUTH I - W COAST. WESTERN APPROACHES TO FOVEAUX STRAIT.
NZ7621NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. MILFORD SOUND / PIOPIOTAHI.
NZ7622NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - W.COAST. MILFORD SOUND TO SUTHERLAND SOUND
NZ7623NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. BLIGH SOUND TO CASWELL SOUND.
NZ7624NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. CHARLES SOUND TO DAGG SOUND.
NZ7625SOUTH ISLAND - WEST COAST. THOMPSON SOUND AND DOUBTFUL SOUND/PATEA.
NZ7653NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. BREAKSEA AND DUSKY SOUNDS.
NZ7654NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. CHALKY & PRESERVATION INLETS.
NZ7655NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. BREAKSEA SOUND.
NZ7656NEW ZEALAND. SOUTH ISLAND - WEST COAST. DUSKY SOUND.
NZ82SOUTH PACIFIC OCEAN. TONGA.
NZ8215ASOUTH PACIFIC OCEAN. TONGA. NIUAFO'OU.
NZ8238SOUTH PACIFIC OCEAN. TONGA. APPROACHES TO LIFUKA.
NZ827TONGA. APPROACHES TO TONGATAPU INCLUDING 'EUA.
NZ8275TONGA. APPROACHES TO NUKU'ALOFA HARBOUR.
NZ8277TONGA. NUKU'ALOFA HARBOUR.
NZ845SOUTH PACIFIC OCEAN. NIUE.
NZ86SOUTH PACIFIC OCEAN.SAMOA ISLANDS.
NZ8655SOUTH PACIFIC OCEAN. SAMOA. APIA HARBOUR.
NZ885SOUTH PACIFIC OCEAN. TOKELAU.
NZ945ASOUTH PACIFIC OCEAN. COOK ISLANDS. NORTHERN SHEET. PUKAPUKA.
NZ955_1SOUTH PACIFIC OCEAN. COOK ISLANDS. SOUTHERN SHEET. AITUTAKI.
NZ9558SOUTH PACIFIC OCEAN. COOK ISLANDS. RAROTONGA.
RU2LHMJ0CASPIAN SEA. S PART.
RU2M0UQ9SEA OF JAPAN. MUSU POINT TO BELKIN POINT.
RU2M4MJ0CASPIAN SEA N PART
RU2M9W50SEA OF OKHOTSK. S PART. LA PEROUSE STRAIT TO ITURUP ISLAND.
RU2MCWM0SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. ITURUP ISLAND TO SIMUSHIR ISLAND.
RU2MHOO9BARENTS AND KARA SEAS. KARSKIYE VOROTA STRAIT.
RU2MIW70SEA OF OKHOTSK. S PART. TERPENIYA GULF AND APPROACHES.
RU2MLX10SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. SIMUSHIR ISLAND TO PARAMUSHIR ISLAND.
RU2MOVN9TATARSKIY STRAIT AND AMURSKIY LIMAN
RU2MSXA0PACIFIC OCEAN. KAMCHATKA PENINSULA AND KURIL'SKIYE ISLANDS. ONEKOTAN ISLAND TO SHIPUNSKIY POINT.
RU2N0WR0SEA OF OKHOTSK. S PART. FROM 50 15'N TO 53 21'N. FROM 149 10'E TO 156 00'E.
RU2N9VN9SAKHALINSKIY GULF TO TAUYSKAYA INLET
RU2N9WL0SEA OF OKHOTSK. FROM 57 08'N TO 53 15'N. FROM 147 13'E TO 152 13'E.
RU2N9X50SEA OF OKHOTSK. KAMCHATKA PENINSULA. KIKHCHIK RIVER MOUTH TO KHAYRYUZOVA POINT.
RU2NLWM0SEA OF OKHOTSK. N COAST. APPROACHES TO TAUYSKAYA INLET.
RU2OBL40RU2OBL40
RU2OG0T9CHUKCHI SEA. 180 W TO ALASKA.
RU2OIJ00RU2OIJ00
RU2OOKG9BARENTS SEA. MAGEYRA ISLAND TO KANIN PENINSULA.
RU2OQXT9EAST SIBERIAN SEA. KOLYMSKIY STRAIT TO 180 E.
RU2P1TT9LAPTEV SEA. LENA RIVER DELTA TO NOVOSIBIRSKIYE ISLANDS.
RU2P1W19EAST SIBERIAN SEA. SANNIKOV STRAIT TO KOLYMSKIY STRAIT.
RU2P8MH9KARA AND BARENTS SEAS. NOVAYA ZEMLYA.
RU2P8OL9KARA SEA. CENTRAL PART. ZHELANIYA POINT TO VIZE ISLAND.
RU2P9KE9BARENTS SEA. NADEZHDA ISLAND TO 45 59 E.
RU2PPOL9KARA SEA. EASTERN PART. DIKSON TO SEVERNAYA ZEMLYA.
RU2PSM80BARENTS SEA. ZEMLYA FRANTSA IOSIFA.
RU3LMN70CASPIAN SEA. E COAST. PORT CHELEKEN TO PORTPOINT OKAREM
RU3LSN40CASPIAN SEA. E COAST. APPROACHES TO KRASNOVODSKIY GULF
RU3M1N40CASPIAN SEA. E COAST. SENGIRLI POINT TO KARASENGIR POINT
RU3M3MO0DERBENT TO BEACON AMIYA
RU3M6LO0BLACK SEA. COASTS OF THE CAUCASUS. KUDEPSTA TO KHOLODNAYA RECHKA.
RU3M6ML0CASPIAN SEA WESTERN COAST MAKHACHKALA TO DERBENT
RU3M6N10CASPIAN SEA - EAST COAST - PESCHANYY POINT TO ADAMTASH POINT
RU3M6US9NOCH'AN (SAJIN) BAY TO ZELYONYY POINT.
RU3M6V10SEA OF JAPAN. PYOTR VELIKIY GULF. TUMANNAYA RIVER TO BRYUS POINT.
RU3M6V40SEA OF JAPAN. PYOTR VELIKIY GULF. VLADIVOSTOK TO ASKOL'D ISLAND.
RU3M6V60SEA OF JAPAN. PYOTR VELIKIY GULF. ASKOL'D ISLAND TO LIKHACHYOV POINT.
RU3M6V99LAPLAS POINT TO MORYAK-RYBOLOV BAY.
RU3M7V80SEA OF JAPAN. NW COAST. NAKHODKA GULF TO SOKOLOVSKAYA BAY.
RU3M8V40SEA OF JAPAN. PYOTR VELIKIY GULF. AMURSKIY AND USSURIYSKIY GULFS.
RU3M8VB0SEA OF JAPAN. NW COAST. SOKOLOVSKAYA BAY TO CHERNORUCH'YE BAY.
RU3M8VD0SEA OF JAPAN. NW COAST. CHERNORUCH'E BAY TO NIZMENNYY POINT.
RU3M8WF0SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. HOKKAIDO ISLAND TO ITURUP ISLAND.
RU3M9ML0CASPIAN SEA WESTERN COAST NOVYY BAKHTEMIR TO RIVER SULAK
RU3M9MT0CASPIAN SEA - EAST COAST - URDYUK POINT TO PESCHANYY POINT
RU3MALO0BLACK SEA. COAST OF THE CAUCASUS. IDOKOPAS POINT TO KHOSTA.
RU3MAVD9YEVSTAFIY BAY TO OZYORA BAY.
RU3MAVF0SEA OF JAPAN. NW COAST. NIZMENNYY POINT TO VLADIMIR GULF.
RU3MBLC0BLACK SEA. COAST OF THE CRIMEA. POINT OPASNYY TO POINT CHAUDA.
RU3MBLJ0BLACK SEA THE CRIMEA AND CAUCASUS COASTS POINT OPUK TO POINT TOLSTYY
RU3MBVG0SEA OF JAPAN. NW COAST. VLADIMIR GULF TO OPRICHNIK GULF.
RU3MBW60SEA OF OKHOTSK. HOKKAIDO ISLAND. ESASHI HARBOUR TO KUNASHIRSKIY STRAIT.
RU3MBWH0SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. NE PART OF KUNASHIR ISLAND AND YEKATERINA STRAIT.
RU3MCMJ0CASPIAN SEA. NW COAST. CHISTAJA BANKA ISLAND TO SUYUTKINA KOSA POINT.
RU3MCVH0SEA OF JAPAN. NW COAST. BRINER POINT TO YEGOROV POINT.
RU3MDMQ0CASPIAN SEA. N PART. KULALINSKAYA BANK TO GUR'YEVSKIY FAIRWAY WITH MANGYSHAKSKIY GULF.
RU3MDN20CASPIAN SEA - EAST COAST - MANGYSHAKSKIY GULF.
RU3MDWK0SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. ITURUP AND URUP ISLANDS.
RU3MEVH9YAKUBOVSKIY POINT TO OLIMPIADA POINT.
RU3MEVI0SEA OF JAPAN. NW COAST. YEGOROV POINT TO SHTORMOVAYA BAY.
RU3MFLJ0EASTERN PART OF SEA OF AZOV
RU3MFMM0NW COAST OF CASPIAN SEA. ASTRAKHAN' TO VOLGA-CASPIAN CANAL
RU3MFMR0CASPIAN SEA. N COAST. PESCHANYY ISLAND TO SETTLEMENT ZABURUN'E
RU3MFW29SAKHALIN ISLAND AND LA PEROUSE STRAIT WITH APPROACHES
RU3MFWO0SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. N PART OF ITURUP ISLAND ANF FRIZ STRAIT.
RU3MGN10CASPIAN SEA N COAST GUR'YEVSKIY FAIRWAY.
RU3MGWR0SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. URUP ISLAND TO SIMUSHIR ISLAND.
RU3MJVO9SOSUNOV POINT TO PESHCHERNYY POINT
RU3MLX30SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. SIMUSHIR ISLAND TO SHIASHKOTAN ISLAND.
RU3MOVT9ICHA POINT TO SOBORNYY POINT
RU3MOW70GLEN BAY TO LUN'SKIY GULF
RU3MPX80SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIY ISLANDS. SHIASHKOTAN ISLAND TO PARAMUSHIR ISLAND.
RU3MSXC0SEA OF OKHOTSK. KURILSKIYE ISLANDS. ONEKOTAN ISLAND TO LOPATKA POINT.
RU3MSXC1SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. 4TH KURIL'SKIY STRAIT.
RU3N1XG0PACIFIC OCEAN. S PART OF KAMCHATKA PENINSULA.
RU3N2XH0SEA OF OKHOTSK. KAMCHATKA COAST. LOPATKA POINT TO YAVINA RIVER.
RU3N3XO0PACIFIC OCEAN. E COAST OF KAMCHATKA PENINSULA. KRESTOVYY POINT TO SHIPUNSKIY POINT.
RU3N4W00SEA OF OKHOTSK. AMURSKIY LIMAN.
RU3N4W70NABIL'SKIY GULF TO PILTUN GULF
RU3N4XE0SEA OF OKHOTSK. W COAST OF KAMCHATKA PENINSULA. OZYORNAYA RIVER MOUTH TO KIKHCHIK RIVER MOUTH.
RU3N9VS9PIL'TUN GULF TO ALEKSANDR POINT
RU3N9XC0SEA OF OKHOTSK. W COAST OF KAMCHATKA. KIKHCHIK RIVER MOUTH TO KRUTOGOROV RIVER MOUTH.
RU3N9XR0PACIFIC OCEAN. E COAST OF KAMCHATKA PENINSULA. KRONOTSKIY GULF.
RU3NAVF9CHUNIKAN
RU3NCJO9BALTIC SEA S PART PAPE LIGHTHOUSE TO GULF OF GDANSK
RU3NEVL0SEA OF OKHOTSK. NW COAST.BOL'SHOY SHANTAR ISLAND TO ALDOMA GULF.
RU3NFXC0OBLUKOVINA RIVER MOUTH TO MOROSHECHNAYA RIVER
RU3NHY50BERING SEA. E COAST OF KAMCHATKA PENINSULA. KAMCHATSKIY POINT TO NACHIKINSKIY POINT.
RU3NJVN9LAGRANDA BAY TO ENKEN POINT.
RU3NKXC0SEA OF OKHOTSK. W COAST. KAMCHATKA PENINSULA. MOROSHECHNAYA RIVER MOUTH TO UTKHOLOKSKIY POINT.
RU3NNVT0KHANYANGA POINT TO OKHOTSKIY ROADS
RU3NNWT9MAGADAN
RU3NNY50BERING SEA. E COAST OF KAMCHATKA PENINSULA. S PART OF KARAGINSKIY GULF.
RU3NOWL9IZMAYLOV POINT TO YANA RIVER
RU3NOX89YEVREINOV POINT TO SERYY POINT
RU3NOXH9TIGIL’ RIVER TO KINKIL’SKIY POINT
RU3NPW90SYURKUM POINT TO MAREKAN POINT
RU3NQY80BERING SEA. E COAST OF KAMCHATKA PENINSULA. N PART OF KARAGINSKIY GULF.
RU3NRYI0BERING SEA. NW COAST. OLYUTORSKIY GULF.
RU3NRZ00BERING SEA.NW COAST. OLYUTORSKIY POINT TO NATALIYA BAY.
RU3NSKI9BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. VAINDLOO LIGHTHOUSE TO MOSHCHNYY ISLAND.
RU3NSKO9BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. SESKAR ISLAND TO PRIMORSK.
RU3NSXH9OSTROVNOY POINT TO OPASNYY POINT
RU3NSXP9STOROZHEVOY POINT TO LAKHTACH’YA BAY
RU3NTKQ0BALTIC SEA. GULF OF FINLAND E PART. STIRSUDDEN LIGHTHOUSE TO SANKT-PETERBURG.
RU3O0Z70BERING SEA. NW COAST. NATALIYA BAY TO KHATYRKA.
RU3O1Y69PENZHINSKAYA INLET
RU3O4ZF0BERING SEA. NW COAST. KHATYRKA POINT TO NAVARIN POINT.
RU3O50T0BERING SEA. ANADYRSKIY GULF.
RU3O90C0BERING SEA. CHUKOTSKIY PENINSULA. YAKUN POINT TO MERTENS POINT AND ST. LAWRENCE ISLAND.
RU3OA0T0BERING SEA. ANADYRSKIY GULF.
RU3OB0L0BERING SEA. CHUKOTSKIY PENINSULA. BERING POINT TO PROVIDENIYA BAY.
RU3OBLE0WHITE SEA. ONEZHSKIY GULF SW PART
RU3OBLJ0WHITE SEA. ONEZHSKIY GULF SE PART
RU3OC0P0BERING SEA. ANADYRSKIY GULF. CHUKOTSKIY PENINSULA. KRESTA GULF TO BERING POINT.
RU3OD090BERING SEA. CHUKOTSKIY PENINSULA. CHAPLIN POINT TO LAVRENTIY POINT.
RU3ODLD0WHITE SEA. ONEZHSKIY GULF NOTHERN PART AND SOLOVETSKIYE ISLANDS
RU3ODLI0WHITE SEA. LETNIY AND ONEZHSKIY COASTS. KRASNOGORSKIY ROG POINTt TO KRYSANOVSKIY POINT
RU3ODLP0WHITE SEA. DVINSKIY GULF. BOL'SHIYE KOZLY RIVER TO MALINNIK POINT WITH PORT ARKKHANGEL'K
RU3OE040BERING SEA. N PART BERING STRAIT.
RU3OE0T0BERING SEA. ANADYRSKIY GULF. KRESTA GULF.
RU3OFLC0WHITE SEA. KAREL'KIY COAST. PON'GOMA INLET TO OLENIY ISLAND
RU3OFLI0WHITE SEA. WEATERN PART. FROM 65 15'N TO 65 47'N. FROM 36 15'E TO 38 20'E
RU3OFLP0WHITE SEA. TOVA RIVER TO BOL'SHIYE KOZLY RIVER
RU3OH0B0CHUKCHI SEA. CHUKOTSKIY PENINSULA. DZHENRETLEN POINT TO DEZHNYOV POINT.
RU3OHL80WHITE SEA. KANDALAKSHSKIY GULF S PART
RU3OHLD0WHITE SEA. TERSKIY AND KANDALAKSHSKIY COASTS. KASHKARANTSY SETTLEMENT TO TURIY POINT
RU3OHLI0WHITE SEA. TERSKIY COAST. VONICHIY POINT TO KORABL' POINT
RU3OHLO0WHITE SEA. TERSKIY COAST. WHITE SEA THROAT SOUTHERN PART
RU3OHM00WHITE SEA. TERSKIY AND ZIMNIY COASTS. WHITE SEA Sea THROAT MIDDLE PART
RU3OIM90WHITE SEA. MEZENSKIY GULF
RU3OIOR0KARA SEA. OBSKAYA INLET. PAYETA POINT TO SANDIBE POINT AND DELTA OF OB' RIVER.
RU3OJ0M0CHUKCHI SEA. DVUKH PILOTOV SPIT TO DZHENRETLEN POINT.
RU3OJL60WHITE SEA. N PART OF KANDALAKSHSKIY GULF.
RU3OJM00WHITE SEA. TERSKIY COAST. ORLOVKA INLET TO MALYA BAB'YA INLET
RU3OJM50WHITE SEA. MORZHOVETS ISLAND AREA
RU3OKM90WHITE SEA. MEZENSKIY GULF. MIKKHAYLOVSKIY POINT TO TOLSTIK POINT
RU3OKME0BARENTS SEA. CHYOSHSKAYA INLET.
RU3OLM10WHITE SEA. TERSKIY COAST. CHETYRYOKHROGAYA INLET TO ORLOVKA RIVER MOUTH
RU3OLM70WHITE SEA. KANINSKIY COAST. CHYORNYY OBRYV POINT TO LAGYSHEV POINT
RU3OMM19BARENTS AND WHITE SEAS. OBORNYY POINT TO MADAKHA LIGHTHOUSE.
RU3OMPI0KARA SEA. OBSKAYA INLET. TAZOVSKAYA INLET. POVOROTNYY POINT TO TAZ RIVER.
RU3ONLN0BARENTS AND WHITE SEAS. 38 00 E TO LUMBOVSKIY GULF.
RU3ONME9BARENTS SEA. SE PART. E PART OF KANIN PENINSULA TO SW PART OF KOLGUYEV ISLAND.
RU3ONMR9BARENTS SEA. SE PART. SVYATOY (TIMANSKIY) HEAD TO KOLOKOLKOV INLET.
RU3ONP70KARA SEA. OBSKAYA INLET. KAMENNYY POINT TO PORT YAMBURG.
RU3OO070CHUKCHI SEA. AREA NW OF HOPE POINT.
RU3OO0P0CHUKCHI SEA. AREA NE OF DVUKH PILOTOV SPIT.
RU3OO0T0CHUKCHI SEA. RYPIL'GYN LAGOON TO DVUKH PILOTOV SPIT.
RU3OON80BARENTS SEA. SE PART. PECHORSKAYA INLET. PESCHANKA LIGHT BEACON TO GORELKA POINT.
RU3OOOD0KARA SEA. BAYDARATSKAYA INLET.
RU3OPLD9BARENTS SEA. MURMANSKIY COAST. TERIBERSKAYA INLET TO BELYY POINT.
RU3OPNJ9BARENTS SEA. SE PART. CHYORNAYA LOPATKA POINT TO YUGORSKIY SHAR STRAIT.
RU3OPP70KARA SEA. OBSKAYA INLET. TRYOKHBUGORNYY POINT TO KAMENNYY POINT.
RU3OPPC0KARA SEA. OBSKAYA INLET. TAZOVSKAYA INLET ENTRANCE.
RU3OQYN0EAST SIBERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET WITH APPROACHES.
RU3ORL20BARENTS SEA. VARD ISLANDS TO TERIBERSKIY POINT.
RU3ORME0BARENTS SEA. SE PART. AREA NW OF KOLGUYEV ISLAND.
RU3ORMR9BARENTS SEA. SE PART. KOLGUYEV ISLAND TO KHODOVARIKHA LIGHTHOUSE.
RU3ORP60KARA SEA. OBSKAYA INLET. LEBEDINYY POINT TO TRYOKHBUGORNYY POINT.
RU3ORZ60EAST SIBERIAN AND CHUKCHI SEAS. SHALAUROV ISLAND TO RYPIL'GYN LAGOON.
RU3OS060CHUKCHI SEA. GERAL'D BANK AND APPROACHES.
RU3OSKP0BARENTS SEA. KOLNESET POINT TO TSYPNAVOLOK POINT AND VARANGERFJORDEN GULF.
RU3OSO20KARA SEA. YUGORSKIY PENINSULA. RIFOVAYA BAY TO PUL'SEDAYAKHA RIVER.
RU3OSOC0KARA SEA. YUGORSKIY PENINSULA TO SHARAPOVY KOSHKI ISLANDS.
RU3OSXS0EAST SIBERIAN SEA. KRESTOVYY POINT TO BOL'SHOY BARANOV POINT AND MEDVEZH'I ISLANDS.
RU3OSYB0EAST SIBERIAN SEA. BOL'SHOY BARANOV POINT TO AYON ISLAND.
RU3OT0N0CHUKCHI SEA. VRANGEL' ISLAND TO GERAL'D BANK.
RU3OTP50KARA SEA. OBSKAYA INLET. TADEBYAYKHA LIGHT BEACON TO LEBEDINYY POINT.
RU3P0NJ9BARENTS AND KARA SEAS. KARSKIYE VOROTA STRAIT AND APPROACHES.
RU3P0OT0RU3P0OT0
RU3P0ZM0EAST SIBERIAN AND CHUKCHI SEAS. VRANGEL' ISLAND.
RU3P1P60KARA SEA. OBSKAYA INLET. VIL'KITSKIY (SEVERNYYE) BANKS TO LIGHT BEACON.
RU3P1XJ0EAST SIBERIAN SEA. BOL'SHAYA KUROPATOCH'YA RIVER TO CHETYRYOKHSTOLBOVOY ISLAND.
RU3P2OB0KARA SEA. YAMAL PENINSULA KHARASAVEY POINT TO PILEYAKHA RIVER.
RU3P2P50KARA SEA. OBSKAYA INLET. TAMBEY BAY TO VIL'KITSKIY (SEVERNYYE) BANKS.
RU3P2PE0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET.
RU3P2UP0LAPTEV SEA. BUOR-KHAYA INLET.
RU3P2WR0EAST SIBERIAN SEA. LOPATKA PENINSULA TO ALAZEYA RIVER.
RU3P2X90EAST SIBERIAN SEA. ALAZEYA RIVER TO MERIDIAN 157 54 E.
RU3P30N0CHUKCHI SEA. AREA NE OF VRANGEL' ISLAND.
RU3P3V70LAPTEV SEA. BUOR-KHAYA POINT TO YAROK ISLAND.
RU3P3VK0LAPTEV SEA. YAROK ISLAND TO SVYATOY HEAD.
RU3P4P50KARA SEA. OBSKAYA INLET. SABKOLYANGYAKHA RIVER TO TAMBEY BAY.
RU3P5OG0KARA SEA. KHARDEYAKHA (SEDAYA) RIVER TO BELYY ISLAND.
RU3P5PS0KARA SEA. YENISEYSKIY GULF. BOL'SHOY KORSAKOVSKIY ISLAND TO SOPOCHNAYA KARGA POINT.
RU3P6P60KARA SEA. OBSKAYA INLET. DROVYANOY POINT TO SABKOLYANG"YAKHA RIVER.
RU3P6PD0KARA SEA. YAVAY PENINSULA TO DIKSON ISLAND.
RU3P6W90EAST SIBERIAN SEA. EASTERN APPROACHES TO DMITRIY LAPTEV STRAIT.
RU3P7OP0KARA SEA. APPROACHES TO OBSKAYA INLET.
RU3P7UQ0LAPTEV SEA. AREA NE OF RIVER LENA DELTA.
RU3P7VS0EAST SIBERIAN SEA. DMITRIY LAPTEV STRAIT.
RU3P8TO0LAPTEV SEA. TERPYAY-TUMSA POINT TO DUNAY ISLAND.
RU3P8V90LAPTEV SEA. APPROACHES TO DMITRIY LAPTEV STRAIT.
RU3P9PR0KARA SEA. DIKSON ISLAND TO KAMENNYYE ISLANDS AND SVERDRUP ISLAND.
RU3P9UD0LAPTEV SEA. AREA N OF RIVER LENA DELTA.
RU3PAPD0KARA SEA. DIKSON, VIL'KITSKIY AND SVERDRUP ISLANDS.
RU3PAQ90KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. PYASINSKIY GULF AND MININ SKERRIES.
RU3PASO0LAPTEV SEA. KHATANGSKIY GULF WITH BEGICHEV ISLAND.
RU3PAT80LAPTEV SEA. PREOBRAZHENIYA ISLAND TO TERPYAY-TUMSA POINT.
RU3PBVP0EAST SIBERIAN SEA. NOVOSIBIRSKIYE ISLANDS. SANNIKOV STRAIT.
RU3PCUQ0LAPTEV SEA. FROM 74 10' N TO 75 50' N. FROM 128 50' E TO 133 30' E.
RU3PCV80LAPTEV SEA. STOLBOVOY ISLAND TO BEL'KOVSKIY ISLAND.
RU3PDPF0KARA SEA. AREA NW OF SVERDRUP ISLAND.
RU3PDT50LAPTEV SEA. TAYMYR PENINSULA. PSOV ISLAND TO PREOBRAZHENIYA ISLAND.
RU3PDWF0EAST SIBERIAN SEA. NOVOSIBIRSKIYE ISLANDS. NOVAYA SIBIR' ISLAND AND BLAGOVESHCHENSKIY STRAIT.
RU3PDX10EAST SIBERIAN SEA. NOVOSIBIRSKIYE ISLANDS. NOVAYA SIBIR' ISLAND TO ZHOKHOV ISLAND.
RU3PEPQ0KARA SEA. ARKTICHESKOGO INSTITUTA AND IZVESTIY TSIK ISLANDS.
RU3PEQE0KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. CHELL'MAN ISLANDS TO DUBINSKIY POINT.
RU3PFWB0EAST SIBERIAN SEA. NOVOSIBIRSKIYE ISLANDS. BLAGOVESHCHENSKIY STRAIT TO BENNETT ISLAND.
RU3PGP50KARA SEA. AREA SE OF ZHELANIYA POINT.
RU3PGQK0KARA SEA. RINGNES ISLAND TO GAVRILOV ISLAND.
RU3PGV80LAPTEV SEA. NOVOSIBIRSKIYE ISLANDS. KOTEL'NYY ISLAND ROZOVYY POINT TO ANISIY POINT AND BEL'KOVSKIY ISLAND.
RU3PGVP0EAST SIBERIAN SEA. NOVOSIBIRSKIYE ISLANDS. ANZHU ISLANDS. ANISIY POINT TO NERPICHIY POINT.
RU3PHPG0KARA SEA. IZVESTIY TSIK ISLANDS. AREA NW OF POLOGIY-SERGEYEVA ISLAND.
RU3PHQ20KARA SEA. NORTHERN APPROACHES TO IZVESTIY TSIK ISLANDS.
RU3PHR70KARA SEA. S PART OF NORDENSHELD ARCHIPELAGO.
RU3PHT50LAPTEV SEA. TAYMYR PENINSULA. SEVERNYY ISLAND TO PSOV ISLAND.
RU3PIRM0KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. KNIPOVICH BAY TO POLUOSTROVNOY POINT.
RU3PJQI0KARA SEA. SERGEY KIROV ISLANDS.
RU3PJSC0LAPTEV SEA. CHELYUSKIN POINT TO NARVALOV POINT.
RU3PJSO0LAPTEV SEA. TAYMYR PENINSULA. NARVALOV POINT TO SEVERNYY ISLAND.
RU3PKPD0KARA SEA. AREA W OF UYEDINENIYA ISLAND.
RU3PKQ00KARA SEA. APPROACHES TO UYEDINENIYA ISLAND.
RU3PKR50KARA SEA. N PART OF NORDENSHEL'D ARCHIPELAGO AND KIROV ISLAND.
RU3PLRO0KARA SEA. VIL'KITSKIY STRAIT.
RU3PMPK0KARA SEA. AREA OF UYEDINENIYA ISLAND.
RU3PMQ40KARA SEA. AREA NE UYEDINENIYA ISLAND.
RU3PMQM0KARA SEA. KIROV ISLAND TO VORONIN ISLAND.
RU3PMR90KARA SEA. VORONIN ISLAND TO BOL'SHEVIK ISLAND.
RU3PMS90KARA AND LAPTEV SEAS. E PART OF VIL'KITSKIY STRAIT.
RU3PORG0KARA AND LAPTEV SEAS. SEVERNAYA ZEMLYA. SHOKAL'SKIY STRAIT AND APPROACHES.
RU3PPQ50KARA SEA. FROM 78 23' N TO 80 10' N. FROM 82 00' E TO 89 00' E.
RU3PPQP0KARA SEA. SEVERNAYA ZEMLYA. MEDNYY POINT TO PIONER ISLAND.
RU3PPS30LAPTEV SEA. SEVERNAYA ZEMLYA. E COAST OF BOL'SHEVIK ISLAND.
RU3PRP80KARA SEA. APPROACHES TO VIZE ISLAND.
RU3PSMA9BARENTS SEA. ZEMLYA FRANTSA-IOSIFA. W PART.
RU3PSMS9BARENTS SEA. ZEMLYA FRANTSA-IOSIFA. S PART.
RU3PSNL9BARENTS SEA. ZEMLYA FRANTSA-IOSIFA. SE PART.
RU3Q0PA0KARA SEA. APPROACHES TO USHAKOV ISLAND.
RU3Q0QQ0KARA SEA. SEVERNAYA ZEMLYA. PIONER ISLAND TO ARKTICHESKIY POINT.
RU3Q0RE0LAPTEV SEA. SEVERNAYA ZEMLYA. ARKTICHESKIY POINT TO BERG POINT.
RU3Q2MS9BARENTS SEA. ZEMLYA FRANTSA-IOSIFA. N PART.
RU3Q2NL9BARENTS SEA. ZEMLYA FRANTSA-IOSIFA. NE PART.
RU4M5MO0RU4M5MO0
RU4M6MO0CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO DERBENT FROM N
RU4M7V20POS'YET GULF.
RU4M7V90SEA OF JAPAN - NORTH WEST COAST - ZELYONYY POINT TO OSTROVNOY POINT
RU4M8V70VOSTOK GULF.
RU4M8V71NAZIMOV BAY AND APPROACHES.
RU4M8VC0APPROACHES TO KIT AND VALENTIN BAYS
RU4M9LS0BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. PORT SOCHI AND ADLER ROADS WITH APPROACHES.
RU4M9V40JAPAN SEA. PYOTR VELIKIY GULF. N PART AMURSKIY GULF.
RU4M9V50NORTHERN PART OF USSURIYSKIY GULF.
RU4MAVE0YEVSTAFIY BAY.
RU4MAVF0NIZMENNYY POINT AND APPROACHES.
RU4MBLQ0BLACK SEA CAUCASIAN COAST PORT TUAPSE AND APPROACHES
RU4MBMM0CASPIAN SEA. N PART. AGRAKHANSKIY GULF AND APPROACHES.
RU4MBMN0CASPIAN SEA. N PART. APPROACHES TO CHECHEN' ISLAND.
RU4MBWG0SEA OF OKHOTSK KURIL'SKIYE ISLANDS KUNASHIR ISLAND APPROACHES TO TOFITSKIY ROADS
RU4MBWH0KURIL'SKIYE ISLAND. YZHNO-KURIL'SKAYA BAY
RU4MBWJ0APPROACHES TO KRABOVAYA AND MALOKURIL’SKAYA BAYS.
RU4MCMM0CASPIAN SEA. N PART. S PART OF ASTRAKHANSKIY ROADS.
RU4MCVH0CHERNAYA SKALA POINT TO GROZNYY POINT.
RU4MDLM0BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. APPROACHES TO NOVOROSSIYSK AND GELENDZHIK
RU4MDMM0CASPIAN SEA. N PART. MIDDLE PART OF ASTRAKHANSKIY ROADS.
RU4MDWL0SEA OF OKHOTSK - KURIL'SKIYE ISLANDS - ITURUP ISLAND - DOBROYE NACHALO GULF
RU4MELK0BLACK SEA COAST OF THE CAUCASUS. YANTARNYY LIGHTHOUSE TO KUBANSKIY LIGHT-BEACON
RU4MELL0BLACK SEA. COAST OF THE CAUCASUS.APPROACHES TO PORT ANAPA
RU4MEMM0CASPIAN SEA. N PART. VOLGA-CASPIAN CANAL 3RD ELBOW.
RU4MEVI0RYNDA GULF.
RU4MEWL0SEA OF OKHOTSK - KURIL'SKIYE ISLANDS - ITURUP ISLAND - ODESSKIY GULF
RU4MEWM0SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. ITURUP ISLAND. TRYOKH SKAL BAY
RU4MFLK0SEA OF AZOV. TEMRYUKSKIY GULF. APPROACHES TO PORT TEMRYUK
RU4MFLK1SEA OF AZOV. KERCHENSKIY STRAIT. EAST PART OF TAMANSKIY GULF
RU4MFMM0CASPIAN SEA. APPROACHES - VOLGA-CASPIAN CANAL - THIRD ELBOW
RU4MGMM0CASPIAN SEA. N PART. 4TH ELBOW OF VOLGA-CASPIAN CANAL.
RU4MHW30MONERON ISLAND.
RU4MILO0SEA OF AZOV. YASENSKIY GULF. PRIMORSKO-AKHTARSK TO PORTPOINT YASENSKAYA PEREPRAVA AND BEYSUGSKIY LIMAN
RU4MJLN0SEA OF AZOV. TAGANROGSKIY GULF. APPROACHES TO PORT YEYSK.
RU4MJN30CASPIAN SEA. N PART. GUR'YEVSKIY ROADSTEAD
RU4MJVO0SVETLAYA RIVER MOUTH AND APPROACHES
RU4MKLP0SEA OF AZOV PORT TAGANROG TO MOUTH OF DON
RU4MKW50APPROACHES TO PORT KHOLMSK.
RU4MMX80SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. USHISHIR ISLANDS.
RU4MPW00APPROACHES TO PESCHANYY POINT.
RU4MQW00KHADZHI POINT TO DATTA POINT AND SOVETSKAYA GAVAN' GULF.
RU4MRW00DATTA POINT TO BOEN POINT
RU4N0XF0SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. KRASHENINNIKOV BAY.
RU4N1XI9SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. 1ST AND 2ND KURIL'SKIY STRAITS.
RU4N3W10MOSOLOV BAY TO DAVYDOV POINT.
RU4N4W30SEA OF OKHOTSK. S ENTRANCE INTO AMURSKIY LIMAN.
RU4N5W30SEA OF OKHOTSK. AMURSKIY LIMAN. NEVEL'SKOY STRAIT.
RU4N7W30SEA OF OKHOTSK. AMURSKIY LIMAN. CHASTYYE ISLANDS TO SABAKH POINT.
RU4N7XP0VILYUCHINSKAYA BAY.
RU4N7XP9PACIFIC OCEAN. EAST COAST OF KAMCHATKA PENINSULA. AVACHINSKAYA INLET AND APPROACHES.
RU4N8W31SEA OF OKHOTSK. AMURSKIY LIMAN. SABAKH POINT TO OZERPAKH POINT.
RU4N8W90APPROACHES TO PIL'TUN GULF
RU4N9W30SEA OF OKHOTSK. SAKHALINSKIY GULF. N ENTRANCE INTO AMURSKIY LIMAN.
RU4NAVL0WEST COAST - SW PART OF UL'BANSKIY GULF
RU4NAW70APPROACHES TO PORT MOSKAL'VO
RU4NAXT0ZHUPANOV RIVER MOUTH.
RU4NCXH0APPROACHES TO BOL'SHAYA VOROVSKAYA RIVER MOUTH
RU4NDY20OL'GA BAY.
RU4NHY60KAMCHATSKIY GULF. APPROACHES TO UST'-KAMCHATSK
RU4NLXJ0SEA OF OKHOTSK - COAST OF KAMCHATKA - APPROACH TO KHAYRYUZOVA RIVER MOUTH
RU4NNXO0SEA OF OKHOTSK - WEST COAST OF KAMCHATKA PENINSULA - APPROACHES TO TIGIL' RIVER MOUTH
RU4NQX50ZABIYAKA GULF
RU4NTKK9BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. GOGLAND ISLAND TO MALYY ISLAND
RU4NTKO9BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. SESKAR ISLAND TO USTINSKIY POINT.
RU4NTKQ0BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. 29?37'E TO SHEPELEVSKIY LIGHTHOUSE.
RU4NTKS9BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. KOTLIN ISLAND AND APPROCHES.
RU4O0KM9BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. AREA OF NERVA ISLAND.
RU4O0KS9BALTIC SEA. AREA OF ZELENOGORSK - SESTRORETSK - FORT KRASNOARMEYSKIY.
RU4O1KN8BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. KHALLI LIGHT BUOY TO VYBORGSKIY LIGHTHOUSE
RU4O1KN9BALTIC SEA. N PART OF GULF OF FINLAND. AREA OF RUSSIA - FINLAND BOUNDARY.
RU4O1KP9BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. N PART OF BYORKYOZUND STRAIT AND KLYUCHEVSKAYA BAY.
RU4O1YH0SKRYTAYA SIBIR AND SKOBELEV HARBOURS.
RU4O2XT0SHELIKHOV GULF - VNUTRENNYAYA INLET
RU4O3LF0ONEZHSKOYE LAKE S PART CHEYNAVOLOK POIT TO BRUSNITSKIY POIT
RU4O3Z70BERING SEA - NORTH-WEST COAST - ANASTASIYA BAY
RU4O4LD0ONEZHSKOYE LAKE MIDDLE PART BRUSNO ISLAND TO IVANOVSKIY ISLAND
RU4O4XT0GIZHIGINSKAYA INLET HEAD
RU4O4Z90BERING SEA - NW COAST - DEZHNYOV AND LINGLINGKUYYM BAYS
RU4O6ZR0BERING SEA - ANADYRSKIY GILF - APPROACHES TO GAVRIIL BAY
RU4O8ZR0UGOL'NAYA BAY AND LAKHIN LAGOON.
RU4OC0B9PROVIDENIYA BAY.
RU4OD090BERING SEA - CHUKOTSKIY PENINSULA - TKACHEN (BUTAKOV) BAY
RU4ODLR0WHITE SEA. DVINSKIY GULF. KUMBYSH ISLAND TO TOLSTIK POINT
RU4ODZJ0BERING SEA - ANADYRSKIY GULF - ANADYR' RUVER THROAT AND E PART ONEMEN GULF
RU4ODZM0BERING SEA ANADYRSKIY LIMAN ALEKSANDR POINT TO SALOMATOV POINT
RU4ODZN0BERING SEA - ANADYRSKIY GULF - ANADYRSKIY LIMAN EAST PART
RU4OG060BERING SEA CHUKOTSKIY PENINSULA MECHIGMENSKIY GULF APPROACHES TO LORINO SETTLEMENT AND MECHIGMENSKAYA INLET ENTRANCE
RU4OI0S0BERING SEA ANADYRSKIY GULF ETELKUYYM AND EGVEKINOT BAYS
RU4OMN80BARENTS SEA. PECHORA RIVER. OSKOLKOVO TO PORT NAR'YAN-MAR.
RU4OMP80KARA SEA. OBSKAYA INLET. NOVYY PORT BAY AND APPROACHES.
RU4ONLQ9BARENTS SEA. MURMANSKIY COAST. NOKUYEV ISLAND TO SVYATOY HEAD.
RU4ONNB0BARENTS SEA. PECHORA RIVER MOUTH TO OSKOLKOVO.
RU4OOLM9BARENTS SEA. MURMANSKIY COAST. KHARLOV ISLAND TO NOKUYEV ISLAND.
RU4OOND0BARENTS SEA. PECHORSKAYA INLET. KONSTANTINOVSKIY POINT TO BOLVANSKIY HEAD.
RU4OOPA0KARA SEA. OBSKAYA INLET. SNEGOVOY YAR BLUFF TO KAMENNAYA BAY.
RU4OOQH9YENISEY RIVER. MALYY LUZINSKIY ISLAND TO VERKHNEKHANTAYSKIY LEADING LINE.
RU4OPNF0BARENTS SEA. PECHORSKAYA INLET. MAIN FAIRWAY. PECHORSKIY BUOY TO SEVERNAYA SHOAL BUOY.
RU4OPP70KARA SEA. OBSKAYA INLET. LYMBAD"YAKHA RIVER TO SNEGOVOY YAR BLUFF.
RU4OQLH9BARENTS SEA. MURMANSKIY COAST. VORON'I ISLANDS TO KHARLOV ISLAND.
RU4OQP70KARA SEA. OBSKAYA INLET. TOPSALYA POINT TO YAVIYAKHA RIVER.
RU4OQQG9YENISEY RIVER. GRIBANOVSKIY ISLAND TO MALYY LUZINSKIY ISLAND.
RU4OQY30EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. POKHODSKAYA DISTRIBUTARY. KAMENNAYA DISTRIBUTARY TO UST'-KRIVINSKIY ISLAND.
RU4OQY31EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. FILIPPOVSKAYA STRELKA POINT TO CHERSKIY SETTLEMENT.
RU4OQY40EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. VERKHNEKABACHKOVSKIY POINT TO FILIPPOVSKAYA STRELKA POINT.
RU4OQZ00EAST SIDERIAN SEA. S PART OF CHAUNSKAYA INLET. CHAUN RIVER DELTA AND APPROACHES
RU4OQZ10EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. APPROACHES TO ICHUVEYEM RIVER
RU4ORL59BARENTS SEA. MURMANSKIY COAST. MOTOVSKIY GULF.
RU4ORLD9BARENTS SEA. MURMANSKIY COAST. KIL'DIN ISLAND TO VORON'I ISLANDS.
RU4OROI0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. PONTON POINT TO MARRESALYA POINT.
RU4OROK0KARA SEA. BAYDARATSKAYA INLET. ANCHORAGE IN MUTNYY GULF.
RU4ORP70KARA SEA. OBSKAYA INLET. YURIBEYTOYAKHA RIVER TO TOPSALYA POINT.
RU4ORQG9YENISEY RIVER. MALYY LEONT'YEVSKIY ISLAND TO GRIBANOVSKIY ISLAND.
RU4ORY20EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. MIDDLE PART OF POKHODSKAYA DISTRIBUTARY.
RU4ORY21EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. POKHODSKAYA DISTRIBUTARY. APPROACHES TO POKHODSK SETTLEMENT.
RU4ORY40EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. KAMENNAYA DISTRIBUTARY. KUR'ISHKA SETTLEMENT TO VERKHNEKABACHKOVSKIY POINT.
RU4ORZ10EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. APPROACHES TO ROSSOMASHIY POINT
RU4ORZ11EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. MLELIN SPRI TO TEYUKUUL RIVER
RU4OSOI0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. MARRESALYA POINT TO YABTOYAHA RIVER.
RU4OSQA0YENISEY RIVER. KAZANTSEVSKIY POINT TO NIKITINSKIY ISLAND.
RU4OSQE0YENISEY RIVER. NIKITINSKIY ISLAND TO MALYY LEONT'YEVSKIY ISLAND.
RU4OSY20EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. N PART OF POKHODSKAYA DISTRIBUTARY.
RU4OSY30EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. POKHODSKAYA DISTRIBUTARY MOUTH.
RU4OSY40EAST SIBERIAN SEA.KOLYMA RIVER. KAMENNAYA DISTRIBUTARY. OBRYVISTYY POINT TO KUR'ISHKA SETTLEMENT.
RU4OSY50EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. MEDVEZHIY POINT TO OBRYVISTYY POINT.
RU4OSYT0EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. MLELIN SPRI TO TEYUKUUL RIVER
RU4OSZ00EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. APPROACHES TO PORT PEVEK
RU4OSZ10EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. ZAPADNYY SETTLEMENT TO MLELIN POINT
RU4OTOI0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. BELUSHIY HEAD TO SYABUSEDAYAKHA RIVER.
RU4OTQ69YENISEY RIVER. PESCHANYYE ISLANDS TO SECHENSKAYA BANK.
RU4OTQ99YENISEY RIVER. SECHENSKAYA BANK TO SELYAKINSKIY POINT.
RU4OTZ00EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. BOL'SHOY ROUTAN ISLANT TO YANRANGAY POINT
RU4OTZ01EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. YARANGAY POINT TO SHELAGSKIY POINT
RU4P0OI0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. MUTNYY SHAR STRAIT AND APPROACHES.
RU4P0Q80YENISEY RIVER. BAYKALOVSK TO PESCHANYYE ISLANDS.
RU4P0Z10EAST SIDERIAN SEA. APPROACHES TO VAL'KARAY POLAR STATION
RU4P1NI0BARENTS SEA AND KARA SEA. NOVAYA ZEMLYA. ZALIV PAKHTUSOVA AND APPROACHES.
RU4P1NL0KARA SEA. NOVAYA ZEMLYA. BOL'SHOY LOGINOV ISLAND TO VILLAMOV POINT.
RU4P1OH0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. APPROACHES TO SHARAPOVY KOSHKI ISLANDS.
RU4P2OI0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. SHARAPOV SHAR GULF TO VARKUYAKHA RIVER.
RU4P2PN0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET S PART.
RU4P2Q80YENISEY RIVER. YAKOVLEV RIVER TO BAYKALOVSK SETTLEMENT.
RU4P3OI0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. APPROACHES TO BURUNNYY POINT.
RU4P3OK0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. CHYORNYY BEREG LIGHT BEACON TO YUN'YAKHA LIGHT BEACON.
RU4P3P70KARA SEA. OBSKAYA INLET. APPROACHES TO KHOARASALYA POINT.
RU4P3PF0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET. NEYATOYAKHA RIVER MOUTH TO VOSTOCHNYY POINT.
RU4P3PI0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET. KRIVOY POINT TO YURIBEY RIVER MOUTH.
RU4P3PL0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET. GUSINYY ISLAND TO NYADA BAY.
RU4P3Q70YENISEY RIVER. DOROFEYEVSKIY POINT TO YAKOVLEV RIVER.
RU4P4ON0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. YUN'YAKHA LIGHT BEACON TO SEDA LIGHT BEACON.
RU4P4P90KARA SEA. OBSKAYA INLET. APPROACHES TO STORMOVOY POINT.
RU4P4PF0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET. MAMONTA POINT TO VOSTOCHNYY POINT.
RU4P4Q80YENISEY RIVER. GOL'CHIKHA RIVER TO DOROFEYEVSKIY POINT.
RU4P4UQ0LAPTEV SEA. TIKSI BAY
RU4P4VQ0LAPTEV SEA. APPROACHES TO PORT TIKSI.
RU4P5ON0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. KHARDEYAKHA (SEDAYA) RIVER MOUTH TO NIUTEYYAKHA RIVER MOUTH.
RU4P5PB0KARA SEA. OBSKAYA INLET. YADAREYYAKHA RIVER TO NYUDYA-TETNEDAYAKHA RIVER.
RU4P5PF0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET. YAVAY PENINSULA TO MAMONTA PENINSULA.
RU4P5PI0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET. APPROACHES TO OLENIY STRAIT AND YURATSKAYA INLET.
RU4P5Q70RU4P5Q70
RU4P5Q79YENISEY RIVER. SOPOCHNAYA KARGA POINT TO GOL'CHIKHA RIVER.
RU4P5UP0LAPTEV SEA. LENA RIVER DELTA. BYKOVSKIY FAIRWAY AND NEYOLOV GULF (ZAPADNAYA INLET).
RU4P6OO0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. NIUTEYYAKHA RIVER TO PAYNDTEYAKHA RIVER.
RU4P6PC0KARA SEA. OBSKAYA INLET. NGARKA-TABEYYAKHA RIVER TO YAKOR' LIGHT BEACON.
RU4P6PG0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET. YAVAY PENINSULA PESCHANYY POINT TO PESTSOVYYE ISLANDS.
RU4P6PI0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET. APPROACHES TO OLENIY ISLAND FROM W.
RU4P6Q00KARA SEA. YENISEYSKIY GULF. KRESTOVSKIY AND MOSKVA STRAITS AND APPROACHES.
RU4P6UO0LAPTEV SEA. LENA RIVER DELTA. ENTRANCE TO BUKOVSKAYA DISTRIBUTARY.
RU4P7PC0KARA SEA. OBSKAYA INLET. SHOKAL'SKIY ISLAND TO NGARKA-TABEYYAKHA RIVER.
RU4P7PF0KARA SEA. GYDANSKAYA INLET. YAVAY PENINSULA SEVERNAYA KARGA POINT TO PESCHANYY POINT.
RU4P7PK0KARA SEA. YENISEYSKIY GULF. APPROACHES TO OLENIY ISLAND FROM N.
RU4P7PO0KARA SEA. YENISEYSKIY GULF. APPROACHES TO OLENIY ISLAND FROM E.
RU4P7PT0KARA SEA. YENISEYSKIY GULF. KRESTOVSKAYA RIVER TO KRESTOVSKIY ISLAND.
RU4P8OO0KARA SEA. YAMAL PENINSULA. MYUDAYAKHA RIVER TO SKURATOV POINT.
RU4P8OR0KARA SEA. APPROACHES TO MALYGIN STRAIT FROM W.
RU4P8OS0KARA SEA. MALYGIN STRAIT W PART.
RU4P8P20KARA SEA. E PART OF MALYGIN STRAIT.
RU4P8PD0KARA SEA. APPROACHES TO GYDANSKIY STRAIT FROM NE.
RU4P8PT0KARA SEA. YENISEY GULF. ISACHENKO POINT TO KREST'YANKA RIVER.
RU4P9PT9KARA SEA. APPROACHES TO DIKSON ISLAND.
RU4P9T90LAPTEV SEA. ANABARSKIY GULF. ANABAR RIVER MOUTH.
RU4P9VS0LAPTEV AND EAST SIBERIAN SEAS. DMITRIY LAPTEV STRAIT. APPROACHES TO MYS KIGILYAKH POLAR STATION.
RU4P9W80LAPTEV AND EAST SIBERIAN SEAS. DMITRIY LAPTEV STRAIT. APPROACHES TO MYS SHALAUROVA POLAR STATION.
RU4PAQ10KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. SEVERO-VOSTOCHNYYE ISLANDS TO DVUKH MEDVEDEY POINT.
RU4PAQ50KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. DVUKH MEDVEDEY POINT TO ZELEDEYEV RIVER.
RU4PAQ90KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. ZELEDEYEV RIVER TO MORZHOVO ISLAND.
RU4PASR0LAPTEV SEA. KHATANGSKIY GULF. KOZHEVNIKOV BAY.
RU4PBQ60KARA SEA. ZAPADNYY KAMENNYY AND VOSTOCHNYY KAMENNYY ISLANDS.
RU4PBQA0KARA SEA. KAMENNYE ISLANDS. ALEKSEYEV STRAIT AND APPROACHES.
RU4PBQC0KARA SEA. MININ SKERRIES. RASTORGUYEV ISLAND TO GOL'TSMAN ISLANDS.
RU4PBQD0KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. RASTORGUYEV ISLAND TO LAGUNNYY POINT AND MORZHOVO ISLAND.
RU4PBQE0KARA SEA. MININ SKERRIES. GOL'TSMAN AND ZVEROBOY ISLANDS.
RU4PBQH0KARA SEA. PYASINSKIY GULF. BAR AND DELTA OF PYASINA RIVER.
RU4PBSS0LAPTEV SEA. KHATANGSKIY GULF. BOLOTNYY POINT TO KUMAKHTAKH LIGHT BEACON.
RU4PBT20LAPTEV SEA. KHATANGSKIY GULF. MALYY BEGICHEV ISLAND TO OTMELAYA BAY.
RU4PBT40LAPTEV SEA. KHATANGSKIY GULF. VOSTOCHNYY STRAIT.
RU4PBT80LAPTEV SEA. KHATANGSKIY GULF. APPROACHES TO VOSTOCHNYY STRAIT FROM E.
RU4PCQB0KARA SEA. MININ SKERRIES. VARDROPPER ISLAND TO GOL'TSMAN-WESTERN ISLAND.
RU4PCQE0KARA SEA. MININ SKERRIES. YELENEVSKIY AND GLUBOKIY STRAITS.
RU4PDQE0KARA SEA. MININ SKERRIES. KHMYZNIKOV STRAIT TO POPOV-CHUKHCHIN ISLAND.
RU4PDT50LAPTEV SEA. KHATANGSKIY GULF. PREOBRAZHENIYA ISLAND TO OPASNYY POINT.
RU4PEQ50KARA SEA. ARKTICHESKOGO INSTITUTA ISLANDS. POLYARNIK BAY AND APPROACHES.
RU4PEQH0KARA SEA. MININ SKERRIES. SCOTT-GANSEN ISLANDS TO MIKHAYLOV PENINSULA.
RU4PEQI0KARA SEA. MININ SKERRIES. MIKHAYLOV, TRYOKH OSTROVOV AND MEDVEZH'YA BAYS.
RU4PET50LAPTEV SEA. TAYMYR PENINSULA. APPROACHES TO TSVETKOV POINT.
RU4PFQK0KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. MIKHAYLOV POINT TO MARKEM ISLAND.
RU4PFQN0KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. MARKEM ISLAND TO STERLEGOV LIGHT BEACON.
RU4PGQM0KARA SEA. MON ISLANDS.
RU4PGQP0KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. STERLEGOV LIGHT BEACON TO KAMINSKIY POINT.
RU4PGR00KARA SEA. KAMINSKIY POINT TO SHTELLING POINT.
RU4PHR40KARA SEA. SHTELLING POINT TO RYKACHYOV ISLAND.
RU4PHR70KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. GAVRILOV ISLAND TO MEZHDUGORNAYA BAY.
RU4PHRG0KARA SEA. TAYMYR PENINSULA. VAL'TER AND ZEYEBERG GULFS.
RU4PHRL0KARA SEA. CENTRAL PART OF TAYMYRSKIY GULF.
RU4PHX60EAST SIBERIAN SEA. DE-LONG ISLANDS. APPROACHES TO ZHOKHOV ISLAND.
RU4PIRB0KARA SEA. NORDENSHEL'D ARCHIPELAGO. VIL'KITSKIY ISLANDS.
RU4PIRC0KARA SEA. NORDENSHEL'D ARCHIPELAGO. BIRULYA GULF AND FRAM, SVERDRUP, ZARYA AND PALANDER STRAITS.
RU4PIRG0KARA SEA. NORDENSHEL'D ARCHIPELAGO. E PART MATISEN STRAIT. MOISEYEV ISLAND TO TYRTOV ISLAND.
RU4PIRG1KARA SEA. NORDENSHEL'D ARCHIPELAGO. EASTERN PART MATISEN STREIT. FROM MOISEYEV ISLAND TO TYRTOV ISLAND.
RU4PJRB0KARA SEA. NORDENSHEL'D ARCHIPELAGO. TSIVOL'KA ISLANDS.
RU4PJRK0KARA SEA. NORDENSHEL'D ARCHIPELAGO. APPROACHES TO TYRTOV ISLAND.
RU4PKRC0KARA SEA. NORDENSHEL'D ARCHIPELAGO. TSIVOL'KA ISLANDS TO RUSSKIY ISLAND.
RU4PSPH0KARA SEA. VIZE ISLAND.
RU5M6MN0CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO BASHLY POINT
RU5M6MO0CASPIAN SEA. WEST COAST. DERBENTSKIY ROADS.
RU5M7MN0CASPIAN SEA. W COAST. APPROACHES TO NOVOKAYAKENT.
RU5M7MN1CASPIAN SEA. W COAST. APPROACHES TO IZBERBASH.
RU5M8MM0CASPIAN SEA W COAST APPROACHES TO KASPIYSK.
RU5M8MN0CASPIAN SEA. WEST COAST. APPROACHES TO MANASKENT
RU5M8V50PYOTOR VELIKIY GULF STRAIT BETWEEN POPOV AND REYNEKE ISLAND
RU5M8V80SEA OF JAPAN. PYOTR VELIKIY GULF. NAKHODKA GULF. PORT NAKHODKA.
RU5M8V81GAYDAMAK BAY.
RU5M8V82SEA OF JAPAN. NORTH-WEST COAST. VOSTOK BAY. SREDNYAYA BAY.
RU5M8V90SEA OF JAPAN. NAKHODKA GULF. VOSTOCHNYY PORT.
RU5M8V91KRAKOVKA BAY.
RU5M8VA0USPENIYA BAY.
RU5M8VB0SOKOLOVSKAYA AND PREOBRAZHENIYA BAYS.
RU5M9MM0CASPIAN SEA. W COAST. SULAK BAY AND APPROACHES.
RU5M9V50SEA OF JAPAN. PYOTR VELIKIY GULF. PORT VLADIVOSTOK AND APPROACHES.
RU5M9V51PYOTR VELIKIY GULF - RUSSKIY ISLAND - PARIS AND ZHITKOV BAYS
RU5M9VD0NEPRIMETNAYA BAY.
RU5MAVF0SEA OF JAPAN - NORTH-WEST COAST - MANEVSKIY BAY
RU5MBVG0SEA OF JAPAN - NORTH-WEST COAST - VLADIMIR GULF
RU5MBWJ0SEA OF OKHOTSK. KURIL'SKIYE ISLANDS. SHIKOTAN (SHPANBERG) ISLAND. VOLOSHIN BAY
RU5MCLR1BLACK SEA - COAST OF THE CAUCASUS - INNER ROADS OF PORT TUAPSE
RU5MELL0BLACK SEA. COAST OF THE CAUCASUS. ANAPSKIY ROADS
RU5MELN0BLACK SEA. CAUCASIAN COAST. PIERS OF PORT NOVOROSSIYSK
RU5MEVJ0SEA OF JAPAN. NW COAST. SEREBRYANKA BAY.
RU5MEVJ1SEA OF JAPAN. NW COAST. UDOBNAYA BAY.
RU5MEWM0KASATKA GULF.
RU5MFLL0SEA OF AZOV. SOUTHERN COAST. PORT TEMRYUK
RU5MFVK0SEA OF JAPAN. NW COAST. RUSSKAYA BAY.
RU5MIVO0SEA OF JAPAN. NW COAST. KUZNETSOVO BAY.
RU5MJW80PORT KORSAKOV.
RU5MKLO0TAGANROGSKIY GULF - PORT YEYSK
RU5MLVQ0SEA OF JAPAN. TATARSKIY STRAIT. ZOLOTAYA BAY.
RU5MLW60PORT KHOLMSK AND APPROACHES.
RU5MNVS0SEA OF JAPAN. TATARSKIY STRAIT. GROSSEVICH BAY.
RU5MQW00PORT SOVETSKAYA HARBOUR.
RU5MRW00PORT VANINO AND MUCHKE BAY.
RU5MRW50PORT UGLEGORSK.
RU5N2XI1SEA OF OKHOTSK - VTOROY KURIL'SKIY STRAIT - KOZYREVSKOGO GULF
RU5N6W40SEA OF OKHOTSK. AMURSKIY LIMAN. SEA AREA OF LAZAREVSKIY INDUSTRIAL FORESTRY.
RU5N6XP0PACIFIC OCEAN - COAST OF KAMCHATKA - LISTVENNICHNAYA BAY
RU5N7XP0PACIFIC OCEAN - KAMCHATKA PENINSULA - RUSSKAYA AND TIKHIRKA BAYS
RU5N8XP0RAKOVAYA BAY.
RU5N8XP2PACIFIC OCEAN - AVACHINSKAYA INLET - PORT PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKIY
RU5N9W20AMUR RIVER PORT NIKOLAYEVSK-NA-AMURE.
RU5N9XT1PACIFIC OCEAN - EAST COAST OF KAMCHATKA PENINSULA - MORZHOVAYA BAY
RU5N9XT2PACIFIC OCEAN - COAST OF KAMCHATKA PENINSULA - BOL'SHAYA MEDVEZHKA BAY
RU5NEK00BALTIC SEA. SOUTH PART. PIONERSKIY PORT
RU5NKVP0SEA OF OKHOTSK - NW COAST - ALDOMA GULF
RU5NRX10SEA OF OKHOTSK - RASSVET BAY
RU5NSKO0BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. LUZHSKAYA INLET. APPROACHES TO LUGA RIVER MOUTH.
RU5NSWG0SEA OF OKHOTSK. NORTH COAST. LOSHADINAYA BAY.
RU5NTKL0BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. BOL'SHOY TYUTERS ISLAND HARBOUR
RU5NTKN0S-57 CELL RU5NTKN0
RU5NTKO0S-57 CELL RU5NTKO0
RU5NTKPOBALTIC SEA. GULF OF FINLAND. LUZHSKAYA INLET. NOVAYA GAVAN' RUCH'I
RU5NTKT7GULF OF FINLAND. NEVSKAYA INLET. STREL'NA HARBOUR AND APPROACHES.
RU5NTKT8BALTIC SEA. E PART OF GULF OF FINLAND. AREA OF KRONSHTADT TO GORSKAYA.
RU5O0KK0BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. GOGLAND ISLAND. SUURKYULAN-LAKHTI BAY
RU5O0KK1BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. GOGLAND ISLAND. LIMONNIKOV BAY
RU5O0KL0BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. GOGLAND ISLAND. KIYSHINKYULYA BAY
RU5O0KN0BALTIC SEA. GULF OF FINLAND. MOSHCHNYY ISLAND. RYBACH'YA BAY
RU5O0KO0S-57 CELL RU5O0KO0
RU5O0L70LADOZHSKOYE LAKE. SE COAST. SHURYAGSKAYA BAY AND APPROACHES.
RU5O5LD0ONEZHSKOYE LAKE. APPROACHES TO KONDOPOZHSKAYA INLET.
RU5O5LE0ONEZHSKOYE LAKE BOL'SHOYE ONEGO GULF BERYOZOVETS ISLAND TO POPOV ISLAND
RU5O5LF0ONEZHSKOYE LAKE KIZHSKIYE SKERRIES GARNITSKIY ISLAND TO LEYNAVOLOK POINT AND VELIKAYA INLET
RU5O5LG0ONEZHSKOYE LAKE MALOE ONEGO GULF KOCHKOVNAVOLOK POINT TO UNOYGUBA INLET
RU5O5LG1ONEZHSKOYE LAKE MALOYE ONEGO GULF UNOYGUBA INLET TO SKALA PERTISHCHE POINT
RU5O5LH0ONEZHSKOYE LAKE E COAST BESOV HEAD TO KOCHKONAVOLOK POINT
RU5O6LC0ONEZHSKOYE LAKE KONDOPOZHSKAYA INLET
RU5O6LD0APPROACHES TO UNITSKAYA INLET ONEZHSKOYE LAKE BOL'SHOYE ONEGO GULF
RU5O6LD1ONEZHSKOYE LAKE UNITSKAYA INLET
RU5O6LG0ONEZHSKOYE LAKE ZAONEZHSKIY GULF SKALA PERTISHCHE POINT TO VORONIY ISLAND
RU5O6LG2ONEZHSKOYE LAKE ZAONEZHSKIY GULF SOSNOVETS ISLAND TO KNED ISLAND
RU5O7LE0ONEZHSKOYE LAKE POVENETSKIY GULF POVENETSKAYA BAY WITH APPROACHES
RU5O7LF0ONEZHSKOYE LAKE ZAONEZHSKIY GULF KHED ISLAND TO SAL ISLAND
RU5O8LD0ONEZHSKOYE LAKE POVENETSKIY GULF BOL'SHAYA INLET
RU5ODM00WHITE SEA. SEVERNAJA DVINA RIVER ESTUARY. ARCHANGELSK PORT. FROM CHIGHOVSKII ROADSTEAD TO SOLOMBAL'SKII UGHNII ROADSTEAD
RU5ODM01WHITE SEA. DVINSKII BAY. WESTERN PART OF NIKOL'SKII HORN OF SEVERNAYA DVINA RIVER
RU5ODM10WHITE SEA.. SEVERNAJA DVINA RIVER ESTUARY. ARCHANGELSK PORT. FROM CITY ROADSTEAD TO NOVODVINSK
RU5OELT2WHITE SEA. DVINSKII BAY. WESTERN PART OF NIKOL'SKII HORN AND WESTERN PART OF MURMANSKII HORN
RU5OG030BERING STRAIT - LAVRENTIY GULF - APPROACHES TO LAVRENTIY SETTLEMENT
RU5OI000BERING STRAIT. CHUKOTSKIY PENINSULA. APPROACHES TO UELEN SETTLEMENT.
RU5OI0R0BERING SEA ANADYRSKIY GULF EGVEKINOT BAY
RU5OMN80BARENTS SEA. PECHORA RIVER. PORT NAR'YAN-MAR.
RU5OMQJ9KARA SEA. YENISEY RIVER. PORT IGARKA AND APPROACHES
RU5ON0I0CHUKCHI SEA. APPROACHES TO POLAR STATION VANKAREM.
RU5ONPE0KARA SEA. OBSKAYA INLET. PORT YAMBURG AND APPROACHES.
RU5OPN50BARENTS SEA. SE PART. APPROACHES TO KOLOKOLKOVA INLET.
RU5OPNF0BARENTS SEA PECHORA INLET DRESVYANKA RIVER MOUYH AND APPROACHES
RU5OPQI0KARA SEA. YENISEY RIVER. LIPATNIKOVSKIY FORT AND APPROACHES.
RU5OQY31EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. CHERNOUSOVSKAYA DISTRIBUTARY AND APPROACHES.
RU5OQY49EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RVR. KAMENNAYA DISTRIB. APP. TO PETUSHKI SETTL. AND ABROSIMOVISKY FORD.
RU5OQZ10EAST SIBERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. APPROACHES TO RYTKUCHI SETTLEMENT.
RU5ORL80BARENTS SEA. KOL'SKIY GULF. VELIKIY POINT TO MISHUKOVO SETTLEMENT
RU5ORLB1BARENTS SEA. MURMANSKIY COAST. W PART OF KIL'DINSKIY STRAIT.
RU5ORLC0BARENTS SEA. MURMANSKIY COAST. E PART OF KILDINSKIY STRAIT.
RU5ORQH0KARA SEA. YENISEY RIVER. APPROACHES TO PORT DUDINKA.
RU5ORQH1KARA SEA. YENISEY RIVER. SITKOVSKAYA AND GRIBANOVSKAYA DISTRIBUTARIES.
RU5OSY40EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. KAMENNAYA DISTRIBUTARY. ASPIDNYY AND PAROKHODNYY ISLANDS.
RU5OSY41KOLYMA RIVER. KAMENNAYA DISTRIBUTARY. SUKHARNYY FORD.
RU5OSY42EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. POPERECHNAYA DISTRIBUTARY.
RU5OSY60EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. BUKHTA AMBACHIC.
RU5OSZ09EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. PORT PEVEK
RU5OTO30KARA SEA. YUGORSKIY PENINSULA. AMDERMA ROADS AND MOROZOV STRAIT.
RU5OTQA0YENISEY RIVER. FAIRWAY SE OF BOL'SHOY ISLAND.
RU5P1NQ0KARA SEA. VAYGACH ISLAND. APPROACHES TO POLAR STATION MYS BOLVANSKIY NOS.
RU5P1Q90KARA SEA. YENISEY RIVER. TURUSHINSKIY FORD.
RU5P4UQ9LAPTEV SEA. SOGO AND BULUNKAN GULFS. TIKSI BAY. PORT TIKSI BERTHS
RU5P8T90LAPTEV SEA. ANABAR RIVER. BATTAKHTAKH-ARYTA ISLAND TO KHARABYL-ARYTA ISLAND.
RU5P9SO0LAPTEV SEA. KHATANGSKIY GULF. SYNDASSKO BAY.
RU5P9T90LAPTEV SEA. ANABAR RIVER. KRESTY POINT TO BATTAKHTAKH-ARYTA ISLAND.
RU5PAQ09KARA SEA. APPROACHES TO PORT DIKSON. PORT DIKSON.
RU5PAQ10KARA SEA DIKSON PORT.
RU5PIRJ0KARA SEA. NORDENSHEL'D ARCHIPELAGO. NW PART OF TAYMYR GULF.TETTERMAN BAY.
RU5PMQ60KARA SEA. UYEDINENIYA ISLAND. APPROACHES TO POLAR STATION OSTROV UYEDINENIYA.
RU5PMSB0KARA SEA. VIL'KITSKIY STRAIT. APPROACHES TO CHELYUSKIN POINT.
RU5Q2PO0KARA SEA. USHAKOV ISLAND. APPROACHES TO POLAR STATION OSTROV USHAKOV.
RU6MCLP0BUKHTA OL'GINSKAYA
RU6MLVQ0SEA OF JAPAN. TATARSKIY STRAIT. APPROACHES TO YEDINKA SETTLEMENT.
RU6N8XP1RAKOVAYA BAY - SOLYONOYE OZERO BIGHT.
RU6N8XQ0RAKOVAYA BAY - ZAVODSKAYA BAY PIER.
RU6N8XQ1RAKOVAYA BAY - HEAT POWER STATION No.1 PIER.
RU6N9XP0PACIFIC OCEAN. EAST COAST OF KAMCHATKA PENINSULA. AVACHINSKAYA INLET. BOOT BASIN.
RU6N9XP1PACIFIC OCEAN. EAST COAST OF KAMCHATKA PENINSULA. AVACHINSKAYA INLET. SEROGLAZKA BAY.
RU6NTKP0S-57 CELL RU6NTKP0
RU6O3LG0ONEZHSKOYE LAKE APPROACHES TO ROPRUCHEY BERTH
RU6O4L20LADOZHSKOYE LAKE. N COAST. MARROW OF MARKATSIMANSALMI STRAIT.
RU6O5LF0ONEZHSKOYE LAKE KIZHSKIYE SKERRIES GARNITSKIY ISLAND TO YAM ISLAND
RU6O5LF1ONEZHSKOYE LAKE KIZHSKIYE SKERRIES KOTNAVOLOKSKIY YAMOSTROVSKIY LEADING LINES
RU6O5LF2ONEZHSKOYE LAKE KIZHSKIYE SKERRIES KONEVSKIY LEADING LINE
RU6O5LF3ONEZHSKOYE LAKE KIZHSKIYE SKERRIES YAM ISLAND TO KIZHI ISLANDS
RU6O6LF0ONEZHSKOYE LAKE APPROACHES TO KIZHI ISLAND
RU6O7LH0ONEZHSKOYE LAKE ZAONEZHSKIY GULF KODACHGUBA INLET
RU6ODM10WHITE SEA SEVERNAYA DIVINA RIVER PORT ARKHANGELSK
RU6OKL80GORELAYA INLET.
RU6OMQJ0YENISEY RIVER. PORT IGARKA.
RU6OPN60BARENTS SEA. SE PART. PORTPOINT TOBSEDA.
RU6OQP90KARA SEA. OBSKAYA INLET. NURMAYAKHA RIVER MOUTH.
RU6OQY40EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. SEA PORT OF ZELENYY MYS.
RU6OQY41EAST SIBERIAN SEA. KOLYMA RIVER. KAMENNAYA DISTRIBUTARY. OIL BERTH PETUSHKI SETTLEMENT.
RU6OSQI0KARA SEA. YENISEY RIVER. PORT DUDINKA.
RU6OTZ01EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. PORT PEVEK BERTHS
RU6OTZ02EAST SIDERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. PORT PEVEK. OIL BASE BERTHS
RU6OTZ10EAST SIBERIAN SEA. CHAUNSKAYA INLET. OFFSHORE MOORING OF PORT PEVEK.
RU6P8T90LAPTEV SEA. ANABAR RIVER. APPROACHES TO URYUNG-KHAYA SETTLEMENT.
RU6Q2PQ0KARA SEA. USHAKOV ISLAND. APPROACHES TO POLAR STATION. VESSELS MOORING.
S111MALAREN, EAST.
S112_1MALAREN, NORTH.
S113MALAREN, WEST.
S1131GALTEN.
S1133_1HJULSTAFJARDEN.
S114_1HJALMAREN.
S121_1SODRA VATTERN.
S131SLOTTSBRON - KARLSTAD.
S132KARLSTAD - KRISTINEHAMN.
S133OTTERBACKEN - MARIESTAD - LURO.
S1331LURO.
S134ARVIKA - SAFFLE - KOPMANNEBRO.
S135KOPMANNEBRO - VANERSBORG - LIDKOPING.
S1352AGOTA ALV - TROLLHATTE KANAL, SOUTH.
S1353FGOTA ALV - TROLLHATTE KANAL, NORTH.
S4101_1LULEA - HAPARANDAHAMN.
S411MALOREN - SESKARO - HAPARANDA.
S412ESTERSON - KARLSBORG - MALOREN.
S413HINDERSOHARUN - TORE.
S414GERMANDON - LULEA - ESTERSON.
S414SNORSTROMSGRUND.
S415NYGRAN - PITEA - GERMANDON.
S4151_1PITEA.
S421SKOTGRONNAN - SKELLEFTEHAMN - NYGRAN.
S4211SKELLEFTEHAMN.
S422VANNSKAR - BJUROKLUBB - SKOTGRONNAN.
S511HOLMON - RATAN - VANNSKAR.
S512BREDSKAR - UMEA - HOLMON.
S5121_1VEGAGRUNDET - HOLMSUND - UMEA.
S513JARNAS - HORNEFORS - BREDSKAR.
S514SKAG - NORDMALING - JARNAS.
S522HOGBONDEN - ORNSKOLDSVIK - SKAG.
S523HARNON - KRAMFORS.
S524BRAMON - HARNON.
S525BALSO - GRAN - BRAMON.
S532HALLGRUND - HORNSLANDET.
S533LOVGRUNDS RABBAR - SODERHAMN - HALLGRUND.
S5331SODERHAMN - VALLVIK.
S534BJORN - GAVLE - LOVGRUNDS RABBAR.
S5341GAVLE.
S535OREGRUND - GRUNDKALLEN - BJORN.
S536VADDO - OREGRUND.
S611ARHOLMA - FURUSUND.
S612FURUSUND - SAXARFJARDEN.
S613RODLOGA - SVENSKA HOGARNA.
S6141PORT OF STOCKHOLM.
S6142VAXHOLM.
S6143KANHOLMSFJARDEN.
S6144SANDHAMN.
S6145NAMDOFJARDEN.
S615SANDHAMN APPROACH.
S616DALARO - NYNASHAMN.
S6162MUSKO.
S6163DALARO.
S617LANDSORT - HAVRINGE.
S6171NYNASHAMN.
S6172LANDSORT.
S6173TVAREN.
S6181_1SODERTALJE.
S619ALANDS HAV.
S621_1HAVRINGE - SLATBAKEN.
S6211OXELOSUND.
S6212BRAVIKEN.
S622SLATBAKEN - STORA ASKO.
S623STORA ASKO - EKNO.
S6231VASTERVIK.
S624KRAKELUND - BLA JUNGFRUN.
S6241OSKARSHAMN.
S711OSKARSHAMN - BORGHOLM.
S712KALMAR - BORGHOLM.
S713KALMAR - OLANDS SODRA UDDE.
S714OLANDS SODRA UDDE - UTLANGAN.
S73GOTLAND.
S731OSTERSJON NORRA GOTLAND.
S7413PORT OF KARLSKRONA.
S8141FLINTRANNAN.
S821UTLANGAN - TARNO.
S822KARLSHAMN - AHUS.
S8221KARLSHAMN - STILLERYD.
S839TRELLEBORG - STENSHUVUD.
S921ORESUND SOUTH.
S9211_1PORT OF MALMO.
S922ORESUND, NORTH.
S9221HELSINGBORG - RAA.
S923TYLON - KULLEN.
S924VARBERG - TYLON.
S925TISTLARNA - VARBERG.
S931MARSTRAND - GOTEBORG - TISTLARNA.
S9312PORT OF GOTEBORG.
S9313VINGA - GOTEBORG.
S932GULLHOLMEN - STENUNGSUND - MARSTRAND.
S9321MARSTRAND.
S933HUNNEBOSTRAND - UDDEVALLA - GULLHOLMEN.
S9331BROFJORDEN.
S934SYDKOSTER - HUNNEBOSTRAND.
S937IDEFJORDEN - STROMSTAD.
SDALS10DALSLANDS KANAL.
SGOTA16GOTA KANAL MED VATTERN.
U_842_11U.S. - GREAT LAKES. SOUTH SHORE OF LAKE ERIE. SANDUSKY BAY.
U_846_10U.S. - GREAT LAKES. MICHIGAN. WEST END OF LAKE ERIE.
U_853_10UNITED STATES - GREAT LAKES. MICHIGAN. DETROIT RIVER.
U_86C10U.S. NEW YORK STATE CANAL SYSTEM. CHAMPLAIN CANAL.
U_886_10U.S. - GREAT LAKES. MICHIGAN. INLAND ROUTE. CHEBOIGAN TO CONWAY.
U_916_10UNITED STATES - GREAT LAKES. WISCONSIN. LAKE WINNEBAGO.
U_926_10U.S. - GREAT LAKES. LAKE MICHIGAN. CHICAGO AND VICINITY.
U11306AU.S.INTRACOASTAL WATERWAY.TEXAS.LAGUNA MADRE.MIDDLE GROUND - CHUBBY I.
U11314AU.S. TEXAS. CARLOS BAY TO REDFISH BAY. INCLUDING COPANO BAY.
U11326A1U.S. - TEXAS. GALVESTON BAY. TRINITY BAY.
U11345U.S. - GULF COAST. ICW. NEW ORLEANS TO CALCASIEU RIVER. WEST SECTION.
U11352U.S. - GULF COAST. LOUISIANA. NEW ORLEANS TO CALCASIEU RIVER.
U11355A2UNITED STATES. LOUISIANA. HOUMA NAVIGATION CANAL EXTENSION.
U11389UNITED STATES - GULF COAST. FLORIDA. ST. JOSEPH AND ST. ANDREW BAYS.
U11406_1UNITED STATES - GULF COAST. FLORIDA. ST.MARKS RIVER AND APPROACHES.
U11411AU.S. FLORIDA. INTRACOASTAL WATERWAY. TAMPA BAY TO PORT RICHEY.
U11425_1U.S. - FLORIDA. INTRACOASTAL WATERWAY. CHARLOTTE HARBOR TO TAMPA BAY.
U11427AU.S. FLORIDA. FORT MYERS TO CHARLOTTE HARBOR AND WIGGINS PASS.
U11428AU.S. FLORIDA. ST. LUCIE INLET TO FORT MYERS AND LAKE OKEECHOBEE.
U11430A1U.S. - FLORIDA. LOSTMANS RIVER TO WIGGINS PASS.
U11432U.S. FLORIDA. EVERGLADES NATIONAL PARK. SHARK RIVER TO LOSTMANS RIVER.
U11433U.S. FLORIDA. EVERGLADES NATIONAL PARK. WHITEWATER BAY.
U11461NORTH ATLANTIC OCEAN.NORTH AMERICA.STRAITS OF FLORIDA.SOUTHERN PORTION
U11485A1U.S. FLORIDA. INTRACOASTAL WATERWAY. TOLOMATO RIVER TO PALM SHORES.
U11487_1U.S. - EAST COAST. FLORIDA. ST.JOHNS RIVER. RACY PT. TO CRESCENT LAKE.
U11489_1U.S. GEORGIA - FLORIDA. ST.SIMONS SOUND TO TOLOMATO RIVER.
U11492_1U.S. - EAST COAST. FLORIDA. ST.JOHNS RIVER. JACKSONVILLE TO RACY PT.
U11495_1U.S.-EAST COAST. FLORIDA. ST.JOHNS RIVER. DUNNS CREEK TO LAKE DEXTER.
U11498_1U.S.-EAST COAST. FLORIDA. ST.JOHNS RIVER. LAKE DEXTER TO LAKE HARNEY.
U11507A1U.S. INTRACOASTAL WATERWAY. BEAUFORT RIVER TO ST. SIMONS SOUND.
U11510UNITED STATES - EAST COAST. GEORGIA. SAPELO AND DOBOY SOUNDS.
U11511U.S. - EAST COAST. GEORGIA. OSSABAW AND ST CATHERINES SOUNDS.
U11515A1SAVANNAH RIVER. BRIER CREEK TO AUGUSTA.
U11516U.S. - EAST COAST. PORT ROYAL SOUND AND INLAND PASSAGES.
U11518_1U.S. SOUTH CAROLINA. I.W.W. CASINO CREEK TO BEAUFORT RIVER.
U11519U.S. - EAST COAST. SOUTH CAROLINA. PARTS OF COOSAW AND BROAD RIVERS.
U12325UNITED STATES - EAST COAST. NEW JERSEY. NAVESINK & SHREWSBURY RIVERS.
U12364GUNITED STATES. LONG ISLAND SOUND. CRAB MEADOW.
U13200UNITED STATES - EAST COAST. GEORGES BANK AND NANTUCKET SHOALS.
U13229AU.S. MASSACHUSETTS. SOUTH COAST OF CAPE COD. NANTUCKET SOUND.
U13233UNITED STATES - EAST COAST. MASSACHUSETTS. MARTHA'S VINEYARD.
U13238U.S. - EAST COAST. MASSACHUSETTS. MARTHA'S VINEYARD - EASTERN PART.
U13241UNITED STATES - EAST COAST. MASSACHUSETTS. NANTUCKET ISLAND.
U13244U.S. - EAST COAST. MASSACHUSETTS. EASTERN ENTRANCE TO NANTUCKET SOUND.
U13275UNITED STATES - EAST COAST. MASSACHUSETTS. SALEM AND LYNN HARBORS.
U13279U.S. - EAST COAST. MASSACHUSETTS. IPSWICH BAY TO GLOUCESTER HARBOR.
U13281U.S.- EAST COAST. MASSACHUSETTS. GLOUCESTER HARBOR AND ANNISQUAM RIVER
U13293U.S. - EAST COAST. MAINE. DAMARISCOTTA, SHEEPSCOT AND KENNEBEC RIVERS.
U13301U.S.- EAST COAST.MAINE. MUSCONGUS BAY.
U13307U.S. - EAST COAST. MAINE. CAMDEN, ROCKPORT AND ROCKLAND HARBORS.
U13308UNITED STATES - EAST COAST. MAINE. FOX ISLANDS THOROFARE.
U13313UNITED STATES - EAST COAST. MAINE. APPROACHES TO BLUE HILL BAY.
U13315U.S. - EAST COAST. MAINE. DEER ISLAND THOROFARE.
U13316UNITED STATES. MAINE - EAST COAST. BLUE HILL BAY.
U13318U.S. - EAST COAST. MAINE. FRENCHMAN BAY AND MOUNT DESERT ISLAND.
U13321U.S.-EAST COAST.SOUTHWEST HARBOR AND APPROACHES.MOUNT DESERT ISLAND.
U13322UNITED STATES - EAST COAST. MAINE. WINTER HARBOR.
U13324U.S. - EAST COAST. MAINE. TIBBETT NARROWS TO SCHOODIC ISLAND.
U13326UNITED STATES - EAST COAST. MAINE. MACHIAS BAY TO TIBBETT NARROWS.
U13392UNITED STATES AND CANADA-EAST COAST.GRAND MANAN CHANNEL.SOUTHERN PART.
U13394U.S. AND CANADA - EAST COAST. GRAND MANAN CHANNEL. NORTHERN PART.
U13396U.S. AND CANADA - EAST COAST. MAINE - NEW BRUNSWICK. CAMPOBELLO I..
U13398UNITED STATES AND CANADA-EAST COAST. PASSAMAQUODDY BAY AND ST.CROIX R.
U14781U.S. LAKE CHAMPLAIN - RIVIERE RICHELIEU TO SOUTH HERO ISLAND.
U14782U.S. LAKE CHAMPLAIN. CUMBERLAND HEAD TO FOUR BROTHERS ISLANDS.
U14783U.S. LAKE CHAMPLAIN. FOUR BROTHERS ISLANDS TO BARBER POINT.
U14784_1U.S. LAKE CHAMPLAIN - NEW YORK - VERMONT. BARBER POINT TO WHITEHALL.
U14785UNITED STATES. LAKE CHAMPLAIN - VERMONT. BURLINGTON HARBOR.
U14788U.S.NEW YORK STATE BARGE CANAL SYSTEM. ONEIDA LAKE. LOCK 22 TO LOCK 23
U14791U.S. NEW YORK STATE CANAL SYSTEM. NEW YORK. CAYUGA AND SENECA LAKES.
U14828U.S. - GREAT LAKES. LAKE ERIE - OHIO PENNSYLVANIA. ERIE TO GENEVA.
U14829UNITED STATES - GREAT LAKES. LAKE ERIE - OHIO. GENEVA TO LORAIN.
U14917U.S. - GREAT LAKES. LAKE MICHIGAN. MENOMINEE AND MARINETTE HARBORS.
U14922_1UNITED STATES - GREAT LAKES. LAKE MICHIGAN - WISCONSIN. MANITOWOC.
U14931U.S.-GREAT LAKES.LAKE MICHIGAN.GRAND RIVER.DERMO BAYOU TO BASS RIVER.
U16006UNITED STATES - RUSSIA. ALASKA-WEST COAST. BERING SEA. EASTERN PART.
U16013U.S. ALASKA - SOUTH COAST. CAPE ST ELIAS TO SHUMAGIN ISLANDS.
U16061UNITED STATES. ALASKA - ARCTIC COAST. PRUDHOE BAY AND VICINITY.
U16305U.S. ALASKA - W COAST. BRISTOL BAY. CAPE NEWENHAM & HAGEMEISTER STRAIT
U16322U.S. ALASKA - WEST COAST. BRISTOL BAY. NUSHAGAK BAY AND APPROACHES.
U16323U.S. ALASKA - WEST COAST. BRISTOL BAY. KVICHAK BAY AND APPROACHES.
U16338U.S. ALASKA - WEST COAST. BRISTOL BAY. UGASHIK BAY TO EGEGIK BAY.
U16343UNITED STATES. ALASKA - WEST COAST. PORT HEIDEN.
U16363UNITED STATES. ALASKA - WEST COAST. PORT MOLLER AND HERENDEEN BAY.
U16433U.S. ALASKA - ALEUTIAN ISLANDS. ATTU ISLAND. SARANA BAY TO HOLTZ BAY.
U16434UNITED STATES. ALASKA - ALEUTIAN ISLANDS. AGATTU ISLAND.
U16435U.S. ALEUTIAN ISLANDS. SEMICHI ISLANDS. ALAID AND NIZKI ISLANDS.
U16436U.S. ALASKA - ALEUTIAN ISLANDS. SEMICHI ISLANDS. SHEMYA ISLAND.
U16442U.S. ALASKA - ALEUTIAN ISLANDS. KISKA I. KISKA HARBOR AND APPROACHES.
U16446U.S. ALASKA - ALEUTIAN ISLANDS. AMCHITKA ISLAND. CONSTANTINE HARBOR.
U16477U.S. ALEUTIAN ISLANDS. ANDREANOF ISLANDS. TAGALAK I TO LITTLE TANAGA I
U16511_1UNITED STATES. ALASKA - ALEUTIAN ISLANDS. UMNAK ISLAND. INANUDAK BAY.
U16535UNITED STATES. ALASKA - SOUTH COAST. MORZHOVOI BAY & ISANOTSKI STRAIT.
U16547UNITED STATES. ALASKA - SOUTH COAST. SANAK ISLAND AND SANDMAN REEFS.
U16551U.S. ALASKA - SOUTH COAST. ALASKA PENINSULA. UNGA ISLAND TO PAVLOF BAY
U16566U.S. ALASKA - SOUTH COAST. ALASKA PENINSULA. CHIGNIK AND KUJULIK BAYS.
U16568U.S. ALASKA - SOUTH COAST. ALASKA PENINSULA. WIDE BAY TO CAPE KUMLIK.
U16575U.S. ALASKA - SHELIKOF STRAIT. DAKAVAK BAY TO CAPE UNALISHAGVAK.
U16591U.S. ALASKA - S COAST. KODIAK I. ALITAK BAY. CAPE ALITAK TO MOSER BAY.
U16594U. S. ALASKA. KODIAK & AFOGNAK IS. MARMOT BAY & KUPREANOF STRAIT.
U16599_1U.S. ALASKA - SOUTH COAST. KODIAK ISLAND. LARSEN BAY.
U16605UNITED STATES. ALASKA - SOUTH COAST. SHUYAK STRAIT AND BLUEFOX BAY.
U16608UNITED STATES. ALASKA - SHELIKOF STRAIT. CAPE DOUGLAS TO CAPE NUKSHAK.
U16741UNITED STATES. ALASKA - SOUTH COAST. ICY BAY.
U16761UNITED STATES. ALASKA - SOUTH COAST. YAKUTAT BAY.
U16762UNITED STATES. ALASKA - SOUTH COAST. LITUYA BAY.
U17302UNITED STATES. ALASKA - SOUTHEAST COAST. ICY STRAIT AND CROSS SOUND.
U17303U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. YAKOBI ISLAND AND LISIANSKI INLET.
U17311UNITED STATES. ALASKA - SOUTHEAST COAST. HOLKHAM BAY AND TRACY ARM.
U17312U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. HAWK INLET. CHATHAM STRAIT.
U17313U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. PORT SNETTISHAM.
U17314U.S. ALASKA-SOUTHEAST COAST. SLOCUM & LIMESTONE INLETS & TAKU HARBOR
U17316U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. LYNN CANAL. ICY STRAIT TO POINT SHERMAN
U17317U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. LYNN CANAL. POINT SHERMAN TO SKAGWAY.
U17318UNITED STATES. ALASKA - SOUTHEAST COAST. GLACIER BAY.
U17321U.S. ALASKA. W COAST OF CHICHAGOF I. CAPE EDWARD TO LISIANSKI STRAIT.
U17322U.S. ALASKA-SOUTHEAST COAST. WEST COAST OF CHICHAGOF ISLAND. KHAZ BAY.
U17323UNITED STATES. ALASKA. SALISBURY SOUND. PERIL STRAIT AND HOONAH SOUND.
U17324U.S. ALASKA. SITKA SOUND TO SALISBURY SOUND. INSIDE PASSAGE.
U17325U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. SOUTH AND WEST COASTS OF KRUZOF ISLAND.
U17327UNITED STATES. ALASKA - SOUTHEAST COAST. SITKA HARBOR AND APPROACHES.
U17330U.S. ALASKA. WEST COAST OF BARANOF ISLAND. CAPE OMMANEY TO BYRON BAY.
U17331U.S.ALASKA. CHATHAM STRAIT. PORTS ALEXANDER, CONCLUSION AND ARMSTRONG.
U17333U.S. ALASKA. CHATHAM STRAIT. PORTS HERBERT, WALTER, LUCY, ARMSTRONG.
U17335UNITED STATES. ALASKA - SOUTHEAST COAST. PATTERSON BAY AND DEEP COVE.
U17336_1U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. CHATHAM STRAIT. RED BLUFF BAY.
U17337_1UNITED STATES. ALASKA. CHATHAM STRAIT. KELP BAY.
U17338U.S. ALASKA - SE COAST. PERIL STRAIT. HOONAH SOUND TO CHATHAM STRAIT.
U17339U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. HOOD BAY AND KOOTZNAHOO INLET.
U17341UNITED STATES. ALASKA. CHATHAM STRAIT. WHITEWATER BAY AND CHAIK BAY.
U17360U.S. ALASKA. ETOLIN ISLAND TO MIDWAY ISLANDS INCLUDING SUMNER STRAIT.
U17362U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST.STEPHENS PASSAGE. GAMBIER BAY.
U17363_1U.S. ALASKA-SOUTHEAST COAST.FREDERICK SOUND. PYBUS BAY.
U17365_1U.S. ALASKA-SOUTHEAST COAST.FREDERICK SOUND.WOEWODSKI & ELIZA HARBORS.
U17367U.S. ALASKA-S.E. COAST.FREDERICK SOUND.THOMAS,FARRAGUT & PORTAGE BAYS.
U17370U.S.ALASKA. CHATHAM STRAIT - KUIU ISLAND. BAY OF PILLARS AND ROWAN BAY
U17376U.S. ALASKA. CHATHAM STRAIT. TEBENKOF BAY AND PORT MALMESBURY.
U17378U.S.ALASKA - SOUTHEAST COAST. PRINCE OF WALES ISLAND. PORT PROTECTION.
U17381U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. PRINCE OF WALES ISLAND. RED BAY.
U17386UNITED STATES. ALASKA - SOUTHEAST COAST. SUMNER STRAIT. SOUTHERN PART.
U17387U.S. ALASKA - SW COAST. PRINCE OF WALES I. SHAKAN & SHIPLEY BAYS.
U17400U.S.-CANADA. ALASKA-SOUTHEAST COAST. DIXON ENTRANCE TO CHATHAM STRAIT.
U17401U.S. ALASKA-SOUTHEAST COAST. LAKE BAY AND APPROACHES. CLARENCE STRAIT.
U17402U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. SOUTHERN ENTRANCES TO SUMNER STRAIT.
U17403U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. DAVIDSON INLET AND SEA OTTER SOUND.
U17407U.S.ALASKA-S.E.COAST.NORTHERN PART OF TLEVAK STRAIT AND ULLOA CHANNEL.
U17408U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. CENTRAL DALL ISLAND AND VICINITY.
U17409U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. SOUTHERN DALL ISLAND AND VICINITY.
U17420U.S. - CANADA. HECATE STRAIT TO ETOLIN ISLAND. BEHM & PORTLAND CANALS.
U17422UNITED STATES. ALASKA-SOUTHEAST COAST. WESTERN PART OF BEHM CANAL.
U17423AU.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. DEWEY ANCHORAGE. ETOLIN ISLAND.
U17424UNITED STATES. ALASKA - SOUTHEAST COAST. EASTERN PART OF BEHM CANAL.
U17426UNITED STATES. ALASKA. CLARENCE STRAIT. KASAAN BAY. PRINCE OF WALES I.
U17427U.S.AND CANADA.ALASKA.PORTLAND CANAL. DIXON ENTRANCE TO HATTIE ISLAND.
U17428UNITED STATES. ALASKA - SOUTHEAST COAST. REVILLAGIGEDO CHANNEL.
U17430_1U.S.ALASKA-SE COAST.TONGASS NARROWS.
U17431U.S. ALASKA. NORTH END OF CORDOVA BAY AND HETTA INLET.
U17432U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. CLARENCE STRAIT & MOIRA SOUND.
U17433U.S. ALASKA - SOUTHEAST COAST. SOUTH END OF PRINCE OF WALES ISLAND.
U17434U.S. AND CANADA. ALASKA AND BRITISH COLUMBIA. REVILLAGIGEDO CHANNEL.
U17435_1U.S. ALASKA - SE COAST. HARBORS IN CLARENCE STRAIT. PORT CHESTER.
U17436U.S. ALASKA. CLARENCE STRAIT. CHOLMONDELEY SOUND AND SKOWL ARM.
U17437U.S.- CANADA. ALASKA - SOUTHEAST COAST. PORTLAND INLET TO NAKAT BAY.
U18003UNITED STATES - WEST COAST. CAPE BLANCO TO CAPE FLATTERY.
U18010U.S. - WEST COAST. CALIFORNIA - OREGON. MONTEREY BAY TO COOS BAY.
U18022U.S. - WEST COAST. CALIFORNIA. SAN DIEGO TO SAN FRANCISCO BAY.
U18445B1UNITED STATES. WASHINGTON. PUGET SOUND. GIG HARBOR.
U18504UNITED STATES - WEST COAST. WASHINGTON. WILLAPA BAY.
U18551_1UNITED STATES. WASHINGTON. FRANKLIN D. ROOSEVELT LAKE. SOUTHERN PART.
U18553_1UNITED STATES. WASHINGTON. FRANKLIN D.ROOSEVELT LAKE. NORTHERN PART.
U18554UNITED STATES. IDAHO. LAKE PEND OREILLE.
U18556U.S. - WEST COAST. OREGON. NEHALEM RIVER.
U18558U.S. OREGON - WEST COAST. TILLAMOOK BAY.
U18561UNITED STATES - WEST COAST. OREGON. APPROACHES TO YAQUINA BAY.
U18581UNITED STATES. OREGON - WEST COAST. YAQUINA BAY AND RIVER.
U18583UNITED STATES - WEST COAST. OREGON. SIUSLAW RIVER.
U18584UNITED STATES - WEST COAST. OREGON. UMPQUA RIVER.
U18588UNITED STATES - WEST COAST. OREGON. COQUILLE RIVER ENTRANCE.
U18589UNITED STATES - WEST COAST. OREGON. PORT ORFORD TO CAPE BLANCO.
U18601U.S. - PACIFIC COAST. OREGON. CAPE SEBASTIAN TO HUMBUG MOUNTAIN.
U18602U.S.- WEST COAST. OREGON - CALIFORNIA. PYRAMID POINT TO CAPE SEBASTIAN
U18603U.S. - WEST COAST. CALIFORNIA. ST.GEORGE REEF AND CRESCENT CITY HARBOR
U18605UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. TRINIDAD HARBOR.
U18623UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. CAPE MENDOCIMO AND VICINITY.
U18628_1UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. ALBION TO CASPAR.
U18643UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. BODEGA AND TOMALES BAYS.
U18647UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. DRAKES BAY
U18652AUNITED STATES. CALIFORNIA. SAN FRANCISCO BAY. SAN MATEO.
U18661UNITED STATES. CALIFORNIA. SACRAMENTO AND SAN JOAQUIN RIVERS.
U18665UNITED STATES. CALIFORNIA - NEVADA. LAKE TAHOE.
U18682U.S. - WEST COAST. CALIFORNIA. HALF MOON BAY.
U18685UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. MONTEREY BAY.
U18687AARIZONA - NEVADA. LAKE MEAD.
U18703U.S. - WEST COAST. CALIFORNIA. ESTERO BAY.
U18704U.S. - WEST COAST. CALIFORNIA. SAN LUIS OBISPO BAY. PORT SAN LUIS.
U18724UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. PORT HUENEME AND APPROACHES.
U18728UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. SANTA CRUZ CHANNEL.
U18729UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. ANACAPA PASSAGE.
U18744UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. SANTA MONICA BAY.
U18754UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. NEWPORT BAY.
U18755UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. SAN NICOLAS ISLAND.
U18757UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. SANTA CATALINA ISLAND.
U18763U.S. - WEST COAST. CALIFORNIA. SAN CLEMENTE ISLAND. NORTHERN PART.
U18765UNITED STATES - WEST COAST. CALIFORNIA. APPROACHES TO SAN DIEGO BAY.
U18774U.S. - WEST COAST. CALIFORNIA. GULF OF SANTA CATALINA.
U19004UNITED STATES. HAWAII. HAWAI'IAN ISLANDS.
U19016UNITED STATES. HAWAII. NI'IHAU TO FRENCH FRIGATE SHOALS.
U19019UNITED STATES. HAWAII. FRENCH FRIGATE SHOALS TO LAYSAN ISLAND.
U19022UNITED STATES. HAWAII AND MIDWAY. LAYSAN ISLAND TO KURE ATOLL.
U19322_1UNITED STATES. HAWAI'I. KUKUIHAELE LANDING.
U19326U.S.- HAWAII. ISLAND OF HAWAII. PAAHAU LANDING.
U19329U.S. HAWAII. ISLAND OF HAWAI'I. MAHUKONA HARBOR AND APPROACHES.
U19332U.S.- HAWAII. ISLAND OF HAWAII. KEALAKEKUA BAY TO HONAUNAU BAY.
U19340UNITED STATES. HAWAII. HAWAI'I TO O'AHU.
U19341UNITED STATES. HAWAII. HANA BAY. ISLAND OF MAUI.
U19350UNITED STATES. HAWAII. ISLAND OF MAUI. MAALAEA BAY.
U19353AUNITED STATES. HAWAII. MOLOKAI ISLAND. KAUNAKAKAI HARBOR.
U19358U.S. HAWAII. SOUTHEAST COAST OF OAHU. WAIMANALO BAY TO DIAMOND HEAD.
U19359UNITED STATES. HAWAII. O'AHU - EAST COAST. KANE'OHE BAY.
U19361UNITED STATES. HAWAII. ISLAND OF OA'HU. PORT WAI'ANAE.
U19384UNITED STATES. HAWAII. HANAMAULU BAY. ISLAND OF KAUAI.
U19385U.S. HAWAII. NORTH COAST OF KAUA'I. HA'ENA POINT TO KEPUHI POINT.
U19386U.S. HAWAII. KAUA'I. APPROACHES TO WAIMEA BAY.
U19401UNITED STATES. HAWAII. FRENCH FRIGATE SHOALS.
U19402UNITED STATES. HAWAII. FRENCH FRIGATE SHOALS ANCHORAGE.
U19421UNITED STATES. HAWAII. GARDNER PINNACLES AND APPROACHES.
U19441UNITED STATES. HAWAII. MARO REEF.
U19442_1UNITED STATES. HAWAII. LISIANSKI ISLAND.
U19461UNITED STATES. HAWAI'IAN ISLANDS. PEARL AND HERMES ATOLL.
U19480UNITED STATES. HAWAI'IAN ISLANDS. GAMBIA SHOAL TO KURE ATOLL.
U19481UNITED STATES. HAWAI'IAN ISLANDS. MIDWAY ISLANDS.
U19483UNITED STATES. HAWAII. KURE ATOLL.
U21100MEXICO.BAJA CALIFORNIA-WEST COAST.PUNTA ABREOJOS TO CABO SAN LAZAR0.
U21120MEXICO. BAJA CALIFORNIA (SOUTHERN PART).BAHIA MAGDALENA TO LA PAZ.
U21121MEXICO.BAJA CALIFORNIA-WEST COAST.BAHIA MAGDALENA-BAHIA SANTA MARINA.
U21122NORTH AMERICA. MEXICO - WEST COAST. PORT OF SAN CARLOS.
U21125MEXICO. BAJA CALIFORNIA SUR. LA PAZ AND APPROACHES.
U21126MEXICO. BAJA CALIFORNIA - SOUTHERN PART. BAHIA SAN LUCAS.
U21140PACIFIC OCEAN. U.S. AND MEXICO - W COAST.POINT LOMA TO PUNTA COLNETT.
U21141MEXICO. GOLFO DE CALIFORNIA.FROM SAN MARCIAL PT TO SAN BASILIO BAY.
U21160MEXICO-WEST COAST.PUNTA COLNETT TO SAN JOSE.
U21161W SHORE OF GOLFO DE CALIFORNIA.FROM PUNTA PULPITO TO ISLA SAN MARCOS.
U21180MEXICO-WEST COAST.BAJA CALIFORNIA.SAN JOSE TO PUNTA EUGENIA.
U21182MEXICO - WEST COAST. GUAYMAS AND APPROACHES.
U21200MEXICO.BAJA CALIFORNIA-WEST COAST.PUNTA EUGENIA TO PUNTA ABREOJOS.
U21301MEXICO - WEST COAST. MAZATLAN AND APPROACHES.
U21338CENTRAL AMERICA. MEXICO - WEST COAST. PUERTO VALLARTA.
U21384MEXICO. LAZARO CARDENAS AND APPROACHES.
U21401MEXICO - WEST COAST. ACAPULCO.
U21441MEXICO.WEST COAST. SALINA CRUZ AND APPROACHES.
U21478MEXICO - WEST COAST. PUERTO MADERO.
U21482CENTRAL AMERICA. GUATEMALA - PACIFIC COAST. CHAMPERICO.
U21490CENTRAL AMERICA. GUATEMALA - PACIFIC COAST. APPROACHES TO CHAMPERICO.
U21510MEXICO - GUATEMALA - EL SALVADOR. PUERTO MADERO TO ACAJUTLA.
U21520GUATEMALA - EL SALVADOR - HONDURAS - NICARAGUA. ACAJUTLA TO CORINTO.
U21521CENTRAL AMERICA. EL SALVADOR - HONDURAS - NICARAGUA. GOLFO DE FONSECA.
U21524CENTRAL AMERICA. EL SALVADOR. APPROACHES TO ACAJUTLA AND LA LIBERTAD.
U21525NORTH PACIFIC OCEAN. NICARAGUA - WEST COAST. CORINTO AND APPROACHES.
U21526CENTRAL AMERICA. GULF OF FONESCA. HONDURAS. BAHIA DE SAN LORENZO.
U21540NICARAGUA - COSTA RICA. WEST COAST. CORINTO TO PUNTA GUIONES.
U21542NICARAGUA - WEST COAST. PUERTO SANDINO AND APPROACHES.
U21543ACENTRAL AMERICA. COSTA RICA. BAHIA BRASILITO AND BAHIA POTRERO.
U21544CENTRAL AMERICA.PACIFIC COAST.REPUBLIC OF COSTA RICA.GULF OF NICOYA.
U21546CENTRAL AMERICA.PACIFIC COAST.COSTA RICA.PUNTARENAS AND PUERTA CALDERA
U21547CENTRAL AMERICA. NICARAGUA - COCTA RICA. SAN JUAN DEL SUR & APPROACHES
U21550CENTRAL AMERICA. COSTA RICA - WEST COAST. CABO VELAS TO CABO BLANCO.
U21560COSTA RICA - WEST COAST. PUNTA GUIONES TO PUNTA BURICA.
U21561SOUTH PACIFIC OCEAN. COSTA RICA - WEST COAST. PUNTA QUEPOS ANCHORAGE.
U21562CENTRAL AMERICA. COSTA RICA - WEST COAST. GOLFO DULCE.
U21563CENTRAL AMERICA. COSTA RICA - WEST COAST. GOLFITO.
U21580PANAMA, COSTA RICA - PACIFIC COAST. CABO MATAPALO TO MORRO DE PUERCOS.
U21581APANAMA - PACIFIC COAST. BAHIA DE CHARGO AZUL. PUERTO ARMUELLES.
U21582CENTRAL AMERICA. SOUTH COAST OF PANAMA. GOLFO DE MONTIJO.
U21583CENTRAL AMERICA. SOUTH COAST OF PANAMA. ISLA DE COIBA.
U21584PANAMA - SOUTH COAST. APPRROACHES TO PUERTO ARMUELLES AND PEDREGAL.
U21601PANAMA - PACIFIC COAST. GULF OF PANAMA. MORRO DE PUERCOS TO PANAMA.
U21602ACENTRAL AMERICA. PANAMA. THE PANAMA CANAL. FROM GAMBOA TO BALBOA.
U21603PANAMA - PACIFIC COAST. BAHIA DE PANAMA. APPROACHES TO BALBOA.
U21605PANAMA - PACIFIC COAST. GULF OF PANAMA. PANAMA TO BAHIA PINA.
U21621NORTH PACIFIC OCEAN. ISLA DEL COCO. (COCOS ISLAND).
U21661ANORTH PACIFIC OCEAN.ESCOLLOS ALIJOS.
U22000PACIFIC OCEAN. ECUADOR. ARCHIPIELAGO DE COLON (GALAPAGOS ISLANDS).
U22012SOUTH PACIFIC OCEAN. CHILE - PERU. PISCO TO ARICA.
U22040SOUTH AMERICA. COLOMBIA - WEST COAST. BAHIA PINA TO BOCA DOCAMPADO.
U22050ASOUTH AMERICA. COLOMBIA, ECUADOR. ISLA GORGONA TO PUNTA COQUITOS.
U22051SOUTH AMERICA. COLUMBIA - W COAST. APPROACHES TO BAHIA DE BUENAVENTURA
U22052SOUTH AMERICA. COLOMBIA - WEST COAST. BAHIA DE BUENAVENTURA.
U22080SOUTH AMERICA. ECUADOR. PUNTA COQUITOS TO ISLA DE LA PLATA.
U22082COLOMBIA. NORTH PACIFIC OCEAN. TUMACO INNER HARBOR.
U22083COLOMBIA. NORTH PACIFIC OCEAN. APPROACHES TO PUERTO DE TUMACO.
U22084SOUTH AMERICA. ECUADOR. APPROACH TO ESMERALDAS.
U22087SOUTH AMERICA. ECUADOR. APPROACHES TO BAHIA DE CARAQUEZ.
U22090SOUTH AMERICA. ECUADOR AND PERU. CABO SAN LORENZO TO PUNTA SAL.
U22100SOUTH AMERICA. ECUADOR. PUNTA JARAMIJO TO ISLA SALANGO.
U22101SOUTH AMERICA. ECUADOR. APPROACHES TO BAHIA DE MANTA.
U22102SOUTH AMERICA. ECUADOR. APPROACHES TO SALINAS AND LA LIBERTAD.
U22103SOUTH AMERICA. ECUADOR. LA LIBERTAD PORT.
U22109SOUTH AMERICA - WEST COAST. ECUADOR. ISLA SALANGO TO CHANDUY.
U22111SOUTH AMERICA - WEST COAST.ECUADOR.PUNTA ANCON TO ISLA SANTA CLARA.
U22112ECUADOR. GOLFO DE GUAYAQUIL. ISLA PUNA - ARCHIPIELAGO DE JAMBELI.
U22113ASOUTH AMERICA.ECUADOR. APPROACHES TO ESTERO SALADO.
U22114ASOUTH AMERICA. ECUADOR. RIO GUAYAS.
U22115SOUTH AMERICA. ECUADOR. APPROACHES TO PUERTO BOLIVAR.
U22117SOUTH AMERICA. ECUADOR. APPROACHES TO RIO GUAYAS.
U22120SOUTH AMERICA. PERU - ECUADOR. PUNTA SAL TO ISLA LOBOS DE TIERRA.
U22121SOUTH AMERICA. PERU. TALARA AND APPROACHES.
U22124SOUTH AMERICA. PERU. APPROACH TO PAITA.
U22125SOUTH AMERICA. PERU. PUERTO BAYOVAR.
U22126_1SOUTH AMERICA. PERU. SOUTH PACIFIC OCEAN. CALETA LOBITOS.
U22130SOUTH AMERICA. PERU. ISLA LOBOS DE TIERRA TO SALAVERRY.
U22138ASOUTH AMERICA - WEST COAST. PERU. PIMENTEL AND PUERTO ETEN.
U22140SOUTH AMERICA. PERU. SALAVERRY TO PUNTA CABEZA DE LAGARTO.
U22142SOUTH AMERICA. PERU. CHIMBOTE AND APPROACHES.
U22143ASOUTH AMERICA - WEST COAST. CENTRAL COAST OF PERU. SUPE.
U22160SOUTH AMERICA. PERU. PUNTA CABEZA DE LAGARTO TO CALLAO.
U22170SOUTH AMERICA. PERU - WEST COAST. CALLAO TO PUNTA DEL INFIERNILLO.
U22172SOUTH PACIFIC OCEAN. PERU. BAHIA DEL CALLAO.
U22173SOUTH PACIFIC OCEAN. PERU. APPROACHES TO CALLAO.
U22180PACIFIC OCEAN. PERU. PUNTA DEL INFIERNILLO TO PUNTA ATICO.
U22181SOUTH AMERICA - W COAST. PERU. APPROACH TO PUERTO SAN MARTIN AND PISCO
U22182ASOUTH AMERICA. PERU. MATARANI.
U22183SOUTH AMERICA. PERU. BAHIA SAN NICOLAS AND B. SAN JUAN AND APPROACHES.
U22190SOUTH AMERICA. PERU. PUERTO CHALA TO PUERTO ILO.
U22436ARGENTINA - CHILE. TIERRA DEL FUEGO AND BEAGLE CHANNEL. BAHIA USHUAIA.
U22437ARGENTINA - TIERRA DEL FUEGO. BAHIA USHUAIA.
U22521PACIFIC OCEAN. ECUADOR. ISLA SAN CRISTOBAL AND APPROACHES.
U22523PACIFIC OCEAN. ECUADOR. APPROACHES TO CANAL DE SANTA FE.
U22524PACIFIC OCEAN. ARCHIPELAGO DE COLON. ECUADOR. I ESPANOLA & APPROACHES.
U22526PACIFIC OCEAN.ARCHIPELAGO DE COLON.ECUADOR.I SANTA MARIA & APPROACHES.
U22528ARCHIPELAGO DE COLON. S COAST OF ISLA SANTA CRUZ INCLUDING I SANTA FE.
U22529PACIFIC OCEAN.ARCHIPELAGO DE COLON.ECUADOR.I ISABELA TO I SANTA MARIA.
U22531ARCHIPIELAGO DE COLON. SOUTHERN APPROACHES TO CANAL DE PINZON.
U22532ECUADOR. ISLA ISABELA - S COAST. PUERTO VILLAMIL TO PUNTA CRISTOBAL.
U22533SOUTH PACIFIC OCEAN. ECUADOR. WESTERN APPROACH TO BAHIA ISABEL.
U22541ECUADOR. ARCHIPIELAGO DE COLON. I ISABELA. BAHIA ISABEL & APPROACHES.
U22542ARCHIPIELAGO DE COLON. WESTERN APPROACH TO ESTRECHO DE BOLIVAR.
U22543ECUADOR. ARCHIPIELAGO DE COLON. NORTHERN COAST OF ISLA ISABELA.
U22544ECUADOR. ARCHIPELAGO DE COLON. NORTHERN APPROACHES TO CANAL ISABELA.
U22545ARCHIPIELAGO DE COLON. (GALAPAGOS IS). APPROACHES TO BAHIA DE PERRY.
U22547ARCHIPELAGO DE COLON. EASTERN APPROACH TO CANAL DE SAN SALVADOR.
U22549ARCHIPIELAGO DE COLON. NORTHERN COAST OF ISLA SAN SALVADOR.
U22551ARCHIPIELAGO DE COLON (GALAPAGOS ISLANDS). ISLA PINTA & ISLA MARCHENA.
U23000S AMERICA. ARGENTINA - CHILE. BAHIA SAN JULIAN TO STRAIT OF MAGELLAN.
U23010SOUTH ATLANTIC OCEAN. ARGENTINA. BAHIA SAN JULIAN TO GOLFO NUEVO.
U23020SOUTH AMERICA. ARGENTINA. BAHIA BLANCA TO GOLFO NUEVO.
U23023SOUTH ATLANTIC OCEAN. ARGENTINA. FARO PUNTA NORTE TO FARO SAN JOSE.
U23030ARGENTINA - URUGUAY - EAST COAST. RIO DE LA PLATA TO BAHIA BLANCA.
U23101ARGENTINA. GOLFO NUEVO.
U23115SOUTH AMERICA. ARGENTINA. SEGUNDA BARRANCA TO PUNTA BAJOS.
U23122SOUTH AMERICA. ARGENTINA. BAHIA BLANCA.
U23123ATLANTIC OCEAN. ARGENTINA. FARO EL RINCON TO FARO SEGUNDA BARRANCA.
U23125SOUTH AMERICA. ARGENTINA. EL RINCON.
U23131SOUTH AMERICA. ARGENTINA. APPROACHES TO PUERTO QUEQUEN.
U23141SOUTH AMERICA. ARGENTINA. FARO PUNTA MOGOTES TO FARO CLAROMECO.
U23142ARGENTINA. MAR DEL PLATA AND ENSENADA MOGOTES.
U23145SOUTH AMERICA. ARGENTINA. MIRAMAR TO CABO SAN ANTONIO.
U24052AARGENTINA. RIO DE LA PLATA. PUERTO DE LA PLATA.
U24053SOUTH AMERICA.ARGENTINA - EAST COAST.PORT OF BUENOS AIRES
U24057URUGUAY. RIO DE LA PLATA. MONTEVIDEO AND APPROACHES.
U24091SOUTH AMERICA. BRAZIL - LAGOA DOS PATOS. RIO GRANDE TO FEITORIA.
U24100SOUTH ATLANTIC OCEAN. BRAZIL - SOUTH COAST. LAGOA DOS PATOS.
U24101SOUTH AMERICA. BRAZIL - LAGOA DOS PATOS. ENTRANCE TO RIO GUAIBA.
U24102BRAZIL - RIO GUAIBA. PONTA DE ITAPUA TO PONTA DO ARADO VELHO.
U24103SOUTH AMERICA. BRAZIL - RIO GUAIBA. PONTA GROSSA TO PORTO ALEGRE.
U24110SOUTH ATLANTIC OCEAN. BRAZIL - SOUTH COAST. TORRES TO MOSTARDAS.
U24120SOUTH ATLANTIC OCEAN. BRAZIL - SOUTH COAST. ILHA DO ARVOREDO TO TORRES
U24130BRAZIL - SOUTH COAST. ILHA DE BOM ABRIGO TO ILHA DO ARVOREDO.
U24153SOUTH AMERICA. BRAZIL - SOUTH COAST. BAIA DA ILHA GRANDE.
U24154BRAZIL - SOUTH COAST. PORT OF ANGRA DOS REIS AND APPROACHES.
U24381SOUTH AMERICA.VENEZUELA-E COAST.RIO ORINOCO.BOCA GRANDE & APPPROACHES.
U24382_1SOUTH AMERICA. VENEZUELA. RIO ORINOCO.ISLA MUASIMOINA TO ISLA SACOROCO
U24390ASOUTH AMERICA. TRINIDAD, VENEZUELA, GUYANA. GALEOTA PT TO WAINI RIVER.
U24400WEST INDIES. EAST COAST OF TRINIDAD INCLUDING TOBAGO.
U24404SOUTH AMERICA. VENEZUELA - TRINIDAD AND TOBAGO. GULF OF PARIA.
U24423ASOUTH AMERICA. VENEZUELA. ISLAS LOS TESTIGOS.
U24431SOUTH AMERICA. VENEZUELA. CANAL DE MARGARITA AND GOLFO DE CARIACO.
U24433SOUTH AMERICA. VENEZUELA. CUMANA TO PICUDA GRANDE.
U24435VENEZUELA. BAHIA BERGANTIN, BAHIA GUANTA AND BAHIA DE PERTIGALETE.
U24441ASOUTH AMERICA. VENEZUELA. ISLA LA TORTUGA.
U24444SOUTH AMERICA. VENEZUELA. ISLAS LOS ROQUES.
U24455ASOUTH AMERICA. PLANS ON THE COAST OF VENEZUELA. PUERTO CHICHIRIVICHE.
U24470SOUTH AMERICA. COLUMBIA - VENEZUELA. GOLFO DE VENEZUELA.
U24480AS.AMERICA. PANAMA-COLOMBIA-NORTH COAST. CABO TIBURON TO BARRANQUILLA.
U24481SOUTH AMERICA.VENEZUELA. LAGO DE MARACAIBO.
U24482ASOUTH AMERICA. VENEZUELA. MARACAIBO CHANNEL. LA SALINA TO MARACAIBO.
U24483S.AMERICA-VENEZUELA.GOLFO DE VENEZUELA.ENTRANCE TO BAHIA DE TABLAZO.
U24484ASOUTH AMERICA.VENEZUELA. MARACAIBO.
U24503COLOMBIA - NORTH COAST. PUERTO COLOMBIA.
U24504SOUTH AMERICA. COLOMBIA - NORTH COAST. PUNTA CANOAS TO PUNTA BARU.
U24511SOUTH AMERICA. N. COAST OF COLOMBIA. PUNTA SAN BERNARDO TO PUNTA BARU.
U24512SOUTH AMERICA. GOLFO DE MORROSQUILLO AND APPROACHES.
U24513SOUTH AMERICA. COLOMBIA-NORTH COAST. PUERTO COVENAS AND BAHIA CISPATA.
U25600WEST INDIES. CARIBBEAN SEA. ANEGADA PASSAGE WITH ADJACENT ISLANDS.
U25609WEST INDIES. VIRGIN ISLANDS. SAINT THOMAS TO ANEGADA.
U25700WEST INDIES. DOMINICAN REPUBLIC - PUERTO RICO (U.S.). MONA PASSAGE.
U25710WEST INDIES. DOMINICAN REPUBLIC. CABO FRANCES VIEJO TO PUNTA NISIBON.
U25720WEST INDIES.TURKS AND CAICOS ISLANDS - HAITI, DOMINICAN REPUBLIC.
U25723DOMINICAN REPUBLIC - NORTH COAST. APPROACHES TO BAHIA DE SAMANA.
U25724DOMINICAN REPUBLIC - NORTH COAST. BAHIA DE SAMANA.
U25800WEST INDIES. DOMINICAN REPUBLIC. ISLA BEATA TO ISLA SAONA.
U25803GREATER ANTILLES. DOMINICAN REPUBLIC - N COAST. BAHIA DE PUERTO PLATA.
U25841HAITI - DOMINICAN REPUBLIC. APPROACHES TO CABO ROJO AND PEDERNALES.
U25842WEST INDIES.DOMINICAN REPUBLIC.APPROACHES TO BARAHONA & PUNTA PALENQUE
U25845ACARIBBEAN SEA. DOMINICAN REPUBLIC - SOUTH COAST. PUERTO VIEJO DE AZUA.
U25848B1WEST INDIES. DOMINICAN REPUBLIC - SOUTH COAST. SANTO DOMINGO.
U25849DOMINICAN REPUBLIC.APPROACHES TO ANDRES,S PEDRO DE MACORIS,LA ROMANA.
U26001CARIBBEAN SEA - CENTRAL PART.
U26042NORTH COAST OF PANAMA. BAHIA CONCEPCION TO PUNTA BRAVA.
U26060CENTRAL AMERICA. PANAMA - COLOMBIA. PUERTO CRISTOBAL TO CABO TIBURON.
U26063CARIBBEAN SEA. PANAMA - NORTH COAST. PTA SAN BLAS TO BAHIA CONCEPCION.
U26065PANAMA.CAYOS CHICHIME TO PUNTA RINCON & APPROACH TO GOLFO DE SAN BLAS
U26066CENTRAL AMERICA. NORTH COAST OF PANAMA. APPROACHES TO CRISTOBAL
U26070CENTRAL AMERICA. PANAMA - COSTA RICA. RIO COLORADO TO CRISTOBAL.
U26081CARIBBEAN SEA.COLOMBIA.ISLA DE SAN ANDRES.
U26100WEST INDIES. JAMAICA - HAITI - CUBA - U.S. MORANT CAYS TO CABO MAISI.
U26127ACARIBBEAN SEA. JAMAICA. MORANT CAYS.
U26140WEST INDIES. HISPANIOLA - NORTH COAST. APPROACHES TO MANZANILLO BAY.
U26141WEST INDIES. HISPANIOLA. NORTH COAST OF HAITI. CANAL DE LA TORTUE.
U26142W.INDIES. HISPANIOLA. APPROACHES TO CAP-HAITIEN & B. DE MONTE CRISTI.
U26143WEST INDIES. DOMINICAN REPUBLIC. BAHIA DE MONTE CRISTI.
U26145AATLANTIC OCEAN. HAITI - DOMINICAN REPUBLIC. MANZANILLO.
U26147AWEST INDIES. HISPANIOLA. HAITI. NORTHWEST COAST. MOLE SAINT-NICOLAS.
U26148WEST INDIES. HAITI - NORTH COAST. BAIE DE L'ACUL AND APPROACHES.
U26181WEST INDIES. HAITI - DOMINICAN REPUBLIC. GOLFE DE LA GONAVE.
U26188AWEST INDIES. HAITI - WEST COAST. GOLFE DE LA GONAVE. SAINT-MARC.
U26190WEST INDIES.HAITI-CUBA-THE BAHAMAS. WINDWARD PASSAGE.
U26203WEST INDIES. HAITI - SOUTH COAST. POINTE L'ABACOU TO BAIE D'AQUIN.
U26206AWEST INDIES. HAITI - SOUTH COAST. AQUIN.
U26210HISPANIOLA. U.S.-HAITI-DOMINICAN REPUBLIC.NAVASSA ISLAND TO CABO BEATA
U26218WEST INDIES. CUBA - SOUTHEAST COAST. GUANTANAMO BAY.
U26220CUBA - JAMAICA. CABO CRUZ TO SANTIAGO DE CUBA INCLUDING JAMAICA.
U26224WEST INDIES. CUBA. BAHIA DE SANTIAGO DE CUBA.
U26229WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. APPROACHES TO GUANTANAMO BAY.
U26230CUBA-SOUTH COAST. GUANTANAMO BAY. FROM ENTRANCE TO CAIMANERA.
U26237WEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. PORT OF NICARO.
U26240WEST INDIES.CUBA-THE BAHAMAS.CROOKED ISLAND PASSAGE TO PUNTA DE MAISI.
U26244AWEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. PUNTA MANGLE TO BAHIA SAMA.
U26245AWEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. BAHIA DE SAGUA DE TANAMO.
U26247WEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. ENTRANCE CHANNEL TO BAHIA DE BANES.
U26250AWEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. PUERTO GIBARA.
U26255_1WEST INDIES. THE BAHAMAS. RACCOON CUT.
U26256WEST INDIES.THE BAHAMAS.NURSE CHANNEL.
U26257AWEST INDIES.BAHAMAS ISLANDS.EXUMA SOUND.HIGHBOURN CUT.
U26259WEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. BAHIA DE NIPE.
U26260WEST INDIES. PASSAGES BETWEEN ACKLINS ISLAND, HAITI AND CAICOS ISLANDS
U26262WEST INDIES.TURKS AND CAICOS ISLANDS. GRAND TURK I. AND ADJACENT CAYS.
U26263AWEST INDIES.THE BAHAMAS.PLANS IN SOUTHEASTERN BAHAMAS.MAYAGUANA ISLAND
U26267WEST INDIES. THE BAHAMAS. GREAT INAGUA ISLAND AND LITTLE INAGUA ISLAND
U26280WEST INDIES.THE BAHAMAS. ELEUTHERA ISLAND TO CROOKED ISLAND PASSAGE.
U26281WEST INDIES.THE BAHAMAS. COCKBURN TOWN-SAN SALVADOR.
U26284_1WEST INDIES.THE BAHAMAS. CAT ISLAND.
U26286THE BAHAMAS. GREAT EXUMA ISLAND. ELIZABETH HARBOUR AND APPROACHES.
U26288AWEST INDIES.THE BAHAMAS. BIRD ROCK TO WINDSOR POINT.
U26300AWEST INDIES. THE BAHAMAS. LITTLE BAHAMA BANK TO ELEUTHERA ISLAND.
U26304AWEST INDIES. THE BAHAMAS. SITE 6. DEEP CREEK.
U26306WEST INDIES.THE BAHAMAS. ELEUTHERA - WEST PART.
U26307WEST INDIES.THE BAHAMAS. ELEUTHERA - EAST PART.
U26308WEST INDIES. BAHAMAS. TONGUE OF THE OCEAN. NORTHERN PART.
U26309WEST INDIES. THE BAHAMAS. NASSAU AND APPROACHES. NEW PROVIDENCE ISLAND
U26312AWEST INDIES.BAHAMAS.ANDROS ISLAND - EAST COAST. ANDROS TOWN.
U26320U.S. - WEST INDIES. STRAITS OF FLORIDA AND NORTHWEST PROVIDENCE CH.
U26321WEST INDIES.THE BAHAMAS.ABACO ISLAND. HOPE TOWN APPROACHES.
U26324AWEST INDIES. THE BAHAMAS. NORTH BIMINI ISLANDS.
U26328AWEST INDIES. THE BAHAMAS. BERRY ISLANDS.
U26341NORTH ATLANTIC OCEAN. BERMUDA ISLANDS
U26342NORTH ATLANTIC OCEAN. BERMUDA. THE NARROWS to GRASSY BAY.
U26343NORTH ATLANTIC OCEAN. BERMUDA ISLANDS. SAINT GEORGE'S HARBOUR.
U26344NORTH ATLANTIC OCEAN.BERMUDA ISLANDS. GREAT SOUND.
U26345BERMUDA.HAMILTON HARBOR.
U27005NORTH ATLANTIC OCEAN-CARRIBEAN SEA.WEST INDIES. KEY WEST TO SAN JUAN.
U27040CUBA-THE BAHAMAS. CAYO VERDE TO CABO LUCRECIA.
U27041WEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. BAHIA DE NUEVITAS TO PUNTA MANGLES.
U27042AATLANTIC OCEAN. WEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. PUERTO PADRE.
U27044WEST INDIES. CUBA. BAHIA DE NUEVITAS.
U27060WEST INDIES. CUBA-THE BAHAMAS. CAYO LAVELA TO CAYO VERDE.
U27061WEST INDIES. CUBA - N COAST. BOCA DE SAGUA LA GRANDE TO CAYO FRANCES.
U27062WEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. APPROACHES TO ISABELA DE SAGUA.
U27080WEST INDIES. UNITED STATES - CUBA - THE BAHAMAS. STRAITS OF FLORIDA.
U27081CUBA - NORTH COAST. APPROACHES TO MATANZAS AND BAHIA DE CARDENAS.
U27082WEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. BAHIA DE CARDENAS.
U27083AWEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. BAHIA DEL MARIEL.
U27084AWEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. BAHIA HONDA TO LA HABANA.
U27087NORTH ATLANTIC OCEAN. BAHAMAS. CAY SAL BANK.
U27100WEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. CABO SAN ANTONIO TO TORTUGAS BANK.
U27102AWEST INDIES. NORTH COAST OF CUBA. BAHIA HONDA.
U27104AWEST INDIES. NORTH COAST OF CUBA. PORT OF LA FE.
U27120CENTRAL AMERICA. CUBA-MEXICO. YUCATAN CHANNEL.
U27122WEST INDIES. CUBA - NORTH COAST. GOLFO DE GUANAHACABIBES.
U27130WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. CABO SAN ANTONIO TO CAYO DEL ROSARIO.
U27141CUBA - S COAST. GOLFO DE BATABANO. CABO FRANCES TO PUNTA LAS CAYAMAS.
U27142WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. SURGIDERO DE BATABANO AND APPROACHES.
U27146CUBA - SOUTH COAST. GULF OF BATABANO. NW COAST OF ISLA DE LA JUVENTUD.
U27160CUBA-SOUTH COAST. CAYO LARGO TO CAYO BLANCO INCLUDING CAYMAN ISLANDS.
U27161WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. CAYO MIGUEL TO CAYO BLANCO.
U27163WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. BAHIA DE CIENFUEGOS.
U27180WEST INDIES. CUBA-JAMAICA. CAYO BRETON TO CABO CRUZ INCLUDING JAMAICA.
U27183WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. APPROACHES TO THE PORT OF CASILDA.
U27184WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. PUNTA COLORADO TO JUCARO.
U27186WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. TUNAS DE ZAZA AND APPROACHES.
U27201WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. JUCARO TO CAYOS GITANOS.
U27202WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. PUNTA CHARCAS TO JUCARO.
U27206CUBA - SOUTH COAST. NIQUERO TO MANZANILLO INCLUDING CANAL DE MADRONA.
U27207WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. PUNTA SAN JOSE TO MANZANILLO.
U27211WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. CAYO YURAGUANA TO CAYOS MANOPLA.
U27222WEST INDIES. CUBA - SOUTH COAST. PILON TO LA MAREA DEL PORTILLO.
U27243AWEST INDIES. CAYMAN ISLANDS. GRAND CAYMAN. GEORGE TOWN HARBOR.
U28041PANAMA - N. COAST. APPROACHES TO BOCAS DEL TORO & LAGUNA DE CHIRIQUI.
U28042CENTRAL AMERICA. PANAMA - NORTH COAST. ENTRANCE TO LAGUNA DE CHIRIQUI.
U28050CARIBBEAN SEA. NICARAGUAN RISE - WESTERN PART.
U28052PANAMA. CANAL DE BOCAS DEL TORO. N.E. PASSAGE INTO BAHIA ALMIRANTE.
U28053PANAMA. BOCA DEL DRAGO. NORTHWESTERN PASSAGE INTO BAHIA ALMIRANTE.
U28054PANAMA - NORTH COAST. BAHIA ALMIRANTE (SOUTHWESTERN PART).
U28082CENTRAL AMERICA. NICARAGUA - EAST COAST. BLUEFIELDS.
U28104CENTRAL AMERICA. NICARAGUA - EAST COAST. PUERTO CABEZAS & APPROACHES.
U28110CENTRAL AMERICA.NICARAGUA-COSTA RICA. LAGUNA DE PERLAS TO RIO COLORADO
U28120NICARAGUA - EAST COAST. PUERTO ISABEL TO LAGUNA DE PERLAS.
U28125CARIBBEAN SEA. HONDURAS. ISLA DE GUANAJA.
U28130EAST COAST. NICARAGUA - HONDURAS. CABO GRACIAS A DIOS TO PUERTO ISABEL
U28140HONDURAS - NICARAGUA. NORTHERN REACHES TO CABO GRACIAS A DIOS.
U28142ATLANTIC COAST.REPUBLIC OF HONDURAS.PUERTO CASTILLA.BAHIA DE TRUJILLO.
U28143CARIBBEAN SEA.HONDURAS.ISLA DE UTILA.
U28144CARIBBEAN SEA.CENTRAL AMERICA.REPUBLIC OF HONDURAS.PORT OF LA CEIBA.
U28150ACENTRAL AMERICA.HONDURAS-NORTH COAST.CABO FARALLONES TO TELA.
U28151CARIBBEAN SEA. HONDURAS. APPROACHES TO PUERTO CASTILLA.
U28154CARIBBEAN SEA.HONDURAS. APPROACHES TO LA CEIBA.
U28161CENTRAL AMERICA. GULF OF HONDURAS. REPUBLIC OF HONDURAS. TELA HARBOR.
U28164GUATEMALA-BELIZE.APPROACHES TO P.BARRIOS & PUERTO S.TOMAS DE CASTILLA.
U28165REPUBLIC OF GUATEMALA. PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA & PUERTO BARRIOS
U28171CENTRAL AMERICA.HONDURAS.GULF OF HONDURAS.APPROACHES TO PUERTO DE TELA
U28190CARRIBEAN SEA. MEXICO - BELIZE. AMBERGRIS CAY TO ISLA COZUMEL.
U28196CENTRAL AMERICA.MEXICO-EAST COAST. ISLA COZUMEL.
U28197CARIBBEAN SEA.MEXICO-EAST COAST. SAN MIGUEL DE COZUMEL.
U28201NORTH AMERICA.MEXICO - YUCATAN.PUERTO MORELOS.
U28202MEXICO - EAST COAST. ISLA MUJERES, CANCUN AND APPROACHES.
U28210GULF OF MEXICO. MEXICO. BANCO DE CAMPECHE. PROGRESO TO ISLA CONTOY.
U28220MEXICO - EAST COAST. GULF OF MEXICO. ISLA DE PIEDRAS TO PROGRESO.
U28221AGULF OF MEXICO. MEXICO. CAMPECHE BANK. CAYOS ARCAS.
U28223MEXICO - EAST COAST. PROGRESO - YUKALPETEN.
U28260MEXICO - EAST COAST. GULF OF MEXICO. BARRA TUPILCO TO ISLA PIEDRA.
U28261MEXICO - EAST COAST. APPROACHES TO FRONTERA (ALVARO OBREGON).
U28263MEXICO - EAST COAST. LAGUNA DE TERMINOS AND APPROACHES.
U28264MEXICO - EAST COAST. LAGUNA DE TERMINOS. WESTERN ENTRANCE.
U28281BAY OF CAMPECHE. MEXICO - EAST COAST. COATZACOALCOS.
U28282BAY OF CAMPECHE. MEXICO - EAST COAST. APPROACHES TO COATZACOALCOS.
U28302GULF OF MEXICO. MEXICO - EAST COAST. VERACRUZ AND APPROACHES.
U28310MEXICO. BAHIA DE CAMPECHE. PUNTA DEL MORRO TO BARRA DE TUPILCO.
U28320GULF OF MEXICO. MEXICO - EAST COAST. TAMPICO TO PUNTA ZEMPOALA.
U28321MEXICO. GULF OF MEXICO. APPROACHES TO TUXPAN.
U28323GULF OF MEXICO. MEXICO. APPROACHES TO TAMPICO AND ALTAMIRA.
U28325AGULF OF MEXICO. MEXICO - EAST COAST. TAMPICO.
U28330MEXICO. GULF OF MEXICO. GUAJARDO TO BARRA DE CHAVARRIA.
U29200ANTARCTICA. MARIE BYRD LAND. THWAITES ICE TONGUE TO THURSTON ISLAND.
U29281ANTARCTICA. ROSS SEA - McMURDO SOUND. CAPE ROYDS TO LEWIS BAY.
U29321ANTARCTICA. ROSS SEA. VICTORIA LAND. FRANKLIN ISLAND TO McMURDO SOUND.
U29324ANTARCTICA. ROSS SEA. McMURDO SOUND. NEW HARBOR & MARBLE PT VICINITY.
U29325ANTARCTICA. ROSS SEA. McMURDO SOUND. CAPE ARCHER TO BUTTER POINT.
U50NORTH PACIFIC OCEAN (EASTERN PART).
U52161MEDITERRANEAN SEA. TUNISIA. SFAX AND APPROACHES.
U52172MEDITERRANEAN SEA. TUNISIA. SOUSSE AND APPROACHES.
U530_1SAN DIEGO TO ALEUTIAN ISLANDS AND HAWAI'IAN ISLANDS.
U56048ASYRIA. AL LADHIQIYAH.
U56221MEDITERRANEAN SEA. AFRICA - LIBYA. APPROACHES TO TARABULUS (TRIPOLI).
U57162AFRICA. CAMEROON - EQUATORIAL GUINEA. APPROACHES TO DOUALA AND MALABO.
U57261AFRICA - WEST COAST. ANGOLA. BAIA DO DANDE TO BAIA DE LUANDA.
U57262SOUTH ATLANTIC OCEAN. AFRICA - WEST COAST. ANGOLA. PORT OF LUANDA.
U57282AFRICA - WEST COAST. ANGOLA. PORT OF LOBITO.
U61440INDIAN OCEAN.MADAGASCAR-WEST COAST.TANJONA VILANANDRO TO TANJONA KIMBY
U61450INDIAN OCEAN. MADAGASCAR - MOZAMBIQUE - MALAWI. MOZAMBIQUE CHANNEL.
U61460INDIAN OCEAN. MADAGASCAR-WEST COAST. TANJONA KIMBY TO NOSY LAVA.
U61470AINDIAN OCEAN MADAGASCAR - S.W. COAST. NOSY LAVA TO TOLIARA (TULEAR).
U61500INDIAN OCEAN. MADAGASCAR - SOUTH COAST.
U61510AINDIAN OCEAN. MADAGASCAR. TANJON' ANDRIAMANAO TO CAP DES KARIMBOLY.
U61520AINDIAN OCEAN.MADAGASCAR.TOLANARO (FORT DAUPHIN) TO AMBALAVATO.
U61530AINDIAN OCEAN.MADAGASCAR - EAST COAST.FARAONY TO MAHANORO.
U61540INDIAN OCEAN.MADAGASCAR-EAST COAST.TOAMASINA TO TANJON' ANTSIRAKOSY.
U61550INDIAN OCEAN. MADAGASCAR. MADAGASCAR - EAST COAST.
U61551AINDIAN OCEAN. CARGADOS CARAJOS SHOALS.
U61560AINDIAN OCEAN.MADAGASCAR-NORTHEAST COAST.TANJON' ANTSIRAKOSY TO IHARANA
U63205ARABIAN SEA. INDIA - WEST COAST. APPROACHES TO COCHIN AND ALLEPPEY.
U72173INDONESIA. MAKASSAR STRAIT. NORTHERN PART.
U73018INDONESIA.CERAM SEA-BANDA SEA.W.PART OF P.SERAM WITH P.BURU AND P.OBI.
U73022INDONESIA. WEST COAST OF NEW GUINEA TO PULAU SERAM WITH ADJACENT IS.
U81060NORTHERN MARIANA ISLANDS AND GUAM (U.S.). SAIPAN TO SANTA ROSA REEF.
U81063N PACIFIC OCEAN. COMMONWEALTH OF THE NORTHERN MARIANA ISLANDS. ROTA.
U81086ANORTH PACIFIC OCEAN. NORTHERN MARIANA ISLANDS. FARALLON DE PAJAROS.
U81092_1NORTH PACIFIC OCEAN. NORTHERN MARIANA ISLANDS. PAGAN ISLAND.
U81141NORTH PACIFIC OCEAN. CAROLINE ISLANDS - PALAU. PALAU ISLANDS.
U81148NORTH PACIFIC OCEAN. PALAU ISLANDS. PALAU. TOACHEL MLENGUI.(W PASSAGE)
U81151N PACIFIC OCEAN. PALAU ISLANDS. PALAU. ARANGEL CHANNEL AND KOROR ROAD.
U81155NORTH PACIFIC OCEAN. PALAU ISLANDS - PALAU. MALAKAL HARBOR.
U81187NORTH PACIFIC OCEAN. FEDERATED STATES OF MICRONESIA. YAP ISLANDS.
U81209CAROLINE ISLANDS. TRUST TERRITORY OF THE PACIFIC ISLANDS. ULITHI ATOLL
U81251N PACIFIC OCEAN. CAROLINE ISLANDS. LAMOTREK, ELATO AND OLIMARAO ATOLLS
U81327FEDERATED STATES OF MICRONESIA. TRUK ISLANDS - EASTERN PART.
U81338NORTH PACIFIC OCEAN. CAROLINE ISLANDS. TRUK ISLANDS.
U81345NORTH PACIFIC OCEAN. EAST CAROLINE ISLANDS. MORTLOCK ISLANDS.
U81782NORTH PACIFIC OCEAN. MARSHALL ISLANDS. MAJURO ATOLL.
U83116_1PACIFIC OCEAN. UNITED STATES POSSESSIONS. HOWLAND ISLAND.
U83153PACIFIC OCEAN. UNITED STATES POSSESSION. KINGMAN REEF.
U83157PACIFIC OCEAN. UNITED STATES POSSESSION. APPROACHES TO PALMYRA ATOLL.
U83484_1SOUTH PACIFIC OCEAN. SAMOA ISLANDS. MANUA ISLANDS. U.S. POSSESSION.
U83633PACIFIC OCEAN. UNITED STATES POSSESSION. APPROACHES TO JOHNSTON ATOLL.
U83637APACIFIC OCEAN. UNITED STATES POSSESSION. JOHNSTON ATOLL.
U92170PHILIPPINES. MINDANAO - SOUTH COAST. SARANGANI BAY TO MAYO BAY.
U92520PHILIPPINES.EAST COAST OF PALAWAN.BOLD POINT TO MALANAO ISLAND.
U92529PHILIPPINE ISLANDS.PALAWAN - EAST COAST. PUERTO PRINCESA.
U93512ASIA. VIETNAM. VUNG DA NANG.
U93540ASIA. SOUTH CHINA SEA. VIETNAM. BAN DAO TIEN SA TO CAP LAY.
U93728CHINA-SOUTH COAST.ZHU JIANG.GUANGZHOU TO CHANG ZHOU.
U96820RUSSIA-KURIL'SKIYE OSTROVA. OSTROV SIMUSHIR AND APPROACHES.
U97154JAPAN. HONSHU SOUTH COAST. APPROACHES TO ATAMI-KO AND ITO-KO.
U97156JAPAN. HONSHU - SOUTH COAST. MISAKI-KO TO SHONAN-KO.
U97159JAPAN. HONSHU - SOUTH COAST. SURUGA-WAN.
U97164HONSHU - S.COAST. APPROACHES TO SHIMIZU-KO, TAGONOURA-KO AND NUMAZU-KO
U97165AJAPAN. HONSHU - SOUTH COAST. TAGONOURA-KO.
U97167JAPAN. HONSHU - SOUTH COAST. SHIMODA-KO AND APPROACHES.
U97201JAPAN. HONSHU - SOUTH COAST. KUMANO-NADA. OWASE-WAN AND APPROACHES.
U97205JAPAN. HONSHU - SOUTH COAST. OWASE-WAN.
U97235JAPAN. SETO NAIKAI. HIUCHI NADA. MISHIMA-KAWANOE KO.
U97281JAPAN. BUNGO SUIDO. YAWATAHAMA KO AND APPROACHES.
U97303JAPAN. SHIKOKU - SOUTH COAST. KOCHI KO.
U97304JAPAN. SHIKOKU-SOUTH COAST. APPROACHES TO TOSA SHIMIZU-KO.
U97341JAPAN. KYUSHU - EAST COAST. SHIBUSHI-WAN.
U97381JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. AKUNE-KO TO MAKURAZAKI-KO.
U97382JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. YATSUSHIRO - KAI. MINAMATA - KO.
U97384JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. USHIBUKA-KO AND APPROACHES.
U97385JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. SHIMABARA - WAN.
U97386JAPAN. KYUSHYU - WEST COAST. SHIMABARA WAN. MIIKE-KO.
U97387JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. YATSUSHIRO - KAI.
U97389JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. APPROACHES TO MISUMI KO.
U97391JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. NAGASAKI-KO.
U97392JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. GOTO - RETTO.
U97398JAPAN. KYUSYU - WEST COAST. HIRADO-SETO AND APPROACHES.
U97400JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. SASEBO KO.
U97409JAPAN. KYUSHU - WEST COAST. HIRADO-SETO.
U97410JAPAN. KYUSHU - NORTH COAST. IMARI WAN AND APPROACHES.
U97412JAPAN. KYUSHU - NORTHWEST COAST. KARATSU-WAN.
U97461JAPAN. NANSEI-SHOTO. OKINAWA-SHOTO.
U97465JAPAN. NANSE - SHOTO. SOUTHERN PART OF OKINAWA-JIMA.
U97466JAPAN. NANSEI-SHOTO. OKINAWA-JIMA. NAHA-KO.
U97469JAPAN. NANSEI-SHOTO OKINAWA-JIMA. KIN-NAKAGUSUKU-KO. NAKAGUSUKU-WAN.
U97472JAPAN. OKINAWA - JIMA. KIN - WAN.
U97473JAPAN. NANSEI-SHOTO. OKINAWA-JIMA. OURA-WAN.
U97474JAPAN. NANSEI-SHOTO - OKINAWA-GUNTO. KERAMA - RETTO AND PASSAGES.
U97521ANORTH PACIFIC OCEAN. NAMPO-SHOTO. NISHINO-SHIMA.
US1AK90MARCTIC COAST
US1GC09MGULF OF MEXICO
US1HA01MHAWAIIAN ISLANDS
US1WC01MWEST COAST OF NORTH AMERICA MEXICAN BORDER TO DIXON ENTRANCE
US1WC02MGULF OF ALASKA STRAIT OF JUAN DE FUCA TO KODIAK ISLAND
US1WC04MWEST COAST OF NORTH AMERICA DIXON ENT TO UNIMAK PASS
US2AK30MDIXON ENTRANCE TO CAPE ST. ELIAS
US2AK5FMALASKA PENINSULA AND ALEUTIAN ISLANDS TO SEGUAM PASS
US2AK70MAMUKTA ISLAND TO ATTU ISLAND
US2AK91MPOINT BARROW TO HERSCHEL ISLAND
US2AK92MCAPE PRINCE OF WALES TO POINT BARROW
US2EC01MSTRAITS OF FLORIDA AND APPROACHES
US2EC02MCAPE HATTERAS TO STRAITS OF FLORIDA
US2EC03MCAPE SABLE TO CAPE HATTERAS
US2GC11MMOBILE BAY TO MEXICO
US2GC12MNEW ORLEANS TO JACKSONVILLE
US2GC13MVERMILION BAY TO CORPUS CHRISTI
US2GC14MLOUISIANA
US2GC15MTAMPA BAY TO MOBILE
US2GC16MUS2GC16M
US2HA03MHAWAIIAN ISLANDS SOUTHERN PART
US2HA05MHAWAIIAN ISLANDS NORTHERN PART
US2SP01MMARIANA ISLANDS LORAN-C
US2WC11MSAN DIEGO TO CAPE MENDOCINO
US2WC12MSAN FRANCISCO TO CAPE FLATTERY
US3AK12MCOOK INLET SOUTHERN PART
US3AK1DMCOOK INLET NORTHERN PART
US3AK21MPRINCE WILLIAM SOUND
US3AK2DMPOINT ELRINGTON TO EAST CHUGACH ISLAND
US3AK38MCROSS SOUND TO YAKUTAT BAY
US3AK3AMSTEPHENS PASSAGE TO CROSS SOUND INCLUDING LYNN CANAL
US3AK3BMCORONATION ISLAND TO LISIANSKI STRAIT
US3AK50MSHUMAGIN ISLANDS TO SANAK ISLANDS
US3AK5KMKODIAK ISLAND
US3AK60MUNALASKA I TO AMUKTA I
US3AK61MUNIMAK AND AKUTAN PASSES
US3AK71MNEAR ISLANDS BULDIR I TO ATTU I
US3AK72MNEAR ISLANDS INGENSTREM ROCKS TO ATTU I
US3AK7BMRAT ISLANDS
US3AK7GMIGITKIN ISLAND TO SEMISOPOCHNOI ISLAND
US3AK7RMAMUKTA I TO IGITKIN I
US3AK80MNORTON SOUND TO BERING STRAIT
US3AK83MCAPE ROMANZOF TO ST. MICHAEL
US3AK84MKUSKOKWIM BAY
US3AK8CMPRIBILOF ISLANDS
US3CA14MSAN FRANCISCO TO POINT ARENA
US3CA15MPOINT ARENA TO TRINIDAD HEAD
US3CA52MPOINT SUR TO SAN FRANCISCO
US3CA69MPOINT DUME TO PURISIMA POINT
US3CA70MSAN DIEGO TO SANTA ROSA ISLAND
US3CA85MPOINT CONCEPTION TO POINT SUR
US3DE01MCAPE MAY TO CAPE HATTERAS
US3EC06MGEORGES BANK WEST APRT SPEC CHT FOR FISHING INDUSTRY
US3EC07MGEORGES BANK EAST PART SPEC CHT FOR FISHING INDUSTRY
US3EC08MCHESAPEAKE BAY - NOTHERN PART
US3EC10MBAY OF FUNDY TO CAPE COD MAINE-NEW HAMPSHIRE-MASSACHUSETTS
US3FL28MFOWEY ROCKS TO AMERICAN SHOAL
US3FL30MCAPE CANAVERAL TO KEY WEST
US3FL90MFLORIDA KEYS SOMBRERO KEY TO DRY TORTUGAS
US3GA10MCHARLESTON LIGHT TO CAPE CANAVERAL
US3GC01MGALVESTON TO RIO GRANDE
US3GC02MMERMENTAU RIVER TO FREEPORT, LA-TX
US3GC03MMISSISSIPPI RIVER TO GALVESTON
US3GC04MAPPROACHES TO MISSISSIPPI RIVER
US3GC05MCAPE ST. GEORGE TO MISSISSIPPI PASSES
US3HA10MISLAND OF HAWAII
US3HA60MOAHU TO NIIHAU
US3MI01MLAKE MICHIGAN
US3MI60MLAKE HURON
US3MI79MLAKE SUPERIOR
US3MI80MNORTH END OF LAKE MICHIGAN INCLUDING GREEN BAY
US3NY01MAPPROACHES TO NEW YORK NANTUCKET SHOALS TO FIVE FATHOM BANK
US3NY21MLAKE ONTARIO METRIC
US3OH03MLAKE ERIE INCLUDING THE WATERWAYS TO LAKES ONTARIO AND HURON
US3OR01MYAQUINA HEAD TO COLUMBIA R
US3OR02MCAPE BLANCO TO YAQUINA HEAD
US3OR03MTRINIDAD HEAD TO CAPE BLANCO 18600
US3PR10MPUERTO RICO AND VIRGIN ISLANDS
US3SC10MCAPE HATTERAS TO CHARLESTON
US3WA01MAPPROACHES TO STRAIT OF JUAN DE FUCA DESTRUCTION ISLAND TO AMPHITRITE
US3WA02MSTRAIT OF GEORGIA AND STRAIT OF JUAN DE FUCA
US3WA03MCOLUMBIA RIVER TO DESTRUCTION ISLAND
US4AK13MNINILCHIK HARBOR
US4AK14MCOOK INLET KALGIN ISLAND TO NORTH FORELAND
US4AK15MCOOK INLET NORTH FORELAND
US4AK17MCAPE ALITAK TO CAPE IKOLIK
US4AK19MBARREN ISLANDS (RECONSTRUCTED CORNERS)
US4AK1AMGORE PT. TO ANCHOR PT.
US4AK1CMKAMISHAK BAY COOK INLET
US4AK1EMCOOK INLET
US4AK22MPRINCE WILLIAM SOUND WESTERN ENTRANCE
US4AK24MPRINCE WILLIAM SOUND PORT FIDALGO AND VALDEZ ARM
US4AK25MPRINCE WILLIAM SOUND EASTERN ENTRANCE
US4AK26MCONTROLLER BAY
US4AK2AMPRINCE WILLIAM SOUND WESTERN PART
US4AK2EMSEAL ROCKS TO GORE POINT
US4AK2FMCAPE RESURRECTION TO TWO ARM BAY
US4AK2GMPOINT ELRINGTON TO CAPE RESURRECTION
US4AK3MMZAREMBO ISLAND AND APPROACHES
US4AK3OMERNEST SOUND EASTERN PASSAGE AND ZIMOVIA STRAIT
US4AK48MPORTLAND CANAL NORTH OF HATTIE ISLAND
US4AK55MALASKA PENINSULA COLD BAY AND APPROACHES
US4AK57MSHUMAGIN ISLANDS NAGAI ISLAND TO UNGA ISLAND
US4AK58MCHIACHI ISLANDS ANCHORAGE
US4AK59MMITROFANIA BAY AND KUIUKTA BAY
US4AK5BMCAPE NUKSHAK TO DAKAVAK BAY
US4AK5LMSITKINAK STRAIT AND ALITAK BAY
US4AK5NMGULL POINT TO KAGUYAK BAY
US4AK5OMCHINIAK BAY TO DANGEROUS CAPE
US4AK5QMUGANIK AND UYAK BAYS
US4AK5RMCAPE IKOLIK TO CAPE KULIUK
US4AK5TMSHUYAK AND AFOGNAK ISLANDS AND ADJACENT WATERS
US4AK62MISLANDS OF FOUR MOUNTAINS
US4AK6FMKRENITZIN ISLANDS
US4AK73MSHEMYA ISLAND TO ATTU ISLAND
US4AK7CMALASKA ALEUTIAN ISLANDS RAT ISLANDS KISKA ISLAND AND APPROACHES
US4AK7FMAMCHITKA I. & APPROACHES
US4AK7JMTANAGA ISLAND TO UNALGA ISLAND
US4AK7KMADAK ISLAND TO TANAGA ISLAND
US4AK7LMATKA PASS TO ADAK STRAIT
US4AK81MPORT CLARENCE AND APPROACHES
US4AK85MKUSKOKWIM RIVER, KUSKOKWIM BAY TO BETHEL
US4AK87MTOGIAK BAY AND WALRUS ISLANDS
US4AL11MMOBILE BAY ALABAMA
US4CA11MGULF OF THE FARALLONES
US4CA60MSAN PEDRO CHANNEL
US4CA68MSANTA CRUZ ISLAND TO PURISIMA POINT
US4CN21MBLOCK ISLAND SOUND AND APPROACHES
US4DE11MCAPE MAY TO FENWICK ISLAND
US4DE12MDELAWARE BAY
US4FL10MTAMPA BAY AND ST JOSEPH SOUND
US4FL13MANCLOTE KEYS TO CRYSTAL RIVER
US4FL14MCRYSTAL RIVER TO HORSESHOE PT
US4FL15MHORSESHOE POINT TO ROCK ISLANDS
US4FL18MLEMON BAY TO PASSAGE KEY INLET
US4FL20MFOWEY ROCKS TO ALLIGATOR REEF
US4FL23MFOWEY ROCKS, HILLSBORO INLET TO BIMINI ISLANDS
US4FL26MFLORIDA KEYS ALLIGATOR REEF TO SOMBRERO KEY
US4FL27MMIAMI TO MARATHON AND FLORIDA BAY PAGE A LEFT PANEL
US4FL31MJUPITER INLET TO FOWEY ROCKS
US4FL40MESTERO BAY TO LEMON BAY INCLUDING CHARLOTTE HARBOR
US4FL44MCHATHAM RIVER TO CLAM PASS
US4FL46MEAST CAPE TO MORMON KEY
US4FL50MAMELIA ISLAND TO ST AUGUSTINE
US4FL68MAPALACHICOLA BAY TO CAPE SAN BLAS
US4FL69MAPALACHEE BAY
US4FL71MPENSACOLA BAY AND APPROACHES
US4FL74MCHOCTAWHATCHEE BAY
US4FL80MPONCE DE LEON INLET TO CAPE CANAVERAL
US4FL85MST AUGUSTINE LIGHT TO PONCE DE LEON INLET
US4FL87MCAPE CANAVERAL TO BETHEL SHOAL
US4FL89MBETHEL SHOAL TO JUPITER INLET
US4FL92MSAND KEY TO REBECCA SHOAL
US4FL97MFLORIDA KEYS SOMBRERO KEY TO SAND KEY
US4GA11MDOBOY SOUND TO FERNANDINA
US4GA17MTYBEE ISLAND TO DOBOY SOUND
US4HA14MWEST COAST OF HAWAII COOK POINT TO UPOLU POINT;KEAUHOU BAY;HONOKOHAU HARBOR
US4HA23MCHANNELS BETWEEN MOLOKAI, MAUI, LANAI AND KAHOOLAWE
US4HA30MCHANNELS BETWEEN OAHU, MOLOKAI AND LANAI
US4HA51MISLAND OF OAHU
US4HA61MISLAND OF KAUAI
US4IL10MCHICAGO LAKE FRONT
US4IN01MLAKE MICHIGAN WAUKEGAN ILL TO SOUTH HAVEN MICH
US4LA10MCALCASIEU PASS TO SABINE PASS
US4LA14MROLLOVER BAYOU TO CALCASIEU PASS
US4LA15MVERMILION BAY AND APPROACHES
US4LA21MPOINT AU FER TO MARSH ISLAND
US4LA22MBAYOU CHENE EXTENSION
US4LA25MISLES DERNIERES TO POINT AU FER
US4LA29MTIMBALIER AND TERREBONNE BAYS
US4LA30MPILOTTOWN
US4LA32MBARATARIA BAY AND APPROACHES
US4LA34MCHANDELEUR AND BRETON SOUNDS
US4LA35MMISSISSIPPI RIVER VENICE TO NEW ORLEANS
US4LA39MLAKES PONTCHARTRAIN AND MAUREPAS
US4MA04MPORTSMOUTH TO CAPE ANN NH-MA-ME
US4MA13MMASSACHUSETTS BAY MA
US4MA14MCAPE COD BAY
US4MA19MPORTSMOUTH HARBOR TO BOSTON HARBOR; MERRIMACK RIVER EXTENSION
US4MA23MMARTHA'S VINEYARD TO BLOCK ISLAND
US4MA43MNANTUCKET SOUND AND APPROACHES
US4MD20MCHESAPEAKE BAY SMITH POINT TO COVE POINT
US4MD40MPOTOMAC RIVER; DISTRICT OF COLUMBIA
US4MD81MCHEASAPEAKE BAY COVE POINT TO SANDY POINT
US4MD82MCHEASAPEAKE BAY SANDY PT TO SUSQUEHANNA RIVER
US4ME01MCAPE ELIZABETH TO PORTSMOUTH
US4ME03MMONHEGAN ISLAND TO CAPE ELIZABETH
US4ME20MPENOBSCOT BAY AND APPROACHES ME
US4ME30MFRENCHMAN AND BLUE HILL BAYS AND APPROACHES
US4ME50MQUODDY NARROWS TO PETIT MANAN ISLAND
US4MI11MWEST END OF LAKE ERIE MICHIGAN
US4MI31MLAKE SAINT CLAIR
US4MI42MPORT HURON TO POINT AUX BARQUES
US4MI51MDETOUR PASSAGE TO WAUGOSHANCE POINT
US4MI52MLAKE MICHIGAN - WAUGOSHANCE POINT TO SEUL CHOIX POINT
US4MI56MLAKE MICHIGAN PLATTE BAY TO LELAND MICH
US4MI57MLAKE MICHIGAN GRAND TRAVERSE BAY AND LITTLE TRAVERSE BAY MICH
US4MI59MDUTCH JOHNS PT. TO FISHERY PT.
US4MI65MSAGINAW BAY MICHIGAN
US4MI66MPRESQUE ISLE AND STONEPORT HARBORS MICHIGAN
US4MI67MLAKE HURON 6 MILES NORTH OF OSCODA MICHIGAN TO FORTY MILE POINT LIGHT
US4MI70MLAKE SUPERIOR REDRIDGE MICH TO SAXON HARBOR WIS
US4MI71MLAKE SUPERIOR - BIG BAY POINT TO REDRIDGE MICH INCLUDING KEWEENAW
US4MI76MGRAND MARIAS TO BIG BAY POINT
US4MI77MLAKE SUPERIOR ST MARYS RIVER TO AU SABLE POINT
US4MI89MLAKE MICHIGAN SOUTH HAVEN TO BENONA MICHIGAN
US4MI90MLAKE MICHIGAN BENONA TO POINT BETSIE MICHIGAN
US4MN11MLAKE SUPERIOR - LITTLE GIRLS POINT MICH TO SILVER BAY
US4MN21MLAKE SUPERIOR - BEAVER BAY TO PIGEON POINT
US4MN22MLAKE SUPERIOR GRAND PORTAGE BAY MINN TO SHESHEEB POINT ONT INCLUDING 1ISLE ROYA
US4MS10MLAKE BORGNE AND APPROACHES CAT ISLAND TO POINT AUX HERBES
US4MS12MMISSISSIPPI SOUND AND APPROACHES
US4NC11MAPPROACHES TO CAPE FEAR RIVER
US4NC13MNEW RIVER INLET TO CAPE FEAR
US4NC15MCAPE LOOKOUT TO NEW RIVER
US4NC16MPORTSMOUTH ISLAND TO BEAUFORT, INCLUDING CAPE LOOKOUT SHOALS
US4NC20MPAMLICO SOUND WESTERN PART
US4NC30MCAPE HATTERAS WIMBLE SHOALS TO OCRACOKE INLET
US4NC31MCURRITUCK BEACH LT TO WIMBLE SHOALS
US4NC32MCAPE HENRY TO CURRITUCK BEACH LIGHT
US4NC53MCAPE HENRY TO PAMLICO SOUND
US4NC55MALBEMARLE SOUND TO ALLIGATOR RIVER NORTH CAROLINA 1D - E
US4NJ22MLITTLE EGG INLET TO HEREFORD INLET
US4NJ23MSEA GIRT TO LITTLE EGG INLET
US4NY13MLONG ISLAND SOUND WESTERN PART
US4NY1AMAPPROACHES TO NEW YORK FIRE ISLAND LIGHT TO SEA GIRT
US4NY1GMLONG ISLAND SOUND - EASTERN PART
US4NY20MCLAYTON TO FALSE DUCKS LSLAND
US4NY22MSIX MILES SOUTH OF STONY POINT TO PORT BAY
US4NY23MPORT BAY TO LONG POND NEW YORK
US4NY24MLONG POND TO THIRTYMILE POINT
US4NY25MTHIRTYMILE POINT, N.Y., TO PORT DALHOUSIE, ONT.
US4NY32MAPPROACHES TO NIGARA RIVER AND WELLAND CANAL
US4NY33MSTURGEON POINT TO TWENTY MILE CREEK
US4NY53MSHINNECOCK LIGHT TO FIRE ISLAND LIGHT
US4OH01MMOSS POINT TO VERMILION
US4OH02MASHTABULA TO CHAGRIN RIVER OHIO
US4PA21MSIXTEENMILE CREEK TO CONNEAUT
US4PR11MVIRGIN ISLANDS VIRGIN GORDA TO ST THOMAS AND ST CROIX
US4PR30MVIRGIN PASSAGE AND SONDA DE VIEQUES
US4PR31MPUNTA PENON TO PUNTA VACIA TALEGA
US4PR41MGUANICA LIGHT TO PUNTA TUNA LIGHT
US4PR60MWEST COAST OF PUERTO RICO
US4SC11MCHARLESTON HARBOR AND APPROACHES
US4SC20MLITTLE RIVER INLET TO WINYAH BAY ENTRANCE
US4SC22MST HELENA SOUND TO SAVANNAH RIVER
US4SC31MWINYAH BAY TO BULLS BAY
US4SP02MISLAND OF GUAM TERRITORY OF GUAM
US4SP05MSAIPAN AND TINIAN
US4TX11MSOUTHERN PART OF LAGUNA MADRE
US4TX15MNORTHERN PART OF LAGUNA MADRA
US4TX21MARANSAS PASS TO BAFFIN BAY
US4TX28MMATAGORDA LIGHT TO ARANSAS PASS
US4TX31MMATAGORDA BAY AND APPROACHES
US4TX41MSAN LUIS PASS TO EAST MATAGORDA BAY
US4TX52MAPPROACHES TO GALVESTON BAY
US4TX71MSABINE BANK
US4VA12MCHESAPEAKE BAY ENTRANCE
US4VA40MCHESAPEAKE BAY WOLF TRAP TO SMITH POINT
US4VA50MFENWICK ISLAND TO CHINCOTEAGUE INLET
US4VA70MCHINCOTEAGUE INLET TO GREAT MACHIPONGO INLET
US4WA10MPUGET SOUND - SOUTHERN PART
US4WA11MPUGET SOUND - NORTHERN PART
US4WA34MSTRAIT OF JUAN DE FUCA EASTERN PART
US4WA36MSTRAIT OF JUAN DE FUCA ENTRANCE
US4WI03MLAKE MICHIGAN JACKSONPORT TO KEWAUNEE WISCONSIN AND GREEN BAY SOUTH 1OF PESTIG
US4WI06MLAKE MICHIGAN GREEN BAY FROM MINNEAPOLIS SHOAL MICH TO GREEN ISLAND 1SUMMER IS T
US4WI21MAPOSTLE ISLANDS INCLUDING CHEQUAMEGON BAY
US4WI33MLAKE MICHIGAN TEN MILES NORTH OF PORT WASHINGTON WIS TO WAUKEGAN ILL
US4WI34MLAKE MICHIGAN
US5AK10MUNAKWIK INLET TO ESTHER PASSAGE AND COLLEGE FIORD
US5AK11MNAKED ISLAND TO COLUMBIA BAY
US5AK16MCOOK INLET APPROACHES TO ANCHORAGE
US5AK18MKUKAK BAY
US5AK1BMPORT CHATHAM KENAI PENINSULA
US5AK23MPRINCE WILLIAM SOUND VALDEZ ARM AND PORT VALDEZ
US5AK27MPORT WELLS, COLLEGE FIORD
US5AK28MLATOUCHE PASSAGE TO WHALE BAY
US5AK29MDRIER BAY
US5AK2BMPASSAGE CANAL INCLUDING PORT OF WHITTIER
US5AK2CMORCA BAY AND INLET CHANNEL ISLANDS TO CORDOVA
US5AK31MGASTINEAU CHANNEL AND TAKU INLET
US5AK37MCAPE SPENCER TO ICY POINT
US5AK3GMCRAWFISH INLET TO SITKA
US5AK3JMCONTINUATION OF KEKU STRAIT
US5AK3KMCONTINUATION OF WRANGELL NARROWS
US5AK3NMWRANGELL HARBOR AND APPROACHES
US5AK3SMBARANOF ISLAND SNIPE BAY TO CRAWFISH INLET
US5AK3TMKEKU STRAIT NORTHERN PART
US5AK4AMSAN CHRISTOVAL CHANNEL TO CAPE LYNCH
US5AK4BMULLOA CHANNEL TO SAN CHRISTOVAL CHANNEL
US5AK4CMBAKER NOYES AND LULU ISLANDS AND ADJACENT WATERS
US5AK5AMPORTAGE AND WIDE BAYS
US5AK5DMWOMENS BAY
US5AK5EMKODIAK AND ST PAUL HARBORS
US5AK64MUMNAK PASS AND APPROACHES
US5AK65MUNALASKA ISLAND KULILIAK BAY TO SURVEYOR BAY
US5AK66MUNALASKA ISLAND CHERNOFSKI HARBOR TO SKAN BAY
US5AK67MCHERNOFSKI HARBOR
US5AK68MMAKUSHIN BAY
US5AK69MCAPE KOVRIZHKA TO CAPE CHEERFUL
US5AK6AMUNALASKA ISLAND PROTECTION BAY TO EAGLE BAY
US5AK6BMBEAVER INLET
US5AK6CMUNALASKA BAY AND AKUTAN PASS
US5AK6DMDUTCH HARBOR
US5AK6EMCAPTAINS BAY
US5AK6GMAKUTAN BAY
US5AK74MATTU ISLAND - THEODORE POINT TO CAPE WRANGELL
US5AK75MTEMNAC BAY
US5AK76MMASSACRE BAY
US5AK7HMTANAGA BAY AND APPROACHES
US5AK7IMKANAGA PASS AND APPROACHES
US5AK7MMBAY OF ISLANDS ADAK ISLAND
US5AK7NMKULUK BAY AND APPROACHES
US5AK7OMADAK ISLAND SWEEPER COVE FINGER AND SCABBARD BAYS
US5AK7QMTAGALAK ISLAND TO GREAT SITKIN ISLAND
US5AK7SMATKA ISLAND TO CHUGUL ISLAND
US5AK7TMATKA ISLAND WESTERN PART
US5AK7UMKOROVIN BAY TO WALL BAY
US5AK7VMNAZAN BAY AND AMLIA PASS
US5AK8AMST GEORGE ISLAND
US5AK8BMST PAUL ISLAND
US5AL12MSANTA ROSA SOUND TO WOLF BAY
US5AL13MMOBILE BAY APPROACHES AND LOWER HALF
US5AL14MMOBILE BAY EAST FOWL RIVER TO DEER RIVER PT; MOBILE MIDDLE BAY TERMINAL
US5CA12MENTRANCE TO SAN FRANCISCO BAY
US5CA13MSAN FRANCISCO BAY CANDLESTICK POINT TO ANGEL ISLAND
US5CA16MSAN FRANCISCO BAY SOUTHERN PART
US5CA21MSAN FRANCISCO BAY ANGEL ISLAND TO POINT SAN PEDRO
US5CA31MSAN PABLO BAY
US5CA32MMARE ISLAND STRAIGHT
US5CA41MCARQUINEZ STRAIT
US5CA42MSUISUN BAY
US5CA43MSUISUN BAY ROE ISLAND AND VICINITY
US5CA44MSTOCKTON DEEP WATER CHANNEL, ANTIOCH TO MEDFORD
US5CA45MSUISUN BAY MALLARD ISLAND TO ANTIOCH
US5CA47MSACRAMENTO RIVER ANDRUS ISLAND TO SACRAMENTO
US5CA48MSAN JOAQUIN RIVER MEDFORD ISLAND TO STOCKTON
US5CA49MSACRAMENTO RIVER SACRAMENTO TO FOURMILE BEND
US5CA51MPFEIFFER POINT TO CYPRESS POINT
US5CA61MSAN PEDRO BAY
US5CA62MLOS ANGELES AND LONG BEACH HARBORS
US5CA64MSAN MIGUEL PASSAGE
US5CA65MPORT HUENEME TO SANTA BARBARA
US5CA71MAPPROACHES TO SAN DIEGO BAY
US5CA72MSAN DIEGO BAY
US5CA75MSANTA BARBARA ISLAND
US5CA77MDEL MAR BOAT BASIN
US5CA78MSAN CLEMENTE ISLAND
US5CA79MSAN CLEMENTE ISLAND PYRAMID COVE AND APPROACHES
US5CA92MELK TO FORT BRAGG
US5CA94MHUMBOLDT BAY
US5CA9BMSACRAMENTO RIVER FOURMILE BEND TO COLUSA
US5CN11MNORTH SHORE OF LONG ISLAND SOUND - SHERWOOD POINT TO STAMFORD HARBOR
US5CN12MNORTH SHORE LONG ISLAND SOUND-STRATFORD TO SHERWOOD POINT
US5CN13MNORTH SHORE OF LONG ISLAND SOUNS HOUSATONIC RIVER AND MILFORD HARBOR
US5CN14MNEW HAVEN HARBOR
US5CN15MNORTH SHORE OF LONG ISLAND SOUND-GUILFORD HARBOR TO FARM RIVER R
US5CN16MNORTH SHORE OF LONG ISLAND SOUND-DUCK ISLAND TO MADISON REEF
US5CN20MLONG ISLAND SOUND - RI CONN
US5CN30MCONNECTICUT RIVER-LONG ISLAND SOUND TO DEEP RIVER
US5CN31MCONNECTICUT RIVER-DEEP RIVER TO HIGGANUM CREEK
US5CN32MCONNECTICUT RIVER BODKIN ROCK TO HARTFORD
US5CN41MNORTH SHORE OF LONG ISLAND SOUND NIANTIC BAY AND VICINITY
US5CN42MAPPROACHES TO NEW LONDON HARBOR
US5CN43MNEW LONDON HARBOR AND VICINITY;BAILEY POINT TO SMITH COVE
US5CN44MFISHERS ISLAND SOUND
US5DE10MCAPE HENLOPEN TO INDIAN RIVER INLET
US5DE13MDELAWARE RIVER SMYRNA RIVER TO WILMINGTON
US5FL11MTAMPA BAY AND APPROACHES
US5FL12MTAMPA BAY
US5FL21MINTRACOASTAL WATERWAY MIAMI TO ELLIOTT KEY
US5FL22MMIAMI HARBOR
US5FL24MSAND KEY TO BLACKWATER SOUND
US5FL25MBLACKWATER SOUND TO MATECUMBE
US5FL29MINTRACOASTAL WATERWAY MATECUMBE TO GRASSY KEY
US5FL32MFORT LAUDERDALE PORT EVERGLADES
US5FL33MINTRACOASTAL WATERWAY WEST PALM BEACH TO MIAMI
US5FL40MPALM SHORES TO WEST PALM BEACH FLORIDA KK-LL
US5FL51MAPPROACHES TO ST JOHNS RIVER
US5FL52MST JOHNS RIVER - ATLANTIC OCEAN TO JACKSONVILLE FLORIDA
US5FL61MINTRACOASTAL WATERWAY EAST BAY TO WEST BAY
US5FL62MWEST BAY TO SANTA ROSA SOUND
US5FL63MLAKE WIMICO TO EAST BAY SIDE A & B
US5FL64MAPALACHICOLA BAY TO LAKE WIMICO
US5FL65MCARRABELLE TO APALACHICOLA BAY
US5FL66MST. ANDREW BAY
US5FL67MST. ANDREW BAY - BEAR POINT TO SULPHER POINT
US5FL72MPENSACOLA BAY
US5FL73MPENSACOLA BAY ENTRANCE
US5FL81MAPPROACHES TO PORT CANAVERAL
US5FL82MPORT CANAVERAL
US5FL88MFORT PIERCE HARBOR
US5FL91MDRY TORTUGAS FLORIDA
US5FL93MKEY WEST HARBOR AND APPROACHES
US5FL94MKEY WEST HARBOR
US5FL95MBAHIA HONDA KEY TO SUGARLOAF KEY
US5FL96MBIG SPANISH CHANNEL TO JOHNSTON KEY
US5FL98MINTRACOASTAL WATERWAY GRASSY KEY TO BAHIA HONDA KEY
US5FL99MSUGARLOAF KEY TO KEY WEST
US5GA09MST ANDREW SOUND AND SATILLA RIVER CONTINUATION OF SATILLA RIVER
US5GA13MST SIMONS SOUND BRUNSWICK HARBOR AND TURTLE RIVER
US5GA14MALTAMAHA SOUND
US5GA18MST. MARYS ENTRANCE CUMBERLAND SOUND AND KINGS BAY
US5GA20MSAVANNAH RIVER APPROACH
US5GA21MSAVANNAH RIVER AND WASSAW SOUND
US5GA22MSAVANNAH RIVER SAVANNAH TO BRIER CREEK
US5HA12MHILO BAY
US5HA16MKAWAIHAE BAY ISLAND OF HAWAII
US5HA17MKAILUA BAY ISLAND OF HAWAII
US5HA22MKAHULUI HARBOR AND APPROACHES ISLAND OF MAUI
US5HA24MAPPROACHES TO LAHAINA ISLAND OF MAUI
US5HA52MSOUTH COAST OF OAHU KALAELOA
US5HA53MAPPROACHES TO PEARL HARBOR
US5HA54MPEARL HARBOR - OAHU SOUTH COAST
US5HA55MHONOLULU HARBOR
US5HA62MPORT ALLEN ISLAND OF KAUAI
US5HA63MNAWILIWILI BAY
US5IL11MCHICAGO HARBOR
US5IL21MCALUMET AND INDIANA HARBORS
US5IN11MCHICAGO AND VICINITY
US5LA11MCALCASIEU RIVER AND LAKE
US5LA12MGRAND LAKE
US5LA13MWAX LAKE OUTLET TO FORKED ISLAND
US5LA24MBAPTISTE COLLETTE BAYOU TO MISSISSIPPI RIVER GULF OUTLET
US5LA26MPORT FOURCHON AND APPROACHES
US5LA36MWAVELAND TO CATAHOULA BAY
US5LA37MNEW ORLEANS HARBOR CHALMETTE SLIP TO SOUTHPORT
US5LA38MBARATARIA AND BAYOU LAFOURCHE WATERWAYS INTRACOASTAL WATERWAY TO GULF OF MEXICO
US5LA41MLOOP DEEPWATER PORT LOUISIANA OFFSHORE OIL PORT
US5LA51MMISSISSIPPI RIVER NEW ORLEANS TO REMY
US5MA01MNEWBURYPORT HARBOR AND PLUM ISLAND SOUND
US5MA11MBOSTON INNER HARBOR
US5MA12MBOSTON HARBOR
US5MA15MCOHASSET AND SCITUATE HARBORS
US5MA16MSALEM, MARBLEHEAD AND BEVERLY HARBORS
US5MA22MBLOCK ISLAND SOUND AND GARDINERS BAY
US5MA24MWESTPORT RIVER AND APPROACHES
US5MA25MBUZZARDS BAY
US5MA26MNEW BEDFORD HARBOR AND APPROACHES
US5MA27MCAPE COD CANAL AND APPROACHES
US5MA28MWOODS HOLE
US5MA30MPROVINCETOWN HARBOR
US5MA31MHARBORS OF PLYMOUTH KINGSTON AND DUXBURY; GREEN HARBOR
US5MA32MWELLFLEET HARBOR MA
US5MA33MBARNSTABLE HARBOR
US5MA34MCHATHAM HARBOR AND PLEASANT BAY
US5MA40MNANTUCKET HARBOR
US5MD11MBALTIMORE HARBOR
US5MD12MCHESAPEAKE BAY APPROACHES TO BALTIMORE HARBOR
US5MD13MCHESAPEAKE BAY EASTERN BAY AND SOUTH RIVER A
US5MD14MHEAD OF CHESAPEAKE BAY
US5MD15MCHESAPEAKE AND DELAWARE CANAL
US5MD16MCHESAPEAKE BAY CHOPTANK RIVER AND HERRING BAY
US5MD18MCHESAPEAKE BAY - MARYLAND CHESTER RIVER
US5MD19MCHOPTANK RIVER CAMBRIDGE TO GREENSBORO
US5MD21MCHESAPEAKE BAY PATUXENT RIVER AND VICINTY
US5MD22MCHESAPEAKE BAY SEVERN AND MAGOTHY RIVERS
US5MD23MHONGA, NANTICOKE, WICOMICO RIVERS AND FISHING BAY
US5MD31MPATUXENT RIVER SOLOMONS IS AND VICINITY
US5MD32MANNAPOLIS HARBOR
US5MD41MPOTOMAC RIVER PINEY POINT TO LOWER CEDAR POINT
US5MD42MPOTOMAC RIVER DALGREN AND VICINITY
US5MD43MPOTOMAC RIVER LOWER CEDAR POINT TO MATTAWOMAN CREEK
US5MD44MPOTOMAC RIVER MATTAWOMAN CREEK TO GEORGETOWN
US5ME02MSACO BAY AND VICINITY
US5ME10MPORTLAND HARBOR AND VICINITY A
US5ME12MCASCO BAY A
US5ME15MKENNEBEC AND SHEEPSCOT RIVER ENTRANCES ME
US5ME16MBOOTHBAY HARBOR TO BATH INCLUDING KENNEBEC RIVER ME
US5ME17MKENNEBEC RIVER COURTHOUSE POINT TO AUGUSTA
US5ME18MKENNEBEC RIVER-BATH TO COURTHOUSE POINT ME
US5ME21MAPPROACHES TO PENOBSCOT BAY ME
US5ME22MPENOBSCOT BAY - CARVERS HARBOR AND APPROACHES A
US5ME26MPENOBSCOT RIVER;BELFAST HARBOR
US5ME38MBAR HARBOR-MOUNT DESERT ISLAND ME
US5MI21MDETROIT RIVER MICHIGAN
US5MI22MTRENTON CHANNEL DETROIT RIVER AND ROUGE RIVER
US5MI32MSAINT CLAIR RIVER MICHIGAN A
US5MI41MSOUTH END OF LAKE HURON INCLUDING HEAD OF ST CLAIR RIVER
US5MI53MLES CHENEAUX ISLANDS MICHIGAN
US5MI55MLAKE CHARLEVOIX
US5MI58MLITTLE BAY DE NOC MICHIGAN
US5MI61MST MARYS RIVER LAKE HURON TO LAKE MUNSCONG
US5MI62MST MARYS RIVER LAKE MUNUSCONG TO SAULT STE MARIE
US5MI63MST MAYS RIVER HEAD OF LAKE NICOLET TO WHITEFISH BAY
US5MI64MSAGINAW RIVER MICHIGAN
US5MI72MKEWEENAW BAY LAKE SUPERIOR
US5MI73MKEWEENAW WATERWAY MICHIGAN INCLUDING TORCH LAKE
US5MI74MMUNISING HARBOR AND APPROACHES INCLUDING GRAND ISLAND
US5MI75MMARQUETTE AND PRESQUE ISLE HARBORS MICHIGAN
US5MI78MISLE ROYALE MICHIGAN LAKE SUPERIOR BOTTOM
US5MI81MST JOSEPH AND BENTON HARBOR MICHIGAN
US5MI82MHOLLAND HARBOR
US5MI83MGRAND HAVEN MICH INCLUDING SPRING LAKE AND LOWER GRAND RIVER
US5MI84MMUSKEGON HARBOR MICHIGAN MUSKEGON LAKE
US5MI85MWHITE LAKE
US5MI86MLUDINGTON HARBOR MICHIGAN PERE MARQUETTE LAKE
US5MI87MMANISTEE HARBOR MICHIGAN MANISTEE LAKE
US5MI88MPORTAGE LAKE
US5MS11MDOG KEYS PASS TO WAVELAND
US5MS21MDAUPHIN ISLAND ALA TO HORN ISLAND MISS
US5MS22MPASCAGOULA HARBOR MISSISSIPPI
US5NC12MCAPE FEAR RIVER
US5NC14MNEW RIVER
US5NC17MMOREHEAD CITY HARBOR
US5NC18MBEAUFORT INLET AND PART OF CORE SOUND
US5NC19MOCRACOKE INLET & PART OF CORE SOUND
US5NC21MNEUSE RIVER AND UPPER PART OF BAY RIVER
US5NC22MPAMLICO RIVER
US5NC51MNEUSE RIVER, MAW PT SHOAL TO BACK CR
US5NC54MNORFOLK TO GILMERTON, 0 MILE OF THE INTRACOASTAL WATERWAY
US5NH01MPORTSMOUTH TO DOVER AND EXETER
US5NH02MPORTSMOUTH HARBOR - CAPE NEDDICK HARBOR TO ISLES OF SHOALS
US5NJ11MRARITAN BAY AND SOUTHERN PART OF ARTHUR KILL
US5NJ12MRARITAN RIVER RARITAN BAY TO NEW BRUNSWICK
US5NJ13MKILL VAN KULL AND NORTHERN PART OF ARTHUR KILL
US5NJ14MPASSAIC AND HACKENSACK RIVERS
US5NJ20MLITTLE EGG HARBOR TO CAPE MAY
US5NJ21MCAPE MAY HARBOR
US5NJ30MSANDY HOOK TO LITTLE EGG HARBOR NEW JERSEY
US5NY11MEAST RIVER NEWTOWN CREEK
US5NY12MTALLMAN ISLAND TO QUEENSBORO BRIDGE
US5NY14MSOUTH SHORE OF LONG ISLAND SOUND - OYSTER AND HUNTINGTON BAYS
US5NY15MLONG ISLAND SOUND AND EAST RIVER - HEMPSTEAD HARBOR TO TALLMAN ISLAND
US5NY16MNORTH SHORE OF LONG ISLAND SOUND - GREENWICH POINT TO NEW ROCHELLE
US5NY17MPORT JEFFERSON AND MOUNT SANAI HARBORS
US5NY18MNEW YORK LOWER BAY - SOUTHERN PART
US5NY19MNEW YORK LOWER BAY - NORTHERN PART
US5NY1BMNEW YORK HARBOR
US5NY1CMNEW YORK HARBOR UPPER BAY AND NARROWS ANCHORAGE
US5NY1DMHUDSON AND EAST RIVERS - GOVERNORS ISLAND TO 67TH STREET
US5NY1EMHUDSON RIVER - DAYS PT TO GEORGE WASHINGTON BRIDGE
US5NY1FMHARLEM RIVER
US5NY1HMHUDSON RIVER GEORGE WASHINGTON BRIDGE TO YONKERS
US5NY1IMNEW YORK LONG ISLAND SHELTER ISLAND SOUND AND PECONIC BAYS;MATTITUCK INLET
US5NY27MCHAUMONT HENDERSON AND BLACK RIVER BAYS
US5NY28MOSWEGO HARBOR
US5NY29MSODUS BAY
US5NY30MROCHESTER HARBOR GENESEE RIVER TO HEAD OF NAVIGATION LAKE ONTARIONEW YORK 1
US5NY31MLOWER NIAGARA RIVER ONTARIO NEW YORK
US5NY34MNIAGARA FALLS TO BUFFALO
US5NY35MBUFFALO HARBOR
US5NY40MHUDSON RIVER-NEW YORK TO WAPPINGER CREEK-LEFT PANEL
US5NY42MHUDSON RIVER YONKERS TO PIERMONT
US5NY43MHUDSON RIVER-WAPPINGER CREEK TO HUDSON-RIGHT PANEL
US5NY44MHUDSON RIVER COXSACKIE TO TROY NY
US5NY50MJAMAICA BAY AND ROCKAWAY INLET
US5NY52MSHINNECOCK BAY TO EAST ROCKAWAY INLET
US5OH05MASHTABULA HARBOR
US5OH06MFAIRPORT HARBOR
US5OH09MHURON HARBOR
US5OH10MISLANDS IN LAKE ERIE
US5OH11MCLEVELAND HARBOR INCLUDING LOWER CUYAHOGA RIVER
US5OH12MSANDUSKY HARBOR OHIO
US5OH21MLORAIN HARBOR
US5OH31MTOLEDO HARBOR
US5OR11MCOLUMBIA RIVER PACIFIC OCEAN TO HARRINGTON POINT
US5OR12MCOLUMBIA RIVER HARRINGTON POINT TO CRIMS ISLAND
US5OR13MCOLUMBIA RIVER CRIMS ISLAND TO SAINT HELENS
US5OR14MCOLUMBIA RIVER SAINT HELENS TO VANCOUVER
US5OR15MPORT OF PORTLAND INCLUDING VANCOUVER
US5OR16MWILLAMETTE RIVER - SWAN ISLAND BASIN
US5OR17MWILLAMETTE RIVER PORTLAND TO WALNUT EDDY
US5OR18MWILLAMETTE RIVER
US5OR19MCOLUMBIA RIVER VANCOUVER TO BONNEVILLE
US5OR20MFRANKLIN D ROOSEVELT LAKE NORTHERN PART LEFT PANEL
US5OR21MCOLUMBIA RIVER JOHN DAY DAM TO BLALOCK
US5OR22MCOLUMBIA RIVER SUNDALE TO HEPPNER JUNCTION
US5OR23MCOLUMBIA RIVER ALDERDALE TO BLALOCK ISLANDS
US5OR24MCOLUMBIA RIVER BLALOCK ISLANDS TO MCNARY DAM
US5OR25MCOLUMBIA RIVER MCNARY DAM TO JUNIPER
US5OR26MCOLUMBIA RIVER JUNIPER TO PASCO
US5OR30MCOLUMBIA RIVER BONNEVILLE TO THE DALLES
US5OR32MCOLUMBIA RIVER, PASCO TO RICHLAND
US5OR33MSNAKE RIVER LAKE SACAJAWEA
US5OR34MSNAKE RIVER LAKE HERBERT G WEST SIDE A
US5OR35MSNAKE RIVER LAKE BRYAN SIDE A
US5OR36MSNAKE RIVER LOWER GRANITE LAKE SIDE A
US5OR47MCOOS BAY
US5PA11MDELAWARE RIVER WILMINGTON TO PHILADELPHIA
US5PA12MDELAWARE RIVER PHILADELPHIA AND CAMDEN WATERFRONTS
US5PA13MDELAWARE RIVER-PHILADELPHIA TO TRENTON-MAIN PANEL
US5PA22MERIE HARBOR
US5PR12MCHRISTIANSTED HARBOR
US5PR13MFREDERIKSTED ROAD
US5PR16MPILLSBURY SOUND
US5PR21MST THOMAS HARBOR
US5PR32MBAHIA DE SAN JUAN
US5PR42MBAHIA DE PONCE AND APPROACHES
US5PR43MPUERTO MAUNABO
US5PR44MBAHIA DE GUAYANILLA AND BAHIA DE TALLABOA
US5PR45MPUNTA PETRONA TO ISLA CAJA DE MUERTOS
US5PR46MBAHIA DE JOBOS AND BAHIA DE RINCON
US5PR47MPUERTO ARROYO
US5PR50MNAVASSA ISLAND
US5PR51MISLA DE CULEBRA AND APPROACHES
US5PR52MENSENADA HONDA
US5PR53MENSENADA HONDA TO CANAL DE LUIS PENA
US5PR54MPUERTO YABUCOA
US5PR55MPASAJE DE SAN JUAN TO PUERTO DE HUMACAO
US5PR56MPASAJE DE VIEQUES AND RADAS ROOSEVELT
US5PR57MPUNTA LIMA TO CAYO BATATA
US5PR58MENSENADA HONDA
US5PR59MBAHIA DE FAJARDO AND APPROACHES
US5PR61MBAHIA DE MAYAGUEZ AND APPROACHES
US5PR62MBAHIA DE BOQUERON
US5PR63MBAHIA DE GUANICA
US5RI10MBLOCK ISLAND SOUND POINT JUDITH TO MONTAUK POINT
US5RI11MBLOCK ISLAND
US5RI20MNARRAGANSETT BAY
US5RI21MPOINT JUDITH HARBOR
US5RI22MNARRAGANSETT BAY INCL NEWPORT HARBOR RI
US5RI23MPROVIDENCE R AND HEAD OF NARRAGANSETT BAY RI
US5RI24MPROVIDENCE HARBOR
US5RI25MMT HOPE BAY RI-MA
US5RI26MFALL RIVER HARBOR MA
US5SC12MSTONO AND NORTH EDISTO RIVERS
US5SC13MCHARLESTON HARBOR ENTRANCE
US5SC14MCHARLESTON HARBOR
US5SC15MCOOPER RIVER ABOVE GOOSE CREEK
US5SC16MWANDO RIVER UPPER PART
US5SC23MST HELENA SOUND
US5SC32MWINYAH BAY
US5SC34MMYRTLE GROVE SOUND AND CAPE FEAR RIVER TO CASINO CR LL-MM
US5SP03MAPRA HARBOR ISLAND OF GUAM
US5SP06MBAHIA LAOLAO, SAIPAN
US5SP07MSAIPAN HARBOR
US5SP10MWAKE ISLAND WAKE ISLAND BOAT BASIN
US5TX12MSTOVER POINT TO PORT BROWNSVILLE
US5TX13MLAGUNA MADRE CHUBBY ISLAND TO STOVER POINT
US5TX22MCORPUS CHRISTI BAY
US5TX23MCORPUS CHRISTI HARBOR
US5TX24MREDFISH BAY TO MIDDLE GROUND SIDE A
US5TX26MINTRACOASTAL WATERWAY ESPIRITU SANTO BAY TO CARLOS BAY INCLUDING SAN ANTONIO BAY AND VICTORIA BARGE CANAL
US5TX27MCORPUS CRISTI BAY PORT ARANSAS TO PORT INGLESIDE
US5TX32MMATAGORDA BAY
US5TX33MCEDAR LAKES TO ESPIRITU SANTO BAY
US5TX51MDRUM BAY TO GALVESTON BAY
US5TX53MGALVESTON BAY ENTRANCEGALVESTON AND TEXAS CITY HARBORS
US5TX54MUPPER GALVESTON BAY
US5TX55MHOUSTON SHIP CHANNEL
US5TX56MHOUSTON SHIP CHANNEL ALEXANDER ISLAND TO CARPENTER BAYOU
US5TX57MHOUSTON SHIP CHANNEL CARPENTER BAYOU TO HOUSTON
US5TX61MELLENDER TO GALVESTON
US5TX72MSABINE PASS AND LAKE
US5TX73MSABINE AND NECHES RIVERS
US5VA10MCHESAPEAKE BAY WOLF TRAP TO PUNGOTEAGUE CREEK
US5VA11MAPPROACHES TO CHESAPEAKE BAY
US5VA13MCHESAPEAKE BAY CAPE CHARLES TO NORFOLK HARBOR
US5VA14MCHESAPEAKE BAY CAPE CHARLES TO WOLF TRAP
US5VA15MHAMPTON ROADS VIRGINIA
US5VA16MCHESAPEAKE BAY POCOMOKE AND TANGIER SOUNDS
US5VA17MNORFOLK HARBOR AND ELIZABETH RIVER
US5VA18MNAVAL AMPHIBIOUS BASE LITTLE CREEK
US5VA19MCHESAPEAKE BAY CAPE HENRY TO THIMBLE SHOAL LIGHT
US5VA20MTHIMBLE SHOAL CHANNEL
US5VA21MTANGIER SOUND - NORTHERN PART
US5VA22MPOTOMAC RIVER-CHESAPEAKE BAY TO PINEY POINT A
US5VA24MCHESAPEAKE BAY MOBJACK BAY AND YORK RIVER ENTRANCE A
US5VA25MJAMES RIVER NEWPORT NEWS TO JAMESTOWN ISLAND
US5VA32MJAMES RIVER JORDAN POINT TO RICHMOND
US5VA41MRAPPAHANNOCK RIVER ENTRANCE PIANKATANK AND GREAT WICOMICO RIVERS
US5VA51MJAMES RIVER JAMESTOWN ISLAND TO JORDAN POINT
US5VA60MYORK RIVER YORKTOWN AND VICINITY
US5VA61MYORK RIVER YORKTOWN TO WEST POINT
US5VA62MPAMUNKEY AND MATTAPONI RIVERS
US5VA63MRAPPAHANNOCK RIVER CORROTOMAN RIVER TO FREDERICKSBURG VIRGINIA
US5WA04MCAPE FLATTERY
US5WA12MPUGET SOUND APPLE COVE POINT TO KEYPORT
US5WA13MLAKE WASHINGTON SHIP CANAL AND LAKE WASHINGTON
US5WA14MPUGET SOUND SEATTLE TO BREMERTON
US5WA15MSEATTLE HARBOR
US5WA16MAPPROACHES TO ADMIRALTY INLET
US5WA17MOAK BAY TO SHILSHOLE BAY PUGET SOUND
US5WA18MPUGET SOUND - SHILSHOLE BAY TO COMMENCEMENT BAY
US5WA19MPUGET SOUND - ENTRANCE TO HOOD CANAL
US5WA20MNEAH BAY
US5WA21MSINCLAIR INLET
US5WA22MTACOMA HARBOR
US5WA23MOLYMPIA HARBOR AND BUDD INLET
US5WA24MPUGET SOUND HAMMERSLEY INLET TO SHELTON
US5WA26MHOOD CANAL - SOUTH POINT TO QUATSAP POINT INCLUDING DABOB BAY
US5WA27MPUGET SOUND - HOOD CANAL TO DABOB BAY
US5WA28MPORT TOWNSEND
US5WA29MPORT ANGELES
US5WA31MANACORTES TO SKAGIT BAY
US5WA32MROSARIO STRAIT - SOUTHERN PART
US5WA33MOAK AND CRESCENT HARBORS
US5WA40MROSARIO STRAIT - NORTHERN PART
US5WA41MROSARIO STAIT TO CHERRY POINT
US5WA42MSAN JUAN CHANNEL
US5WA43MSOUTH HARO STRAIT MIDDLE BANK TO STUART ISLAND
US5WA44MBOUNDARY PASS
US5WA45MBELLINGHAM BAY
US5WA50MAPPROACHES TO EVERETT
US5WA51MEVERETT HARBOR
US5WA60MGRAYS HARBOR
US5WI02MHEAD OF GREEN BAY INCLUDING FOX RIVER BELOW DE PERE
US5WI05MSTURGEON BAY AND CANAL LAKE MICHIGAN
US5WI11MDULUTH - SUPERIOR HARBOR
US5WI22MASHLAND AND WASHBURN HARBORS WISCONSIN
US5WI30MMILWAUKEE HARBOR WISCONSIN
US5WI31MRACINE HARBOR
WORLDTHE WORLD
X81066INDONESIA. JAVA SEA.
X81293INDONESIA. SULAWESI - WEST COAST. APPROACHES TO UJUNGPANDANG.
X81312SOUTH CHINA SEA. SINGAPORE STRAIT TO SELAT KARIMATA.
X81336SOUTH CHINA SEA.BORNEO - N.W.COAST.PULAU-PULAU SUBI BESAR TO BINTULU.
X81353MALACCA STRAIT. TANJUNG JAMBOAYE TO PERMATANG SEDEPA (ONE FATHOM BANK)
X81358MALACCA STRAIT. PERMATANG SEDEPA (ONE FATHOM BANK) TO SINGAPORE STRAIT
X81420INDONESIA. PAPUA - NORTH-WEST COAST. SELAT SELE.
X81788AINDONESIA. EAST SUMATERA. KUALA NIUR.
X81789INDONESIA. SUMATERA - EAST COAST. PULAU-PULAU LINGGA.
X81852INDONESIA/MALAYSIA. TANJUNG MANGKAPADIE TO TAWAU.
X81964INDONESIA. KALIMANTAN - SOUTH COAST. TANJUNG SIAMOK TO GOSONG ALING.
X82056INDONESIA. SUMATERA AND JAWA. SELAT SUNDA AND APPROACHES.
X82137INDONESIA. SELAT GELASA.
X82139MALAYSIA AND INDONESIA. MALACCA STRAIT. APPROACHES TO PELABUHAN KLANG.
X82276BALTIC SEA. LITHUANIA. KLAIPEDA AND APPROACHES.
X82288BALTIC SEA. ROSEWIE TO VENTSPILS.
X82403INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE. SINGAPORE STRAIT AND E.APPROACHES.
X82638AINDONESIA. SULAWESI. SELAT BANGKA AND SELAT LEMBEH.
X82639AINDONESIA. SOUTH EAST COAST OF KALIMANTAN. BALIKPAPAN.
X82640AINDONESIA - SULAWESI. TELUK BONE. HEAD OF TELUK BONE.
X82777INDIA AND INDONESIA. INDIRA POINT TO TELUK ARU AND UJUNG KARANG.
X82785INDONESIA. SUMATERA AND JAWA. PULAU ENGGANO TO SELAT SUNDA.
X82786_1INDONESIA.APPROACHES TO TERNATE AND TELUK DODINGA.
X82791AINDONESIA. BANDA SEA. AMBON
X82862INDONESIA. OUTER APPROACHES TO SELAT SUNDA.
X82868SOUTH CHINA SEA. PULAU TOKONGKEMUDI TO PULAU-PULAU NATUNA UTARA.
X82869SOUTH CHINA SEA. OUTER APPROACHES TO SINGAPORE STRAIT.
X82870SOUTH CHINA SEA. PULAU-PULAU LEMAN TO PULAU TOKONGKEMUDI.
X82872INDONESIA. SELAT KARIMATA AND APPROACHES.
X82873INDONESIA. SELAT GELASA AND APPROACHES.
X82917AINDONESIA. NORTH W SUMATERA. SELAT BENGGALA AND ALUR PELAYARAN MALAKA.
X82965_1INDONESIA. SOUTHERN SUMATERA. APPROACHES TO TELUK BAYUR.
X83011INDONESIA. SELAT LOMBOK TO SELAT MAKASAR.
X83012INDONESIA. SELAT MAKASAR (SOUTHERN PART).
X83013INDONESIA. SELAT MAKASAR. (NORTHERN PART).
X83014INDONESIA. KALIMANTAN - EAST COAST. PULAU LAUT TO BALIKPAPAN.
X83015AINDONESIA. KALIMANTAN. SUNGAI BARITO.
X83017INDONESIA. TANJUNG SELATAN TO PULAU LAUT INCLUDING PULAU-PULAU LIMA.
X83022INDONESIA. KALIMANTAN - EAST COAST. BALIKPAPAN TO TELUK SANGKULIRANG.
X83026SOUTH CHINA SEA. OUTER APPROACHES TO HONG KONG.
X83029INDONESIA.KALIMANTAN - SOUTH COAST. TANJUNG SIAMOK TO TANJUNG SELATAN.
X83040AINDONESIA. KALIMANTAN - EAST COAST. APPROACHES TO SANTAN.
X83296AINDONESIA AND EAST TIMOR. SELAT ROTI.
X8341SOUTH CHINA SEA. MACAO TO HONG KONG.
X8342CHINA - ZHUJIANG KOU. SHEKOU GANG TO MAWAN GANG.
X8343CHINA.ZHUJIANG KOU.INCLUDING APPROACHES TO CHIWAN,SHEKOU & NANSHA GANG
X83445MALAYSIA - EAST COAST. TANJUNG SEDILI KECHIL TO PELABUHAN KUANTAN.
X83471INDONESIA. SELAT BANGKA AND APPROACHES TO PANGKALBALAM.
X83476AINDONESIA. SUMATERA - EAST COAST. ENTRANCE TO SUNGAI PALEMBANG.
X83482SOUTH CHINA SEA - SOUTHWEST PART. SINGAPORE STRAIT TO SONG SAI GON.
X83483S.CHINA,SULU,CELEBES SEAS. MINDORO STR. TO LUCONIA SHLS, SELAT MAKASAR
X83527INDONESIA. PAPUA - SOUTH COAST. SUNGAI AIKA TO SELAT MULI.
X83528INDONESIA AND PAPUA NEW GUINEA. SELAT MULI TO UNJI POINT.
X83574_1NORTH COAST OF SUMATERA. APPROACHES TO KRUENGGEUKUEH AND BLANGLANCANG.
X83584_1MALACCA STRAIT-INDONESIA. NE COAST OF SUMATERA. APPROACHES TO BELAWAN.
X83706INDONESIA. NUSA TENGARRA. SELAT LOMBOK AND SELAT ALAS.
X83720INDONESIA. KALIMANTAN - W COAST. SUNGAI KAPUAS KECIL TO TANJUNG BAYUNG
X83721INDONESIA. KALIMANTAN. PULAU-PULAU LEMAN TO SUNGAI KAPUAS KECIL.
X83726INDONESIA. NUSA TENGGARA. SELAT BALI TO PULAU KANGEAN.
X83729INDONESIA. JAWA - NORTH COAST. TANJUNGPRIOK TO CIREBON.
X83730INDONESIA. JAWA - NORTH COAST. CIREBON TO SEMARANG.
X83731INDONESIA. JAWA - NORTH COAST. PULAU PANJANG TO SELAT SURABAYA.
X83747INDONESIA. PAPUA - WEST COAST. TANGGUH TERMINAL AND APPROACHES.
X83757INDONESIA - KALIMANTAN - WEST COAST. GOSONG ALING TO PULAU PESEMUT.
X83758INDONESIA. KALIMANTAN - W. COAST. PULAU PESEMUT TO PULAU-PULAU LEMAN.
X83831INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE. SINGAPORE STRAIT. EASTERN PART.
X83833INDONESIA, MALAYSIA AND SINGAPORE. SINGAPORE STRAIT. WESTERN PART.
X83834INDONESIA AND MALAYSIA. TANJUNG BAYUNG TO TANJUNG SIPANG.
X83919SUMATERA N-E COAST. KRUENGGEUKUEH AND BLANGLANCANG TO UJUNG PEUREULAK.
X83920INDONESIA. SUMATERA - MALACCA STRAIT. UJUNG PEUREULA TO TELUK ARU.
X83921INDONESIA & MALAYSIA.SUMATERA-MALACCA STRAIT.TELUK ARU TO KUALATANJUNG
X83933INDONESIA. SUMATERA - EAST COAST. SELAT BENGKALIS AND SELAT RUPAT.
X83937AINDONESIA. PORTS IN KEPULAUAN RIAU. SAMBU AND SEKUPANG.
X83940MALACCA STRAIT. PERMATANG SEDEPA. TRAFFIC SEPARATION SCHEME.
X83945MALAYSIA & INDONESIA. MALACCA STRAIT. KEPULAUAN SEMBILAN TO PORT KLANG
X83946MALAYSIA AND INDONESIA. MALACCA STRAIT. PELABUHAN KLANG TO MELAKA.
X83947MALACCA STRAIT. MELAKA TO SINGAPORE STRAIT.
X83948INDONESIA. SUMATERA - EAST COAST. SELAT DURIAN.
X83949INDONESIA. SELAT RIAU.
X8400INDONESIA. SUMATERA WEST COAST. UJUNG KARANG TO SIBOLGA.
X84030PORT OF SINGAPORE. WEST JURONG ANCHORAGES AND TEMASEK FAIRWAY.
X84031PORT OF SINGAPORE. WESTERN APPROACHES TO JURONG ISLAND.
X84032PORT OF SINGAPORE. SINKI FAIRWAY.
X84033PORT OF SINGAPORE. TUAS BAY, WEST JURONG CHANNEL AND PESEK BASIN.
X84034SINGAPORE.E JURONG CHANNEL, PASIR PANJANG TERMINAL, W KEPPEL FAIRWAY.
X84035PORT OF SINGAPORE. WESTERN ANCHORAGES, JONG FAIRWAY AND CRUISE BAY.
X84036PORT OF SINGAPORE. RAFFLES LIGHTHOUSE TO THE SISTERS.
X84037PORT OF SINGAPORE.KEPPEL HARBOUR.TANJONG PAGAR TERMINAL AND APPROACHES
X84038MALAYSIA AND SINGAPORE. JOHOR STRAIT. WESTERN PART.
X84039INDONESIA, SINGAPORE AND MALAYSIA. WESTERN APPROACHES TO MAIN STRAIT.
X84040SINGAPORE. TUAS VIEW TO PULAU SAKIJANG BENDERA (S.JOHN'S ISLAND).
X84041SINGAPORE AND INDONESIA. PULAU SEBAROK TO CHANGI.
X84042CHANGI TO PULAU MUNGGING AND TANJUNG BUNTAN TO TANJUNG TONDANG.
X84043MALAYSIA AND SINGAPORE. KUALA JOHOR AND SUNGAI JOHOR.
X84044SINGAPORE AND MALAYSIA. JOHOR STRAIT. EASTERN PART.
X84117CHINA - HONG KONG. HARBOUR - EASTERN PART.
X84118CHINA - HONG KONG. HARBOUR - CENTRAL PART.
X84119CHINA - HONG KONG. HARBOUR - WESTERN PART.
X84121CHINA - HONG KONG. LAMMA CHANNELS.
X84122CHINA - HONG KONG. MA WAN AND APPROACHES.
X84123CHINA - HONG KONG. URMSTON ROAD.
X84126CHINA - HONG KONG. PORT SHELTER.
X84127CHINA - HONG KONG. SOUTH EASTERN APPROACHES.
X84128CHINA - HONG KONG. MIRS BAY.
X84129CHINA - HONG KONG. SOUTH WESTERN APPROACHES.
X8827INDIAN OCEAN. BAY OF BENGAL. SOUTHERN PART.
X8830BAY OF BENGAL. ANDAMAN SEA.
X8912INDONESIA. JAWA - SOUTH COAST. APPROACHES TO CILACAP.
X8918AINDONESIA. NORTH COAST OF JAWA. CIREBON.
X8921INDONESIA. JAWA - NORTH COAST. PELABUHAN SURABAYA AND APPROACHES.
X8932AINDONESIA. JAWA - NORTH COAST. PELABUHAN TANJUNGPRIOK.
X8933INDONESIA. JAWA-NORTH COAST. APPROACHES TO TANJUNGPRIOK.
X8937SOUTH CHINA SEA. EASTERN APPROACHES TO HONG KONG.
X8945INDONESIA.JAWA-N COAST.SELAT MADURA AND SELAT SAPUDI INCLUDING MADURA.
X8946AINDONESIA. JAWA. PROBOLINGGO.
X8975INDONESIA. JAWA - NORTH COAST. APPROACHES TO SURABAYA.


Size 721 KB